Sunteți pe pagina 1din 21

CLASA A II-A

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


MÎNDRECI GEORGIANA-VIORICA

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENI
1
 Semestrul I: 15 săptămâni, din care 1 săptămână ,,Vacanţa de toamnă”
 Semestrul al II-lea: 20 de săptămâni, din care 1 săptămână „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1. Comunicare în limba română CLR - 6 ore pe săptămână


2. Matematică și explorarea mediului MEM - 5 ore pe săptămână
3. Muzică și mișcare MM - 2 ore pe săptămână
4. Arte vizuale și abilități practice AV/AP - 2 ore pe săptămână
5. Dezvoltare personală DP - 1 oră pe săptămână
6. Ed. fizică EFS - 2 ore pe săptămână

2
SEMESTRUL I
Nr. Unităţi tematice Disciplina Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. specifice ore
1. DIN NOU LA ŞCOALĂ 1.1. REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR DIN CLS. I 12 2 săpt.
CLR
1.2. ● Alfabetul limbii române I - II
1.3. Litere mari şi mici de mână şi de tipar
2.3. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
2.4. Dictări, transcrieri
3.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
3.4. ● Texte suport:
4.1. Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
4.2. Ziua când toți au șapte ani, de Octav Pancu- Iași
Lectură: Comparaţia, de Vasile Poenaru
Şcoala din pădure – poveste terapeutică
● Evaluare iniţială
1.1. Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I – Pământul, 10
MEM
1.2. o planetă a Universului
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere, comparare,
2.1. ordonare
2.2. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.1. Forme / Corpuri geometrice. Unităţi de măsură
3.2. Probleme
4.1. Plante şi animale
5.1. Corpul uman
5.2. Surse de energie. Pământul. Sistemul solar
6.1. ● Evaluare iniţială
6.2.
1.1 Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos – Să ne 2
DP
amintim din clasa I
Cine sunt eu? Cine eşti tu? Cine suntem noi?
Eu şi ceilalţi – Să ne cunoaştem mai bine!
Reguli de igienă la şcoală şi acasă
1.4. Muzica şi copiii – recapitulare din clasa I 4
MM
2.1. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi

3
3.1. individual; Legătura dintre text şi melodie; mişcări
3.2. sugerate de text; dansul
1.1.  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 4
AVAP 2.2.  Caracteristici observabile ale materialelor si
2.3. instrumentelor de lucru;
 Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în
2.5. funcţie de proprietăţi/utilizări;
 Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: decupare, lipire
 Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor
1.2. Elemente de organizare a activităților motrice 4
EFS Formații de adunare și de deplasare:
1.3.
-în linie pe un rând
2.1.
2.2. -în linie pe două rânduri
3.1. -formaţii de deplasare în coloană câte unul
-poziţia drepţi în linie şi în coloană
-pe loc repaus în linie
-pe loc repaus în coloană
-întoarcere prin săritură la stânga
-întoarcere prin săritură la dreapta

2. ŞCOALA ŞI CARTEA, DOI 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Alineatele. 12 2 săpt.


CLR
PRIETENI ADEVĂRAŢI 1.2. A se prezenta sau a prezenta pe cineva. Dialogul III - IV
1.4. Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog.
2.2. Salutul. Alfabetul.Grupurile de litere
2.3. Cartea. Cuprinsul cărţii. Introducerea cuvintelor noi în
3.1. vocabularul propriu.
4.1. Aşezarea în pagină a textului scris. Scrierea pe liniatură
tip II. Copierea. Cartea clasei.
Texte suport :
,,Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin
Lectură: Povestea cărţii de poveşti, de E. Căldăraru
Povestea cărţii roz
Recapitulare – În căutarea comorii
Evaluare sumativă – Ce știu? Cat știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus! - Activități de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

4
Forme de relief 10
MEM
1.4.  Adunarea şi scăderea numerelor natural de la 0
3.2. la 100, fără trecere peste ordin. Despre munţi
4.1. Adunarea şi scăderea numerelor natural de la 0 la 100,
5.2. cu trecere peste ordin. Despre dealuri

• Recapitulare. Evaluare
• Ameliorare/Dezvoltare

1.1. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi 2


DP
2.3. faţă de ceilalţi
Suntem diferiţi, dar asemănători
Cum sunt eu, cum sunt ceilalţi
1.1. Timbrul 4
MM 1.2.  Sunete din mediul înconjurător
2.1.  Sunete muzicale vocale
 Sunete muzicale instrumentale

