Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume …………………………………………………. Data …………………………….

Clasa ……………………………………………………………….

Testare
Se dă următorul text:
— Pân-aici, Spânule! Și odată mi ți-l înșfacă cu dinții de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului, și apoi, dându-i drumul de-acolo,
se face Spânul până jos praf și pulbere. Iară fata împăratului Roș, în vălmășagul acesta, repede pune capul lui Harap-Alb la loc, îl
înconjură de trei ori cu cele trei smicele de măr dulce, toarnă apă moartă, să stea sângele și să se prindă pielea, apoi îl stropește
cu apă vie, și atunci Harap-Alb îndată învie și, ștergându-se cu mâna pe la ochi, zice suspinând:
— Ei, da' din greu mai adormisem! — Dormeai tu mult și bine, Harap-Alb, de nu eram eu, zise fata împăratului Roș, sărutându-l cu
drag și dându-i iar paloșul în stăpânire.
Ș-apoi fost-au fost poftiți la nuntă: Crăiasa furnicilor, Crăiasa albinelor și Crăiasa zânelor, minunea minunilor din ostrovul
florilor! Și mai fost-au poftiți încă: crai, crăiese și-mpărați, oameni în seamă băgați, ș-un păcat de povestar, fără bani în buzunar.
Veselie mare între toți era, chiar și sărăcimea ospăta și bea! Și a ținut veselia ani întregi, și acum mai ține încă; cine se duce
acolo bea și mănâncă. Iar pe la noi, cine are bani bea și mănâncă, iară cine nu, se uită și rabdă.”
( Ion Creangă, “Povestea lui Harap-Alb” )
Scrie pe foaia , răspunsul la fiecare dintre cerinţele următoare , cu privire la textul de mai jos:

1. Precizează sinonime contextuale pentru cuvintele : înşfăcă, veselia. 10 puncte


…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Identifică în text indici de spaţiu şi de timp. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Transcrie o formulă specifică basmului și precizează felul ei . 10 puncte
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Precizează tipul naratorului (perspectiva narativă) și argumentează răspunsul. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Precizează modurile de expunere prezente și exemplifică. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Transcrie o structură în care este evidențiată trăsătura unui personaj și precizează modalitatea de caracterizare. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Identifică două trăsături specifice basmului cult, prezente în text. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Precizează semnificaţia titlului. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Precizează o idee principală prezentă în fragmentul dat. 10 puncte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Se acordă 10 de puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și