Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii 

Moldova

I.P. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Catedra Servicii Administrative și Turism

Referat
Tema : ,, Apariția și evoluția monedei
naționale din RM ”

A elaborat : Ciocan Ecaterina

Grupa : SB 1442

Conducător: Televca Natalia

Chișinău, 2017
1
 

Cuprins :
1. Introducere............................................................................................... 3
2. Apariţia.................................................................................................... 4
3. Evoluţia..................................................................................................... 5
Deprecierea leului moldovenesc din 2015 ...................................................5
Cauzele deprecierii:...................................................................................... 6
Intervenția BNM........................................................................................... 6
Posibile consecințe....................................................................................... 6
4. Concluzie.................................................................................................... 7
5. Bibliografie............................................................................................... 8

2
1. Introducere
Banii ca mijloc de plată, erau utilizați din timpurile străvechi ale civilizației
umane. La început, au fost utilizaţi în comerț ca mijloc de plată, sub formă de monede,
mai tîrziu au apărut bancotele și apoi mijloacele electronice de plată. 
În sec. al XV-lea, fără a se putea stabili deocamdată în timpul cărui domnitor, în
Moldova au circulat şi monede emise de Cetatea Albă. Aceste piese au pe avers stema
ţării, iar pe revers o cruce cu braţele egale şi legenda ASPROKASTROU.
Monetăria moldovenească din sec. al XVI-lea se caracterizează printr-o frecventă
schimbare a sistemului utilizat, determinată de nevoia de adaptare la diversele conjuncturi
politice. În timpul scurtei sale domnii, Despot Vodă (1561-1563) a încercat să introducă
în Moldova un sistem occidental. El a bătut în anii 1562 şi 1563 taleri de argint, iar în
1563 ducaţi de aur, cărora li se adaugă şi piese mărunte: dinari din argint şi mangâri din
bronz.
Peste puţin timp, Ioan Vodă cel Cumplit (1572-1574) a emis monede mari de
bronz, echivalente asprilor otomani de argint, primele emisiuni cu legendă în limba
română.
Un caz special în istoria monetară a Moldovei medievale îl reprezintă Eustratie
Dabija (1661-1665). Acesta a instalat o "bănărie" la Suceava unde, începând din 1662, a
bătut şilingi de bronz, dar a şi falsificat, pe scară largă, diverse monede europene.
În timpul războiului ruso-turc din anii 1768-1774, Rusia a emis în nordul
Bucovinei, la Sadagura, monede pentru circulaţia comună în Moldova şi Ţara
Românească. Având valoarea nominală exprimată atât în parale, cât şi în copeici şi
denghi, ele poartă pe avers stemele celor două Principate, sub o singură cororană, cea a
Imperiului Rus.
La mijlocul sec. XVII, ca o consecinţă a declinului politic în care se aflau, Ţara
Românească şi Moldova nu mai băteau monedă proprie decât sporadic. Drept urmare,
piaţa monetară din Ţările Române a ajuns să fie deschisă către o multitudine de monede
emise în întreaga Europă.

3
2. Apariţia
Denumirea a fost preluată de la leul românesc, care, la rândul său, provine de la leul
rampant de pe reversul talerilor olandezi (leeuwendaalder) care au circulat în principatele
româneşti între anii 1650-1700. Chiar şi după ieşirea din uz a talerilor, numele de leu a fost
păstrat ca termen generic pentru bani, iar în 1867 leul a devenit unitatea monetară a Principatelor
Unite (Moldova şi Ţara Românească).
Primele monede emise de Principatele Româneşti au fost din bronz de 1, 2, 5 şi 10 bani.
Ele erau bătute în Anglia. Primele însemne monetare de hîrtie au fost biletele ipotecare (1877) cu
valorile nominale de 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 lei.

Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc.


Acesta a înlocuit cuponul moldovenesc pe data de 29 noiembrie 1993.Datele istorice
relatează că schimbul s-a realizat după cursul 1 leu pentru 1000 cupoane. Între 1918-1939, când
Moldova era parte componentă a României, leul românesc circula în această zonă.
Când Republica Moldova făcea parte din URSS, moneda era rubla. Rolul de bază pe
piața internă și externă a Țării Moldovei îl jucau monedele din străinătate confecționate din aur și
argint: ducații, florinii, zloții etc. Leva bulgară și leka albaneză au exact aceeași etimologie.
Monedele moldovenești de schimb poartă numele — «ban». Toate monedele moldovenești cu
excepția celei de 50 bani sunt confecționate din aluminiu, cele de 50 bani până la 2 februarie
1998 la fel erau confecționate din aluminiu, după care au început să fie confecționate din oțel
placat cu alamă.În continuare vedeți ce monede ascunde sala de expoziții a Băncii Naționale din
Moldova.

