Sunteți pe pagina 1din 5

2.2.1.

1 Generalităţi privind staţia totală Leica TCR 705

Staţia totală Leica TCR 705 este un aparat de înaltă calitate destinat
lucrărilor din construcţii.
Această staţie are următoarele caracteristici: ecran cu cristale
lichide,mare şi clar,taste interactive,permite măsurători fără reflector cu laser
vizibil încorporat,şuruburi de mişcare pe orizontală şi pe verticală,laser de
centrare şi se învaţă destul de uşor şi rapid.

Fig.2.2 Staţia totală Leica TCR 705

1. Părţile componente ale staţiei


Fig. 2.3 Părţile componente ale staţiei totale

1. Vizor;
2. Laser de ghidare;
3. Şurub de mişcare verticală;
4. Baterii;
5. Suport pentru baterie GEB 111;
6. Capacul baterie ;
7. Ocular; focusarea reticulului;
8. Focusarea imaginii;
9. Mâner detaşabil cu şuruburi de montare;
10. Interfaţă serie RS 232;
11. Şuruburi de calare;
12. Obiectiv cu dispozitiv de măsurat distanţa încorporat (EDM);
13. Ieşire fascicol;
14. Display;
15. Tastatură;
16. Nivelă circulară;
17. Tasta Pornire/Oprire (ON/OFF);
18. Tasta de declanşare;
19. Şurub de mişcare orizontală.

2. Utilizarea aparatului

Se aşează în staţie aparatul,se calează apoi staţia totală este


pregătită pentru a începe măsurătorile.

Fig. 2.4 Tastatura aparatului şi programe de măsurători

Tastatura cuprinde :

Taste fixe:

- All – măsurarea de distanţe şi unghiuri;


- Dist. – măsurarea de distanţe şi unghiuri ; afişarea valorilor
măsurate fără înregistrare;
- User – tastă programabilă cu funcţii din meniul FNC;
- Prog. – apelarea programelor de aplicaţii;
- comutarea ON/OFF a nuvelei electronice. Simultan este activat
laserul de centrare;
- Shift – comutarea pe nivelul 2 (EDM, FNC, MENU, iluminare,
ESC) sau comutarea între caractere numerice şi alfanumerice;
- CE – ştergere caracter/câmp; oprire măsurare distanţă.
Combinaţii de taste :

- EDM: Shift+Dist – acces la funcţiile pentru măsurarea distanţei


şi la corecţiile de distanţe;
- FNC: Shift+User – acces rapid la funcţiile legate de măsurători;
- MENU: Shift+Prog – acces la gestionarea datelor, configurarea
aparatului şi corecţii;
- Shift+5 – comutarea ON/OFF a iluminării şi încălzirea ecranului;
- ESC: Shift+CE – încheie un dialog sau o editare cu păstrarea
valorii anterioare. Revenire la nivelul superior;
- PgUP/PgDN: Shift+cursor – afişarea ecranului
precedent/următor a unui dialog ce se desfăşoară pe mai multe
ecrane.
În memoria internă a aparatului sunt înregistrate următoarele programe
(figura 2.4): - Radiere;

- Trasare;
- Poligonaţie;
- Arie;
- Intersecţie înapoi;
- Linie de referinţă.
Aceste programe încorporate măresc considerabil funcţionalitatea
aparatelor. Ca urmare, se extinde funcţionalitatea şi se uşurează munca de
măsurare în teren. Prin utilizarea valorilor înregistrate în memoria internă,
utilizatorul este ferit de posibilitatea introducerii greşite a datelor. În cadrul
programelor se pot utiliza atât puncte cu coordonate date, cât şi puncte
măsurate.

3. Programul de Radiere

Cu acest program se pot măsura un număr nelimitat de puncte.


Programul poate fi comparat cu măsurarea simplă , unde diferă doar modul
de orientare, definire a staţiei şi ecranele suplimentare pentru coordonatele
ţintei.
Fig. 2.5 Radierea detaliilor

Procedura de măsurare a punctelor de detaliu constă în:

1. Se introduce numărul punctului;

2. Se introduce sau se modifică înălţimea reflectorului;

3. Se declanşează măsurarea şi înregistrarea cu sau cu


(dacă i s-a ataşat funcţia REC).

Cu tastele se poate naviga uşor între ecranele de


măsurare.

Ecranul 2 de
Ecranul 1 de măsurare Ecranul 3 de măsurare
măsurare

Fig.2.6 Ecrane de măsurare pentru programul „Radiere”.