Sunteți pe pagina 1din 18

RAPORT DE EV ALUARE A PROPRIET ATILOR

,

IMOBILIARE TIP APART AMENT PENTRU GARANTARE CREDIT

INREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr.2/11.01.2011

7

1. EVALUATOR ST ANESCU EMILIA MARINA
Legitimatie ANEV AR Nr. 3686/1996
Parafa Nr. 3686 - valabila 2011
Firma S.c. "STEM EXPERT" S.R.L.
Adresa evaluatorului • Orasul: Pitesti
• Strada Calea Bucuresti nr. 9, bloc 24, scara B, etaj 2,
apartament 9,
• Telefon: 0744.756.736
• E-mail: STEM.EXPERT(a),yahoo.com 2. CLIENT Personna fizica : BOCSARU lOAN A-DIANA
I Adresa • Mioveni, judetul Arges
• str. Petre Zugravu bI.C3I, sc.A, et.2, ap.9
DESTINATARUL Persoana juridica: ALPHA BANK SA - Sucursala Pitesti
RAPORTULUI 3. PROPRIETATEA Apartament 3 camere, situat la etaj 3 in bloc cu P+4E
EVALUATA
Proprietar Persoana fizica: NUTA CONSTANTIN-SABIN
Adresa proprietatii • Orasul Pitesti, Judetul Arges
r. • Str. Gavana III(cf. Extras CF: Cartier Gavana, str. Gheorghe
lonescu-Gion nr.5), bloc A 7, sc.D, et.3, ap.15 4. DECLARAREA V ALORII

V ALOAREA DE PlATA 183.365 LEI
ESTIMATA echivalent 43.000EUR
VALOAREA NU CONTINE T.V.A. 5. BAZA DE EVALUARE Valoarea de plata
SCOPUL EV ALUARII Garantare credit
DATA DE 11.0l.2011
REFERINTAA
EVALUARII
CURS DE SCHIMB 1 EURO = 4,2643 LEI (42643 ROL)
BNR LA DATA DE
REFERINTA
DA T A INSPECTIEI Inspectia a fost efectuata de catre Stanescu Emilia la data de
PROPRIETATII 10.01.2011. 7.

SITUA TIA ACTUALA A APART AMENTULUI

• Dobandirea:

Temei contractual:

Contract de vanzare-cumparare nr. 1052/19.03.2003 Documentatie cadastrala

in ANEXA este prezentata co pia documentului de atestare a dreptului de proprietate a proprietatii

• Dreptul de proprietate: deplin

• Cartea Funciara nr. 80257-CI-UI4(provenita din conversia de

pe hartie nr.3220), localitatea Pitesti, judet Arges

• Numar cadastral: 1049/D;15

• Extras de Cartea Funciara.-de informare nr.410111.01.2011

in ANEXA este prezentata copia xerox a 'incheieril de intabulare In Cartea Funciara,

6. DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIET A TE

DA TE PRIVIND DOCUMENT A TIA CADASTRALA

• Documentatie cadastrala inscrisa in Cartea Funciara nr. 80257- CI-U14(provenita din conversia de pe hartie nr.3220), localitatea Pitesti, judet Arges

• Nurnar cadastral: 1049/D;15

• Suprafata inregistrata in documentatia cadastrala: Au = 68,82 mp, S balcon 1 = 4,51mp, S balcon 2 = 3,9mp, S construita = 93,32mp

in ANEXA este prezentata copia planului de situatie si co pia releveului proprietatii

8.

Liber

9. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE

ZONA DE AMPLASARE

ARTERE

IMPORT ANTE DE CIRCULA TIE iN APROPIERE

CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI

UTILITATI EDILITARE

Cartier Gavana III, zona mediana a orasului Pitesti, zona rezidentiala de case unifamiliale si blocuri .

• Auto:

- Str. Lucian Blaga

- Str. Varianta Gavana

• Calitatea retelelor de transport: asfaltate cu 2 benzi de circulatie

Tipul zonei

• Cartier rezidential de blocuri, constructii unifamiliale si spatii

comerciale

• In zona se afla :

• Retea de transport in comun - mijloace de transport suficiente

• Unitati comerciale: Supermarket Kaufland, magazine diverse

bine aprovizionate, piata agroalimentata Gavana

• Unitati de Invatamant-Sc. Generala nr.19, Liceul Sanitar

• Unitati medica Ie - Spitalul judetean,cabinete individuale private.

• Unitati bancare- BRD, BCR, Banca Romaneasca, Pireus Bank, Volksbank

• Locuri de parcare

• Unitati de cult-Biserica noua

• Retea urbana de energie electrica: existenta

• Retea urbana de apa: existents

• Retea urbana de termoficare: existenta

• Retea urbana de gaze: existenta

• Retea urbana de canalizare: existenta

• Retea urbana de telefonie: existents

GRADULDE POLUARE ORIENTATIV

AMBIENT

• In limite normale

• Civilizat, linistit

CONCLUZIE PRIVIND ZONA DE AMPLASARE

• Zona de referinta mediana, amplasare favorabila. Dotari ~i retele edilitare bune. Poluare in limite normale. Ambient

civilizat, Iinistit

10 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DE BAZA. (BLOCUL)

AMPLASAMENT

ANULPIF

LOCUINTE PE PALlER

ORIENTARE

CARACTERISTICI

• BLOC DE LOCUINTE P+4E

• 1981

4

• Pe doua laterale ale blocului

• Cardinal: vest-sud

• Structura: b.a.

• Inchideri perimetrale: beton armat

• Acoperis: terasa cu termo si hodroizolatie

• Aspect exterior: termosistem si lavabila de exterior

• Aspect interior: pardoseala mozaic, zugraveli simple, balustrada metalica cu mana curenta PVC, tamplarie metalica, interfon.