Potrivit datelor Băncii Naţionale, pe 29 noiembrie 1993, un dolar valora 3 lei şi 85 de


bani.
În luna aprilie 1994 a fost emisă pentru prima dată bancnota cu valoarea nominală de 5
lei, iar o lună mai târziu au fost puse în circulaţie bancnotele de 10 lei şi 50 de lei.
În septembrie 1995 au apărut bancnotele de 100 şi de 200 de lei. Abia peste patru ani, în
1999, au fost emise şi cele de 500 de lei.
Cea mai recentă bancnotă pusă în circulaţie este cea de 1.000 de lei, tipărită în octombrie
2003. Pe 27 septembrie 2010 BNM a pus în circulaţie noi bancnote de unu şi 20 de lei, care au
aceleaşi dimensiuni, culori şi elemente de securitate, ca precedentele. Singura deosebire este
semnătura guvernatorului.
4
Desenele de pe bancnotele leului moldovenesc sunt opera artistului plastic Gheorghe
Vrabie. El a muncit la designul valutei naţionale în Imprimeria Băncii Naţionale Române de la
Bucureşti, deoarece „condiţiile de la Chişinău erau improprii”. Evident că acest lucru a devenit
cunoscut mai tîrziu, deoarece conceperea leului moldovenesc s-a făcut în mare taină. Vrabie
spune că, primele au fost tipărite bancnotele de 500 lei şi 1000 lei.
Artistul susţine că bancnotele cu valoare nominală mare (500 şi 1000 lei) au fost
depozitate în subsolurile Serviciului de Informaţii şi Securitate, asta pentru că ele au fost puse în
circulaţie mult mai tîrziu decît cele cu valoare nominală mică.

Monedele moldovenești de schimb poartă numele — «ban». Toate monedele


moldovenești cu excepția celei de 50 bani sunt confecționate din aluminiu, cele de 50 bani pînă
la 2 februarie 1998 la fel erau confecționate din aluminiu, după care au început să fie
confecționate din oțel placat cu alamă.

 
3. Evoluţia

În ultimii ani leul a depreciat.


Deprecierea leului moldovenesc din 2015 se referă la o devalorizare puternică
a cursului de schimb al monedei naționale din Republica Moldova, începută datorită mai multor
circumstanțe la miijlocul lunii ianuarie 2015, încheindu-se pe la mijlocul lunii februarie a
aceluiași an.
Drept consecință, de la începutul anului 2015 și până în data de 18 februarie (ziua
maximei deprecieri), leul moldovenesc s-a depreciat semnificativ comparativ cu principalele
valute de referință: cu 34% față de dolarul SUA și cu 26% față de moneda Euro. În plus, acesta a
slăbit și în fața rublei rusești cu 22%.
În data 17 februarie, la un curs oficial de 22,37 lei stabilit de BNM, la unele bănci un euro
putea fi cumpărat cu 29,90 lei. Pe când dolarul putea fi cumpărat cu 24 de lei și 15 bani pentru
ziua respectivă, la câteva bănci dolarul putea fi cumpărat și cu 27,45 lei
La 18 februarie 2015 a fost stabilit un maxim istoric absolut, de 24,01 lei (+1,64 lei, fața
de ziua anterioară) pentru un euro și de 21,09 lei (+1,44 lei) pentru un dolar american.
La 19 februarie Banca Națională a anunțat un curs oficial de 23,60 lei pentru un euro, cu
41 de bani mai puțin decât în ziua precedentă. Moneda americană s-a depreciat cu 24 de bani și a

5
fost cotată cu 20,75 lei. Aceasta fiind astfel prima zi de apreciere a valutei naționale după o
perioada succesivă de deprecieri.
Ca urmare a alegerii unui nou guvern pe data de 18 februarie; în zilele ulterioare, pe 20 și
21 februarie leul și-a întărit semnificativ cursul față de valutele de referință, astfel euro a
constituit 23,00 și respectiv 21,99 de lei; pe când dolarul, 20,18 și 19,43 lei.

