Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale

RAPORT

Lucrare de laborator Nr.5


la disciplina Programarea în Rețea
Tema: Ingineria inversă în rețea

A efectuat: studentul grupei TI-131, Rusu Florin

A verificat: doctor, conferențiar universitar, Ciorbă Dumitru

Chișinău 2016
Scopul lucrării
Studierea analizatorului de pachete Wireshark.
Generalizare
Wireshark este o aplicației OpenSource, care monitorizează pachetele de date. Este pe larg
utilizată pentru soluționarea problemelor în rețea, pentru analizarea traficului, dezvoltarea produselor
software și a protocoalelor de comunicare. Inițial aceasta se numea Ethereal, dar în mai 2006 proiectul
a fost redenumit Wireshark din cauza problemelor legate de marca comercială.
A fost scrisă în C și C++, accesibilă pe diferite sisteme de operare ca: GNU/Linux, OS X,
BSD, Solaris, având o platformă mixtă.
Wireshark-ul este cross-platform, de aceea permite libera utilizare în toate ramurile IT, atât în
testing, management, cât și de developeri. Interfața e simplă și întregul arsenal de instrumente este la
îndemâna. (Vezi fig.1)

Fig. 1 – Interfața aplicației Wireshark. (1)


Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership