Sunteți pe pagina 1din 2

Iluminismul

1, Def.
Iluminismul – este curentul literar, filosofic, politic și ideologic care apare în secolul al-
XVIII-lea (secolul luminilor) în Franța și se răspândește apoi în întreaga Europă. Iluminiștii
considerau că numai rațiunea umană este singura în stare să lumineze lumea prin cultură,
cunoaștere și educație.
2. Trăsături generale
Concepția iluministă, avea prin definiție:
 Caracter rațional - iluminiștii explicau lumea cu ajutorul rațiunii.
 Caracter antibisericesc – iluminiștii contestau puterea Bisericii ca instituție oficială și
a religiei oficiale și se pronunțau pentru toleranța religioasă.
 Caracter antiabsolutist – iluminiștii criticau abuzurile regimului absolutist (injustiția,
corupția).
 În domeniul economic – principalele idei vin de la fiziocrați, pentru care dezvoltarea
agriculturii reprezintă baza activității econmice. Alți economiști se arătau interesați de
activitățile industriale, comerț, prfecțonarea rețelei rutiere.
 În domeniul religios – condamnau intoleranța.
 În domeniul politic – combat absolutismul. Acceptau doar două forme de guvernare:
monarhia constituțională și republica.
3. Valori și principii:
 Dreptul de a fi liber
 Egalitatea în fața legii
 Suveranitatea poporului
 Separarea puterilor în stat
 Teoria contractului social prin care monarhul se angaja să respecte drepurile și
libertățile supușior

4. Reprezentanții Iluminismului
VOLTAIRE ( 1604 – 1778)
OPERA:
 “Tratatul despre toleranţă”
 “Candide”
 “Scrisori filosofice”
CONŢINUT:
 Atitudine critică faţă de fanatismul religios.
 Critică la adresa moravurilor şi instituţiilor “vechiului regim”.
 Promovarea unor valori liberale şi a modelului politic al monarhului
luminat.

MONTESQUIEU (1689 – 1755)


OPERA :
 “Scrisori persane”
 “Spiritul legilor”
CONŢINUT:
 Atitudine critică la adresa instituţiilor şi moravurilor franceze,
impregnate încă de mentalitatea feudală.
 Atitudine critică la adresa absolutismului monarhic şi intoleranţei
religioase.
 Promovează principiul separării puterii în stat.

J.- J. ROUSSEAU (1712 – 1778)


OPERĂ:
 “Noua Eloiză”
 “Emil”
 “Contractul social”
CONŢINUT:
 Dubla natură a fiinţei umane: raţională şi afectivă.
 Noi principii în educaţia copilului.
 Critica întregului sistem social al vechiului regim.
 Promovarea ideilor de libertate şi de egalitate a căror aplicabilitate
se poate realiza numai în baza unui contract social, încheiat între
membrii societăţii cu drepturi egale.
 Principiul suveranităţii naţionale.
 Propune ca formă de guvernământ, republica.

5. Enciclopediștii:
 D. DIDEROT (1713 – 1784)
 J. R. d’ALEMBERT ( 1717-1783 )
OPERA:
 “Enciclopedia” sau “Dicţionarul raţional al ştiinţelor, artelor şi meseriilor”
 Lucrare cuprinzând 28 de volume şi semnată de 130 de autori.
CONŢINUT:
 Promovează valorile ştiinţifice, tehnice rezultate din progresele înregistrate pe
plan cultural în sec. XVII –XVIII.

6. Iluminismul s-a răspândit prin: cărți, broșuri, presă, societăți științifice, literare și artisice

S-ar putea să vă placă și