• Numar de restantieri la plata intretinerii: mic

• Probleme de alimentare cu apa calda (informatii din surse locale - locatari)- nu sunt probleme.

CONCLUZIE PRIVIND CONSTRUCTIA DE BAZA.

• Aspect ingrijit, utilitati complete.

11 DESCRIEREA APARTAMENTULUI

BILANTUL DE In ANEXA este prezentat bilantul de suprafata conform releveului

SUPRAFATA. cadastral

• Au = 68,82 mp, S balcon 1 = 4,51mp, S balcon 2 = 3,9mp, S totala = 77,23mp, S construita = 93,32mp

Conf. masuratorilor cadastrale

GRADUL DE • Confort: lIdecomandat

CONFORT

T AMPLA.RIE • Exterioara: ferestre tamplarie PVC cu geam termopan, u~a

intrare metalica

• Interioara: Tamplarie lemn tp Pipera

FINISAJE • In lucru: camere - pardoseala linoleum, pe pereti lavabila;

bucatarie-gresie si faianta; baie si wc serv.-zugraveli simple; balcoane inchise cu PVC si geam termopan, hol-gresie, zugraveli lavabila. Apartamentul este in lucru privind finisajele.

INSTALATII ~I DOTA.RI ELECTRICE

INST ALA TIl ~I

DOT A.RI INCA.LZIRE

INST ALA TIl ~I

• Normale

• Curenti slabi (telefonie, cablu TV, internet)

• Centrala termica proprie pe gaze, corpuri radiante otel

• Instalatii bine intretinute

• Din reteaua orasului

DOTARI • Instalatii bine intretinute
ALIMENT ARE CU
APA
INSTALATII ~I • Din reteaua orasului
DOTARI • Alimenteaza aragazul si centrala termica
ALIMENT ARE CU • Instalatii bine intretinute
GAZE
CONCLUZIE PRIVIND Aspect ingrijit, utilitat! complete.
AMPLASAMENTUL
12 ANALIZA PIETEI IMOBILIARE
DEFINIREA PIETEI ~I • Piata locuintelor rezidentiale amplasate in blocuri de locuinte
SUBPIETEI
NATURA ZONEI • Zona rezidentiala mediana de blocuri de locuinte si constructii
unifamiliale. Imobilul face parte din zona Gavana III.
• Din punct de vedere edilitar: zona in dezvoltare
• Din punct de vedere economic: oras 1 zona cu economie
dezvoltata
OFERTA DE • Mica
LOCUINTE SIMILARE
CEREREADE • Mica
LOCUINTE SIMILARE
ECHILIBRUL PIETEI • Echilibru
(RAPORTUL CEREREI
OFERTA)
PRETURI IN ZONA • Minim: 45.000 EURO
PENTRU • Maxim: 60.000 EURO
PROPRIETATI
SIMILARE
CHIRII IN ZONA • Minim: 200 EURO 1 luna
PENTRU • Maxim: 350 EURO 1 luna
PROPRIETATI
SIMILARE
CONCLUZII ~I TENDINTE REZUL T ATUL CERCET ARII din cauza situatiei economico-
PRIVIND PlATA finanatiara din tara, piata imobiliara este in stagnare si au loc
PROPRIET ATII putine tranzactii .
Anexa cuprinde extrase privind preturile 1 chiriile pe segmentul de
plata al proprietatii 13. EV ALUARE

REGLEMENTARI ~I CADRU LEGAL
STANDARDE • IVS 1- Valoarea de piata - baze de evaluare
INTERNA TIONALE • IVS 2 - Baze de evaluare diferite de valoarea de piata
DE EV ALUARE - • IVS 3 - Raportarea evaluarii
EDITIA A ~APTEA, • IVA 1 - Evaluarea pentru garantarea imprumutului
2005 • GN 1 - Evaluarea proprietatii imobiliare
CADRULEGAL • Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe, aprobat HG 2139/2004 .... -c: _.
,,__ __ .. , : ..

1. Prezentul raport este intocmit la cererea c1ientului si in scopul precizat. Nu este perrnisa folosirea raportului de catre 0 terta persoana fara obtinerea, in prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluarii si evaluatorului verificator, asa cum se precizeaza la punctul 8 de mai jos. Nu se asuma responsabilitatea fata de nici 0 alta persoana in afara clientului, destinatarului evaluarii ~i celor care au obtinut acordul scris ~i nu se accepts responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate in urma deciziilor sau actiunilor intreprinse pe baza acestui raport.

2. Raportul de evaluare i~i pastreaza valabilitatea numai in situatia in care conditiile de plata, reprezentate de factorii economici, socia Ii si politici, raman nemodificate in raport cu cele existente la data intocmirii raportului de evaluare.

3. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legala, care afecteaza fie proprietatea imobiliara evaluata, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu sunt cunoscute de catre evaluator. In acest sens se precizeaza ca nu au fost facute cercetari specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca titlul de proprietate este valabit si se poate tranzactiona, ca nu exista datorii care au Iegatura cu proprietatea evaluata si aceasta nu este ipotecata sau inchiriata. In cazul in care .~.~ista 0

"r::::---:-v' ~L" ,

~;.~ " L h u,.ii', .

~:,,,,V" • 3686.-'IY('o;,\,

0""" 'f \,

R: SlANESCU "i)\

~ EMlllA Mi\RIHA i;; "" I

4. <+, \ \ ~"~)

''<'f,.,/Jt'R VAtABl1. ~o ~ 'v ._;'l

~6;:[J EVALU"\.·.<-;''"~'< ~·AN£VI>~/

'-_,_- -.----'~13.1. Abordarea (evaluarea) prin metoda comparatiei directe

in ANEXA este prezentata determinarea valorii de plata prin metoda comparatiei de plata prin corectii brute.

