Sunteți pe pagina 1din 234

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

LICEUL „ŞTEFAN CEL MARE” CODĂEŞTI


TEL./FAX 0235341302
E- MAIL – grupsccod@yahoo.com
Website - http://scoli.didactic.ro/grupul_scolar_codaesti
Nr……….. din………………….
Învățător : Rebegea Iustina

SEMESTRUL I : ( 14. 09. 2020- 29. 01. 2021) 17 saptamani


Unitatea de invatare : Școala și cartea, doi prieteni adevărați
Numar de ore alocat: 18 ore
Saptamana: 14. 09- 18.09. 2020
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U DP AUTOCUNOAŞTERE Eu şi ceilalţi . materiale: caiet, fişe de
N 1.1 ŞI ATITUDINE lucru, rechizite
jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea b. procedurale:
I POZITIVĂ FAŢĂ DE
diferitelor forme de comunicare
SINE ŞI FAŢĂ DE - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în echipă conversaţia euristică,
CEILALŢI (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul cărora exerciţiul, muncă
CLR copiii îşi atribuie o independentă,
însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de problematizarea,
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea unei hârtii simularea, joc de rol, joc
împăturite în forme diferite, colorarea unui obiect, interpretarea didactic
în manieră proprie a unui rol etc., desenarea conturului mâinii c. forme de organizare a
AVAP sau a amprentelor personale etc.) colectivului:
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru activitate frontală,
manual” activitate individuală.
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa
reală, în scopul identificării unor asemănări şi deosebiri între
sine şi acestea
CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
1.1 cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, jetoane sistematică
1.2 clasa I audiat colorate, (probe orale,
1.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Caiet de lucru probe
2.3 Text suport: Ziua legate de mesajul text (Editura Art practice,
2.4 când toţi au şapte - identificarea personajelor dintr-un text audiat Educațional) fişe de lucru,
3.1 ani, după Octav - precizarea locului şi timpului acţiunii teme pentru
3.4 Pancu-Iaşi
prezentate într-un text audiat Resurse acasă),
4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe procedurale: portofoliul,
4.2 - identificarea unor cuvinte date după criterii observarea proiectul
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet dirijată,conversaţia
final etc. , explicaţia, probă de
AVAP - formularea unei opinii referitoare la un învăţarea prin evaluare
personaj/o întâmplare/un mod de comportament descoperire, jocul orală/scrisă
etc. didactică, munca
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi independentă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; Forme de
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu colectivului:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de activitatea frontală,
punctuaţie activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate în
perechi, activitate
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
individuală
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-
un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q
https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
MEM Numerele naturale - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
de la 0 la 100 - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr - un manual, caietul sistematică
număr elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.1
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite culegeri, numărătoare probe practice,
Recunoaştere, condiţii poziţională, axa fişe de lucru,
formare, citire, numerelor, figurine, teme pentru
scriere - identificarea numerelor pare şi impare dintr - un şir dat magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe pământesc, hartă, proiectul
Numere pare şi planşe/modele simple/ în filme documentare cuburi, diverse mat.
impare necesare
1.2 experimentelor
Despre planete Resurse procedurale:
observarea dirijată,
3.1 Cantecul: Eu si matematica conversaţia, explicaţia,
https://www.youtube.com/watch?v=KHhUpZ7ZkYQ învăţarea prin desc.,
demonstraţia,
Cantecul: Jocul numerelor experimentul, jocul de
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk rol
Forme de organizare
a colectivului
CLR activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Jocul culorilor, al
liniilor și al Observarea mascotelor, a casetelor și Materiale și Observarea
punctelor (pag. 3) simbolurilor folosite în manual și . instrumente-hârtie reacţiilor copiilor
1.1;
Completarea paginii nr. 3 din caietul elevului cu liniată și neliniată, pe parcursul
diverse obiecte, creion activităţilor
2.2; date personale: nume, vârstă, localitate natală,
grafit, creioane
cărțile preferate, filmul preferat, mâncarea colorate, creioane Observarea
2.3; preferată etc. cerate, peniță, radieră, modului de lucru
acuarele, tușuri, guașe, și implicarea în
2.5 tempera, acrilice, ulei, activitățile
hârtie colorată, propuse
pensulă, burete, PC,
CLR tabletă foarfece, lipici,
ziare sau reviste vechi
etc.
Caietul elevului - pag. Analiza
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produselor
Elemente de limbaj obținute, după
plastic: linia și punctul criterii date
Completarea
Tehnici de lucru: linie enunțurilor de la
modulată, repetiție, pag. 14, din
caligrafie, pensulație manual, în
Jurnalul de
Produse ale învățare
activității: desen liber,
decorații, compoziții
M Activitati integrate
A CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la CLR 1.Actualizare
R cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului a
T 1.1 clasa I audiat 1.1 cunoştinţelor
I 1.2 1.2
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări din clasa I
1.3 Text suport: Ziua legate de mesajul text 1.3
2.3 când toţi au şapte - identificarea personajelor dintr-un text audiat 2.3 Text suport:
2.4 ani, după Octav - precizarea locului şi timpului acţiunii 2.4 Ziua când toţi
3.1 Pancu-Iaşi 3.1 au şapte ani,
prezentate într-un text audiat
3.4 3.4 după Octav
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.1 4.1 Pancu-Iaşi
- identificarea unor cuvinte date după criterii
4.2 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet 4.2
final etc.
MM - formularea unei opinii referitoare la un MM
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-
un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
Noi acum suntem scolari- repetare, cantec

https://www.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q

Activitati pe discipline
Religie
Lb. engleză
Activitati integrate
MEM Numerele naturale - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
de la 0 la 100 - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr - un manual, caietul sistematică
număr elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.1
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite culegeri, numărătoare probe practice,
Recunoaştere, condiţii poziţională, axa fişe de lucru,
formare, citire, numerelor, figurine, teme pentru
scriere - identificarea numerelor pare şi impare dintr - un şir dat magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe pământesc, hartă, proiectul
Numere pare şi planşe/modele simple/ în filme documentare cuburi, diverse mat.
impare necesare
1.2 experimentelor
Despre planete Resurse procedurale:
observarea dirijată,
3.1 conversaţia, explicaţia,
Cantecul: Eu si matematica învăţarea prin desc.,
https://www.youtube.com/watch? demonstraţia,
v=KHhUpZ7ZkYQ experimentul, jocul de
rol
Cantecul: Jocul numerelor Forme de organizare
MM https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

M Activitati integrate
I CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: CLR
E 1.1 cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, jetoane 1.1
R 1.2 clasa I audiat colorate, 1.2
C 1.3 1.3
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Caiet de lucru
U
2.3 Text suport: Ziua legate de mesajul text (Editura Art 2.3
R
I 2.4 când toţi au şapte - identificarea personajelor dintr-un text audiat Educațional) 2.4
3.1 ani, după Octav - precizarea locului şi timpului acţiunii 3.1
3.4 Pancu-Iaşi 3.4
prezentate într-un text audiat Resurse
4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe procedurale: 4.1
4.2 - identificarea unor cuvinte date după criterii observarea 4.2
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet dirijată,conversaţia
MM final etc. , explicaţia, MM
- formularea unei opinii referitoare la un învăţarea prin
personaj/o întâmplare/un mod de comportament descoperire, jocul
etc. didactică, munca
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi independentă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; Forme de
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu colectivului:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de activitatea frontală,
punctuaţie activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate în
perechi, activitate
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
individuală
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-
un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q
https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: CLR
1.1 cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, jetoane 1.1
1.2 clasa I audiat colorate, 1.2
1.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări Caiet de lucru 1.3
2.3 Text suport: Ziua legate de mesajul text (Editura Art 2.3
2.4 când toţi au şapte - identificarea personajelor dintr-un text audiat Educațional) 2.4
3.1 ani, după Octav - precizarea locului şi timpului acţiunii 3.1
3.4 Pancu-Iaşi 3.4
prezentate într-un text audiat Resurse
4.1 - despărţirea cuvintelor în silabe procedurale: 4.1
4.2 - identificarea unor cuvinte date după criterii observarea 4.2
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet dirijată,conversaţia
AVAP AVAP
final etc. , explicaţia,
- formularea unei opinii referitoare la un învăţarea prin
personaj/o întâmplare/un mod de comportament descoperire, jocul
etc. didactică, munca
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi independentă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; Forme de
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu colectivului:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de activitatea frontală,
punctuaţie activitate în echipă,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate în
perechi, activitate
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
individuală
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în
cadrul unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-
un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
Desen din imaginative
Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q
https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
MEM Compararea, - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite Resurse materiale: Observarea
1.1 ordonarea şi condiţii manual, caietul sistematică
elevului, fişe de lucru, (probe orale,
rotunjirea - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea culegeri, numărătoare probe practice,
numerelor elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, poziţională, axa fişe de lucru,
naturale de la 0 la punerea în corespondenţă numerelor, figurine, teme pentru
100 - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând magneţi, riglete, atlas, acasă),
semnele <, >, = ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- compararea a două numere naturale mai mici decât pământesc, hartă, proiectul
Pământul – 1000, atunci când acestea au acelaşi număr de sute/de cuburi, diverse mat.
1.2 alcătuire, zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii de poziţionare necesare
formarea zilei şi a -aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a unor experimentelor
nopţii numere date Resurse procedurale:
3.1 - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza observarea dirijată,
algoritmului de comparare a două numere mai conversaţia, explicaţia,
mici decât 1000 învăţarea prin desc.,
CLR - rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat demonstraţia,
- investigarea unui mediu de viaţă natural sau artificial experimentul, jocul de
(balta/acvariul, pădurea/parcul etc.) pentru a identifica rol
plantele şi animalele care îl populează, Forme de organizare
condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu a colectivului
Cantecul: Jocul numerelor activitatea frontală, în
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk echipă, în perechi,
individuală
Ed. fizică

