Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport
La disciplina: Ingineria Roboticii

A îndeplinit: st.gr.RM-171 Juratu Ion

A verificat: Munteanu Eugen

Chișinău 2020
Sarcina :
Control unui servomotor.

Schema:

Listening:
int servo = 9;

int angle;
int pwm;

void setup()
{
pinMode(servo, OUTPUT);
}

void loop ()
{
for (angle = 0; angle <= 140; angle += 5) {
servoPulse(servo, angle); }
for (angle = 140; angle >= 0; angle -= 5) {
servoPulse(servo, angle); }
}

void servoPulse (int servo, int angle)


{
pwm = (angle*11) + 500;
digitalWrite(servo, HIGH);
delayMicroseconds(pwm);
digitalWrite(servo, LOW);
delay(50);
}