Cauzele deprecierii:

 Un dintre principalele cauze este considerată a fi o „afacere” dubioasă, indicată de unele


surse mass-media, ce ar fi avut loc la Banca de Economii și Banca Socială în 2014, cu
implicarea mai multor persoane controversate, se presupune că atunci din ambele bănci ar
fi fost estorcate cca. 17 miliarde de lei, fiind cumpărată pe această sumă valută, care
ulterior ar fi fost scoasă peste hotare (aprox. un miliard de euro).
 Diminuarea cu 20% a transferurilor bănești din străinătate în trimestrul IV al anului 2014
(în octombrie a scăzut cu 9%, în noiembrie cu 29%, iar în decembrie cu 31%), față de
aceeași perioadă a anului trecut.
 Diminuarea exporturilor (cu -3,7%) în 2014, pe când importurile depășesc cu mult
exporturile țării, ceea ce duce la un dezechilibru comercial.
 Situația economică din Rusia (al doilea partener comercial al RM, după operațiunile de
export–import), precum și embargourile impuse de către această țară pentru produsele
agricole moldovenești.

Intervenția BNM

Potrivit Luciei Hadârcă, reprezentantul BNM, pentru a nu permite fluctuații bruște pe


piața valutară, în luna februarie, BNM a intervenit pe piață prin vânzarea a 87 de milioane de
dolari. În prezent, rezervele Băncii Naționale sunt de aproximativ un miliard 855 de milioane de
dolari.
La 20 februarie Parlamentul RM a aprobat un proiectul de hotărâre pentru crearea unei
comisii de anchetă pentru elucidarea situației de pe piața valutară, cazul BEM, Banca Socială
și Unibank.

Posibile consecințe

 Scumpirea importurilor (mașini de import, energia electrică, gaz,


medicamente, electrocasnice, produse alimentare etc.)
 Scumpirea plăților, legate de cursurile valutare (creditele exprimate în valută și la chirii).
 Insuficiența resurselor bănești, în primul rând pentru companii. Băncile vor da mai puține
credite, și creditele vor fi cu mult mai scumpe. Companiile cu grad mediu și mare de
îndatorare vor nimeri într-o situație financiară foarte dificilă, multe vor ajunge în stare
de insolvabilitate.
 Activitatea economică se va congestiona sau chiar va intra în recesiune. Blocajele
financiare se vor transmite în lanț, până vor ajunge la salariați (disponibilizări, salarii mai
mici sau diminuarea puterii de cumpărare a salariilor) și, ca urmare, la diminuarea
consumului.

6
4. Concluzie

În concluzie pot afirma că apariţia leului moldovenesc , cînd Parlamentul a adoptat două
documente cu privire la valută şi cu privire la asigurarea leului moldovenesc, ba chiar a fost creat
şi un comitet special pentru introducerea în circulaţie a valutei naţionale, a fost o etapă important
pentru dezvoltarea ţării.
Dar din păcate leul moldovenesc a depreciat cel mai tare în anii : 1998 şi 2015. leul
moldovenesc în totalitate depinde de raportul EUR/USD pe pieţele financiare mondiale.
Creşterea raportului EUR/MDL, începând cu a doua jumătate a anului 2012, a fost influenţată de
trendul EUR/USD şi practic a copiat această tendinţă. Analiza evoluţiei trendului leului
moldovenesc faţă de euro şi dolarul american a relevat păstrarea raportului EUR/MDL:
USD/MDL exact cu acel a EUR/MDL pe piaţa valutară internaţională Forex.
În unele cazuri cursul este legat de volumele de necesitatea de efectuare masivă a
proceselor de comerţ extern în partea de import. Pentru aceasta şi se menţine un curs favorabil
pentru operaţiunile de import, care nu exclud se bucură şi de suport politic.
O altă influenţă neesenţială a cursului de schimb al leului o are valoarea remitenţelor şi
influenţele sezoniere în care cetăţenii moldoveni efectuează volume mari de cumpărături în
preajma sărbătorilor şi în sezoanele de vacanţe. Este cunoscut faptul că majoritatea economiilor
populaţiei este deţinută în valută străină şi eliberarea ei pe piaţa valutară provoacă deficit de
monedă naţională şi pentru ca să fie respectat raportul dintre leu şi valutele străine se face
sterilizare pe piaţă de către Banca Naţională.
Deci trend-ul de apreciere a leului moldovenesc din a doua jumătate a anului 2012 până în
prezent în cea mai mare parte a fost influenţat de raportul UER/USD pe piaţa internaţională
valutară.
Iar cursul de schimb al leului faţă de celelalte valute regionale, hrivna ucraineană, leul
românesc şi rubla rusească se formează direct în funcţie de raportul leu moldovenesc/dolar şi
leu/euro prin schimbul de crosscurs (raporturi valutare încrucişate).

7
5. Bibliografie

1. http://www.costandachi.eu/?p=101
2. http://www.spresucces.md/node/151
3. https://wikipedia.org/wiki/Deprecierea_leului_moldovenesc_(2015)
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Leu_moldovenesc
5. http://www.timpul.md/articol/leul-moldovenesc-a-atins-majoratul-
29099.html

S-ar putea să vă placă și