J Activitati pe discipline
O Lb. engleza
I Activitati integrate

CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
1.2 Autorul. - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, jetoane sistematică
1.4 Alineatele prezentate într-un text audiat pentru etichete, (probe orale,
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru probe
2.2  A se prezenta referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art practice,
2.3 sau a prezenta cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Educațional) fişe de lucru,
3.1 pe cineva ce scop?” etc.) teme pentru
3.4  Dialogul - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Resurse acasă),
4.1  Salutul. cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, procedurale: portofoliul,
4.2  Alfabetul marionete, măşti etc. observarea proiectul
 Literele mari și - oferirea unor informaţii despre sine, despre dirijată,conversaţia
mici de mână familie, colegi, despre activităţile preferate etc., , explicaţia, probă de
folosind enunţuri învăţarea prin evaluare
 Grupurile de
- dramatizări ale unor fragmente din texte descoperire, jocul orală/scrisă
litere
narative cunoscute didactică, munca
Text suport: - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, independentă
Luchi, după Otilia despre animalul preferat, activităţile
Cazimir preferate/desfăşurate etc. Forme de
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli organizare a
de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, colectivului:
ascultarea, păstrarea ideii) activitatea frontală,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitate în echipă,
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; activitate în
perechi, activitate
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
MEM Recapitulare/ - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a Resurse materiale: Observarea
Evaluare numerelor din intervalul manual, caietul sistematică
0 - 100 elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea culegeri, numărătoare probe practice,
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, poziţională, axa fişe de lucru,
punerea în corespondenţă numerelor, figurine, teme pentru
- aşezarea în ordine crescătoare/de magneţi, riglete, atlas, acasă),
screscătoare a unor numere date ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat pământesc, hartă, proiectul
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în cuburi, diverse mat.
desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte necesare
precizate experimentelor
Resurse procedurale:
-realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea observarea dirijată,
Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul unei planete conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin desc.,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

MM Elemente de ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare


limbaj muzical ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere manualul sistematică
1.1.; Timbrul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se tipărit/digital, ● evaluare
1.2. Sunete din mediul aude?”) caietul, surse audio orală
● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, ● temă de
înconjurător
CLR Sunete muzicale
de sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute Resurse lucru în clasă
(zgomote) procedurale: ● inter-
vocale ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din Metode: evaluare
Sunete muzicale mediul înconjurător conversaţia, ●auto-evaluare
instrumentale ● redarea unor sunete din mediul înconjurător explicaţia,
(toba, pianul, exerciţiul, munca
vioara) independentă, jocul
1. Sunete din Audiție: Hai li, hai la, grupul Do-re-micii didactic
mediul https://www.youtube.com/watch?v=9- Organizare:
înconjurător 8Lkh1pJ8w activitate frontală,
manual pag. 6-7 individuală şi pe
caiet pag. 4-5 grupe
V Activitati integrate
I CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.2 Autorul. - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, jetoane sistematică
E 1.4 Alineatele prezentate într-un text audiat pentru etichete, (probe orale,
R 2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru probe
I 2.2  A se prezenta referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art practice,
2.3 sau a prezenta cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Educațional) fişe de lucru,
3.1 pe cineva ce scop?” etc.) teme pentru
3.4  Dialogul - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Resurse acasă),
4.1  Salutul. cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, procedurale: portofoliul,
4.2  Alfabetul marionete, măşti etc. observarea proiectul
 Literele mari și - oferirea unor informaţii despre sine, despre dirijată,conversaţia
mici de mână familie, colegi, despre activităţile preferate etc., , explicaţia, probă de
folosind enunţuri învăţarea prin evaluare
 Grupurile de orală/scrisă
litere - dramatizări ale unor fragmente din texte descoperire, jocul
narative cunoscute didactică, munca
Text suport: - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, independentă
Luchi, după Otilia despre animalul preferat, activităţile
Cazimir preferate/desfăşurate etc. Forme de
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli organizare a
de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, colectivului:
MEM
ascultarea, păstrarea ideii) activitatea frontală,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitate în echipă,
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; activitate în
perechi, activitate
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
MEM Recapitulare/ - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a Resurse materiale: Observarea
Evaluare numerelor din intervalul manual, caietul sistematică
0 - 100 elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea culegeri, numărătoare probe practice,
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, poziţională, axa fişe de lucru,
punerea în corespondenţă numerelor, figurine, teme pentru
CLR - aşezarea în ordine crescătoare/de magneţi, riglete, atlas, acasă),
screscătoare a unor numere date ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat pământesc, hartă, proiectul
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în cuburi, diverse mat.
desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte necesare
precizate experimentelor
Resurse procedurale:
-realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea observarea dirijată,
Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul unei planete conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin desc.,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Elemente de ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
1.1.; limbaj muzical ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere manualul sistematică
1.2. Timbrul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se tipărit/digital, ● evaluare
Sunete din mediul aude?”) caietul, surse audio orală
● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, ● temă de
înconjurător
de sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute Resurse lucru în clasă
Sunete muzicale (zgomote) procedurale: ● inter-
vocale ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din Metode: evaluare
Sunete muzicale mediul înconjurător conversaţia, ●auto-evaluare
instrumentale ● redarea unor sunete din mediul înconjurător explicaţia,
exerciţiul, munca
(toba, pianul,
independentă, jocul
vioara)
didactic
1. Sunete din Organizare:
mediul Audiție: Hai li, hai la, grupul Do-re-micii activitate frontală,
înconjurător Anexe individuală şi pe
manual pag. 6-7 grupe
caiet pag. 4-5

AVAP Jocul culorilor, al


1.1; liniilor și al Observarea mascotelor, a casetelor și Materiale și Observarea
punctelor (pag. 3) simbolurilor folosite în manual și . instrumente-hârtie reacţiilor copiilor
Completarea paginii nr. 3 din caietul elevului cu liniată și neliniată, pe parcursul
2.2;
diverse obiecte, creion activităţilor
date personale: nume, vârstă, localitate natală,
grafit, creioane
2.3; cărțile preferate, filmul preferat, mâncarea colorate, creioane Observarea
preferată etc. cerate, peniță, radieră, modului de lucru
2.5 acuarele, tușuri, guașe, și implicarea în
tempera, acrilice, ulei, activitățile
hârtie colorată, propuse
CLR pensulă, burete, PC,
tabletă foarfece, lipici,
ziare sau reviste vechi
etc.
Caietul elevului - pag. Analiza
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produselor
Elemente de limbaj obținute, după
plastic: linia și punctul criterii date
Completarea
Tehnici de lucru: linie enunțurilor de la
modulată, repetiție, pag. 14, din
caligrafie, pensulație manual, în
Jurnalul de
Produse ale învățare
activității: desen liber,
decorații, compoziții

Saptamana : 21 . 09- 25. 09. 2020


Ziua Compete Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
nte - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP AUTOCUNOAŞTERE Cum arată oamenii-Asemănări și deosebiri a. materiale: caiet, fişe
N 1.1 ŞI ATITUDINE dintre sine și ceilalți după criteriul aspect de lucru, rechizite
POZITIVĂ FAŢĂ DE fizic b. procedurale:
I conversaţia euristică,
SINE ŞI FAŢĂ DE
exerciţiul, muncă
CEILALŢI - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri sau din
AVAP viaţa reală, în scopul identificării unor asemănări şi
independentă,
problematizarea,
deosebiri între sine şi acestea
simularea, joc de rol,
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea
joc didactic
asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi
c. forme de organizare
a colectivului: activitate
“Oglinda”- joc- realizarea unui desen care sa frontală, activitate
reprezinte trasaturi fizice morale individuală.
CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
1.2 Autorul. audiat materiale: sistematică
1.4 Alineatele - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, jetoane (probe orale,
2.1 prezentate într-un text audiat pentru etichete, probe
2.2  A se prezenta - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru practice,
2.3 sau a prezenta referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art fişe de lucru,
3.1 pe cineva cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Educațional) teme pentru
3.4  Dialogul Cu ce scop?” etc.) acasă),
4.1  Salutul. - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Resurse portofoliul,
4.2  Alfabetul cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe procedurale: proiectul
 Literele mari mână, marionete, măşti etc. observarea
AVAP - oferirea unor informaţii despre sine, despre dirijată,conversaţi probă de
și mici de
mână familie, colegi, despre activităţile preferate a, explicaţia, evaluare
etc., folosind enunţuri învăţarea prin orală/scrisă
 Grupurile de
litere - dramatizări ale unor fragmente din texte descoperire, jocul
narative cunoscute didactică, munca
Text suport: - dialoguri despre sine, despre familie, independentă
Luchi, după Otilia colegi, despre animalul preferat, activităţile
Cazimir preferate/desfăşurate etc. Forme de
- realizarea unor postere care să ilustreze organizare a
reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe colectivului:
rând, ascultarea, păstrarea ideii) activitatea
- citirea în forme variate a enunţurilor şi frontală,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ activitate în
echipă, activitate
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
în perechi,
etc.) activitate
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
MEM Adunarea şi - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 Resurse materiale: Observarea
1.3 scăderea cu reprezentarea lor prin desen manual, caietul sistematică
- identificarea ordinelor şi claselor elevului, fişe de (probe orale,
2.1 numerelor lucru, culegeri, probe practice,
naturale de la 0 - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda numărătoare fişe de lucru,
la 100, fără balanţei, proba adunării / scăderii sau prin metoda poziţională, axa teme pentru
trecere peste încercării numerelor, figurine, acasă),
ordin - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza magneţi, riglete, portofoliul,
comparării a două numere mai mici decât 100 şi atlas, ilustraţii, proiectul
scrierea relaţiei planşe, globul
Forme de relief - - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu pământesc, hartă,
munţii operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite cuburi, diverse
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme materiale necesare
documentare / prezentări a unor forme de relief experimentelor
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă Resurse
procedurale:
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite observarea dirijată,
forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie conversaţia,
de imagini date explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală

AVAP Materiale și Identificarea de materiale și instrumente cu


instrumente cu ajutorul cărora se pot crea obiecte (pag. 8) Materiale și Observarea
instrumente-hârtie reacţiilor
1.1; ajutorul cărora
poți crea obiecte liniată și neliniată, copiilor pe
2.2; diverse obiecte, parcursul
creion grafit, activităţilor
2.3; creioane colorate,
creioane cerate, Observarea
peniță, radieră, modului de lucru
2.5 acuarele, tușuri, și implicarea în
guașe, tempera, activitățile
acrilice, ulei, hârtie propuse
MEM colorată, pensulă,
burete, PC, tabletă
foarfece, lipici, ziare
sau reviste vechi etc.
Caietul elevului - Analiza
MM pag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produselor
Elemente de limbaj obținute, după
plastic: linia și criterii date
punctul Completarea
enunțurilor de la
Tehnici de lucru: pag. 14, din
linie modulată, manual, în
repetiție, caligrafie, Jurnalul de
pensulație învățare

