Sunteți pe pagina 1din 9

Utilizarea softului educational de simulare in lectia de fizica

Softul educational incurajeaza constructia activa a cunostintelor, asigura un context


semnificativ pentru invatare, promoveaza reflexia , elibereaza elevul de multe activitati de
rutina si stimuleaza activitatea intelectuala .
Dupa functia pedagogica pe care o pot indeplini intr-un proces de instruire : exersare,
prezentare interactive de noi cunostinte, prezentarea unor modele ale unor fenomene reale(
simulare), testarea cunostintelor, dezvoltarea unor capacitati sau aptitudini printr-o activitate
de joc, softurile educationale se por clasifica in :
Softuri de exersare ( Drill-and- Practice) – intervin ca un supliment al lectiei din clasa,
realizand exersarea individuala necesara insusirii unor date, procedure,tehnici, sau formarea
unor deprinderi specific. Reprezinta un ajutor pentru profesor atunci cand realizeaza activitati
de exersare, permitand fiecarui elev sa lucreze in ritm propriu sis a aiba mereu aprecierea
corectitudinii raspunsului dat.
Softurile interactive pentru predarea de cunostinte noi - creeaza un dialog intre elev si
programul respectiv. Interactiune poate fi controlata de computer( dialog tutorial) sau de elev
( dialog de investigare).Softul de investigare creeaza un mediu unde elevul poate sa extraga
toate informatiile( atat cele declarative cat si cele procedurale) necesare pentru rezolvarea
sarciniipropuse sau pentru un alt scop, pe baza unui set de reguli. In acest fel, calea parcursa
depinde intr-o mare masura de cel care invata( atat la nivelul lui de cunostinte, cat si din
caracteristicile stilului de invatare.
Softuri de simulare- permit reprezentarea controlata a unui fenomen sau sistem real, prin
intermediul unui model sau comportament analog. Prin lucrul cu modelul se ofera
posibilitatea modificarii unor parametri sau observarii modului in care se schimba
comportamentul sistemului.
Avantajele utilizarii activitatilor de simulare pe calculator : crestrea motivatiei; transfer de
cunostinte real prin invatare; invatare eficienta; control asupra unor variabile multiple;
prezentari dinamice; controlul asupra timpului.

Prezentarea completa a
conceptului
Explicarea: Se Se O

rezultatel
prezinta
Se
Se
prezint solicita noua
Regulilor de evaluea
a actiune situati
functionare za
Obiectivelor

Instructiunilor

Exercitarea Se analizeaza daca


situatie modificata este
corecta

Organigrama simularilor pe calculator ( Adrian Adascalitei, Instruirea asistata de


calculator)

Softuri de simulare PhET


http://phet.colorado.edu/
PhET- proiect al Universității din Colorado USA, este o aplicație web cu resurse interactive
pentru predarea lecțiilor de fizică, chimie, biologie, matematică.
Simulările pot fi utilizate de profesori și elevi atât în cadrul activităților de predare învățare,
dar și în studiul individual al elevilor, sau în învățarea bazată pe colaborare.
Simulările sunt instrumente interactive care să permită studenţilor să facă conexiuni între
fenomenele viaţa reală şi ştiinţa de bază care explică astfel de fenomene.
Simulările create sprijină elevul în înțelegerea conceptelor științifice folosind animații ,
utilizări grafice și de control cum ar fi manipularea clik și drag and drop, butoane radio, dar și
instrumente de măsură: cronomentre, voltmetre, termometre. În aplicațiile interactive
răspunsurile sunt animate în mod eficient și ilustrează relații cauză –efect.
Utilizarea simulărilor PhET asigură un caracter activ al predării și învățării, stimulînd
capacitatea de învățare și inteligența generală a elevilor.
Toate simulările Phet sunt disponibile gratuit pe site-ul Phet şi sunt uşor de utilizat în sala de
clasă. Ele sunt realizate în Java şi Flash, şi pot fi rulate folosind un browser web standard,
atâta timp cât Flash si Java sunt instalate.
Un dezavantaj îl constituie faptul că nu toate simulările sunt traduse în limba română.

Utilizarea softului
Dupa incarcarea paginii folosind un browser de Internet, se apasa Play with sims
Se selecteaza domeniul si aplicatia

Dupa selectarea aplicatiei, aceasta se descarca in calculator pentru a putea fi


utilizata.
Exemplul utilizat : Circuite de curent continuu. Aplicatia ruleaza si in limba
romana.

Poate fi utilizat atat ca soft de exersare, prin realizarea unor circuite electrice,
folosind rezistori, becuri, baterii, intrerupatoare, sau ca soft de simulare, pentru
determinarea unor marimi caracteristice, sau a relatiilor ce se stabilesc intre
aceste marimi( verificarea legii lui Ohm).

