Sunteți pe pagina 1din 7

Fişă de caracterizare psihopedagogică

I. Date personale:
 Numele și prenumele: Socaciu Tudor
 Locul și data nașterii: Târgu-Mureș, 23.09.2015
 Domiciliul: Târgu-Mureș
 Unitatea de învățământ: Școala gimnazială “Europa” Târgu-Mureș

II. Date referitoare la familie:


1. Structura familiei (componența, tipul familiei): familie biparentală, nucleară formată din
trei membri.

2. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:


- tata: agent de poliție la I.P.J Mureș
- mama: cadrul medical la Spitalul Clinic Județean.

3. Ambianţa educativă:
 climat stimulativ marcat de raporturi pozitive între părinţi, părinţi şi copii;
o neînţelegeri minore şi trecătoare între părinţi.
o dezacorduri relevante cu influenţă nefavorabilă asupra copilului;
o familie dezorganizată
4. Atitudinea familiei faţă de copil:
 îi acordă atenţie, îl îndrumă, supraveghează, ajută, este preocupată de problemele
copilului;
o îi acordă atenţie exagerată, manifestă hiperprotecţie;
o părinţii sunt indiferenţi, preocupaţi de alte probleme.

5. Condiţiile de viaţă şi învăţătură ale copilului:


o confort şi condiţii foarte bune;
 condiţii obişnuite, normale, medii;
o condiţii acceptabile;
o condiţii deosebit de grele.

III. Date privind sănătatea şi dezvoltarea fizică a copilului:


Caracteristici biofizice (creşterea și dezvoltarea, statura–ponderală):
- Creșterea și dezvoltare fizică a elevului este normală, în conformitate cu vârsta.
- Elevul este sănătos, are o constituție altetică, o înălțime de 130 de centimetri și 28 de kilograme
(normoponderal).
Starea sănătăţii: boli cronice sau deficienţe (confirmate de examen de specialitate)
- Clinic sănătos, fără boli cronice sau deficiențe.

IV. Adaptarea copilului la activitatea de tip şcolar:


 se adaptează relativ ușor;
o are dificultăți de adaptare generate de bază psihofiziologică precară;
o are dificultăți de adaptare generate de conflicte afective de natură familială;
o are dificultăți de adaptare generate de mediul școlar.

Situația școlară - rezultate obţinute la învăţătură, la concursuri şcolare, cercuri:


- Situația școlară este una deosebită, cu rezultate foarte bune la învățătură.

V. Procese şi capacităţi cognitive implicate în activitatea de învăţare:


1. Procese senzoriale (senzații și percepții):
 are un câmp vizual central și periferic extins;
 are capacitate de a diferenția cu precizie nuanţele cromatice;
o are capacitate de apreciere pe cale auditivă a distanţei dintre obiecte;
 are capacitate de autocontrol asupra propriilor emisiuni vocale;
 are capacitatea de a diferența formele geometrice
o are dificultăți în recunoașterea unor construcții geometrice;
 are percepție complexă – spirit de observaţie;
 are capacitatea de orientare spațio-temporală.

2. Reprezentări:
 utilizează fondul de reprezentări de care dispune
 predominant vizuale;
o predominant auditive;
o predominant chinestezice;
o predominant anticipative;
 are reprezentări despre mediul înconjurător;
o nu are reprezentări despre mediul înconjurător;
 are reprezentări despre fenomene naturale;
o nu are reprezentări despre fenomene naturale;
 are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor);
o nu are reprezentări despre fenomene sociale (activitatea oamenilor);
 are reprezentări legate de activitatea de învăţare;
o nu are reprezentări legate de activitatea de învăţare.

3. Procese cognitive superioare:


Gândirea:
 Volumul cunoștințelor
Foarte bun Bun Acceptabil Sărac

 Capacitatea de înţelegere şi surprindere a relaţiilor esenţiale


Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

 Capacitate de analiză şi sinteză


Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

 Capacitatea de comparaţie (stabilirea asemănărilor – deosebirilor)


Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

 Capacitatea de generalizare (abstractizare – concretizare)

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

 Capacitatea de rezolvare creatoare a problemelor

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

 Capacitatea de operare cu noţiuni, judecăţi, raţionamente

Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă


 Inteligenţă:

concretă abstractă creatoare

 Limbajul:

Volumul: bogat redus extrem de sărac

Exprimare: corectă greoaie incorectă

Expresivitate: Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

Conduita de ascultare: Foarte bună Bună Acceptabilă Slabă

 Deficienţe de limbaj:

o oral/de pronunţie – dislalie


o citit/lexie – dislexie
o scris / grafie – disgrafie
o altele (bâlbâială, rinolalie, mutism, întârzieri în dezvoltarea vorbirii etc.)