Produse ale
activității: desen
liber, decorații,
compoziții
M Activitati integrate
A CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
R 1.2 Autorul. audiat materiale: sistematică
T 1.4 Alineatele - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, jetoane (probe orale,
I 2.1 prezentate într-un text audiat pentru etichete, probe
2.2  A se prezenta - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru practice,
2.3 sau a prezenta referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art fişe de lucru,
3.1 pe cineva cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Educațional) teme pentru
3.4  Dialogul Cu ce scop?” etc.) acasă),
4.1  Salutul. - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Resurse portofoliul,
4.2  Alfabetul cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe procedurale: proiectul
 Literele mari mână, marionete, măşti etc. observarea
AVAP - oferirea unor informaţii despre sine, despre dirijată,conversaţi probă de
și mici de
mână familie, colegi, despre activităţile preferate a, explicaţia, evaluare
etc., folosind enunţuri învăţarea prin orală/scrisă
 Grupurile de
litere - dramatizări ale unor fragmente din texte descoperire, jocul
narative cunoscute didactică, munca
Text suport: - dialoguri despre sine, despre familie, independentă
Luchi, după Otilia colegi, despre animalul preferat, activităţile
Cazimir preferate/desfăşurate etc. Forme de
- realizarea unor postere care să ilustreze organizare a
reguli de comunicare eficientă (vorbirea pe colectivului:
rând, ascultarea, păstrarea ideii) activitatea
- citirea în forme variate a enunţurilor şi frontală,
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ activitate în
echipă, activitate
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
în perechi,
etc.) activitate
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele
din basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
Activitati integrate
MEM Adunarea şi - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Resurse materiale: Observarea
1.1 scăderea cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi manual, caietul sistematică
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor elevului, fişe de (probe orale,
1.3 numerelor şi sutelor lucru, culegeri, probe practice,
naturale de la 0 - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / numărătoare fişe de lucru,
la 100, cu trecere diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / poziţională, axa teme pentru
peste ordin dublul etc.” numerelor, figurine, acasă),
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda magneţi, riglete, portofoliul,
balanţei, proba adunării / scăderii sau prin metoda atlas, ilustraţii, proiectul
Forme de relief - încercării planşe, globul
dealuri - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de pământesc, hartă,
la o tematică dată/de la numere date/de la verbe / cuburi, diverse
expresii care sugerează operaţii materiale necesare
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor experimentelor
geometrice învăţate Resurse
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme procedurale:
geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici observarea dirijată,
observabile ale formelor de relief şi conversaţia,
utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru explicaţia, învăţarea
acestea prin descoperire,
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală

M Activitati integrate
I CLR 3.Cartea. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
E 1.2 Cuprinsul cărții audiat materiale: sistematică
R 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, (probe orale,
C 3.1  Introducerea prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
U
3.2 cuvintelor noi - participarea la discuţii în perechi/în grup pe (Editura Art practice,
R
I 3.4 în vocabularul teme de interes (timpul liber, animalul Educațional) fişe de lucru,
4.2 propriu preferat, cartea preferată, prezentarea teme pentru
 Dialogul produselor activităţii şcolare etc.) Resurse acasă),
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
menținerea și textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ observarea proiectul
încheierea în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă dirijată,conversaţi
unui dialog etc.) a, explicaţia, probă de
 Aşezarea - citirea selectivă în funcţie de anumite învăţarea prin evaluare
textului scris repere (alineatul, linia de dialog) sau descoperire, jocul orală/scrisă
în pagina respectând un detaliu/o idee din text (joc: didactică, munca
caietului „Găseşte şi citeşte”) independentă
 Scrierea pe - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
liniatură tip II baza textului citit Forme de
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care organizare a
însoţesc textul citit colectivului:
 Cartea clasei
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de activitatea
clasă frontală,
- vizitarea unor librării/biblioteci şi activitate în
Text suport: echipă, activitate
Cartea de piatră, observarea organizării spaţiului/standurilor
în perechi,
după Vladimir de carte activitate
Colin - utilizarea formulelor de adresare, de individuală
solicitare, de mulţumire, corespunzătoare
unui anumit context
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise/transcrise şi
ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw
CLR 3.Cartea. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
1.2 Cuprinsul cărții audiat materiale: sistematică
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, (probe orale,
3.1  Introducerea prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
3.2 cuvintelor noi - participarea la discuţii în perechi/în grup pe (Editura Art practice,
3.4 în vocabularul teme de interes (timpul liber, animalul Educațional) fişe de lucru,
4.2 propriu preferat, cartea preferată, prezentarea teme pentru
 Dialogul produselor activităţii şcolare etc.) Resurse acasă),
AVAP
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
menținerea și textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ observarea proiectul
încheierea în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă dirijată,conversaţi
unui dialog etc.) a, explicaţia, probă de
 Aşezarea - citirea selectivă în funcţie de anumite învăţarea prin evaluare
textului scris repere (alineatul, linia de dialog) sau descoperire, jocul orală/scrisă
în pagina respectând un detaliu/o idee din text (joc: didactică, munca
caietului „Găseşte şi citeşte”) independentă
 Scrierea pe - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
liniatură tip II baza textului citit Forme de
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care organizare a
 Cartea clasei însoţesc textul citit colectivului:
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de activitatea
clasă frontală,
- vizitarea unor librării/biblioteci şi activitate în
Text suport:
echipă, activitate
Cartea de piatră, observarea organizării spaţiului/standurilor
în perechi,
după Vladimir de carte activitate
Colin - utilizarea formulelor de adresare, de individuală
solicitare, de mulţumire, corespunzătoare
unui anumit context
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise/transcrise şi
ilustrate de copii

Cantecul: Cărticica mea


https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw
MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea .
3.1 - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror manual, caietul sistematică
cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei elevului, fişe de (probe orale,
5.1 unităţilor/ zecilor/sutelor) lucru, culegeri, probe practice,
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir numărătoare fişe de lucru,
dat poziţională, axa teme pentru
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere numerelor, figurine, acasă),
naturale de trei cifre prin compararea acestora două magneţi, riglete, portofoliul,
câte două atlas, ilustraţii, proiectul
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / planşe, globul
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / pământesc, hartă,
dublul etc.” cuburi, diverse
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu materiale necesare
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite experimentelor
- crearea unor probleme după imagini / desene / Resurse
scheme / exerciţii / formule procedurale:
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme observarea dirijată,
documentare / prezentări a unor forme de relief conversaţia,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă explicaţia, învăţarea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe prin descoperire,
planşe/modele simple/ în filme documentare demonstraţia,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme experimentul, jocul
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Ed. fizică

J Activitati pe discipline
O Ed.
I fizică
Activitati integrate

CLR 3.Cartea. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea


1.2 Cuprinsul cărții audiat materiale: sistematică
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, (probe orale,
3.1  Introducerea prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
3.2 cuvintelor noi - participarea la discuţii în perechi/în grup pe (Editura Art practice,
3.4 în vocabularul teme de interes (timpul liber, animalul Educațional) fişe de lucru,
4.2 propriu preferat, cartea preferată, prezentarea teme pentru
 Dialogul produselor activităţii şcolare etc.) Resurse acasă),
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
menținerea și textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ observarea proiectul
încheierea în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă dirijată,conversaţi
unui dialog etc.) a, explicaţia, probă de
 Aşezarea - citirea selectivă în funcţie de anumite învăţarea prin evaluare
textului scris repere (alineatul, linia de dialog) sau descoperire, jocul orală/scrisă
în pagina respectând un detaliu/o idee din text (joc: didactică, munca
caietului „Găseşte şi citeşte”) independentă
 Scrierea pe - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
liniatură tip II baza textului citit Forme de
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care organizare a
 Cartea clasei însoţesc textul citit colectivului:
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de activitatea
clasă frontală,
- vizitarea unor librării/biblioteci şi activitate în
Text suport: echipă, activitate
Cartea de piatră, observarea organizării spaţiului/standurilor
în perechi,
după Vladimir de carte activitate
Colin - utilizarea formulelor de adresare, de individuală
solicitare, de mulţumire, corespunzătoare
unui anumit context
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise/transcrise şi
ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw

MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea


3.1 - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror manual, caietul sistematică
cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei elevului, fişe de (probe orale,
5.1 unităţilor/ zecilor/sutelor) lucru, culegeri, probe practice,
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir numărătoare fişe de lucru,
AVAP dat poziţională, axa teme pentru
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere numerelor, figurine, acasă),
naturale de trei cifre prin compararea acestora două magneţi, riglete, portofoliul,
câte două atlas, ilustraţii, proiectul
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / planşe, globul
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / pământesc, hartă,
dublul etc.” cuburi, diverse
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu materiale necesare
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite experimentelor
- crearea unor probleme după imagini / desene / Resurse
scheme / exerciţii / formule procedurale:
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme observarea dirijată,
documentare / prezentări a unor forme de relief conversaţia,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă explicaţia, învăţarea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe prin descoperire,
planşe/modele simple/ în filme documentare demonstraţia,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme experimentul, jocul
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
MM Elemente de ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
1.1.; 1.2. ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere manualul sistematică
limbaj muzical
tipărit/digital, ● evaluare orală
Timbrul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde
caietul, surse audio ● temă de lucru
CLR Sunete din se aude?”) în clasă
● redarea diferitelor sunetelor vocale după auz Resurse ● inter-evaluare
mediul
● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor procedurale: ●auto-evaluare
înconjurător Metode: conversaţia,
produse de diferite voci
Sunete muzicale explicaţia,
vocale exerciţiul, munca
Sunete muzicale independentă, jocul
didactic
instrumentale Organizare:
(toba, pianul, activitate frontală,
vioara) individuală şi pe
2. Sunete grupe
muzicale vocale
manual pag. 8
caiet pag. 6
V Activitati integrate
I CLR 3.Cartea. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
N 1.2 Cuprinsul cărții audiat materiale: sistematică
E 2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, (probe orale,
R 3.1  Introducerea prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
I
3.2 cuvintelor noi - participarea la discuţii în perechi/în grup pe (Editura Art practice,
3.4 în vocabularul teme de interes (timpul liber, animalul Educațional) fişe de lucru,
4.2 propriu preferat, cartea preferată, prezentarea teme pentru
 Dialogul produselor activităţii şcolare etc.) Resurse acasă),
MEM
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi procedurale: portofoliul,
menținerea și textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ observarea proiectul
încheierea în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă dirijată,conversaţi
unui dialog etc.) a, explicaţia, probă de
 Aşezarea - citirea selectivă în funcţie de anumite învăţarea prin evaluare
textului scris repere (alineatul, linia de dialog) sau descoperire, jocul orală/scrisă
în pagina respectând un detaliu/o idee din text (joc: didactică, munca
caietului „Găseşte şi citeşte”) independentă
 Scrierea pe - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
liniatură tip II baza textului citit Forme de
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care organizare a
însoţesc textul citit colectivului:
 Cartea clasei
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de activitatea
clasă frontală,
- vizitarea unor librării/biblioteci şi activitate în
Text suport: echipă, activitate
Cartea de piatră, observarea organizării spaţiului/standurilor
în perechi,
după Vladimir de carte activitate
Colin - utilizarea formulelor de adresare, de
solicitare, de mulţumire, corespunzătoare individuală
unui anumit context
- activităţi care implică folosirea
calculatorului pentru redactarea unor
enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu
poveşti, legende etc. scrise/transcrise şi
ilustrate de copii

