Sunteți pe pagina 1din 25

0GRADINITA P.P. OTELU-ROSU NR..................................................

GRUPA MARE

DIRECTOR: EDUCATOARE:

PROF. IACOMI EDITH CHERLEA LILIANA

MODILCA MIHAELA

An scolar

2017-2018
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE – EDUCAREA LIMBAJULUI

Comportamente urmărite:

- desparte corect cuvintele în silabe


- identifică sunetul iniţial al unor cuvinte
- foloseşte corect forma de singular/plural a substantivelor şi adjectivelor
- se exprimă corect în propoziţii şi fraze, respectând acordul dintre părţile de propoziţie

Itemi:

1) Desparte corect în silabe cuvinte.


2) Identifică sunetul iniţial al unor cuvinte.
3) Foloseşte corect formele de singular şi plural a substantivelor  şi adjectivelor.
4) Formează propoziţii simple şi dezvoltate cu cuvinte la numărul singular şi plural.
5) Recunoaşte poveştile prezentate în imagini, personajele precum şi principalele
momente ale subiectului.
6) Povesteşte clar şi expresiv, fără ajutor din partea educatoarei, poveşti învăţate anterior

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 2p;
3) 2p;
4) 1p;
5) 1p;
6) 2p;

Baraj de punctaj:

7-10 puncte = Comportament insusit (CI)


4-6 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 4 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 8 9 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 It.5 It.6 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 1 1 1 1 1 1 6p CD
MARISA
2. BECA GIULIA 1 1 1 1 1 1 6p CD
SELENA
3. CAREBIA 2 1 1 1 1 1 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 2 2 2 1 1 1 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 1 1 1 1 1 1 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 1 1 1 1 1 1 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 1 2 2 1 1 1 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 2 2 2 1 1 1 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 1 1 1 1 1 1 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 2 2 2 1 1 1 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 1 1 1 1 1 1 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 2 1 1 1 1 1 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 1 1 2 2 1 1 8p CI

16. TUDOR ANEE 1 2 2 1 1 1 8p CI


MARY
17. TAMASANU 1 1 1 1 1 1 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 1 2 2 1 1 1 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 1 1 1 1 1 1 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL ŞTIINŢE – CUNOAŞTEREA MEDIULUI
Comportamente urmărite:

- recunoaşte articole de îmbrăcăminte, diferenţiindu-le în funcţie de anumite criterii


- diferenţiază fructele de legume
- recunoaşte animale sălbatice şi domestice, fructe, legume, flori etc.

Itemi:

1) Denumeşte fiecare articol de îmbrăcăminte.


2) Colorează îmbrăcămintea pentru fetiţă/băieţel.
3) Încercuieşte legumele cu roşu şi fructele cu verde.
4) Recunoaşte 4-5 animale, fructe legume, flori etc.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 2p;
3) 3p;
4) 3p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 8 9 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 1 2 1 2 6p CD
MARISA
2. BECA GIULIA 1 2 1 2 6p CD
SELENA
3. CAREBIA 2 1 3 1 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 2 2 3 2 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 2 2 1 1 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 1 2 2 1 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 1 3 3 1 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 2 2 3 2 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 2 2 1 1 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 2 2 3 2 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 2 1 1 2 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 2 1 1 3 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 2 2 2 2 8p CI

16. TUDOR ANEE 1 3 2 2 8p CI


MARY
17. TAMASANU 2 2 1 1 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 1 2 2 3 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 2 2 1 1 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL ŞTIINŢE – ACTIVITATE MATEMATICĂ

Comportamente urmărite:

- realizează corespondenţa dintre număr şi cantitate


- recunoaşte cifrele de la 1 la 5
- recunoaşte formele geometrice învăţate (pătrat, triunghi, rotund)
- identifică vecinii unui număr
- numără crescător şi descrescător în concentrul 1-5
- operează în limitele 1-5

Itemi:

1) Colorează 5 flori, 3 albinuţe, 2 frunze.


2) Numără fluturaşii şi încercuieşte cifra corespunzătoare.
3) Numără şi completează.
4) Recunoaşte vecinii unui număr.
5) Numără crescător şi descrescător în concentrul 1-5.
6) Rezolvă probleme pe baza datelor exprimate de o imagine (probleme ilustrate).

