Sunteți pe pagina 1din 3

Nume_________________ Data____________

TEST DE EVALUARE

Comunicare în limba română

1. Dictare:
2. Citește textul:
Fata munților

Demult, trăiau pe vârful unui munte Barbă-Albă și feciorii lui. Argintilă era înalt,
puternic și tăcut . Auraș era scund, slăbuț și curajos. Scoteau din munte aurul și argintul pe
care îl duceau la târg. Într-o noapte, când se întorceau spre casă, au rătăcit cărarea.
Auraș zări un roi de luminițe care stăruia mai mult deasupra unui loc.

a) Completează:
Titlul texului este …………………………………………
Textul are ……………… alineate.
Primul alineat are ………….. enunțuri.

b) Răspunde la întrebari:
Care sunt personajele textului citit?

Cum era Auraș?

3. Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru:

înalt _____________________ tăcut _________________


curajos ___________________ liniștit _________________
frumos _____________________ supărat ________________

4. Unește cuvintele cu înțeles asemănător:


bătrân anunță
vestejește copil
firav fuge
aleargă moș
prunc plăpând
5. Scrie în ordine alfabetică următoarele cuvinte: oameni, luna, înțelept, știință,
cremene, șesuri.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Încercuiește cuvintele care sunt scrise corect:

împărat / âmpărat cîine / câine ânvățînd / învățând

7. Înlocuiește prima literă pentru a obține un cuvânt nou.

sac________________ toi__________________ fată_________________


mal_______________ vară________________ masă________________

8. Ordonează silabele și descoperă cuvintele.

e, chi, ro ___________________ tă, ghe, în,ța___________________


gat, în, che _________________ nă,gi,re________________________
în, raș, ge _________________ țit, în, ghi _____________________
șe, re, ci_____________________ lă, cer, nea____________________
9.Alcătuiește enunțuri ,folosind următoarele cuvinte:Gina,Gheruță, chip.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10.Subliniază vocalele și încercuiește consoanele din enunțul următor.

Împăratul Chinei avea cel mai frumos palat din lume,construit în întregime din porțelan.

VERIFICĂ-TE CU ATENŢIE!

S-ar putea să vă placă și