Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport

Laboratorul:3
La disciplina: Ingineria Roboticii

A îndeplinit: st.gr.RM-171 Țuțuianu Gheorghe

A verificat: Munteanu Eugen

Chișinău 2020
Sarcina :
Crearea unei diagnoze de comunicare. Este necesar de creat o diagnoză
de comunicare cu baza de timp de 100 ms. În cazul absenţei mesajelor în
interfaţa serial timp de 10 secunde, va fi calificată o diagnoză.
Precondiţie pentru calificarea diagnozei este temperature sistemului > 30
grade.

Executare :
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
//TEST-CASE FOR WRITING DATA
Serial.print("Diagnostic");
delay(100);

//TEST-CASE FOR READING DATA


char message[100];
char * ptr = NULL;
while (Serial.available() > 0)
{
char c = Serial.read();
switch(c)
{
case '#':
ptr = message;
break;
case '$':
if (ptr != NULL)
{
*ptr = '\0';
}
ptr = NULL;
int messageLength = strlen(message);
Blink();
break;
default:
if (ptr != NULL)
{
*ptr = c;
ptr++;
}
break;
}
}
}

void Blink()
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(100);
}