VALOAREA DE PlATA DETERMINATA PRIN 191.894 LEI
METODA COMPARA TIEl DIRECTE echivalent 45.000EUR
VALOAREA NU CONTINE T.V.A. 13.2. Evaluare prin metoda capitalizarii / actualizarii venitului generat de proprietate (chirie)

in ANEXA este prezentata determinarea valorii de plata prin metoda capitalizarii / actualizarii venitului generat de proprietate din chirie / pe baza MCB.

183.365 LEI echivalent 43.000EUR

V ALOAREA DE PlATA DETERMINA TAPE BAZA CAPITALIZARII / ACTUALIZARII VENITULUI GENE RAT DE PROPRIETATE

14. OEFINITII, IPOTEZE ~I CONDITII LIMITATIVE ~I ALTELE

14.1 OEFINITII

• VALOREA DE PlATA

Valoarea de plata reprezinta suma estimata pentru care 0 proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis ~i un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa 0 activitate de marketing corespunzatoare, in care partite implicate au actionat in cunostinta de cauza, prudent ~i lara constrfingere.

14.2 IPOTEZE ~I CONDITII LIMITATIVE:

asemenea situatie ~i este cunoscuta, aceasta este mentionata in raport. Proprietatea imobiliara se evalueaza pe baza premisei ca aceasta se afla in posesie Iegala (titlul de proprietate este valabil) ~i responsabila.

4. Se presupune ca proprietatea imobiliara in cauza respects reglementarlle privind documentatiile de urbanism, legile de constructie ~i regulamentele sanitare, iar in cazul in care nu sunt respectate aceste cerinte, valoarea de plata va fi afectata,

5. Proprietatea nu a fost expertizata detaliat. Orice schita din raportul de evaluare prezinta dimensiunile aproximative ale proprietatii si este realizata pentru a ajuta cititorul raportului sa vizualizeze proprietatea. In cazul in care exista documente relevante (masuratori de cadastru, expertize) acestea vor avea prioritate.

6. Daca nu se arata altfel in raport, se intelege ca evaluatorul nu are cunostinta asupra starii ascunse sau invizibile a proprietatii (inclusiv, dar fara a se limita doar la acestea, starea ~i structura solului, structura fizica, sistemele mecanice si alte sisteme de functionare, fundatia, etc.), sau asupra conditiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliara in cauza sau de pe 0 proprietate lnvecinata, inclusiv prezenta substantelor periculoase, substantelor toxice etc.), care pot majora sau micsora valoarea proprietatii. Se presupune ca nu exista astfel de conditii daca ele nu au fost observate, la data inspectiei, sau nu au devenit vizibile in perioada efectuarii analizei obisnuite, necesara pentru intocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al starii proprietatii, astfel de inforrnatii depasind sfera acestui raport si/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu of era garantii explicite sau implicite in privinta starii in care se afla proprietatea si nu este responsabil pentru existenta unor astfel de situatii si a eventualelor lor consecinte ~i nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor.

7. Evaluatorul obtine informatii, estimari ~i opinii necesare intocmirii raportului de evaluare, din surse pe care Ie considera a fi credibile si evaluatorul considers ca acestea sunt adevarate ~i corecte. Evaluatorul nu Isi asurna responsabilitatea in privinta acuratetei inforrnatiilor furnizate de terte parti.

8. Continutul acestui raport este confidential pentru client si destinatar si autorul nu il va dezvalui unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute de Standardele Internationale de Evaluare si/sau atunci cand proprietatea a intrat in atentia unui corp judiciar calificat.

9. Evaluatorul a fost de acord sa-si asume realizarea misiunii incredintate de catre clientul numit in raport, in scopul utilizarii precizate de catre client si in scopul precizat in raport.

10. Consimtamantul scris al evaluatorului si al evaluatorului verificator (daca al acestuia din urma este necesar), trebuie obtinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sa poata fi utilizata, in orice scop, de catre orice persoana, cu exceptia clientului si a creditorului, sau a altor destinatari ai evaluarii care au fost precizati in raport. Consimtamantul scris ~i aprobarea trebuie obtinute inainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) sa poata fi modificat sau transmis unei terte parti, inclusiv altor creditori ipotecari, altii decat clientul sau altor categorii de public, prin prospecte, memorii, publicitate, relatii publice, informatii, vanzare sau alte mijloace. Raportul de evaluare nu este destinat asiguratorului proprietatii evaluate, iar valoarea prezentata in raportul de evaluare nu are legatura cu va loa rea de asigurare.

14.3 AL TE PRECIZARI

Raportul de evaluare este completat cu fotografii din care rezulta incadrarea blocului in zona in care se afla proprietatea si fotografii din interiorul apartamentului.

14.4. SURSE DE INFORMARE

Pentru datele care au impact asupra valorii, evaluatorul va prezenta sursele de informare, dupa modelul urrnator:

• Valorile de tranzactionare ale comparabilelor au fost preluate din urmatoarele surse:

-pentru COMPo 1: internet - ian. 2011 - Ag Imob. Muntenia Imobiliare ~f~;f~ii_~IAr6 :::::_,

~~V' • 3686 • 'I'/tc~~,

1:f SlAiUSCU %\

. Z £M\lIA N'.ARINA 1;;:>;: I

.!.<"f; \' ~"'P

. ~ i/)~ vALABII.. ?,.() ~ \''<'1

\:_J.(,f_l' [VA LUp..,,\O '<J,~"

• -'\1", .,' .'