1.1. Cuvinte şi numere dragi 4


AVAP
2.2.  Materiale și instrumente
2.3.  Oamenii comunică
2.5.  Litere și cifre
 Evaluare

1.2. Elemente ale dezvoltarii fizice armonioase 4


EFS • Poziţiile: stand, stand departat, pe genunchi, sezand si
2.1.
2.2. culcat
3.1. • Miscari specifice segmentelor corpului
3.3. • Postura corecta in pozitii si actiuni motrice variate
• Educarea actului respirator
•Exercitii de prelucrare selectiva a segmentelor corpului
• Complex de exercitii, evaluare
3. TOAMNA, DOAMNĂ
CLR
1.1.  Textul literar 18 3 săpt.
RUGINIE 1.2. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină V - VII
1.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea
1.4. opiniei celuilalt vorbitor.
2.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
2.2. ● Textul narativ
2.3. Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral.
2.4. Descrierea unui personaj
5
3.1. Scrierea corectă a cuvintelor într-o/într-un
3.2. ● Texte suport:
3.3. Ciuboțelele ogarului, după Călin Gruia
3.4. Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gîrleanu
4.1. Lectură: Legenda Toamnei
4.2. Ce te legeni…, de Mihai Eminescu
4.3. Aventurile unei frunzuliţe de toamnă
● Recapitulare - Călător în Țara Poveștilor
● Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

1.4. Vieţuitoarele şi nevoile lor 15


MEM
1.5. Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
1.6. Numere pare, numere impare.
3.1. Despre câmpii
3.2. Compararea nr.naturale de la 0 la 1000.
4.1. Despre nevoile de bază ale plantelor
4.2. Ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
5.1. Despre nevoile de bază ale animalelor
5.2. Rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de bază ale oamenilor
● Recapitulare Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

1.1. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi 3


DP
2.3. faţă de ceilalţi
Recapitulare / Evaluare 1
1.2. Igiena personală 2
Ne place să fim curaţi şi sănătoşi
Igiena sălii de clasă / Reguli de igienă acasă
Importanţa normelor de igienă pentru sănătate şi
învăţare
1.1. Timbrul 6
MM 1.2. Hayden / Mozart / Ciprian Porumbescu. Audiţii ,,
2.1. 2
Concert pentru pian în DO major / Simfonia Surpriza”
Recapitulare / Evaluare 4
1.4. Jucării muzicale
2.1. Jucării muzicale din materiale natural şi reciclabile

6
3.1. Orchestra de jucării muzicale
3.2. Recapitulare
Evaluare
1.2 Acasă 6
AVAP
2.1 Familia mea
2.2 Casa mea (pictură şi machetă)
2.3 Locul unde mă joc (desen / modelaj)
2.4 Evaluare
1.2. Viteza 4
EFS • Viteza de reactie la stimuli vizuali, auditivi si tactili
1.3
3.3 • Dezvoltarea vitezei de executie la stimuli auditivi,
vizuali si tactili
• Dezvoltarea vitezei de deplasare folosind lucrul pe grupe
de 6-8 elevi la stimuli auditivi, pe 20m
• Dezvoltarea vitezei de deplasare prin alergare
cronometrata pe distanta de 20 m
EVALUARE
3.1. Indemanarea 2
3.2. • Indemanarea in actiuni motrice individuale / pe perechi
3.3 • Aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos

VACANŢĂ → 26 OCTOMBRIE – 3 NOIEMBRIE 2019


4.
CLR
1.1.  Textul liric. 18 3 săpt.
FAMILIA, LEAGĂNUL 1.2. Poezia. Poetul. Strofa. Versul VIII -
COPILĂRIEI 1.3. Povestirea unor intamplari trăite sau observate X
1.4. Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri
2.1. Poezii despre universul copilăriei
2.2. Dialoguri despre familie și locuință
2.3. Descrierea unei persoane
2.4. Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3.1.  Texte suport:
3.2. Mama,după Panait Cerna
3.3. Bunica, de Ştefan Octavian Iosif
3.4. Lectură: Bunicul meu, de Emilia Plugaru
4.1. Fetiţa alintată, de Otilia Cazimir
4.2. Doi fraţi cuminţi, de Elena Farago
4.3. • Recapitulare - Noi și cuibul părintesc
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-

