Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport

Laboratorul:4
La disciplina: Ingineria Roboticii

A îndeplinit: st.gr.RM-171 Țuțuianu Gheorghe

A verificat: Munteanu Eugen

Chișinău 2020
Sarcina:
Crearea unui algoritm de control pentru motor pas cu pas.

Listening:
const int dirPin = 2; // Direction delayMicroseconds(2000);

const int stepPin = 3; // Step }

const int STEPS_PER_REV = 200;

delay(1000);

void setup() {

pinMode(stepPin,OUTPUT); digitalWrite(dirPin,LOW);

pinMode(dirPin,OUTPUT);

void loop() { for(int x = 0; x < (STEPS_PER_REV * 2); x++) {

digitalWrite(stepPin,HIGH);

delayMicroseconds(1000);

digitalWrite(dirPin,HIGH); digitalWrite(stepPin,LOW);

delayMicroseconds(1000);

for(int x = 0; x < STEPS_PER_REV; x++) {

digitalWrite(stepPin,HIGH);

delayMicroseconds(2000); delay(1000);

digitalWrite(stepPin,LOW); }