"<'~,-.~ ::_~.~:Y,-~ ~,#.,--,.-

-pentru COMPo 2: internet - ian. 2011 - Ag Imob. Muntenia Imobiliare

-pentru COMPo 3: internet - ian. 2011 - Ag Imob. Muntenia Imobiliare

• Rata de capitalizare a fost determinata conform ofertelor de inchiriere si de vanzare pt.apartamente cu caracteristici asemanatoare din zona analizata si vecine.

15. DECLARATIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator decIar ca raportul de evaluare, pe care it semnez, a fost realizat 'in concordanta cu reglementarile Standardelor Internationale de Evaluare si cu ipotezele si conditiile limitative cuprinse 'in prezentul raport. DecIar ca nu am nici 0 relatie particulara cu c1ientul si nici un interes actual sau viitor fata de proprietatea evaluata. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei anumite valori, solicitare venita din partea cIientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat, iar remunerarea evaluarii nu se face in functie de satisfacerea unei asemenea solicitari. In aceste conditii, subsemnatul, in calitate de elaborator, imi 'asum responsabilitatea pentru datele si concIuziile prezentate in prezentul raport de evaluare.

16. CERTIFICARE

Subsemnatul certific in cunostinta de cauza ~i cu buna credinta ca:

1. Afirmatiile declarate de catre mine si cuprinse in prezentul raport sunt adevarate ~i corecte. Estimarile si concluziite se bazeaza pe informatii si date considerate de catre evaluator ca fiind adevarate si corecte, precum si pe concluziile inspectiei asupra proprietatii, pe care am efectuat-o la data 10.01.2011.

2. Analizele, opiniite si concIuziile mele sunt limitate doar de ipotezele si concluziile limitative mentionate ~i sunt analizele, opiniile si concIuziile mele profesionale personale, impartiale ~i nepartinitoare.

3. Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare in privinta proprietatii imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare si nu am nici un interes personal privind partite implicate in prezenta misiune, exceptie facand rolul mentionat aici.

4. Implicarea mea in aceasta misiune nu este conditionata de formularea sau prezentarea unui rezuItat prestabilit legat de marimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluarii ~i legat de producerea unui eveniment care favorizeaza cauza cIientului 'in functie de opinia mea.

5. Analizele, opiniite si concluziile mele au fost formulate, la fel ca ~i intocmirea acestui raport, in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare.

6. Posed cunostintele ~i experienta necesare indeplinirii misiunii 'in mod competent. Cu exceptia persoanelor mentionate 'in raportul de evaluare, nici 0 alta persoana nu mi-a acordat asistenta profesionala 'in vederea indeplinirii acestei misiuni de evaluare.

17. RECONCILIEREA VALORILOR. DECLARAREA VALORII SELECTATE

IN URMA EVALUARII EFECTUATE DE MINE, A ANALIZEI INFORMATIILOR APLICABILE ~I A F ACTORILOR RELEV ANTI, OPINIA MEA ESTE CA V ALOAREA DE PlATA A PROPRIETATII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EV ALUAT) ESTE:

VALOAREA DE PlATA RECOMANDATA 183.365 LEI
echivalent 43.000EUR
VALOAREA DE PlATA A FOST
DETERMINAT A PRIN METODA CAPIT ALIZARII VENITURILOR
VALOAREA DE PlATA NU CONTINE T.V.A. EVALUATOR

ST ANESCU EMILIA-MARINA

SOCIET ATEA COMERCIALA SC STEM EXPERT SRL

ANEXE

Acte de proprietate Documentatie cadastrala

Extrase privind preturile / chiriiIe pe segmentuI de plata aI proprietatii Determinarea valorii de piata prin metoda comparatiei directe Determinarea valorii prin metoda capitalizarii veniturilor