Cantecul: Cărticica mea


https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw
MEM Evaluare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 activitate probă scrisă
3.1 - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în independentă
ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea
5.1 limitelor intervalului (de la ...până la)
MM - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir
dat
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici
decât 405”)
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale de trei cifre prin compararea acestora două
câte două
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de
la o tematică dată /de la numere date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme
geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi
utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru
acestea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe
planşe/modele simple/ în filme documentare
- investigarea nevoilor unor organisme vii folosind
secvenţe de film în scopul generalizării
caracteristicilor vieţuitoarelor
MM Elemente de ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
1.1.; 1.2. ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere manualul sistematică
limbaj muzical
tipărit/digital, ● evaluare orală
Timbrul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde
caietul, surse audio ● temă de lucru
Sunete din se aude?”) în clasă
● redarea diferitelor sunetelor vocale după auz Resurse ● inter-evaluare
mediul
● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor procedurale: ●auto-evaluare
înconjurător Metode: conversaţia,
produse de diferite voci
Sunete muzicale explicaţia,
vocale exerciţiul, munca
Sunete muzicale independentă, jocul
didactic
instrumentale Organizare:
(toba, pianul, activitate frontală,
vioara) individuală şi pe
2. Sunete grupe
muzicale vocale
manual pag. 8
caiet pag. 6
Activitati pe discipline
AVAP Materiale și Identificarea de materiale și instrumente cu
instrumente cu ajutorul cărora se poate desena, picta sau Materiale și Observarea
modela (pag. 9 din manual) instrumente-hârtie reacţiilor
1.1; ajutorul cărora liniată și neliniată, copiilor pe
poți desena, picta diverse obiecte, parcursul
2.2; sau modela creion grafit, activităţilor
creioane colorate,
2.3; creioane cerate, Observarea
peniță, radieră, modului de lucru
2.5 acuarele, tușuri, și implicarea în
guașe, tempera, activitățile
acrilice, ulei, hârtie propuse
colorată, pensulă,
burete, PC, tabletă
foarfece, lipici, ziare
sau reviste vechi etc.
MM Caietul elevului - Analiza
pag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produselor
Elemente de limbaj obținute, după
plastic: linia și criterii date
punctul Completarea
enunțurilor de la
Tehnici de lucru: pag. 14, din
linie modulată, manual, în
repetiție, caligrafie, Jurnalul de
pensulație învățare

Produse ale
activității: desen
liber, decorații,
compoziții

Saptamana : 28. 09- 2. 10. 2020


Ziua Compete Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
nte - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP AUTOCUNOAŞTERE Noi ... fetele şi băieţii-Asemănări și deosebiri dintre
N 1.1 ŞI ATITUDINE sine și ceilalți după criteriul gen a. materiale: : caiet, fişe
POZITIVĂ FAŢĂ DE - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau în de lucru, rechizite
I b. procedurale: :
SINE ŞI FAŢĂ DE echipă (prezentarea unor forme originale de salut în cadrul
AVAP cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici conversaţia euristică,
CEILALŢI
şi diferiţi de ceilalţi; obţinerea unor produse unice: exerciţiul, muncă
decuparea unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea independentă,
unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui rol etc., problematizarea,
desenarea conturului mâinii sau a amprentelor personale simularea, joc de rol,
joc didactic
etc.) c. forme de organizare
a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
CLR 4.Recapitulare – - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse observarea
1.1 În căutarea tipuri de activităţi materiale: sistematică
1.3 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii manual, (probe orale,
3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Caiet de lucru probe
4.1 final etc. (Editura Art practice,
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional) fişe de lucru,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de teme pentru
punctuaţie Resurse acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi procedurale: portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în observarea proiectul
cadrul unor activităţi individuale sau comune dirijată,conversaţi
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a a, explicaţia, probă de
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, învăţarea prin evaluare
velină, respectând încadrarea în pagina de descoperire, jocul orală/scrisă
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
didactică, munca
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală, activitate
în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Formarea, - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
3.1 citirea şi scrierea numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
5.1 numerelor - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 elevului, fişe de (probe orale,
- transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – lucru, culegeri, probe practice,
naturale de la 1000, scrise în cuvinte numărătoare fişe de lucru,
100 la 1000 - identificarea ordinelor şi claselor; poziţională, axa teme pentru
- evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr- numerelor, figurine, acasă),
Numere pare, un număr magneţi, riglete, portofoliul,
numere impare - reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin atlas, ilustraţii, proiectul
simboluri (forme eometrice, liniuţe, bile colorate, etc.) planşe, globul
Forme de relief - - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror pământesc, hartă,
câmpiile cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei cuburi, diverse
unităţilor / zecilor /sutelor) materiale necesare
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând experimentelor
anumite condiţii Resurse
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme procedurale:
documentare / prezentări a unor forme de relief observarea dirijată,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă conversaţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Oamenii Discuții despre felul în care comunică oamenii
1.1; comunică între ei (pag. 10 din manual) Materiale și Observarea
Exersarea scrierii de cuvinte și numere dragi, cu instrumente-hârtie reacţiilor copiilor
ajutorul liniilor, punctelor și petelor de culoare: liniată și neliniată, pe parcursul
2.2;
diverse obiecte, activităţilor
numele și prenumele, al fraților, al surorilor, al
creion grafit, creioane
2.3; părinților, al bunicilor, al străzii pe care copiii colorate, creioane Observarea
locuiesc, date de naștere, numărul blocului, al cerate, peniță, modului de lucru
2.5 casei etc. Opțional, realizarea de colaje cu litere radieră, acuarele, și implicarea în
și cifre (pag. 12, 13 din manual). tușuri, guașe, activitățile
MM Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a tempera, acrilice, propuse
literelor care se regăsesc în numele și prenumele ulei, hârtie colorată,
fiecărui copil (pag nr. 6 din caietul elevului). pensulă, burete, PC,
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a tabletă foarfece,
cifrelor care se regăsesc în data nașterii a fiecărui lipici, ziare sau
copil (pag nr. 7 din caietul elevului). reviste vechi etc. Analiza
Caietul elevului - produselor
Folosirea un stil personal, artistic, în scrierea
pag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 obținute, după
prenumelor – folosind puncte, linii, culori (pag. Elemente de limbaj criterii date
nr. 8 din caietul elevului). plastic: linia și Completarea
Realizarea unui colaj ECO cu cuvinte și nmere punctul enunțurilor de la
dragi (pag. nr. 9 din caietul elevului). pag. 14, din
Exercițiu-joc Află cine se ascunde în spatele Tehnici de lucru: manual, în
prenumelui tău (pag. nr.10 din caietul elevului). linie modulată, Jurnalul de
repetiție, caligrafie, învățare
pensulație

Produse ale
activității: desen
liber, decorații,
compoziții

M Activitati integrate
A CLR 4.Recapitulare – - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse observarea
R 1.1 În căutarea tipuri de activităţi materiale: sistematică
T 1.3 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii manual, (probe orale,
I 3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Caiet de lucru probe
4.1 final etc. (Editura Art practice,
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional) fişe de lucru,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de teme pentru
punctuaţie Resurse acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi procedurale: portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în observarea proiectul
cadrul unor activităţi individuale sau comune dirijată,conversaţi
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a a, explicaţia, probă de
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, învăţarea prin evaluare
velină, respectând încadrarea în pagina de descoperire, jocul orală/scrisă
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), didactică, munca
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală, activitate
în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
Activitati integrate
MEM Formarea, - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
1.1 citirea şi scrierea numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 elevului, fişe de (probe orale,
1.2 numerelor - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – lucru, culegeri, probe practice,
1.3 naturale de la 1000, scrise în cuvinte numărătoare fişe de lucru,
2.1 100 la 1000 - identificarea ordinelor şi claselor; poziţională, axa teme pentru
- evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr- numerelor, figurine, acasă),
Numere pare, un număr magneţi, riglete, portofoliul,
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin atlas, ilustraţii, proiectul
numere impare simboluri (forme eometrice, liniuţe, bile colorate, etc.) planşe, globul
Forme de relief - - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror pământesc, hartă,
câmpiile cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei cuburi, diverse
unităţilor / zecilor /sutelor) materiale necesare
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând experimentelor
anumite condiţii Resurse
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme procedurale:
documentare / prezentări a unor forme de relief observarea dirijată,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă conversaţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

M Activitati integrate
I CLR 4.Recapitulare – - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse observarea
E 1.1 În căutarea tipuri de activităţi materiale: sistematică
R 1.3 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii manual, (probe orale,
C 3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Caiet de lucru probe
U
4.1 final etc. (Editura Art practice,
R
MEM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional) fişe de lucru,
I
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de teme pentru
punctuaţie Resurse acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi procedurale: portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în observarea proiectul
cadrul unor activităţi individuale sau comune dirijată,conversaţi
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a a, explicaţia, probă de
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, învăţarea prin evaluare
velină, respectând încadrarea în pagina de descoperire, jocul orală/scrisă
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
didactică, munca
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală, activitate
în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
CLR 4.Recapitulare – - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse observarea Probă de
1.1 În căutarea tipuri de activităţi materiale: sistematică evaluare
1.3 comorii orală /
- identificarea unor cuvinte date după criterii manual, (probe orale, scrisă
3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Caiet de lucru probe
4.1 final etc. (Editura Art practice,
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Educațional) fişe de lucru,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de teme pentru
punctuaţie Resurse acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi procedurale: portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în observarea proiectul
cadrul unor activităţi individuale sau comune dirijată,conversaţi
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a a, explicaţia, probă de
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, învăţarea prin evaluare
velină, respectând încadrarea în pagina de descoperire, jocul orală/scrisă
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
didactică, munca
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală, activitate
în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Compararea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 numerelor - identificarea ordinelor şi claselor manual, caietul sistematică
elevului, fişe de (probe orale,
1.2 naturale de la - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: lucru, culegeri, probe practice,
1.3 100 la 1000 „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici numărătoare fişe de lucru,
3.1 decât 405”) poziţională, axa teme pentru
5.1 Despre nevoile - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza numerelor, figurine, acasă),
de bază ale algoritmului de comparare a două numere mai mici magneţi, riglete, portofoliul,
decât 1000 atlas, ilustraţii, proiectul
CLR plantelor - realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup planşe, globul
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru pământesc, hartă,
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor cuburi, diverse
MM - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea materiale necesare
oamenilor, animalelor, plantelor experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Ed. fizică

