Sunteți pe pagina 1din 8

Etapele Obiective Conţinutul învăţării Strategii didactice Evaluare

activităţii operaţionale Metode didactice Mijloace de Forma de


învăţământ organizare
1. Momentul Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
organizatoric activităţii:
- aerisirea sălii de grupă; - conversaţia frontală Observare
-aranjarea scăunelelor în formă de semicerc; directă
- pregătirea materialului didactic;

2. Captarea ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


atenţiei ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ

„Bună dimineața, dragi animăluțe!”


- Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative.
- Se îndreaptă atenția către Calendarul naturii.
- Prezența se va realiza prin așezarea fotografiei fiecărui
copil la panou.
- Noutatea zilei Observare
Copiii vor afla că astăzi este o zi specială și vom avea un -conversaţia; Crocodilul frontală directă
musafir care ne va asista la activități.
În sala de grupă copiii vor descoperi un personaj
surpriză „Crocodilul”. Aceasta le va spune copiilor că
le-a pregătit multe surprize, pe care le vor descoperi pe
parcursul întregii zile.

3. Anunţarea Se prezintă copiilor tema zilei : „Călătorie în


temei şi a junglă” şi obiectivele propuse. Observare
obiectivelor Se stabileşte motivaţia învăţării. -conversaţia; frontală directă
operaţionale În cadrul activităților alese, copiii vor trasa semne - explicaţia;
grafice, realizând petele girafei, vor rezolva labirintul
ajutând puiul de elefant să își găsească mama și vor
construi jungla animalelor. Le explic copiilor că la
activitatea de educarea limbajului vom afla „Povestea
crocodilului care plânge” în care este
vorba despre un crocodil care păcălește animalele din
junglă cu lacrimile sale ,iar apoi la activitate matematică
vom desfășura jocul „Prietenii girafei Rafa” unde vom
număra crescător și descrescător în limitele 1-7, vom
alcătui grupe de obiecte, vom așeza cifra corespunzătoare
numărului de elemente, vom identifica vecinii cifrelor,
vom folosi corect numeralul ordinal, identificând al
câtelea elefant și a câta maimuță lipsesc și vor rezolva o
problemă ilustrată.

4. Prezentarea “Animăluțe să alergăm


noului conținut Spre centre să ne-ndreptăm
și dirijarea Și frumos noi să lucrăm!”
învăţării
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1
Se intuiesc materialele primite și se prezintă -fișe
activitatea de la fiecare centru de interes: - conversaţia; -carioci Aprecieri
-La centrul de interes Bibliotecă, copiii vor trasa - explicaţia;
O1 -creioane Individual verbale
semne grafice, realizând petele girafei.
O2 - exercițiul colorate
- La centrul de interes Știință copiii vor rezolva
O3 -lego
labirintul, ajutând puiul de elefant să-și găsească mama.
O4
- La centrul de interes Construcții vor asambla piesele de
O5
lego pentru realizarea junglei ;
O6
Copiii vor trece la activitatea de educarea limbajului prin
tranziția “Cine a lăsat aceste urme”-joc de atenție
Copiii sunt aşezaţi pe perne în formă de semicerc .
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:
EDUCAREA LIMBAJULUI: „Povestea crocodilului
care plânge” - povestirea educatoarei
Copiii sunt aşezaţi pe perne în formă de semicerc ,
pregătiţi pentru activitatea de educarea limbajului.

În sala de grupă , copiii vor descoperi „covorul


povestitor”.
Voi expune copiilor „Povestea crocodilului care
plânge ” , cu ajutorul unor siluete pe care le voi așeza pe
covor, având grijǎ sǎ folosesc un ton potrivit, o mimicǎ şi Aprecieri
gesturi expresive. -conversaţia -siluete Frontală verbale
O7 Idei principale: -explicația -covor
1. Crocodilul stătea pe malul apei și plângea cu lacrimi -povestirea
de crocodil. -covorul
2. Girafa î laude plângând și îl întreabă ce a pățit. povestitor
3.Crocodilul îi mărturisește girafei că a înghițit un
explorator.
4.Crocodilul îi promite girafei că o să pască iarbă și nu o
să mai mănânce alte viețuitoare.
5. Girafa îi arată locul cu iarba cea mai dulce, iar
crocodilul vrea să o mănânce pe ea.
6. Un papagal vede ce se întâmplă și cheamă animalele
junglei pentru a salva girafa de crocodil.
În timpul povestirii voi explica cuvintele necunoscute.
ședea = stătea
O8 explorator = om de știință care cercetează mediul
înconjurător
cotloanele = colțurile
raniță= rucsac
Fixarea conținutului poveștii se va realiza prin metoda
explozia stelară :
Întrebări:
- UNDE s-a întâlnit crocodilul cu girafa?(imagine cu un
O9 lac)
-CINE a fost mâncat de crocodil? (imagine cu
explorator) -conversaţia Planșe
-CE i-a promis crocodilul girafei că o să mănânce? -explicația -stea mare Frontală Aprecieri
(imagine cu iarba) -explozia stelară - steluțe verbale
- CÂND a vrut crocodilul să mănânce girafa?( imagine mici
cu crocodilul și girafa care pasc împreună)
-DE CE a chemat papagalul animalele din junglă?
( imagine cu girafa)
Vom descoperi împreună mesajul povestirii: „Să nu -conversaţia
avem încredere în vorbele dulci ale necunoscuților, -explicația Frontală Aprecieri
O10 verbale
deoarece pot fi înșelătoare” La fel cum girafa a fost
păcălită de crocodil, tot așa nici noi nu trebuie să vorbim
cu persoane străine care se dau drept prieteni.
Voi face aprecieri generale şi individuale referitoare la
comportamentul din timpul activităţii.