Deasemenea ofera posibilitatea de a modifica valorile marimilor rezistentelor


electrice, a tensiunii electromotoare a bateriei sau a rezistentei interioare a
bateriei
Realizarea circuitelor electrice se face executand clik pe elementul de circuit si
apoi drag and drop pentru a-l aduce in regiunea dorita.

Modificarea valorilor rezistentei electrice a rezistorului , a tensiunii


electromotoare a bateriei, sau a rezitentei interne a bateriei, se realizeaza cu clik
dreapta pe elemental respectiv, dupa ce a fost plasat in circuit , dupa care se
selecteaza comanda dorita

Secvente de lectie in care poate fi utilizata aplicatia

1. Realizarea unui circuit electric pe baza unei scheme date.

2. Masurarea tensiunii electrice la bornele bateriei si a rezistorului, a


intensitatii curentului care se stabileste prin circuit dupa inchiderea
intrerupatorului. Se verifica si modul in care elevii stiu sa conecteze
voltmetrul intr-un circuit.

3. Verificarea legii lui Ohm pe o portiune de circuit.


– Se modifica valoarea tensiunii electromotoare a bateriei folosind
optiunea de modificare a valorii.
– Se conecteaza voltmetrul la bornele rezistorului
– Se citeste valoarea tensiunii la borne si a intensitatii curentului electric .
– Se repeta masuratorile de 4-5 ori.
– Se completeaza un tabel de forma
– Se determina raportul U/I in fircare caz, se determina valoarea medie a
rezistentei electrice ( folosind o foaie de calcul tabelar Excel)
– Se verifica cu valoarea data de soft.
– Se traseaza caracteristica curent tensiune
– Se determina din graphic valoarea rezistentei electrice
U(V) I(A) U/I R mediu

8,61 0,86 10,01163 10,14

12,95 1,29 10,03876

17,65 1,69 10,44379

21,95 2,14 10,25701

27,58 2,76 9,992754

tgα= 1/R=I/U= 0,1

2. Gruparea rezistoarelor in serie

- se realizeaza un circuit cu doi rezistori legati in serie.

-se modifica valorile rezistentelor electrice ale rezistorilor


- se masoara valoarea tensiunii la borne U(V) pentru intreaga grupare si apoi la
bornele fiecarui rezistor.

- se masoara valoarea intesitatii curentului

- se completeaza un tabel de forma

U(V) U1(V) U2(V) I(A) R1 R2 R


19,85 6,76 13,08 0,77 8,77922 16,9870 25,7792
078 13 208
26,36 8,98 17,37 1,02 8,80392 17,0294 25,8431
157 118 373
34,95 11,91 23,94 1,35 8,82222 17,7333 25,8888
222 333 889

Folosind foi de calcul tabelar se vor determina valorile lui R, R1, R2.

U= I R

U1 = I R1

U2= I R2

U= U1 +U2

R= R1+ R2

1. Gruparea rezistoarelor in paralel


-se realizeaza un circuit cu doi rezistori conectati in parallel
- se masoara tensiunea la bornele gruparii si la bornele fiecarui resistor (
discutie)
- se masoara intensitatea curentului pe ramura principala si apoi pe fiecare
ramura care contine rezistorii R1 si R2( discutie – legea I Kirchhoff)
- se completeaza un tabel de forma

U(V) I(A) I1(A) I2(A) U/I U/ I1 U/ I2


4,9612 7,6646 14,065
12,8 2,58 1,67 0,91 4 71 93
4,9621 7,6605 14,087
20,99 4,23 2,74 1,49 75 84 25
4,9582 7,6482 14,097
33,27 6,71 4,35 2,36 71 76 46

U/I= 1/R

U/ I1 =1/R1 1/R = 1/R1+1/R2

U/ I2= 1/R2

2. Determinarea puterii electrice a unui bec


Becul este un resistor neohmic , rezistenta lui creste odata cu cresterea
temmperaturii filamentului sau.
Puterea electrica a unui bec se poate calcula stiind valorile intensitatii
curentului din circuitul de alimenatre si valorile tensiunii de la bornele sale.
P=UI
-se realizeaza circuitul de alimentare al unui bec dupa schema data.
-se modifica valorile tensiunii de alimentare si se citesc valorile curentului
si ale tensiunii la borne indicate de aparatele de masura.
- completeaza un tabel de forma
- se reprezinta graphic dependent P= P(I) si P= P(U)

U(V) I(A) P(W)


0 0 0
0,027
0,55 0,05 5
1,1 0,11 0,121
0,481
2,19 0,22 8
1,459
3,84 0,38 2
6,02 0,6 3,612
5,905
7,67 0,77 9
7,708
8,76 0,88 8
12,05 1,2 14,46

Anghel Cristina Iulia

Master TICE – anul II ID