7
ameliorare/dezvoltare
1.4. Omul şi mediu înconjurător 15
MEM 1.5.
1.6. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
3.1. 1000, fără trecere peste ordin
3.2. Despre rezervațiile naturale
4.1. Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la
4.2. 1000, cu trecere peste ordinul unităţilor
5.1.
5.2. Despre un proiect ECO
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere
peste ordinul zecilor
Influența negativă a omului asupra mediului
Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere
peste ordinul unităților si al zecilor
Extinderea suprafeţelor locuibile
● Recapitulare – Evaluare –Ameliorare/Dezvoltare

1.2. Igiena personală 3


DP
Importanţa normelor de sănătate pentru relaţiile cu
ceilalţi 2
Recapitulare / Evaluare
2.1., 2.2. Dezvoltarea emoţională şi socială
Emoţiile mele. Cum îmi exprim emoţiile? 1
Emoţii în imagini şi culori
1.1 ,1.2. Ritmul 6
MM Sunet lung. Sunetul scurt (Durata sunetelor)
1.3,1.4. 4
2.1, 3.1. Marcarea structurilor ritmice
3.2. Audiţia interioară. Improvizaţia ritmică spontană
Recapitulare / Evaluare
Melodia
Sunete înalte. Sunete joase 2
Mersul melodiei
1.1 Curcubeu 6
AVAP Povești despre curcubeu
1.2
2.2 Cu umbrela prin ploaie
2.3 Curcubeul nostru
2.4 Evaluare
3.1. Indemanarea 6
EFS 3.2. Aruncare la tinta orizontala cu doua maini de jos, a unui
3.3. 2
obiect usor, la tinta delimitate pe sol, la distanta de 3-4

8
m, latimea tintei avand 0,5m
3.1. Aruncare la tinta orizontala /verticala cu o mana
3.3. Rezistenta 4
Eforturi de tip aerob
Eforturi cu durata medie
Proba de control
5. VIN SĂRBĂTORILE! 1.2. Povestirea orală a unui fragment de text 24 4 săpt.
CLR
1.3. Propoziția / Enunțul. Intonarea propozițiilor XI -
2.3. Propoziţia enunţiativă / interogativă / exclamativă XIV
3.1. Intonarea propozițiilor
3.2. Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b
4.1. Formularea răspunsurilor la întrebări.
4.2. Scrierea funcțională. Felicitarea.
4.3. Cuvinte cu înţeles asemănător
Texte suport
Vreau să trăiesc printre stele, după Victor Eftimiu
Colindătorii(fragment), de George Coșbuc
Lectură: Crăciunul copiilor, de Octavian Goga
Legenda lui Moş Crăciun
Pomul de Crăciun, de Vasilica Tianu
Recapitulare - La colindat
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus! - Activitati de recuperare-
ameliorare/dezvoltare
Recapitulare / Evaluare semestrială
2.1. Fenomene naturale şi mediul înconjurător 20
MEM 2.2.
3.1. Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
3.2. împrumut la ordinul zecilor 15
4.1. Influența negativă a ploii și a grindinei
4.2. Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
5.1. împrumut la ordinul sutelor
5.2. Influența negativă a secetei și a caniculei
Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu
împrumut la ordinul zecilor și al sutelor
Influența brumei asupra mediului
Aflarea numărului necunoscut
Probleme care se rezolvă prin una sau două operații
Recapitulare – Evaluare – Ameliorare / Dezvoltare

9
Vine vacanţa
Recapitulare semestrială 5
Evaluare semestrială
2.1. Dezvoltarea emoţională şi socială 4
DP
2.2. Emoţii care ne fac bine / rău
Să înţelegem mai bine emoţiile / Îmi stăpânesc emoţiile 2
Recapitulare / Evaluare
Comunicare şcolară eficientă
Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoțiile în 2
comunicarea cu ceilalți
Recapitulare. Evaluare. Recapitulare finală

1.1. Melodia 8
MM Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
1.2.
1.3. Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde
1.4. Recapitulare
Evaluare
2.1. Recapitulare semestrială
3.1. Evaluare semestrială
3.2.
1.2.; 1.3.; Iarna pe uliţă 8
AVAP
2.2; 2.3.; Ninge
2.5; 2.6. Omul de zăpadă 4
Obiceiuri de iarnă
Evaluare
2.1.; 2.3.; Inimă verde
2.4.; 2.5. Piatră / Lemn / Plastic 4
Recapitulare. Evaluare

2.2. Forta 8
EFS
3.1. • Dezvoltarea fortei spatelui
3.2. • Dezvoltarea fortei abdomenului
3.3. • Dezvoltarea fortei bratelor si genunchilor
• Dezvoltarea fortei abdominale
• Dezvoltarea fortei: abdomen, spate, brate, picioare
• Proba de control - Structura complexa de forta