 Memoria:
Memorează: Ușor Dificil Mecanic Logic

Reactualizează: recunoaşte reproduce materialul de învăţat

Reţine: pentru timp scurt pentru o perioadă îndelungată uită frecvent


. . ce a memorat

 Imaginația și creativitatea:
o are imaginație săracă, banală
 are imaginaţie bogată
o are imaginaţie reproductivă
 are imaginaţie creatoare

 Are posibilităţi creative în domeniile: artă literatură tehnică

 Atenția:

 se orientează şi se concentrează asupra unui număr mare de elemente;


 are capacitate de concentrare sporită;
o nu se poate concentra;
 are atenţie distributivă, desfăşoară concomitent mai multe activităţi;
o nu este apt de atenţie distributivă;
 are atenţie mobilă, flexibilă;
o nu are atenţie mobilă, flexibilă.

 Motivația:

 este sensibil la motivaţie pozitivă (laudă, încurajare etc.);


o este sensibil la motivaţie negativă (blamare, ameninţare);
 este motivat intrinsec, direct;
o este motivat extrinsec (determinare din afară);
 are o motivaţie cognitivă – nevoia de a şti, curiozitate pentru nou;
o are o motivaţie afectivă – doreşte aprobarea şi dragostea celor din jur.

 Afectivitatea:

- are manifestări afective primare impulsive: frică mânie spaimă

- manifestă dispoziţii afective: vesel optimist deprimat trist

- manifestă emoţii curente: cu derulare calmă cu derulare tumultuoasă

 Trăsături emoţionale:

 dispune de echilibru emoţional, manifestă stabilitate


o manifestă timiditate excesivă
o are reacţii emoţionale puternice cu efect inhibitor asupra activităţii
o are reacţii emoţionale cu caracter dezadaptativ
 Voinţa:

 capacitate de depăţire a obstacolelor;


o depăşeşte constant greutăţile cu care se confruntă;
o se află în imposibilitatea de a depune efort voluntar;
 ia decizii rapid;
 are capacitate de selecţie între variantele posibile;
o manifestă nehotărâre, are comportament oscilant;
 are încredere în forţele proprii;
 se mobilizează uşor;
o manifestă încăpăţânare, lipsă de flexibilitate.

 Deprinderi şi obişnuinţe:

- are deprinderi igienico-sanitare Da Nu

- are deprinderi practice Da Nu

- are deprinderi de muncă intelectuală Da Nu

- are deprinderi şi obişnuinţe comportamentale Da Nu

 Aspecte ale integrării şcolare şi socio-afective:

- Conduita elevului în clasă (la lecţii)


 participă cu interes, este activ, atent
o este atent, dar aşteaptă să fie solicitat
o este neatent, cu atenţie perturbată labilă
o este inactiv, pasiv, plictisit, apatic.

- Conduita elevului în afara clasei (în pauze)


 are conduită normală, fără abateri
o are conduită marcată de atitudini agresive sau autoritare, de gravitate redusă
o prezintă devianţă comportamentală

- Conduita în grup
 este comunicativ, sociabil, execută cu interes sarcinile date, participă
necondiţionat la viaţa grupului, bun organizator
o se integrează, aderă la grup, dar este lipsit de iniţiativă, este un bun executant dacă
este solicitat
o este retras, rezervat, interiorizat, nu caută contactele cu membrii grupului, se auto-
marginalizează
 Stilul personal cu influenţe asupra activități școlare:

 este organizat, perseverent, ritmic, continuu;


 este sârguincios, inventiv, creativ, sigur pe sine, independent;
o este inegal, cu salturi, labil, superficial;
o nu manifestă iniţiativă, este dependent de ajutorul celor din jur;
o lucrează după tipar, se conformează modelului, preferă rutina, obişnuitul;
o se sperie de nou acumulează goluri în cunoştinţe, nu finalizează activităţile;
o are dificultăţi în învăţare.

S-ar putea să vă placă și