J Activitati pe discipline
O Ed.
I fizică
Activitati integrate

CLR 5.Evaluare - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse probă de


1.2 sumativă informaţii dintr-un text audiat materiale: evaluare
1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date manual, orală/scrisă
4.1 - formarea unor cuvinte din silabe date Caiet de lucru
4.2 - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a (Editura Art
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, Educațional)
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), Resurse
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte procedurale:
- folosirea convenţiilor limbajului scris conversaţia,
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea explicaţia, munca
corectă a semnelor de punctuaţie independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
MEM Ordonarea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
numerelor - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor manual, caietul sistematică
numere naturale de trei cifre prin compararea acestora elevului, fişe de (probe orale,
naturale de la două câte două lucru, culegeri, probe practice,
100 la 1000 numărătoare fişe de lucru,
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru poziţională, axa teme pentru
Despre nevoile supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi numerelor, figurine, acasă),
de bază ale animalelor magneţi, riglete, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea atlas, ilustraţii, proiectul
animalelor oamenilor, animalelor, plantelor planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
1.1.; 1.2. Elemente de ● jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, manualul sistematică
limbaj muzical vioară) tipărit/digital, ● evaluare
Timbrul ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere caietul, surse audio orală
Sunete din spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde ● temă de
se aude?”) Resurse lucru în clasă
mediul
● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor procedurale: ● inter-
înconjurător
produse de diferite instrumente Metode: evaluare
Sunete muzicale ● identificarea părților componente ale unor conversaţia, ●auto-evaluare
vocale instrumente muzicale (tobă, pian, vioară) explicaţia,
Sunete muzicale exerciţiul, munca
instrumentale independentă,
(toba, pianul, jocul
vioara) didactic
3. Sunete muzicale Organizare:
instrumentale activitate frontală,
manual pag. 9-10 individuală şi pe
caiet pag. 7 grupe
V Activitati integrate
I CLR 6.Activităţi de - ilustrarea printr-o imagine/serii de Resurse observarea
N 1.1 recuperare- imagini /bandă desenată a mesajului materiale: sistematică
E 1.2 ameliorare/ transmis de un text audiat manual, (probe orale,
R 2.3 dezvoltare - identificarea personajelor dintr-un text Caiet de lucru probe
I
3.2 audiat (Editura Art practice,
3.4 - precizarea locului şi timpului acţiunii Educațional) fişe de lucru,
4.1 prezentate într-un text audiat teme pentru
4.2 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor Resurse acasă),
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date procedurale: portofoliul,
AVAP
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe observarea proiectul
teme de interes (timpul liber, animalul dirijată,conversaţi
preferat, cartea preferată, prezentarea a, explicaţia, jocul
produselor activităţii şcolare etc.) didactic,
- formularea unor mesaje în care să-şi exerciţiul
exprime intenţia de a primi informaţii/
lămuriri în legătură cu un aspect/o problemă Forme de
din spaţiul familiar organizare a
- formularea unei opinii referitoare la un colectivului:
personaj/o întâmplare/un mod de activitatea
comportament etc. frontală, activitate
- formularea orală a mesajului/învăţăturii în echipă,
activitate în
desprinse dintr-un text citit
perechi, activitate
- realizarea unui jurnal personal de lectură în individuală
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele / poveştile / povestirile citite sau
transcrieri / copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor
poezii şi
ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea
mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)
MEM Ordonarea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
numerelor - ordonarea crescătoare / descrescătoare a unor manual, caietul sistematică
numere naturale de trei cifre prin compararea acestora elevului, fişe de (probe orale,
naturale de la două câte două lucru, culegeri, probe practice,
100 la 1000 numărătoare fişe de lucru,
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru poziţională, axa teme pentru
Despre nevoile supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi numerelor, figurine, acasă),
de bază ale animalelor magneţi, riglete, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea atlas, ilustraţii, proiectul
animalelor oamenilor, animalelor, plantelor planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale:
1.1.; 1.2. Elemente de ● jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, manualul
tipărit/digital,
limbaj muzical vioară)
caietul, surse audio
Timbrul ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere
Sunete din spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde Resurse
se aude?”) procedurale:
mediul
● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor Metode: conversaţia,
înconjurător explicaţia,
produse de diferite instrumente
Sunete muzicale ● identificarea părților componente ale unor exerciţiul, munca
vocale independentă, jocul
instrumente muzicale (tobă, pian, vioară) didactic
Sunete muzicale Organizare:
instrumentale activitate frontală,
(toba, pianul, individuală şi pe
vioara) grupe
3. Sunete muzicale
instrumentale
manual pag. 9-10
caiet pag. 7
Activitati pe discipline
AVAP Litere și cifre Discuții despre felul în care comunicăm prin
intermediul mesajelor vizuale (pag. 11) Materiale și Observarea
Exersarea scrierii de cuvinte și numere instrumente-hârtie reacţiilor
1.1;
dragi, cu ajutorul liniilor, punctelor și petelor liniată și neliniată, copiilor pe
diverse obiecte, parcursul
2.2; de culoare: numele și prenumele, al fraților,
creion grafit, creioane activităţilor
al surorilor, al părinților, al bunicilor, al străzii colorate, creioane
2.3; pe care copiii locuiesc, date de naștere, cerate, peniță, Observarea
numărul blocului, al casei etc. Opțional, radieră, acuarele, modului de lucru
2.5 realizarea de colaje cu litere și cifre (pag. 12, tușuri, guașe, și implicarea în
13 din manual). tempera, acrilice, activitățile
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a ulei, hârtie colorată, propuse
literelor care se regăsesc în numele și pensulă, burete, PC,
prenumele fiecărui copil (pag nr. 6 din tabletă foarfece,
caietul elevului). lipici, ziare sau
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a reviste vechi etc.
Caietul elevului - Analiza
cifrelor care se regăsesc în data nașterii a pag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produselor
fiecărui copil (pag nr. 7 din caietul elevului). Elemente de limbaj obținute, după
Folosirea un stil personal, artistic, în scrierea plastic: linia și criterii date
prenumelor – folosind puncte, linii, culori punctul Completarea
enunțurilor de la
(pag. nr. 8 din caietul elevului).
Tehnici de lucru: pag. 14, din
Realizarea unui colaj ECO cu cuvinte și linie modulată, manual, în
nmere dragi (pag. nr. 9 din caietul elevului). repetiție, caligrafie, Jurnalul de
Exercițiu-joc Află cine se ascunde în spatele pensulație învățare
prenumelui tău (pag. nr.10 din caietul
elevului). Produse ale
activității: desen
liber, decorații,
compoziții

Unitatea de invatare: Toamna, doamnă ruginie


Numar de ore alocat: 18 ore
Saptamana: 5. 10 - 9.10. 2020
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente
-
L Activitati integrate
U DP AUTOCUNOAŞTER Frumuseţea vârstelor- Asemănări și deosebiri dintre sine a. materiale: caiet, fişe
N 2.3 E ŞI ATITUDINE și ceilalți după criteriul vârstă de lucru, rechizite
POZITIVĂ FAŢĂ DE b. procedurale:
I conversaţia euristică,
SINE ŞI FAŢĂ DE - exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în
relaţia cu ceilalţi, pe baza discutării unor situaţii concrete din exerciţiul, muncă
CEILALŢI
experienţa elevilor independentă,
CLR - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu problematizarea,
ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi preferate etc.) simularea, joc de rol,
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor joc didactic
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi c. forme de organizare
păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
2.1 Textul narativ prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale,
2.4  Reguli ale referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art probe
3.1 discursului cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Educațional) practice,
3.2 oral ce scop?” etc.) fişe de
4.1  Ascultarea și - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse lucru, teme
respectarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: pentru
MM opiniei acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea acasă),
celuilalt mod de comportament etc. dirijată,conversaţi portofoliul,
vorbitor - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor a, explicaţia, proiectul
 Scrierea poveşti după indicii date învăţarea prin
cuvintelor cu - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul probă de
î/â citite didactică, munca evaluare
 Transcrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
Text suport: citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
Ciuboţelele - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
Ogarului, (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
de Călin Gruia detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului frontală, activitate
şi autorului unui text în echipă,
activitate în
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
perechi, activitate
desprinse dintr-un text citit individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 numerelor manual, caietul sistematică
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de (probe orale,
naturale de la lucru, culegeri, probe
100 la 1000 - explicarea rolului aerului / oxigenului pentru numărătoare practice, fişe
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor poziţională, axa de lucru,
Despre nevoile - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, numerelor, figurine, teme pentru
de bază ale animalelor, plantelor magneţi, riglete, acasă),
atlas, ilustraţii, portofoliul,
CLR oamenilor planşe, globul proiectul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Familia mea Discuții despre familie. Desen la alegere:
arbore genealogic sau desenul familiei (pag. 16 Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
din manual sau pag. 11 din caietul elevului). plastic: linia și de desen, comportamentul
1.2;
punctul creioane ui participativ
colorate,
2.1; Cantecul familiei Tehnici de lucru: cerate, Observarea
https://www.youtube.com/watch? linie modulată, radieră, desenului
2.2; v=unHFJ0LYSkI pensulație, modelare acuarele, familiei realizat
liberă, presare, guașe sau de copii
2.3; incizie, armături, tempera,
gravură hârtie
2.4 colorată,
Produse ale pensulă, Analiza
activității: desen burete, produselor
MM liber, colaj, foarfece, obținute, după
compoziții -Familia lipici, cutii de criterii date
mea, Casa mea, carton de
Animalul de dimensiuni și
companie preferat, forme diferite
Camera mea, etc. Completarea
Zâmbete, Casa mea- Caietul fișei Două stele
locul în care mă joc, elevului - și-o dorință de
diferite obiecte pag. 11, 12, la pag. 22, din
decorative sau 13, 14, 15, manual, în
jucării, machete etc. 16, 17, 18, Jurnalul de
19, 20 învățare