VACANŢĂ → 21 DECEMBRIE 2019 – 12 IANUARIE 2020

10
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unităţi tematice Disciplina Competenţe Conţinuturi Nr. Sapt. Obs.
crt. specifice ore
6. FARMECUL IERNII CLR 1.1. Povestirea orală a unui text 18 3 săpt.
1.2. Povestirea unor întâmplări observate I - III
1.3. Reguli ale discursului oral
1.4. Pronunția clară și corectă
2.3. Virgula
3.1. Textul nonliterar sau informativ
3.2. Descrierea unui fenomen
3.4. Cuvântul. Silaba
4.1. Scrierea corectă a cuvintelor sa / s-a
4.2. Scrierea imaginativă după o ilustrație
Texte suport:
Iarna, după Mihail Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
Lectură: Stupul lor, de Tudor Arghezi
Puiul de căprioară, de Virgil Carianopol
Iarna, de George Coşbuc
Recapitulare - Crăiasa Zăpezii
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus! - Activități de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

MEM 1.5. Vieţuitoare şi medii de viaţă 15


1.6. Adunarea repetată de termeni egali. Adaptarea
5.2. viețuitoarelor la mediu
3.1. Înmulţirea numerelor naturale. Despre viaţa plantelor şi
3.2. a animalelor
Înmulţirea când unul dintre factori este 2. Despre viaţa
oamenilor
Înmulţirea când unul dintre factori este 3. Nevoile
viețuitoarelor pentru a supraviețui
Înmulţirea când unul dintre factori este 4. Balta, mediu
natural de viață
Înmulţirea când unul dintre factori este 5. Acvariul,

11
mediu artificial de viață
Înmulţirea când unul dintre factori este 6. Pădurea,
mediu natural de viață
Înmulţirea când unul dintre factori este 7, 8, 9 sau 10.
Parcul, mediu artificial de viață
Înmulţirea când unul dintre factori este 0 sau 1.
Proprietăţile înmulțirii
Ordinea efectuării operaţiilor

2.2. Dezvoltare emoţională şi socială 3


DP
2.3. Relaţiile cu ceilalţi. Prietenia
Respectul. Prietenia şi conflictele.
Bunele maniere

1.4. Interpretarea 6
MM Nuanţe – tare / încet / mediu
2.1.
3.1. Cântec vesel. Cântec trist
3.2. Procedee armonico – polifonice (solist-cor, cântarea în
3.4. lanţ, dialog muzical)

1.2. Despre muzică 6


AVAP
2.2. Muzica, pasiunea mea
2.3. Instrumente muzicale de jucărie
Evaluare
1.1. Igienă şi protecţie individuală 6
EFS 1.4. • Igiena efortului-raportului funcţional între activitate şi
repaus:odihnă activă 2
• Importanta pregatirii organismului pentru efort
(încalzirea) - rolul respiratiei in efort si refacere /
tehnicile de acordare reciproca a ajutorului/sprijinului
in executii
Deprinderi motrice de baza 4
1.2. • Mers si variante de mers -pe calcaie, pe varfuri, ghemuit
2.2. • Alergare si variante de alergari: alergare serpuita, cu
3.1. ocolire de obstacole, peste obstacole
3.3. • Saritura - sarituri pe loc si cu deplasare, cu desprindere
de pe ambele picioare
• Saritura la coarda

12
7. ÎNVĂŢĂM SĂ NE CLR 1.1. Dialogul în situații concrete 18 3 săpt.
COMPORTĂM! 1.2. Formularea de întrebări și răspunsuri IV - VI
1.3. Povestirea orală a unui text citit
1.4. A cere și a da informaţii
2.1. Două puncte
2.2. Repovestirea unei întâmplări citite
2.3. Scrierea pe liniatură dictando
2.4. Cuvinte cu înțeles opus
3.1. Texte suport:
3.2. Ce băiat!, după Octavian Pancu-Iaşi
3.3. Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
3.4. Lectură: Păţania lui Mofturilă
4.1. Cei şapte ani de-acasă, de Aurora Luchian Vaslui
4.2. Bunele maniere, de Claudia Groza
4.3. ● Recapitulare – Despre prietenie
● Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus! - Activități de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

