Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

Raport

Laboratorul:5
La disciplina: Ingineria Roboticii

A îndeplinit: st.gr.RM-171 Țuțuianu Gheorghe

A verificat: Munteanu Eugen

Chișinău 2020
Sarcina :
Intstalarea ROS in VM Ubuntu.

Executare :
A fost instalat VirtualBox si mediul Ubuntu , apoi au fost urmate pasurile de install a Ros
de pe acest link : http://wiki.ros.org/noetic/Installation/Ubuntu .