Fotografii

I"'l
-<
...;l
- - ....
~ - ....
-< 0 I£l ... 1£1 - I£l - u: ir, - ~ r<) r<) r<) r-
O o. ~ o. - a-., ~ a-., a-., ~ N ~ o-. 0 a-., o.
0:: 0 If) 'C) 'C) , ~ 'C) C ~ 'C) ..,. ~ 'C) If) 0 I£l ~ 0 00 :: 0 00 :: 00 0
'i§ 0 c 0 0 ;<) 0 c sr, 0 0 .....
r-.: r- oO 00 0 00 ~ 0 00 0 00 t'I N r-.: :: - 00 C 0 C 0 -.a
-< .s ;. I M
I£l I£l 'r;; I£l I£l ~ I£l I£l I£l .t:l I ..,. I£l I£l I
~ C-' .5
~
0
U
N
-<
...;l
- - ....
~ = :;:;
-< 0 N ... N ..... N ..,. ..,. ..,. ~ ~ r- o r- t- o
0 r<) ~ r<) - ~ r<) ~ ~ - ~ - ~ - .... 'C) 'C) 'C) '" 0
..,. ~ 0
0:: 0 N 'C) 'i§ 0 'C) I 'C) C r<) r<) N r<) 0 00 :: 00 :: 00 '" a-.,
c 0 0 ;<) 0 0 c I£l 0 0
0 r- t'"i t'"i 0 t'"i ~ I£l ...0 0 ...0 '" 0 ...0 :: r-.: c 0\ c 0\ - 0\
~ .~ ;. .... M I
I£l I£l 'r;; I£l I£l ~ I£l I£l I£l .t:l I ..,. ..,. ..,. ..,.
~ C-' E
~
0
U
.....
-<
...;l
- -
~ 0 'C) ... 'C) ..... 'C) = ..... 0 a-., N N N
~ ~ QO
0 0 ~ 0 ..... ~ 0 ~ ~ r<) ..,. ~ a-., ~ 'C) :; I£l I£l I£l ..,.
0 QO I£l I£l I I£l c 0 0 If) 0 'C) ~ 'C) :: 'C)
'i§ 0 c 0 0 M 0 0 ..... OJ 0 0 0 '"
0 r- 0\ 0\ 0 0\ ~ I£l r-.: N ...0 M N Ifi 0 '0 0 C 0 a\
~ .~ ;. I I I E ....
I£l ..,. 'r;; ..,. ..,. ~ ..,. ..,. ..,. I ..,. ..,. ..,. I
~ C-'
~
0
U
:.5 e--
'-'
OJ
...
0
Eo-< '-'
- .~ 'rJ
U OJ -
... ..... - ee 'i§
~ '" OJ ..... ~ .~
N E I C :! 0 c ~ :: .;
- ~ ~ c ~ '" '" to: '0 C
~ r- '-' .s ;. ~ E
~
~ '" C-' ... OJ
1Jl ~ Ol
'-'
::
'-'
~
~I-
~
0
-;
;.
M
"'" --<
- ...:l
f- -
-< ~ !Xl
~ ~ ~ 0
-< f- I-
)0000I 0:: -e =
0:: (:..., "'" '::;- --< p., ~
~ :E ~ e ::: :;; I
0 g ,-.;0; ,-..,
Eo-< E :;; 0 .....
- u U 0:: - U :::.,
0:: C2 0 "" - =
"'" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ee f- ~ =
U ~ .... --< ~ .... ~ .... ...:l .... .... f- ]' .... .... .....
Q .i. ~ "" ~ ~ ~ ·z ~ ·z ~ OJ ~ ~ OJ ~ U ....
.... N .... .... !Xl '';:: .... .... :;:; .... ~ 0
"'" f- '-' 0:: '-' '-' z '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-' '-' --< '-' '-' '-' '-' "" Q. I-
I~ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ "" OJ OJ OJ OJ ...:l OJ CI.I OJ OJ OJ 0:: '-'
f- --< ... "" ... ... --< ... ... ... ... ... ... ... ... "" ... ... ... ... ... ... ... 0
"" 0 :; 0 0 0 0 0 0 0 0 :; 0 0 ~ 0 0 --< 0 0 ~ 0 0 0 '0 e<:S
::: Z ;;. .....
'-' ~ '-' ~ '-' ~ '-' ~ '-' ~ '-' --< ~ '-' 0:: ~ '-' '-' '-' '-' u ~ e<:S
CI.I "'" --< --< :a ... '-'
'-' 0:: ~ OJ ~ --< OJ ~ --< ~ ~ OJ ~ ~ if1 OJ ~ f- OJ ~ & OJ ~ ...:l ~ Q_.
~ OJ U OJ OJ OJ OJ OJ ~ OJ - OJ OJ OJ OJ
f- e.. ... :;:; ... f- :;:; ... z :;:; ... --< :;:; ... u ... z :;:; ... z '';: ... :;:; ... -e ... 0
"'" ;:;I ~ ...: ~ ~ --< ~ ~ 0 ~ ~ f- ~ ~ "" ~ ~ ~ ~ "" ~ ~ '-' ~ ~ ~ '0
"'" .2 .;: .2 .;: .2 .;: .2 'c .2 'c 0 t;:: .;: .2 'c 0 0 .;: 0 f- 0
~ ..J ir: Z Q N "" ;;. -; u -; ...:l -; 0 -; e<:S
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
(:..., w ,..; ;;. M ;;. ;;. ..-i ;;. ;;. ~ ;;. ;;. iii ;;. ;;. -.a ;;. ;;. r-.: ;;. ;;. 00 ;;. ;;. a\ ;;. ;;. f- ;;. ;> ..... en .....

(l)

Qi C3 o OJ (l) C (l) "0 (l)

n

(l)

o ()

