Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 1

BIOLOGIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real, sport
Februarie 2020
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


№ ITEM Scor
Diversitatea în lumea vie şi particularităţile evolutive ale lumii vii
1. I. Completează careurile libere din tabel, atribuind denumiri taxonilor la care se referă L L
speciile reprezentate în imagini.
0 0
1 1
2 2
Specia 3 3
4 4
Molid Piţigoi mare 5 5
(Picea abies) (Parus major) 6 6
Conifere Clasa 7 7
Filum/Încrengătura Cordate 8 8
Regnul 9 9
II. Analizează imaginele de mai jos.
a) Completează legenda imaginii cu denumirile tipurilor de conuri la conifere.
B

b) Scrie denumirea gameţilor care se formează în conurile gimnospermelor.

A B

c) Prin ce este reprezentat sporofitul la conifere?


____________________________________________________________________.
2. Pe parcursul evoluţiei, organismele s-au adaptat la diverse condiţii ale mediului. L L
a) Scrie în spaţiul rezervat esența termenului de aromorfoză.
Aromorfoză - 0 0
1 1
______________________________________________________________________ 2 2
b) Prezintă două exemple de aromorfoze la gimnosperme. 3 3
4 4
1…………………………………………………………………… 5 5
6 6
2.……………………………………………………………………

c) Prezintă două exemple de aromorfoze la păsări.

1……………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………

3. Completează tabelul cu deosebirile dintre celula eucariotă şi celula procariotă. L L


Celula procariotă Criterii de deosebire Celula eucariotă
0 0
1 1
Anvelopa nucleară 2 2
3 3
4 4
Organite celulare 5 5
6 6
7 7
Particularităţile organizării 8 8
materialului genetic
Localizarea
materialului ereditar

Celule

Sisteme şi procese vitale


4. Scrie în spaţiul rezervat definiţia pentru următorii termeni: L L
0 0
Organ- 1 1
2 2
3 3
4 4
Ţesut-
5. I. Analizează imaginele de mai jos. L L

a) a) Numeşte sistemul de organe 0 0


b) 1
reprezentat în schemă: 1 1
____________________________ 2 2
2 3 3
b) Notează părţile structurale ale unui 4 4
os lung, în corespundere cu cifrele din 5 5
imaginea (b). 6 6
7 7
1. 8 8
2. 9 9
10 10
c) Numeşte _________________

unitatea morfofuncţională ce este


reprezentată în imaginea (c) şi
scrie două componente structurale
ale acesteia :
c) 1.
2.

II. a) Notează o deosebire anatomică dintre craniul cerebral al nou-născuţilor şi cel al


maturilor.

b) Descrie rolul structurii anatomice notate.

c) Numeşte două funcţii ale scheletului omului.


1.
2.
6. a) Completează casetele libere din schema de mai jos cu proprietăţile de bază ale L L
muşchilor.
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
b) Descrie rolul respiraţiei aerobe, nutriţiei şi a circulaţiei sangvine în generarea ATP-
ului.
Respiraţia aerobă -

Nutriţia -

Circulaţia sangvină-

7. a) Completează rubricile tabelului de mai jos cu caracteristicile fibrelor musculare. L L


Caracteristici
Fibre musculare 0 0
1. 1 1
striate 2 2
2. 3 3
4 4
netede 1. 5 5
6 6
2. 7 7
8 8
b) Analizează imaginea. 9 9
Completează tabelul cu denumirile și funcțiile mușchilor scheletici, indicați pe desen.
1 Nr. Denumire Funcție
1
3
2
2 Sternocleido
mastoidian

8. Analizează imaginea rezolvă sarcinele. L L


a) b) c) d)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
a) Identifică, prin încercuire, imaginea care demonstrează deteriorarea ambelor 7 7
sisteme, ce alcătuiesc aparatul locomotor. 8 8
b) Scrie o cauză de apariţie a afecţiunilor sistemului osos .
1.____________________________________________________________________

c) Notează două reguli de acordare a primului ajutor pentru una dintre fracturile,
reprezentate în desenul de mai sus.
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
d) Propune două remedii (măsuri) ce ar duce la reabilitarea mai rapidă a unui pacient
cu una dintre fracturile expuse în desenul de mai sus.
Explică rolul pozitiv al acestor acțiuni.
1.

2.

