Sunteți pe pagina 1din 1

Adunarea numerelor naturale

- N u m e re l e c a re s e a d un ă s e n um e s c t e r m e n i .
- R e z u l t at u l a d u n ă r i i s e n um e ş t e s u m ă s a u t ot a l .
E x p re s i i c a re c e r o p e r a ţ i a d e ad u n a re:
- C u . . . .m a i m u l t ;
- Î n t ot a l ;
- M a i m a re .

•SUCCESORUL ŞI PREDECESORUL UNUI NUMĂR

1 . S U C C E S O R U L , n u m ă r u l p e c a re a v e m î l ad u n ă m c u 1 .

E x e m p l u : s c c e s o r u l l u i 3 e s t e 4 , ═ > 3+ 1 = 4

2 . P R E D E C E S O R U L , d i n n um ă r u l p e c a re î l a v e m
scădem 1.

E x e m p l u : p re d e c e s o r u l l u i 3 e s t e 2 , ═> 3 - 1 = 2 .

S-ar putea să vă placă și