0 0 N 0 N 0 '-0 ~ C l(')
0 ° r-- (") r-- 0 N 0 C V;;
N "'1" I I I ~ ~ <n C ~
~ N I N ~
~ ~
~ QO
< ....-I
0 ~
~
<
>
d'( 0 ~ 0 (")
~ (") 0 0 "'1"
0 I 0 - \0
~ 0 O. I N
(") (") ~
< I I
~ ~
M
~ M ~
~ t-
Z
<
U
.... ....
:J :J
..... .....
.D .D 0
- "3 ~
:J 0
~ 0 .<:::: 0 .<:::: 0 0 ;:J .....
0.. ~ s::: ~ s::: ~ ~ u.l ~ ~
..... E Il) Il) I
;:J > ;:J > ;:J ;:J .- ~ ~
~ u.l u.l u.l u.l -- ~
. S .S ......
u.l
"0 "0 ~
d'( ~
0
~ .~
~ .....
U ....
Il) .....
·c ell E--
~ ::=-- ......
Il) 0.. s::: -<
< s::: .:: 0 ·c
:J "0 ..... ~ E--
U ~ 0.. ~
N "3 Il)
- o ..... ~
~ Il) .... Il)
><: 0.. s::: "0
Q ;::l ell Il) p.,
(") "3 E ell
0 () Il) () .... 0
~ "@ .<:::: ..... Il) • ell
0 ell O!J 1l)"O ~
() N .....
~ () Il) 0 :J ell ..... ~ p.,
Il)'-' '- 0.. .~ § ell
Z "0 ell .!::l
"@ 0.. .5 if] E "@ "@ .D -<
~ ~ ;::l ;::l ell .5 ~
.;::; s::: o ;::l ;::l ;::l ;::l .<::::
~ ell 0 s::: ~
:J Il) () o o ell 0.. ..s:::
.... ell o
~ ell :J s::: tl () if] -<
J§ '- Il) .~ .~ .~ Il) 0
~ .D s::: Il)
"0 :J :J :J "0 -0
ell .<:::: .:::: .:::: = .<:::: ~
~ '- "0 ell if]
0.. s::: ro Il) Il) Il) s::: ~ '- -<
:J Il) '- .D ..s::: .D Il) :J
o: > 0 u u u > u :> 0 0 lrj trl 0
0 0
u 0 a 1"""'1 lrj~ 1,0 0 0\
If) 0 0'1 r-
N 0\ "t- · "t-~
· · · r-
r") M ........ M trl
0 0 lrj trl 0
0 0 a
~ 0 a 1"""'1 lrj~ 1,0 lrj
If) 0 0'1 r- o a
N 0\ "t- · lrj~
· · · 0 lrj~
r") M ........ M trl
0 1"""'1 "t- r") 0
-< 0 ~ ~ 1,0 a r") 0 0\
N 1,0 O\~ trl oo~ ~ 0
· "t-~
N · r-, · ~ · 0
M M ........ M trl
~ ~
;::J
~ = ~
~ '-'
~ ~ ...
...
. _ ~ ...
~ = ;:::; ~
-... ;::J ...
;:::; QJ ~
~ -- ...
= ;..., ~
-< ~ ~ t::::i '-' ~ ~
........
~ ;::J ~ ~ QJ 0 ~
._ J. a ._
~ ~ ;::J ;..., ~ ~ '"\:)
'-' ~ ... ~
ro ~ ~ ~ s
0 ~ - ;..., ~
~ '-' 0
....... ... ~ " ~ q. ~ ~ ~
u ....... ... s; ;...,
() = ;..., ... ~ ... t::::i t::::i
....... t::::i ... ~ ~
-- QJ ~ ::::: ~ ... .!j .!j
0 ... §- ~ ~ ... -... -...
sr: 0 ;..., = ~ t::::i t::::i
~ \..) ~ ~ ...
ro ... - ........ ........
a 0 ._ ._
~ '"0 §< §<
ro ... ~ ... t::::i ~
~ ::: ::::: ::: ._ ... ~
J. J. -... QJ \..) \..)
;::::l ~ ~ ~ ~ Z QJ
-- ._ J. ~ ~
(!) ;:::; ~
... '"\:) ... ........ ...
....... ... ... -... . .. 0 t::::i t::::i
~ = t::::i = ~ =
....... - ........ ........
...t::: QJ cj QJ 6 QJ ~ t::::i t::::i
U > > > > ~ ~ .
~
> Q
trl
- QJ
~ J.
Z ~
> N
...
-
II ~
...
QJ ...
J. C.
~ ~
N ~
... QJ
-
~ '"0
.t: ~
c. ...
~ ~
~ J.
QJ QJ
'"0 ell
QJ
~ -
... ~
~ QJ
~ rJ1 •

r,

Apartament cu 3 camere de vanzare in ARGES - PITESTI, cartier GAVANA III, zona M- ... Page 1 of 4

MH;ES .. PTTFSTI, cartier G!WANA III, zona f

Acasa

Agentii Imoblltare

Caut.are

Anunturi partlcutarl

Inscriere agentie

LOGIN

f· Recupereaza parola Inscriere

IMOBILIARE

Constructs & Arnenajari

+ Le91siativ & Notariate

USERI

• Addugd la favorite

+ /l,dauf]a oterta privata

ccrere D(ivatD

INFORMATII

+ Credite imobihare

CURS VALUTAR

Reclame

Oferta agentli

Localizare: Acasa > Oferte > Detalii apartarnent

Apartament eu 3 eamere de vanzare in ARGES - PITESTI, cartier GAVAI\ zona M-URI

i'iunter!!d Irnobiliare

COD oferta: f70619

+ Adauga la cosul de oferte

+ Contacteaza agentia imobiliara + Trimite unui prieten

+ Print

Contact agentie Muntenia Imobiliare Nume: ~1unt:enia Irnobiliare

Adresa: Strada Calea Bucuresti, Nr. 2.4, f Sc. D, parter, Ap. I, PITESTI, ARGES Tetefort: 0348/42'7.893

E·· mail: nffice@muntenia···irnobiiiare.ro Site: http://www.muntenia·imobiliare.ro

,,201.1

vizuaitz an ale de

Caracteristici apartament

Dotari

P02

Tip imobil Zona Confort

Nr. camere Suprafata Etaj

Nivele

Nr. bai

Nr. ba Icoane Structura rezistenta An constructie

Pret

Gresie Faianta Termopan Parchet Parcare Sarpanta Gaze Canalizare Termoficare Electricitate Apa menajera Telefon

CATV

NU EXISTA F

~+UfU

:5

198b

50000 WI'<

+ Alte dotari itRf'lOPANF, + Alte Inforrnatti

RFL/\TII L.!\

.18

Informatiile corespunzatoare ofertelor irnobiliere apartin aqentutor partenere si nu SUI raspunz ator: de corectitudinea lor. Dacd qaslti !nreglstrari necorespunzatoare va ruga cOl'ltactatl,

http://www.ro-imobiliare.ro/anunturi-imobiliare/detalii-anuntI70619/apartament+dec+de+... 11.01.2011

I!

Apartarnent cu 3 carnere de vanzare in ARGES - PITESTI, cartier GA V ANA III, zona ga... Page 1 of 4

Acasa

Agentli lrnob illare

Caut.are

Anurrturi partlcularl

LOGIN

Recupereaza parola Inscriere

IMOBILIARE

+ Anuntun irnobiliare

+ Anunturi particular!