MEM 1.5. Vieţuitoare şi medii de viaţă 15


1.6. Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai
5.2. multe operații 5
3.1. • Recapitulare. Evaluare
3.2. • Ameliorare. Dezvoltare
Medii de viaţă de la noi şi din alte zone 10
1.5. Fractii. Despre Delta Dunării
1.6. Împărțirea numerelor naturale folosind scăderea
2.2. repetată. Desprea Marea Neagră
3.1. Împărțirea – operația inversă a înmulțirii. Despre deșert
3.2. Proba înmulțirii. Proba împărțirii. Despre Grădina
5.2. Botanică și sera ei
Recapitulare – Evaluare – Ameliorare / Dezvoltare

2.3. Dezvoltare emoţională şi socială 3


DP
Recapitulare / Evaluare 1
Aspecte specific ale organizării învăţării şi pregătirii
3.1. pentru viaţă la şcolarul mic
Cum folosim timpul ? Timpul, cel mai bun prieten. Ştiu 2
să-l folosesc?
13
Şcolarul şi programul zilnic de activitate

1.4.; 2.1.; Interpretarea 6


MM Recapitulare
3.1.; 3.2.; Evaluare 2
3.4. Cântarea vocală
Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, 4
dicţia, sincronizarea
Cântarea vocală în colectiv / în grupuri mici /
individuală
2.1.; 2.2; Jurnalul unei plante 6
AVAP 2.3.; 2.4.;
2.5. Frunze (pictură / desen, activitate outdoor)
Flori
Fructe (tehnica haşurării)
1.1.; 1.2. Deprinderi motrice de baza 6
EFS Aruncare si prindere de pe loc:
1.3.; 2.2.
3.1.; 3.3. - aruncari lansate, azvarlite la tinta, la partener, la 2
distanta, autoaruncari si
prinderi in sus, in podea, la perete
- prindere cu doua maini
3.1.; 3.3. Deprinderi motrice utilitar-aplicative 4
Echilibrul (deplasari cu echilibru pe suprafete inguste si
inaltate)
Tarare (tarare pe palme si pe genunchi, pe antebrate si pe
genunchi, tarare joasa)
Catarare pe scara fixa
Catarare pe o banca inclinata
8. CĂLĂTOR PE ARIPILE CLR 1.1. A formula o idee . A identifica un obiect/un loc/o persoană. 18 3 săpt.
IMAGINAŢIEI 1.2. Desparțirea în silabe la capăt de rând VII -
1.3. Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit IX
1.4. Acordul în număr și gen
2.1. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un/dintr-o
2.2. Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate
2.3. ● Texte suport:
2.4. Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
3.1. Vrajitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
3.2. Lectură: Povestea micului print, de Antoine de
3.3. Saint-Exupery(repovestită pe scurt)
3.4. Pantalonii lui Haplea, de de Nicolae Batzaria

14
4.1. Pățania lui Aricel Năzdrăvănel
4.2. ● Recapitulare - Hoinărind prin Țara Minunilor
4.3. ● Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
● La pas!Un pas mai sus! - Activitati de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

MEM 1.5. Menţinerea stării de sănătate 15


1.6. Împărțirea la 2. Împărțirea la 3. Polul Nord și Polul Sud
3.1. Împărțirea la 4. Împărțirea la 5. Despre igiena corporală
3.2. Împărțirea la 6. Împărțirea la 7. Despre igiena danturii
4.1. Împărțirea la 8. Împărțirea la 9. Despre igiena
4.2. alimentelor
5.2. Cazuri speciale de împărțire. Despre igiena
îmbrăcămintei
Aflarea numărului necunoscut
Ordinea efectuării operațiilor. Despre igiena
încălțămintei

1.2. Aspecte specific ale organizării învăţării şi pregătirii 3


DP
3.1. pentru viaţă la şcolarul mic
Programul meu zilnic de lucru
Timpul meu pentru activitate şi odihnă. Reguli de
igienă privind programul zilnic de activitate
3.2. Abilităţi şi atitudini de învăţare
Când şi cât învăţ? Cum învăţ?
1.4.; 2.1. Cântarea vocală 6
MM Cântarea vocală individuală
Recapitulare 4
Evaluare
1.2.; 2.2.; Cântarea instrumentală 2
2.3.; 3.1. Percuţia corporală diversă
2.1.; 2.2; Jurnalul unei plante 6
AVAP 2.3.; 2.4.;
2.5. Fructe (natură moartă) 2
Evaluare
1.3.; 2.2; Animale
2.3; 2.5. Familia Miau 4
Fluturi (folosind tehnici şi material diverse)
3.1. Deprinderi motrice utilitar-aplicative 6
EFS

