Sunteți pe pagina 1din 11

NUME.......................................................

PRENUME....................................................
UNITATEA SCOLARA................................
........................................................................
PROFESIA......................................................
SPECIALITATEA ................................................

CURS
MENTOR

PORTOFOLIUL
1.Prezentaţi competenţele mentorului
2.Prezentaţi principalele forme ale comunicării
3.Prezentaţi principalele dimensiuni ale comunicării
interactive.
4. Punctati modalităţi ineficiente de abordare care pot bloca
comunicarea sau chiar periclita relaţia dintre parteneri:
5.Prezentaţi tipurile de sprijin pe care le oferă mentorul
6. Prezentaţi funcţiile evaluării
7. Prezentaţi o metodă interactivă de învăţare
8. Precizati tipurile de intrebari vehiculate în cadrul
comunicării didactice ce trebuie să caracterizeze relaţia
mentor- student/ stagiar
9. Anexaţi o ANALIZĂ SWOT a unei activităţi sau a
instituţiei de învăţământ în care va desfăşuraţi activitatea
10.Anexaţi un proiect de lecţie

S-ar putea să vă placă și