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 1p;
3) 2p;
4) 2p;
5) 1p;
6) 2p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 8 9 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 It.5 It.6 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 1 1 1 1 1 1 6p CD
MARISA
2. BECA GIULIA 1 1 1 1 1 1 6p CD
SELENA
3. CAREBIA 2 1 1 1 1 1 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 2 2 2 1 1 1 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 1 1 1 1 1 1 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 1 1 1 1 1 1 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 1 2 2 1 1 1 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 2 2 2 1 1 1 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 1 1 1 1 1 1 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 2 2 2 1 1 1 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 1 1 1 1 1 1 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 2 1 1 1 1 1 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 1 1 2 2 1 1 8p CI

16. TUDOR ANEE 1 2 2 1 1 1 8p CI


MARY
17. TAMASANU 1 1 1 1 1 1 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 1 2 2 1 1 1 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 1 1 1 1 1 1 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE -
EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE

Comportamente urmărite:

- se conformează regulilor grupului în toate activităţile


- îşi cunoaşte responsabilităţile în grupul din care face parte
- descrie şi apreciază unele comportamente şi atitudini în raport cu normele morale
cunoscute

Itemi:

1) Acceptă şi respectă reguli stabilite pentru grupul de copii.


2) Participă activ la diferite activităţi ale grupului, acceptă şi oferă sprijin.
3) Enumeră personaje pozitive şi negative din poveştile cunoscute.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 5p;
3) 3p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 10 7 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 2 5 2 9p CI
MARISA
2. BECA GIULIA 4 2 2 8p CI
SELENA
3. CAREBIA 2 3 2 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 5 2 2 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 2 2 2 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 2 2 2 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 4 2 2 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 4 3 2 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 2 2 2 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 3 2 4 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 2 2 2 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 2 3 2 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 2 4 2 8p CI

16. TUDOR ANEE 4 2 2 8p CI


MARY
17. TAMASANU 2 2 2 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 3 2 3 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 3 2 1 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – ACTIVITĂȚI PRACTICE

Comportamente urmărite:

- decupează după contur


- lipeşte materialul decupat pe o anumită suprafaţă, realizând colaje
- duce la bun sfârşit lucrarea începută
- analizează critic şi autocritic lucrările realizate
- participă activ la rezolvarea unor sarcini casnice curente

Itemi:

1) Colorează, apoi decupează după contur.


2) Participă la acţiunea de grup, lipind elementele decupate pe suportul de lipit.
3) Ajută la așezarea şi strângerea materialului distributiv.

Punctaj maxim acordat:

1) 5p;
2) 3p;
3) 2p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 10 7 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 4 2 2 8p CI
MARISA
2. BECA GIULIA 2 2 2 6p CI
SELENA
3. CAREBIA 2 3 2 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 3 4 2 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 2 2 2 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 2 2 2 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 3 3 2 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 4 3 2 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 2 2 2 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 4 3 2 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 2 2 2 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 3 3 1 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 4 2 2 8p CI

16. TUDOR ANEE 2 4 2 8p CI


MARY
17. TAMASANU 2 2 2 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 3 3 2 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 2 3 1 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
EDUCAŢIE MUZICALĂ

Comportamente urmărite:

- ascultă şi interpretează cântece simple


- cântă în colectiv, în grupuri mici şi individual împreună cu sau acompaniaţi de
educatoare

Itemi:

1) Ascultă cu atenţie cântece.


2) Cântă respectând întocmai linia melodică.
3) Interpretează, cu şi fără ajutorul educatoarei, cântece învăţate anterior.
4) Asociază mişcări cântecului interpretat.

Punctaj maxim acordat:

1) 2p;
2) 2p;
3) 4p;
4) 2p.