Activitati integrate
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
1.2 Textul narativ prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale,
M 2.3  Reguli ale
A referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art probe
2.4 discursului cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Educațional) practice,
R
T 3.1 oral ce scop?” etc.) fişe de
I 3.2  Ascultarea și - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse lucru, teme
4.1 respectarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: pentru
opiniei acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea acasă),
celuilalt mod de comportament etc. dirijată,conversaţi portofoliul,
vorbitor - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor a, explicaţia, proiectul
AVAP  Scrierea poveşti după indicii date învăţarea prin
cuvintelor cu - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul probă de
î/â citite didactică, munca evaluare
 Transcrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
Text suport: citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
Ciuboţelele - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
Ogarului, (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
de Călin Gruia detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului frontală, activitate
şi autorului unui text în echipă,
activitate în
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
perechi, activitate
desprinse dintr-un text citit individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 numerelor manual, caietul sistematică
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de (probe orale,
3..1 naturale de la lucru, culegeri, probe
100 la 1000 - explicarea rolului aerului / oxigenului pentru numărătoare practice, fişe
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor poziţională, axa de lucru,
Despre nevoile - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, numerelor, figurine, teme pentru
de bază ale animalelor, plantelor magneţi, riglete, acasă),
atlas, ilustraţii, portofoliul,
oamenilor planşe, globul proiectul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religi
e
Lb.
englez
ă
M Activitati integrate
I Ed.
E fizică
R CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
C 1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, sistematică
U 2.1 Textul narativ prezentate într-un text audiat Caiet de lucru (probe
R 2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art orale,
I
2.4  Reguli ale referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Educațional) probe
3.1 discursului cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu practice,
3.2 oral ce scop?” etc.) Resurse fişe de
4.1  Ascultarea și - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: lucru, teme
respectarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea pentru
opiniei acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un dirijată,conversaţi acasă),
MM
celuilalt mod de comportament etc. a, explicaţia, portofoliul
vorbitor - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin , proiectul
 Scrierea poveşti după indicii date descoperire, jocul
cuvintelor cu - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte didactică, munca probă de
î/â citite independentă evaluare
 Transcrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor orală/scris
ă
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; Forme de
Text suport: citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
Ciuboţelele - citirea selectivă în funcţie de anumite repere colectivului:
Ogarului, (alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitatea
de Călin Gruia detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) frontală, activitate
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului în echipă,
activitate în
şi autorului unui text
perechi, activitate
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
- precizarea locului şi timpului acţiunii manual, sistematică
1.2 1.Textul literar. prezentate într-un text audiat Caiet de lucru (probe
2.1 Textul narativ - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art orale,
2.3 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Educațional) probe
2.4  Reguli ale cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu practice,
3.1 discursului ce scop?” etc.) Resurse fişe de
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: lucru, teme
4.1  Ascultarea și descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea pentru
AVAP respectarea acasă),
acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un dirijată,conversaţi
opiniei mod de comportament etc. a, explicaţia,
celuilalt - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin
vorbitor poveşti după indicii date descoperire, jocul
 Scrierea - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte didactică, munca
cuvintelor cu citite
î/â - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
 Transcrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
Text suport: - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
Ciuboţelele (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Ogarului, detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
de Călin Gruia - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului
şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
J un scurt text pe teme cunoscute
O MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
I 1.1 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0– manual, caietul sistematică
1000, scrise în cuvinte elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.2 - identificarea ordinelor şi claselor culegeri, numărătoare probe
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un poziţională, axa practice, fişe
număr numerelor, figurine, de lucru,
CLR - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat magneţi, riglete, atlas, teme pentru
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme ilustraţii, planşe, acasă),
documentare / prezentări a unor forme de relief globul pământesc, portofoliul,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă hartă, cuburi, diverse proiectul
materiale necesare
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru experimentelor
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor Resurse
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, procedurale:
animalelor, plantelor observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Ed,
fizică
Activitati integrate
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
1.2 Textul narativ prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale,
2.3  Reguli ale referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art probe
2.4 discursului cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Educațional) practice,
3.1 oral ce scop?” etc.) fişe de
3.2  Ascultarea și - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse lucru, teme
4.1 respectarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: pentru
opiniei acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea acasă),
celuilalt mod de comportament etc. dirijată,conversaţi portofoliul,
vorbitor - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor a, explicaţia, proiectul
MM  Scrierea poveşti după indicii date învăţarea prin
cuvintelor cu - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul probă de
î/â citite didactică, munca evaluare
 Transcrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
Text suport: citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
Ciuboţelele - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
Ogarului, (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
de Călin Gruia detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului frontală, activitate
şi autorului unui text în echipă,
- formularea orală a mesajului/învăţăturii activitate în
perechi, activitate
desprinse dintr-un text citit
individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.2 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0– manual, caietul sistematică
1000, scrise în cuvinte elevului, fişe de (probe orale,
- identificarea ordinelor şi claselor lucru, culegeri, probe
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr-un numărătoare practice, fişe
număr poziţională, axa de lucru,
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat numerelor, figurine, teme pentru
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme magneţi, riglete, acasă),
documentare / prezentări a unor forme de relief atlas, ilustraţii, portofoliul,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă planşe, globul proiectul
pământesc, hartă,
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru cuburi, diverse
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, experimentelor
animalelor, plantelor Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Elemente de jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
● jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, manualul sistematică
limbaj muzical
tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; Timbrul vioară)
caietul, surse audio orală
1.2. Sunete din ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere ● temă de
CLR mediul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se Resurse lucru în clasă
aude?”) procedurale: ● inter-
înconjurător Metode: conversaţia, evaluare
● confecționarea unei tobe
Sunete muzicale explicaţia, ●auto-
● tactarea ritmului cu toba confecționată
vocale exerciţiul, munca evaluare
Sunete muzicale independentă, jocul
didactic
instrumentale Organizare:
(toba, pianul, activitate frontală,
vioara) individuală şi pe
Recapitulare grupe
manual pag. 11
caiet pag. 8

V Activitati integrate
I CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
N 1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
E 2.1 Textul narativ prezentate într-un text audiat manual, (probe
R 2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale,
I
2.4  Reguli ale referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Art probe
3.1 discursului cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Educațional) practice,
3.2 oral ce scop?” etc.) fişe de
4.1  Ascultarea și - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse lucru, teme
respectarea
opiniei descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: pentru
celuilalt acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea acasă),
vorbitor mod de comportament etc. dirijată,conversaţi portofoliul,
 Scrierea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor a, explicaţia, proiectul
AVAP
cuvintelor cu poveşti după indicii date învăţarea prin
î/â - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul probă de
 Transcrierea citite didactică, munca evaluare
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
Text suport: scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
Ciuboţelele citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
Ogarului, - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
de Călin Gruia (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului frontală, activitate
şi autorului unui text în echipă,
activitate în
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
perechi, activitate
desprinse dintr-un text citit individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
MEM Evaluare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 activitate probă scrisă
1.1 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul independentă
1.2 0–1000, scrise în cuvinte
- scrierea rezultatelor obţinute prin comparare,
utilizând semnele <, >, =
- aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a
unor numere date
CLR
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat
- identificarea, scrierea şi citirea relaţiei de ordine
între numere date

- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme


documentare / prezentări a unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă

- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru


supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi
animalelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea
oamenilor, animalelor, plantelor
MM Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
limbaj muzical ● identificarea surselor de zgomote fișe de evaluare scrisă și
1.1.; Timbrul ● identificarea surselor de sunete muzicale orală
1.2. Sunete din ● identificarea instrumentului de percuție
● identificarea părților componente ale
mediul
MEM înconjurător
instrumentelor muzicale studiate (tobă, pian,
vioară)
Sunete muzicale ● tactarea ritmului
vocale
Sunete muzicale
instrumentale
(toba, pianul,
vioara)
Evaluare
manual pag. 12
caiet pag. 9
Activitati pe discipline
AVAP Familia Discuții despre linia modulată (linia cu grosimi
mea diferite pe parcursul ei); exerciții-joc de trasare Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
1.2; de linii cu grosimi diferite și cu instrumente plastic: linia și de desen, comportamentul
diferite. punctul creioane ui participativ
Opțional-realizarea unei rame la desenul colorate,
2.1;
Tehnici de lucru: cerate, Observarea
familiei, prin desen sau colaj (pag. 17 din
linie modulată, radieră, desenului
2.2; manual). pensulație, modelare acuarele, familiei realizat
Discuții despre desenele reprezentând case din liberă, presare, guașe sau de copii
2.3; poveste, de la pag.18 din manual. Identificarea incizie, armături, tempera,
tipurilor de linii cunoscute. gravură hârtie
2.4 colorată,
Produse ale pensulă, Analiza
Familia mea- cantec activității: desen burete, produselor
liber, colaj, foarfece, obținute, după
CLR https://www.youtube.com/watch? compoziții -Familia lipici, cutii de criterii date
v=l_l73DzfCHw mea, Casa mea, carton de
Animalul de dimensiuni și
companie preferat, forme diferite
MM Camera mea, etc.
Zâmbete, Casa mea- Caietul
locul în care mă joc, elevului -
diferite obiecte pag. 11, 12,
decorative sau 13, 14, 15, Completarea
jucării, machete etc. 16, 17, 18, fișei Două stele
19, 20 și-o dorință de
la pag. 22, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana : 12. 10 - 16. 10. 2020


Ziua Compete Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
nte - detalieri- -instrumente-
specifice