A,rnendjdr'i

USERl

+ Cont utdizator

1 Inscriere utiliz ator

e:fcrta privat21

INFORMATII

I LeCjislatie Tnobiiiar21

CURS VALUTAR

Reclame

Localizare: Acasa > Oferte > Detalii apartarnent

.. PITESTl, cal't!er GAVAN!, III, zona qc

Oferta aqerrtii

Irrscrtere agentie

Apartament cu 3 camere de vanzare in ARGES - PITESTI, cartier GAVAN zona gavana 3

Anunt irnobitiar postat de df)c:nt:!d irnobihara r-Jiuntenia Imobiliare

Contact agentie Muntenia Imobiliare Nume: Huntenld Imcbiliare

Adresa: Strada Calea Bucurestl, Nr. 2.4, ! sc. D, parter. Ap. 1, prIESTl, ARGFS

Te lefort: 034iJ/427.893

E-rnail: office ((ii(n u ntenia -irnobiliare. ro Site: http://www.rnuntenia-imobiliare.ro

Caracteristici apartament

orerta a fast postata pe site ddta de: U4·Ian·2Cl.1

Dotari

vizualiz ari ale ofe

Gresie Faianta 'rermopan Parchet Parcare Sarpanta Gaze Canalizare Termoficare Electricitate Apa menajera Telefon

CATV

NU EXISTA F

(.OD • flO] 22

+ Adauga la cosul de oferte

+ Contacteaza agentia irnobiliara + Trirnite unui prreten

+ Print

Tip imobil Zona Confort

Nr. camere Suprafata Etaj

Nivele

Nr. bai

Nr. balcoane Structu ra rezistenta An constructie

Pret

2

50 000 EUR

apartin agentiiior partenere si nu sur inreqistrari necorespunzatoare va rU93

http://www.ro-imobiliare.ro/anunturi-imobiliare/detalii-anuntI70722/apartament+dec+de+... 11.01.2011

+ Alte dotari

+ Alte Informatii

re!atit !a telefon Ol23e39347

PITFSTl, C:<Htier CAV ANA Ill, z ona

Apartament cu 3 camere de vanzare in ARGES - PITESTI, cartier GA V ANA III, zona m-.., Page 1 of 4

Acasa

Agentii lmoblttare

Cautare

Anunturi parttcularl

rnscrlere agentie

LOGIN

Recupereaza parola Inscriere

IMOBILIARE

, Constructi: & Amenajari

1 Leglsi21tiv & Notariate

USERI

I Adduqa oferta privata

p!-!vnra

INFORMATII

CURS VALUTAR

Reclame

Oferta aqerrtli

Localiz are: Acasa :> Oferte .> Detalii apartarnent

Apartament cu 3 camere de vanzare in ARGES - PITESTI, cartier GAVAfI

zona m-ur i

COD oferta: f10724

+ Adauga la cosul de oferte

+ Contacteaza agentia imobiliara + Trirnite unui prieten

+ Print

Contact agentie Muntenia Imobiliare Nume: f'Jlunl:cnia Irnobtliare

Adresa: Strada Calea Bucuresti, Nr. 24, t Sc. D, parter, Ap, 1, PITESTI, ARGES

Te!efol1: 0348/4n .893

E-rnai~: office(~firnu ntE~nia"'irnobi!iare .ro Site: http://www,muntenia-imobiliare.ro

v.zuauzart ale ofe

1.1

Caracteristici apartament dec

Dotari

Tip imobil Zona Confort

Nr. camere Suprafata Etaj

Nivele

Nr, bai

Nr. balcoane Structu ra rezistenta

Gresie Faianta Terrncp an Parchet Parcare Sarpanta Gaze Canalizare Termoficare Electricitate Apa menajera Telefon

CATV

NU EXISTA F

3

An constructie Pret

57000 fUR

+ Aite dotari

+ Alte lnforrnatii

Inforrnati.le coresounzarcare ofertelor irnoblliare apartin 3qentii!or par-tenere sl nu sur raspunz ator. corecUtudiner.) Dacd gasiti inreqistrar'j necorespunzatoare va ruga contactati,

http://www.ro-imobiliare.ro/anunturi-imobiliare/detalii-anunt!70724/apartament+dec+de+... 11.01.2011

· PlrESTI, cartier Cf\'Ji\nA III, zona q2

Apartarnent cu 3 camere de inchiriat in ARGES - PITESTI, cartier GA VANA III, zona ga ... Page I of 4

A.nunturi

Oferta aqentii

rnscrlere aqentie

Acasa

Agentii irnob iltar-e

LOGIN

Recupereaza parola Inscriere

IMOBILIARE

+ AnlJ!1t:uri imob.liare

·t· f\cjentii tmob.liare

USERI

+ r.ont utiliz ator

I lnscriere utillz ator

INFORMATII

, le~Jislatie tmobiliara

+ Stiri imobihare

CURS VALUTAR

Reclame

Localizare: Acasa > Oferte :> Detalii apartament

Apartament cu 3 camere de inchiriat in ARGES - PITESTI, cartier GAVAII zona gavana 3

Anunt irnobiliar postal: de ac)entlG) imobiliara Muntenia Imobiliare

C,OL)

Contact agentie Muntenia Imobiliare Nume: Hunten!d Irnobiliare

J'u:lresa: Strada Calea Bururesti, Nr. 2.4, f

Sc D, , !\p. 1, f'ITTSTI, ARCES

Te~efon: 0348/42/ .B93

E- mail: {)fnce{~i)rnu n(en 1.:1 -imobiliare .ro Site: http://www.muntenia-imobiliare.ro

+ Adauga la cosul de oferte

+ Contacteaza aqentia imobiliara + Trirnite unui prieten

+ Print

Vizualizari ale ofe

Caracteristici apartament Dotari

P02

Tip imobil Zona Confort

Nr. camere Suprafata Etaj

Nivele

Nr. bai

Nr. balcoane Structura rezistenta An constructie

Pret

apartarnent dec

Gresie Faianta "fermopan Parchet Parcare Sarpanta Gaze Canalizare Termoficare Electricitate Apa menajera Telefon