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 8 9 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 It.4 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 1 1 3 1 6p CD
MARISA
2. BECA GIULIA 1 2 2 1 6p CD
SELENA
3. CAREBIA 2 1 3 1 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 2 2 4 1 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 1 2 1 2 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 1 1 3 1 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 2 2 2 2 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 2 2 3 2 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 1 2 2 1 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 2 2 3 2 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 1 2 2 1 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 2 1 3 1 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 2 1 3 2 8p CI

16. TUDOR ANEE 2 2 3 1 8p CI


MARY
17. TAMASANU 2 1 2 1 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 1 2 3 2 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 2 1 2 1 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – EDUCAŢIE PLASTICĂ
Comportamente urmărite:

- respectă poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare
oculo-motorie
- redă forme de dimensiuni şi culori diferite prin aplicarea unor tehnici ale picturii
- finalizează corect tema dată
- analizează critic şi autocritic modul corect de lucru, finalizarea temei, utilizarea
culorilor

Itemi:

1) Recunoaşte şi denumeşte 4-5 culori.


2) Combină culorile în proporţii diferite preparând tonuri ale acestora.
3) Trasează cu siguranţă linii, puncte şi pete de culoare pentru redarea unei teme
plastice.

Punctaj maxim acordat:

1) 3p;
2) 2p;
3) 5p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 9 8 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 2 1 3 6p CD
MARISA
2. BECA GIULIA 2 2 5 9p CI
SELENA
3. CAREBIA 2 1 4 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 3 2 4 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 2 2 2 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 1 2 3 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 2 1 5 8p CI
ALEXANDRA
8. MARDARI 2 2 5 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 2 2 2 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 3 1 5 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 2 2 2 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 2 1 4 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 3 1 4 8p CI

16. TUDOR ANEE 2 2 4 8p CI


MARY
17. TAMASANU 2 2 2 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 2 2 4 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 3 1 2 6p CA
MAYA ANAIS
DOMENIUL PSIHOMOTRIC – EDUCAȚIE FIZICĂ

Comportamente urmărite:

- execută corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat


- execută exerciţii de dezvoltare fizică generală cu numărarea timpilor sau cu repere
spaţiale

Itemi:

1) Execută corect exerciţiile de încălzire a diferitelor segmente ale corpului.


2) Acţionează corect la comenzile educatoarei.
3) Dă dovadă de spirit de echipă în vederea obţinerii victoriei.

Punctaj maxim acordat:

1) 4p;
2) 3p;
3) 3p;

Baraj de punctaj:

8-10 puncte = Comportament insusit (CI)


5-7 puncte = Comportament în dezvoltare (CD)
Sub 5 puncte = Comportament absent (CA)
INTERPRETAREA REZULTATELOR

Număr de Număr de Număr de copii Număr de copii cu Nu s-au


copii copii cu cu comportament comportament prezentat în
evaluaţi comportament în dezvoltare absent (CA) perioada
insusit (CI) (CD) evaluării
19 7 10 - 2
Nr. Nume şi prenume It.1 It.2 It.3 Pct. Comportament
1. BANCEU AVA 2 2 2 6p CD
MARISA
2. BECA GIULIA 2 2 2 6p CD
SELENA
3. CAREBIA 4 1 3 7p CI
ALEXANDRU
4. CALIN ALISIA 4 2 3 9p CI
CRISTIANA
5. CAMPEAN 2 2 2 6p CD
SEBASTIAN
ANDREI
6. CODREANU 4 1 1 6p CD
ROBERT
NICOLAE
7. GABOR MARIA 3 2 2 7p CD
ALEXANDRA
8. MARDARI 4 3 2 9p CI
ALEXANDRA
IONELA
9. MIRONESEI - - - - -
MINOLA
10. MOISE MARA 3 2 1 6p CD
GEANINA
11. NICOLESCU - - - - -
CLAUDIU DAVID
12. PERESCU 4 3 2 9p CI
ADRIANA
13. POPA ANA 2 2 2 6p CD
MARIA
14. STOICANESCU 3 3 1 7p CD
BEATRICE
MARIA
15. STIRBAN ELINA 3 3 2 8p CI

16. TUDOR ANEE 4 2 3 8p CI


MARY
17. TAMASANU 2 2 2 6p CA
ALEXIA
ANTONIA
18. VELA 4 2 2 8p CI
ALEXANDRA
FLORENTINA
19. OPARLESCU 2 2 2 6p CA
MAYA ANAIS

S-ar putea să vă placă și