Sunteți pe pagina 1din 3
Republica Moldova Agentia National pentru Reglementare in Energetic’ ANRE (E Aecea rah wae NORE Sy Tet OT SS RN, WE privind aprobarea preturilor reglementate pentru furnizarea gazelor aararae de chee S.A, -Moldoagaz in contextul obligatiei ‘in temeiul art. 7 alin. (2) lit. e), art. 98 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Moniforul Oficial al Republicit Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), in Conformitate cu Metodologia de calculare. aprobare si aplicare a preturilor reglementate pentru fumizarea gazelor naturale, aprobati prin Hotirarea Consiliului. de administratie ANRE nr. 355 din 13.08.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 249-253, art. +1214), in corespundere cu pet. 3.3 din Dispozitia nr. 4 din 02.11.2021 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, in baza cereni S.A. , Moldovagaz” nr. 01/3-2729 dim 05.11.2021, Consiliul de administratie al Agentiei Nationale penta Reglementare in Energetic’, HOTARASTE: 1. Se aprobi prepurile reglementate pentru fumnizarea gazelor naturale de citre S.A. Moldovagaz” in coniextul obligariei de servicin public, conform anexei.la prezenta ‘Hotarare. ‘2. Hotararea Consilimlui de administratie al ANRE nr. 503/2021 din 09 noiembrie 2021 se +3. Prezenta Hotarre poate fi contestati la autoritatea emitentii in termen de 30 de zile de la data publicirii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 4. Prezenta Hotarare intra in vigoare la 01 decembrie 2021. ‘Veaceslay UNTILA Director general 3 7 3er9e : cu eage gan mneabinsopdtinass [TO r Te ms Sy Bry ae ae 3 amet end mt a% 3a 4 [Pastereata erm eter ata tmoed |g as ioe po nae alone peru re 7 [Postmen de aerial doremae hr de taser |g ner hier po a alone oe fe eae ‘ een iin enemies epreeacs | a 1” f ‘atoms 1s as erm venir agen era Se [pectnledefemiern ctr war omens fa ie sous — en pen eee mi 2- “ 7 Tanta oa heigl ances | aan oe a mate erecta pce de atrice re ss "ait A ctr tre cn mate orvatla pce de ii dn tele | “eas ‘alpaca ue mee furszt apne de i da tee os ‘pane center orntla pce dei tee a rau remem pee nro a Pees VA 1000 Paonia ieee pelea SoTL [Disuoas [= peal nee ple Se paral eecrmle sex] [speach ng Svea decent eraele oa] [= eat Save Se Sees tr mele eats e [Rpatota ene Soa [= recat ge Saree ences ir ne ojos | wa ‘oll: Ppa oma pene mr nin rae a wt lpi pn inn inn do pm tle (Sasha oe pes cbippedesava pane poss gots pepersegemaee poe