Bazele geneticii şi ameliorarea organismelor


9. I. Scrie în spaţiul rezervat definiţia pentru următorul termen: L L
Genă-
0 0
II. Analizează imaginile şi rezolvă sarcinile. Subliniază răspunsurile corecte pentru 1 1
următoarele enunţuri. 2 2
a) În imagine este reprezentat procesul de: 3 3
Replicare; Transcripție; Translație. 4 4
b) Procesul se realizează în: 5 5
Lizozomi; Ribozomi; Aparatul Golgi. 6 6
c) Tipul de acid nucleic implicat nemijlocit
în acest proces este:
ARN; ADN
d) Substanțele sintetizate în acest proces
sunt:
Proteinele; Glucidele; Lipidele.

10. În imagine sunt reprezentate cariotipurile la două persoane bolnave. L L


I. Analizează imaginea. Notează denumirea patologiei de care suferă bolnavii, conform
cariogramelor prezentate în imaginile de mai jos. 0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

A B

II. Numește două caracteristici clinice pentru fiecare sindrom identificat.


A 1. __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
B 1. __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Rezolvă problema: L L
Daltonismul la om este o patologie lincată cu cromozomul X şi este determinată de
o genă recesivă mutantă. Genele responsabile de culoarea ochilor sunt localizate în 0 0
autozomi. Culoarea ochilor albaştri reprezintă un caracter recesiv, iar culoarea 1 1
căpruie este un caracter dominant. Într-o familie în care mama distinge normal 2 2
culorile și are ochii de culoare căpruie, iar tatăl este daltonic, cu ochii albaştri, s-a 3 3
născut un copil daltonic, cu ochi albaştri. Determină probabilitatea naşterii copiilor 4 4
sănătoși, cu ochii căprui în această familie. 5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11

Ecologia şi protecţia mediului


12. a) Scrie în spaţiul rezervat definiţia pentru următorul termen: L L
Reducători____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 0 0
b) Corelează termenii propuşi în coloana A cu definițiile corespunzătoare din 1 1
coloana B. 2 2
A B 3 3
a) complex ecologic unitar, rezultat din interacţiunea 4 4
Ecosistem _____ organismelor vii şi a factorilor abiotici; 5 5
b) totalitatea plantelor, animalelor, ciupercilor şi 6 6
Piramidă _____ microorganismelor, care populează un teritoriu cu condiții de 7 7
trofică existență asemănătoare, unite prin conexiuni într-un întreg;
c) reprezentarea grafică a raporturilor cantitative dintre
Biocenoză _____ nivelurile trofice.

c) Numeşte două exemple de ecosisteme artificiale.


1.________________________________ 2._________________________________
13. În cazul poluării naturale, bazinele acvatice îşi pierd capacitatea de autoreglare şi se L L
produce „înflorirea“ apei, fenomen ce duce la pieirea în masă a peştilor.
0 0
a) Scrie denumirea grupului de organisme fotosintetizatoare, care produc „înflorirea 1 1
apei”. 2 2
_____________________________________________________________________ 3 3
4 4
b) Descrie două modificări ce au loc în bazinul acvatic, în cazul „înfloririi apei”. 5 5
1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) Indică două surse de poluare antropogenă a apei, în localitatea ta.


1.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Analizează tabelul : L L


« Consumul de combustibil şi cantitatea de poluanţi emişi în aerul atmosferic de la
transportul auto în anii 2018 -2019 » 0 0
Consumul de combustibil, (tone) Conţinutul 1 1
Municipiul de monoxid de 2 2
Benzină, Motorină, Gaz lichefiat carbon în 3 3
atmosferă (CO) 4 4
Bălţi 4930,5 10420,4 3850,4 4276,4 5 5
Chişinău 59323,973 181986,338 14848,0 40892,13 6 6

În baza datelor din tabel:


a) Încercuieşte denumirea oraşului cu grad mai mare de poluare a aerului.
b) Scrie o cauză ce a dus la creşterea concentraţiei de poluanţi în aerul din orașul Bălți
și Chișinău.
_____________________________________________________________________
__________________________________ ___________________________________
c) Scrie două consecinţe ale majorării conţinutului de gaze în atmosferă.
1.

2.

d) Propune două surse alternative de înlocuire a combustibilului, utilizat în cele mai


mari cantităţi de către conducătorii auto din oraşele Bălţi şi Chişinău.
1.
2.