Sunteți pe pagina 1din 7

UNGHIURI ÎN JURUL UNUI PUNCT

1. În figura de mai jos avem m (<AOB) = 42o, m (<DOC) = 128o și m (<AOC) = 79o.

A B

Aflați măsurile unghiurilor BOC, AOD

2. În figura de mai jos avem m (<AOB) = 38o, m (<DOC) = 3xo , m (<BOC) = xo și


m(<AOD) = 2xo.

B
A
C

Aflați măsurile unghiurilor BOC, AOD și DOC.


3. În figura de mai jos avem m(<AOB) = xo, m(<DOC) = 2xo , m(<BOC) = xo + 30o ,
m(<DOE) = xo - 10o , și m(<AOE) = 150o.

B
A

Aflați măsurile unghiurilor AOB, BOC, COD, DOE, AOE

4. În figura de mai jos avem m(<AOB) = 3xo, m(<DOC) = 2xo , m(<BOC) = 90o și EF
bisectoarea < BOC.

F
B

O
A
D

Aflați măsurile unghiurilor AOB, BOE, COD, DOE, AOE


5. În figura de mai jos avem m(< DOF) = 3xo, m(< FOG) = 2xo , m(< DOC) = 90o , [OE
bisectoarea < DOF și BG bisectoarea < AOC.

C D
B

F
A O

Aflați măsurile unghiurilor AOB, BOC, DOE, EOF, FOG, AOG

6. În figura de mai jos avem m(< DOE) = 4xo, m(< DOC) = 90o , m(< BOC) = xo , GB
bisectoarea <AOC.

C D
B

E
A O

Aflați măsurile unghiurilor AOB, BOC, DOE, EOG, AOG


7. În figura de mai jos avem m(< COE) = 55o, m(< BOD) = 90o , [OC bisectoarea <
DOB și GE bisectoarea < DOF.

C
B D

E
A
F
O
G

Aflați măsurile unghiurilor AOB, BOC, DOE, EOF, FOG, AOG

8. În figura de mai jos avem m(< DOF) = 90o, m(< COE) = 65o , GE bisectoarea < DOF
și [OC bisectoarea < BOD.

D
C
E
B

A
F
O
G

Aflați măsurile unghiurilor AOB, BOC, DOE, EOF, FOG, AOG


9. În figura de mai jos avem m(< DOF) = 90o, m(< EOC) = 70o , GE bisectoarea < DOF
și [OC bisectoarea < BOD.

D
C
E
B

A
F
O
G

Aflați măsurile unghiurilor AOB; BOD; DOE; BOE

10. În figura de mai jos avem m(< DOF) = 90o, m(<EOC) = 75o , GE bisectoarea <
DOF și [OC bisectoarea < BOD.

C D
E
B

A
F
O
G

Aflați măsurile unghiurilor AOB; BOD; DOE; BOE


11. În figura de mai jos avem m (< AOC) = 38o, m (< BOM) = 19o , [OM bisectoarea
< DOB .

A
D

M
O

B
C

Aflați măsurile unghiurilor DOM; AOD; BOC

12. În figura de mai jos avem m (< AOC) = 2xo, m (< BOM) = 15o , [OM bisectoarea
< DOB .

A
D

M
O

B
C

Aflați măsurile unghiurilor DOM; AOD; BOC


13. În figura de mai jos avem m (< AOG) = 28o, m (< GOE) = 90o , CF bisectoarea
< GOE .

F
E
G

A O
D

C
B

Aflați măsurile unghiurilor AOB; BOC; COD; DOE; EOF

14. În figura de mai jos avem m (< AOG) = xo, m (< GOE) = 90o , m (< EOD) = 2xo ,
CF bisectoarea < GOE.

F E
G

A O
D

C
B

Aflați măsurile unghiurilor AOB; BOC; COD; DOE; EOF

S-ar putea să vă placă și