L Activitati integrate
U DP AUTOCUNOAŞTERE Cum ne îmbrăcăm?-Asemănări și deosebiri dintre sine și a. materiale: caiet, fişe
N 2.3 ŞI ATITUDINE ceilalți după criteriul tip de vestimentație de lucru, rechizite
POZITIVĂ FAŢĂ DE - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera cu b. procedurale:
I SINE ŞI FAŢĂ DE ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi preferate etc.) conversaţia euristică,
CEILALŢI - exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor exerciţiul, muncă
AVAP facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi independentă,
păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup
CLR - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
1.Textul literar. audiat materiale: sistematică
1.2 Textul narativ - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, (probe orale,
2.1 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
2.3  Reguli ale - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art practice,
2.4 discursului referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Educațional) fişe de lucru,
3.1 oral cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, teme pentru
3.2  Ascultarea și Cu ce scop?” etc.) Resurse acasă),
4.1 respectarea - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: portofoliul,
opiniei descrierea înfăţişării lor sau după observarea proiectul
celuilalt prezentarea acţiunilor acestora un personaj/o dirijată,conversaţi
vorbitor întâmplare/un mod de comportament etc. a, explicaţia, probă de
 Scrierea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a învăţarea prin evaluare
AVAP cuvintelor cu unor poveşti după indicii date descoperire, jocul orală/scrisă
î/â - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ didactică, munca
 Transcrierea texte citite independentă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
Text suport: textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / Forme de
Ciuboţelele în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă organizare a
Ogarului, etc.) colectivului:
de Călin Gruia - citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea
repere (alineatul, linia de dialog) sau frontală,
respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitate în
echipă, activitate
„Găseşte şi citeşte”)
în perechi,
- identificarea alineatelor, paragrafelor, activitate
titlului şi autorului unui text individuală
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
MEM Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
1.3 scăderea manual, caietul sistematică
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, elevului, fişe de (probe orale,
2.1 numerelor asociativitate, element neutru), fără precizarea lucru, culegeri, probe practice,
naturale de la terminologiei numărătoare fişe de lucru,
100 la 1000, fără - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, poziţională, axa teme pentru
trecere peste cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, figurine, acasă),
ordin aşezarea corectă a unităţilor, zecilor magneţi, riglete, portofoliul,
şi sutelor atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
Despre - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / pământesc, hartă,
rezervaţiile diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / cuburi, diverse
naturale dublul etc.” materiale necesare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda experimentelor
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării Resurse
- crearea unor probleme după imagini / desene / procedurale:
scheme / exerciţii /formule observarea dirijată,
conversaţia,
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
AVAP Casa mea Discuții despre desenele reprezentând case
1.2; din poveste, de la pag.18 din manual. Elemente de limbaj Coli de bloc de Observare
Identificarea tipurilor de linii cunoscute. plastic: linia și desen, creioane a
Desen sau pictură la alegere – Casa mea punctul colorate, cerate, comporta
2.1;
radieră, acuarele, mentului
(colaj pag.12, 13, 14 din caietul elevului).
Tehnici de lucru: guașe sau participati
2.2; Realizarea unei machete cu case din cutii linie modulată, tempera, hârtie v
vechi de carton, de dimensiuni și forme pensulație, modelare colorată,
2.3; diferite și resturi de hârtie colorată (pag. 19 liberă, presare, pensulă, burete, Observare
din manual). incizie, armături, foarfece, lipici, a
2.4 Realizarea unui desen cu animalul de gravură cutii de carton de desenului
companie preferat (pag. 15 din caietul dimensiuni și familiei
elevului). Produse ale forme diferite realizat de
Colaj- mobilarea unei camere (pag. 16, 17, activității: desen etc. copii
MEM liber, colaj, Caietul elevului -
18 din caietul elevului).
Proiect Zâmbete (pag. 19 din caietul compoziții -Familia pag. 11, 12, 13, Analiza
mea, Casa mea, 14, 15, 16, 17, produselo
elevului).
Animalul de 18, 19, 20 r obținute,
Labirint (pag. 20 din caietul elevului). companie preferat, după
CLR
Camera mea, criterii
Cantecul: Am o casa mica Zâmbete, Casa mea- date
locul în care mă joc,
https://www.youtube.com/watch? diferite obiecte Completa
v=CCUznVQ4MdY decorative sau rea fișei
jucării, machete etc. Două
stele și-o
dorință de
la pag. 22,
din
manual,
în
Jurnalul
de
învățare
M Activitati integrate
A CLR - identificarea personajelor dintr-un text Resurse observarea
R 1.2 1.Textul literar. audiat materiale: sistematică
T 2.1 Textul narativ - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, (probe orale,
I 2.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
2.4  Reguli ale - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art practice,
3.1 discursului referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, teme pentru
4.1  Ascultarea și Cu ce scop?” etc.) Resurse acasă),
respectarea - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: portofoliul,
AVAP opiniei descrierea înfăţişării lor sau după observarea proiectul
celuilalt prezentarea acţiunilor acestora un personaj/o dirijată,conversaţi
vorbitor întâmplare/un mod de comportament etc. a, explicaţia, probă de
 Scrierea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a învăţarea prin evaluare
cuvintelor cu unor poveşti după indicii date descoperire, jocul orală/scrisă
î/â - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ didactică, munca
 Transcrierea texte citite independentă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
Text suport: textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / Forme de
Ciuboţelele în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă organizare a
Ogarului, etc.) colectivului:
de Călin Gruia - citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea
repere (alineatul, linia de dialog) sau frontală,
respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitate în
„Găseşte şi citeşte”) echipă, activitate
- identificarea alineatelor, paragrafelor, în perechi,
titlului şi autorului unui text activitate
individuală
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
MEM Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
1.1 scăderea manual, caietul sistematică
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, elevului, fişe de (probe orale,
1.3 numerelor asociativitate, element neutru), fără precizarea lucru, culegeri, probe practice,
naturale de la terminologiei numărătoare fişe de lucru,
100 la 1000, fără - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, poziţională, axa teme pentru
trecere peste cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, figurine, acasă),
ordin aşezarea corectă a unităţilor, zecilor magneţi, riglete, portofoliul,
şi sutelor atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
Despre - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / pământesc, hartă,
rezervaţiile diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / cuburi, diverse
naturale dublul etc.” materiale necesare
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda experimentelor
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării Resurse
- crearea unor probleme după imagini / desene / procedurale:
scheme / exerciţii /formule observarea dirijată,
conversaţia,
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
M Activitati integrate
I
E CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea
R 1.2 Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică
C 1.3 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe
U 2.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe
R
2.3  Forme ale textului audiat (Editura Art practice,
I
3.1 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral unui fragment audiat teme pentru
4.1  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă),
4.3 unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul,
AVAP - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
 Scrierea
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate în
echipă, activitate
ştafetă etc.)
în perechi,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

Prezentarea unor imagini ce reprezinta pasarile


,animalele, arborii din text

CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea CLR


1.2 Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică 1.2
1.3 1.3
2.1 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe 2.1
2.3 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe 2.3
3.1  Forme ale textului audiat (Editura Art practice, 3.1
3.2 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru, 3.2
4.1 oral unui fragment audiat teme pentru 4.1
4.3  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă), 4.3
AVAP unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul, AVAP
 Scrierea - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate în
echipă, activitate
ştafetă etc.)
în perechi,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
J
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
O
I „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

MEM Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea .


3.1 scăderea materiale: sistematică
5.1 numerelor - evidenţierea proprietăţilor adunării manual, caietul (probe orale,
naturale de la (comutativitate, asociativitate, element elevului, fişe de probe
100 la 1000, fără neutru), fără precizarea terminologiei lucru, culegeri, practice, fişe
trecere peste - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi numărătoare de lucru, teme
ordin în scris, cu şi fără trecere peste ordin, poziţională, axa pentru acasă),
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a numerelor, portofoliul,
Despre unităţilor, zecilor figurine, magneţi, proiectul
rezervaţiile şi sutelor riglete, atlas,
CLR naturale ilustraţii, planşe,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află globul
AVAP suma / diferenţa / produsul / câtul / jumătatea pământesc, hartă,
/ sfertul / dublul etc.” cuburi, diverse
- aflarea unui termen necunoscut, folosind materiale
metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau necesare
prin încercării experimentelor
- crearea unor probleme după imagini / Resurse
desene / scheme / exerciţii /formule procedurale:
observarea
dirijată,

Activitati pe discipline
Ed.
fizică
Activitati integrate
MM Cântare Resurse materiale: ● observare
utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile manualul sistematică
instrumentală
pentru confecţionarea unor jucării muzicale tipărit/digital, ● evaluare orală
3.3.; 3.4. Jucării muzicale caietul, surse audio ● temă de lucru
CLR simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau
din materiale în clasă
nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.) Resurse ● inter-evaluare
naturale ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale procedurale: ●auto-evaluare
Orchestra de de tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de Metode: conversaţia,
jucării explicaţia,
către copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite
4. Jucării din tipuri de boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu exerciţiul, munca
materiale independentă, jocul
boabe/ pietricele
naturale și didactic
● crearea spontană a unei linii melodice simple Organizare:
reciclabile sau a unor combinaţii ritmice de silabe activitate frontală,
manual pag. 14-15 onomatopeice, însoţite de mişcare individuală şi pe
caiet pag. 11-12 ● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât grupe
să genereze un dans liber pe linii melodice
proprii, simple
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● audiții – melodii însoțite de
acompanierea/interpretate cu chitară,
castaniete, maracas
● confecționarea unor jucării muzicale (chitară,
castaniete, maracas, clopoțel)
CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea
1.2 Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică
1.3 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe
2.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe
2.3  Forme ale textului audiat (Editura Art practice,
3.1 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral unui fragment audiat teme pentru
4.1  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă),
4.3 unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul,
AVAP  Scrierea - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate în
echipă, activitate
ştafetă etc.)
în perechi,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
3.1 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
- compunerea şi descompunerea numerelor în elevului, fişe de (probe orale,
5.1 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi lucru, culegeri, probe practice,
100 la 1000, cu numere numărătoare fişe de lucru,
AVAP trecere peste - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, poziţională, axa teme pentru
ordinul unităţilor asociativitate, element neutru), fără precizarea numerelor, figurine, acasă),
terminologiei magneţi, riglete, portofoliul,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, atlas, ilustraţii, proiectul
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi planşe, globul
Despre un aşezarea corectă a unităţilor, zecilor pământesc, hartă,
proiect ECO şi sutelor cuburi, diverse
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / materiale necesare
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / experimentelor
dublul etc.” Resurse
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de procedurale:
la o tematică dată/de la numere date /de la observarea dirijată,
verbe /expresii care sugerează operaţii conversaţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup explicaţia, învăţarea
- plantarea unor arbori/arbuşti prin descoperire,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală

V Activitati integrate
I CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea
N 1.2 Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică
E 1.3 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe
R 2.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe
I
2.3  Forme ale textului audiat (Editura Art practice,
3.1 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral unui fragment audiat teme pentru
4.1  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă),
4.3 unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul,
 Scrierea - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
MEM - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală,
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitate în
echipă, activitate
ştafetă etc.)
în perechi,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
3.1 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
- compunerea şi descompunerea numerelor în elevului, fişe de (probe orale,
5.1 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi lucru, culegeri, probe practice,
MM 100 la 1000, cu numere numărătoare fişe de lucru,
trecere peste - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, poziţională, axa teme pentru
ordinul unităţilor asociativitate, element neutru), fără precizarea numerelor, figurine, acasă),
terminologiei magneţi, riglete, portofoliul,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, atlas, ilustraţii, proiectul
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi planşe, globul
Despre un aşezarea corectă a unităţilor, zecilor pământesc, hartă,
proiect ECO şi sutelor cuburi, diverse
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / materiale necesare
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / experimentelor
dublul etc.” Resurse
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de procedurale:
la o tematică dată/de la numere date /de la observarea dirijată,
verbe /expresii care sugerează operaţii conversaţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup explicaţia, învăţarea
- plantarea unor arbori/arbuşti prin descoperire,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
MM Cântare Resurse materiale: ● observare
3.3.; 3.4. instrumentală utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile manualul sistematică
Jucării muzicale pentru confecţionarea unor jucării muzicale tipărit/digital, ● evaluare
simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau caietul, surse audio orală
din materiale
nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.) ● temă de
naturale ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale Resurse lucru în clasă
Orchestra de de tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de procedurale: ● inter-
jucării
către copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite Metode: evaluare
4. Jucării din tipuri de boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu conversaţia, ●auto-evaluare
materiale boabe/ pietricele explicaţia,
naturale și ● crearea spontană a unei linii melodice simple exerciţiul, munca
reciclabile sau a unor combinaţii ritmice de silabe independentă,
manual pag. 14-15 onomatopeice, însoţite de mişcare jocul
caiet pag. 11-12 ● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât didactic
să genereze un dans liber pe linii melodice Organizare:
proprii, simple activitate frontală,
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în individuală şi pe
relaţie cu poveşti, poezii, cântece grupe
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● audiții – melodii însoțite de
acompanierea/interpretate cu chitară,
castaniete, maracas
● confecționarea unor jucării muzicale (chitară,
castaniete, maracas, clopoțel)
Activitati pe discipline
AVAP Casa mea Realizarea unei machete cu case din cutii
vechi de carton, de dimensiuni și forme Elemente de limbaj Coli de bloc de Observare
diferite și resturi de hârtie colorată (pag. 19 plastic: linia și desen, creioane a
1.2;
din manual). punctul colorate, cerate, comporta
radieră, acuarele, mentului
2.1; Realizarea unui desen cu animalul de
Tehnici de lucru: guașe sau participati
companie preferat (pag. 15 din caietul linie modulată, tempera, hârtie v
2.2; elevului). pensulație, modelare colorată,
Colaj- mobilarea unei camere (pag. 16, 17, liberă, presare, pensulă, burete, Observare
2.3; 18 din caietul elevului). incizie, armături, foarfece, lipici, a
Proiect Zâmbete (pag. 19 din caietul gravură cutii de carton de desenului
2.4 elevului). dimensiuni și familiei
Labirint (pag. 20 din caietul elevului). Produse ale forme diferite realizat de
activității: desen etc. copii
liber, colaj, Caietul elevului -
compoziții -Familia pag. 11, 12, 13, Analiza
CLR mea, Casa mea, 14, 15, 16, 17, produselo
DP Animalul de 18, 19, 20 r obținute,
companie preferat, după
Camera mea, criterii
Zâmbete, Casa mea- date
locul în care mă joc,
diferite obiecte Completa
decorative sau rea fișei
jucării, machete etc. Două
stele și-o
dorință de
la pag. 22,
din
manual,
în
Jurnalul
de
învățare

Saptamana : 19. 10 – 23. 10. 2020


Ziua Compete Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
nte - detalieri- -instrumente-
specifice
Activitati integrate
DP AUTOCUNOAŞTERE Fiecare este unic -Diversitate. Fiecare este unic a. materiale: caiet, fişe
L ŞI ATITUDINE de lucru, rechizite
POZITIVĂ FAŢĂ DE - elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre b. procedurale:
2.3 SINE ŞI FAŢĂ DE prietenie conversaţia euristică,
U AVAP CEILALŢI - elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul exerciţiul, muncă
extins al copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) independentă,
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate colegilor/ problematizarea,
prietenilor simularea, joc de rol,
N joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului: activitate
I frontală, activitate
individuală, activitate în
grup
CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea
1.2 Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică
1.3 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe
2.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe
2.3  Forme ale textului audiat (Editura Art practice,
3.1 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral unui fragment audiat teme pentru
4.1  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă),
4.3 unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul,
MM - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
 Scrierea
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală, activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire în echipă,
activitate în
ştafetă etc.)
perechi, activitate
- citirea selectivă în funcţie de anumite individuală
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
3.1 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
- compunerea şi descompunerea numerelor în elevului, fişe de (probe orale,
5.1 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi lucru, culegeri, probe practice,
100 la 1000, cu numere numărătoare fişe de lucru,
trecere peste - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, poziţională, axa teme pentru
ordinul unităţilor asociativitate, element neutru), fără precizarea numerelor, figurine, acasă),
terminologiei magneţi, riglete, portofoliul,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, atlas, ilustraţii, proiectul
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi planşe, globul
Despre un aşezarea corectă a unităţilor, zecilor pământesc, hartă,
proiect ECO şi sutelor cuburi, diverse
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / materiale necesare
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / experimentelor
dublul etc.” Resurse
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de procedurale:
la o tematică dată/de la numere date /de la observarea dirijată,
verbe /expresii care sugerează operaţii conversaţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup explicaţia, învăţarea
- plantarea unor arbori/arbuşti prin descoperire,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Locul unde mă Discuții despre jocurile pe care copiii le
joc joacă împreună cu prietenii (pag. 20 din Elemente de limbaj Coli de bloc de Observar
manual). plastic: linia și desen, creioane ea
1.2;
Reactualizarea regulilor privind tehnica punctul colorate, cerate, comporta
radieră, acuarele, mentului
2.1; modelajului. Modelarea de obiecte
Tehnici de lucru: guașe sau participat
reprezentând jucăria preferată, din plastilină linie modulată, tempera, hârtie iv
2.2; sau din lut (pag. 21 din manual). pensulație, modelare colorată,
liberă, presare, pensulă, burete, Observar
2.3; Unu, doi, trei incizie, armături, foarfece, lipici, ea
https://www.youtube.com/watch? gravură cutii de carton de desenului
2.4 v=8pYdYCkLAj0 dimensiuni și familiei
Produse ale forme diferite realizat
activității: desen etc. de copii
MEM liber, colaj, Caietul elevului -
compoziții -Familia pag. 11, 12, 13,
mea, Casa mea, 14, 15, 16, 17,
Animalul de 18, 19, 20 Analiza
companie preferat, produselo
Camera mea, r
Zâmbete, Casa mea- obținute,
locul în care mă joc, după
diferite obiecte criterii
decorative sau jucării, date
machete etc.
Completa
rea fișei
Două
stele și-o
dorință
de la pag.
22, din
manual,
în
Jurnalul
de
învățare
M Activitati integrate
A CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea
R 1.2 Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică
T 1.3 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe
I 2.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe
2.3  Forme ale textului audiat (Editura Art practice,
3.1 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral unui fragment audiat teme pentru
4.1  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă),
4.3 unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul,
 Scrierea - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
MM - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală, activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire în echipă,
activitate în
ştafetă etc.)
perechi, activitate
- citirea selectivă în funcţie de anumite individuală
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

Activitati integrate
MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
1.1 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir elevului, fişe de (probe orale,
1.2 naturale de la dat lucru, culegeri, probe practice,
1.3 100 la 1000, cu - identificarea elementelor unei a doua mulţimi, fiind numărătoare fişe de lucru,
2.1 trecere peste date elementele primei mulţimi şi regula de poziţională, axa teme pentru
ordinul unităţilor corespondenţă numerelor, figurine, acasă),
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / magneţi, riglete, portofoliul,
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul/ dublul atlas, ilustraţii, proiectul
Influenţa etc.” planşe, globul
negativă a - crearea unor probleme după imagini / desene / pământesc, hartă,
omului asupra scheme/ exerciţii/ formule cuburi, diverse
mediului - exprimarea unor opinii acord / dezacord) cu privire materiale necesare
la anumite atitudini şi comportamente observate în experimentelor
mediile de viaţă explorate; Resurse
- realizarea unor postere referitoare la regulile ce procedurale:
trebuie respectate în pădure /la locul de picnic / pe observarea dirijată,
stradă etc. conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
Activitati pe discipline
Religie
Lb.
engleză
M Activitati integrate
I CLR 2.Textul narativ. - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse observarea
E Recunoaşterea corespunzătoare subiectului unui text audiat materiale: sistematică
R 1.2 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri manual, (probe
C 1.3
U 2.1 orale la întrebări legate de tema şi mesajul Caiet de lucru orale, probe
R 2.3  Forme ale textului audiat (Editura Art practice,
I 3.1 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a Educațional) fişe de lucru,
3.2 oral unui fragment audiat teme pentru
4.1  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse acasă),
4.3 unui personaj tipuri de activităţi procedurale: portofoliul,
 Scrierea - audierea unor scurte emisiuni informative observarea proiectul
corectă a accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi dirijată,conversaţi
cuvintelor publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum a, explicaţia, probă de
MEM
într-o/ într-un se fabrică” etc.) învăţarea prin evaluare
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din descoperire, jocul orală/scrisă
Text suport: propoziţii de 4-6 cuvinte didactică, munca
Cioc! Cioc! - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă
Cioc!, narative cunoscute
după Emil - formularea unei opinii referitoare la un Forme de
Gîrleanu personaj/o întâmplare/un mod de organizare a
comportament etc. colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea
textelor scurte (citire cu voce tare/în frontală, activitate
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire în echipă,
activitate în
ştafetă etc.)
perechi, activitate
- citirea selectivă în funcţie de anumite individuală
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

CLR