CATV

NU EXISTA F

1

250 EUR

+ Alte dotari

centrale. pretui estc: neqoc1abij

+ Alte Inforrnatii

relaUj ta telefon 034B42.7893

dgentillo!" partenere 51 nu sur

http://www.ro-imobil iare.ro/anunturi-imobiliare/detalii-anunt/68914/apartament+dec+de+... 11.01.2011

Apartarnent cu 3 camere de inchiriat in ARGES - PITESTI, cartier GA V ANA III, zona G... Page 1 of 4

inchiriat in 1\f(GE:S PITE:STl, cartier GAVANA

Acasa

LOGIN

Recupereaza parola Inscriere

IMOBILIARE

Le9isiativ & Notariat€'

USERI

I Adauoa oterta privata

+. A.dar.Jqd CE~rere privata

INFORMATII

CURS VALUTAR

Redame

Agelltii Irnobltlare

Anunturt partlculart

cautare

Of'erta aqentii

Inscrie

Localizare: Acasa > Oferte > Detalii apartament

Apartament cu 3 eamere de inchiriat in ARGES - PITESTI, cartier GAVAI'I zona Gavana 3

Contact agentie ASTORIA Nume: ASTORIA

Adresa: ADRESA: Pitesti, Str. Nr. I, PITESTI, ARGES Teteforr: 0721211227,07272 E-mai!: ils1:0riairilObiliare(~i)Yi.1r Site: www.astoriaimob.ro

: f73617

+ Adauqa 121 cosul de oferte

+ Contacteaza agentia imobiliara + Trimite unui prieten

+ Print

Caracteristici apartament

Dotari

Tip imobil Zona Confort

Nr. camere Suprafata Etaj

Nivele

Nr. bai

Nr. balcoane Structura rezistenta An constructie

Pret

Gresie Faianta Termopan Parchet Parcare Sarpanta Gaze Canalizare Termoficare Electricitate Apa menajera Telefon

CATV

200 EUR

+ Alte doran

. bUc!3t}ir'i i' IN r.bai: 2N r. ba I Structudj

locurt parcare:1DesUna'h'!e: reztdential Utilit

Uti! tati qencl'aie CATV, Telefon), Sistem incalzire (Centre

proprie, Caloritere) \nterior (Lemn), Fr:?!rest:re cu qearn terrnopan (PVCL Pod

(Lmoleum), Usa intrare (~jlf.:~talL Pereti (vopsea lavabua) Dotari: Bucatdrie (Mobilata, Uti rute, TVj ArdQdz( Friqider) Alte deta

C;/WANA 3, conf 1, eta]ul 3, rno ''; car-ne,'e, GAVM~A 3, conf 1, etajul :: zon~}: Arnenajare straz: (Asfaltate

http://www.ro-imobiliare.ro/anunturi-imobiliare/detalii-anunt173627/apartament+dec+de+... 11.01.2011

.'

Apartament cu 3 camere de inchiriat in ARGES - PITESTI, cartier GA V ANA III, zona bl... Page I of 4

P!TESTL carrier GAVANA III, ;

Acasa

LOGIN

Pdrtjcular~

Recupereaza parola Inscriere

IMOBILIARE

Anunturi particular:

i Agentll irnobiliare

USERI

i Inscriere utthz ator

-I- Insrriere rirrnd

INFORMATII

; SUri imobihare

Sondaj

CURS VALUTAR

Reclame

Agentii irn obltiar-e

Anunturi parttcutart

Oferta agentii

Iflscrie

Localrz are: Acasa > Oferte > Detalu apartament

Apartament cu 3 camere de inchiriat in ARGES - PITESTI, cartier GAVAr.. zona bloc nou 2008 lux

Anunt tmobiher postal: de dCJentia imobiliara ASTORIA

, f10995

+ Adauga ta cosul de oferte

+ Contacteaza aqentia irnobiliara + Trirnite unui prieten

-1- Print

Contact agentie ASTORIA Nume: ,\SfORlA

Adresa: ADRE'S;\: Pitesti, Str. Nr, 1, PITrSTI, ARG[S

Tel efo n: 0/21211227,0/2/2 E-n1a~~: astorid irnobil idre~t'iYd t Site: www.astoriaimob.ro

Caracteristici apartament apartarnent dec bloc nou 2UOS lux

Dotari

Tip imobil Zona Confort

Nr. camere Suprafata Etaj

Nivele

Nr, bai

Nr. balcoane Structura rezistenta

Gresie Faianta Terrnopan Parchet Parcare Sarpanta Gaze Canalizare Termoficare Electricitate Apa menajera Telefon

CATV

'") L.

2.

beton .) .. cdr-arnicJa

An constructie Pret

20013

350 EUR

+ Alte dotari

termica. lux.

Structura

~)L Nr.locun parcare : Ll.ocalizare ; Ansambtu rezid qeneraie (Curent, Apa, Canallzara, Gaz, pro[)ne) firiisd;e, Us; interior (Lernn), Stare interior (PVCL Pudele (Parchet~ C:;resieL Usa intrare (!\1etal), Pereti 'avabila. Faianta) DOt)3rl nucatar'[~:; (Hobddta; Utdata)f t"1obHat (Cornplet, Lux), Electroca

(f'~1asin(J de spalat rute. TV, Araqaz, detalii: 0"74:;,989,J40

0'72.:1.. 1.3.1 ,313 Iitlu oterta: nou, mob.lat Sf utilar, centrale terrnic

Desc!,'iere

3, f)ioc nou, mobilat sf utilat, totul r

http://www .ro-imobil iare.ro/anunturi-imobi I iare/detal i i-anunt170995/apartament+dec+de+... 11.01.2011