5. Obţinerea Copiii vor trece la activitatea matematică prin tranziția:


performanţei “Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în pas vioi
Prin junglă noi ne plimbăm,
Pe girafă o ajutăm.”

Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în formă de semicerc .


DOMENIUL ŞTIINȚE: ACTIVITATE MATEMATICĂ
„Prietenii girafei Rafa!”- joc didactic

Explicarea şi demonstrarea modului de desfăşurare a


jocului, precizând regulile acestuia
Copiii împreună cu papagalulul Roco vor rezolva
sarcinile aflate pe frunzele de palmier, pe care papagalul - conversaţia;
Roco le-a presărat pe drumul care duce la girafa Rafa. - explicaţia;
Va răspunde copilul care va fi atins de către papagalul - demonstraţia;
Roco. - exerciţiul; Frontală aprecieri
Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze. - jocul; verbale
Executarea unui joc de probă
Se realizează jocul de probă cu un copil.

1. Așază copiii în ordine crescătoare de la 1 la 7, în


O11 funcție de cifra pe care au ales-o din coș. - conversaţia;
- explicaţia; -papagalul
Executarea jocului propriu-zis - demonstraţia; Roco
După ce copiii au înţeles regulile jocului, se - exerciţiul; -girafa Rafa
trece la executarea jocului propriu-zis. Răspunsurile - jocul; -plicuri cu
corecte vor fi recompensate cu aplauze. Pe tot parcursul sarcini
jocului vor fi antrenaţi toţi copiii. -animale
din junglă
O12 2. Așază copiii în ordine descrescătoare de la 7 la 1, în -panouri,
funcție de cifra primită. - frunze
-palete cu
O13 3.Completează cifrele lipsă din șirul numeric. (4) cifre
-jetoane cu Frontală aprecieri
O14 4. Așază pe panou tot atâtea zebre cât iți indică cifra . (5) cifre verbale
-jetoane
Așază pe panou cifra corespunzătoare numărului de tigri. cuanimale
(6) din junglă

O15 5. Găsește vecinii cifrei 6.

6. Al câtelea elefant și a câta maimuță lipsesc?


O16

Complicarea jocului -conversaţia; -planșă


-explicaţia; ilustrată
In complicarea jocului, copilul solicitat va rezolva o -exercițiul
probhlemă ilustrată - problematizarea
O17 Rezolvarea fișei de lucru.
Într-un lac înoată 5 crocodili. Unul pleacă pe mal. Câți
crocodili rămân în apă?
Copiii vor rezolva sarcinile fișei de lucru.
O18 Sarcini: fișe,
1. Încercuiește al patrulea și ultimul leu creioane
2. Taie cu o liniuță intrusul din chenar conversația Individuală Evaluare
3. Formează prin înceruire elemente de același fel explicația scrisă
Tranziţia către activitatea practică se face prin exercițiul
intonarea cântecului „Elefantul Cici”.

6. Asigurarea DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:


feed-back-ului ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ: „Girafa”- pictură
Copiii se vor aşeza la măsuţe.
O19
Se realizează intuirea materialului didactic: fișe, -conversația
acuarele, pensule, pahare cu apă, planșa model.
-explicația -modelul
Prezint copiilor modelul şi vom face analiza educatoarei aprecieri
acestuia. Apoi voi explica modul de lucru. -demonstrația -fișe verbale
Înainte de începerea lucrării propriu zise , vom - acuarele
face câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai - pensule
mâinilor: -pahare cu
apă
”Mâinile sus, mâinile jos
Batem palmele frumos,
Mișcăm degețelele
Și-nvârtim moriștile.” -exercițiul
Se realizează lucrările de către copii, urmărind
modelul dat şi indicaţiile primite. Copiii vor lucra
O20 Individuală
individual. Îi voi îndruma, stimulându-le încrederea în -conversația
O21
O22 forţele proprii, ajutându-i acolo unde au nevoie. Voi
atrage atentia copiilor asupra poziţiei corpului în timpul -explicația
activităţii.

După expirarea timpului de lucru, se vor expune


lucrările şi se vor face aprecieri individuale și colective . Pe produs

JOCURI ṢI ACTIVITĂṬI LIBER ALESE (ALA2)


7. Evaluarea
Joc distractiv: “Roco, găsește-ți cuibul!” aprecieri
verbale
După expirarea timpului de lucru , voi afişa lucrările la
panouri și se va realiza aprecierea acestora. Voi face
O23 aprecieri referitoare la acurateţea lucrărilor , -conversația -medalioane
corectitudinea picturilor. cu papagali
-explicația
În încheiere , se va desfăşura jocul de mișcare “Roco, Frontală
-cuiburi
mută-ți cuibul!” .Pe covor sunt așezate cuiburi de -exercițiul
O24
papagal în formă de cerc. Fiecare copil (papagal) se va
așeza pe câte un cuib. La semnalul educatoarei ,,Papagali
zburați!”,copiii vor alerga imitând zborul papagalilor,
timp în care educatoarea va lua un cuib. La semnalul recompense
,,Papagali la cuib!”,copiii vor trebui să găsească un cuib
unde să se așeze. Papagalul care va rămâne fără cuib va
ieși din joc. Jocul continuă până la ultimul jucător.
evaluare
Se fac aprecieri generale şi individuale privind pe proces
activitatea copiilor.
Se împart recompense.

S-ar putea să vă placă și