15
3.3. Escaladarea cu apucare, sprijin si pasire peste obstacol
Tractiunea (deplasarea) unui obiect prin tractare cu
bratele - individual si in perechi
Deplasarea(impingerea) unui obiect sau partener
Transportul unor obiecte usoare apucate cu ambele
maini, sprijinite la piept, pe umar, individual si in
perechi
Stafete aplicative si jocuri dinamice vizand deprinderi
utilitar-aplicative
Jocuri si stafete aplicative folosind deprinderile insusite
9. BUN VENIT, PRIMĂVARĂ! CLR 1.1. Sunetele limbii române 20 4 săpt.
1.2. Vocale şi consoane X- XIII
1.3. Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa,
1.4. ea, ia, ie, ua, uă
2.1. Scrierea corectă a cuvintelor sau/s-au
2.2. Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de
2.3. întrebări
2.4. ● Texte suport:
3.1. Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
3.2. Buburuza, după Eugen Jianu
3.3. Lectură: Povestea unui ghiocel
3.4. Primăvara, de Vasile Alecsandri
4.1. De pe-o „bună dimineaţă”, de Otilia Cazimir
4.2. / Pentru tine, primăvară!, de Otilia Cazimir
4.3. Recapitulare - File din cartea naturii
Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
La pas!Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-
ameliorare/dezvoltare

MEM 1.5.; 1.6.; Menţinerea stării de sănătate 17


3.1.; 3.2.; Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operații
4.1.; 4.2.; Recapitulare – Evaluare – Ameliorare / Dezvoltare 5
5.2. Starea de sănătate
Figuri plane. Pătratul și dreptunghiul. Despre igiena
2.1.; 2.2.; locuinței 12
3.2.; 4.1. Triunghiul. Despre dieta alimentară sănătoasă
4.2.; 5.1 Cerc. Semicerc. Despre exercițiile fizice
Interiorul și exteriorul unei figure geometrice. Despre
efectele dietei greşite
16
Axa de simetrie. Despre bolile copilăriei
Corpuri geometrice. Despre joc și ,,boala mâinilor
murdare’’
Desfășurarea unui corp geometric
Recapitulare – Evaluare – Ameliorare / Dezvoltare

3.2. Abilităţi şi atitudini de învăţare 3


DP
Învăţarea poate fi un joc frumos dacă ştii să joci!
Recapitulare / Evaluare
1.2. Cine şi ce mă ajută / împiedică să învăţ?
2.3. Importanţa normelor de igienă pentru învăţare
3.2.
1.2.; 2.2.; Cântarea instrumentală 6
MM 2.3.; 3.1. Cântarea cu acompaniament
Recapitulare
Evaluare 4
2.1.; 3.1.; Mişcare pe muzică
3.2.; 3.4. Dirijatul intuitiv 2

1.3.; 2.2; Animale 8


AVAP 2.3; 2.5. Fluturi (pete de culoare în amestec) 4
Recapitulare / Evaluare
1.2.; 2.2.; Lumea de sub ape
Peşti 4
2.3.; 2.5. Ţestoasa de apă
3.1.; Alergarea de viteza cu start din picioare 6
EFS Alergare cu accelerare
3.2.; 4
3.3. Startul din picioare si lansarea de la start
Alergarea cu accelerare, cu start din picioare
Alergare de viteza cu start din picioare pe distanja de 25 m,
sub forma de concurs
Aruncarea mingii de oină 2
Aruncarea mingii de oina
Aruncarea mingii de oina de pe loc, la distanta

17
10. COPILĂRIA, CEA MAI 1.1. CLR Scrierea funcțională. 18 3 săpt.
FRUMOASĂ VÂRSTĂ 1.2. Biletul. Tipuri de bilete. Scrierea cuvintelor care conţin XIV -
1.3. litera x XVI
1.4. Textul informativ. Afișul
2.1. ● Text suport:
2.2. Cheile, după Tudor Arghezi
2.3. Întâlnire în lumea cărților
2.4. Lectură: La cireşe, de Ion Creangă
3.1. Ghiceşte personajul de poveste, după
3.2. caracterizarea în versuri
3.3. Covoraşul cu bucluc, de Emilia Plugaru
3.4. Recapitulare - Către vacanță!
4.1. Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
4.2. ● La pas!Un pas mai sus! - Activitati de recuperare-
4.3. ameliorare/dezvoltare

Noi şi lumea din jurul nostru 15


MEM
Măsurarea lungimii. Despre gripă
3.2. Măsurarea capacității vaselor. Despre metode de
4.2. prevenție și tratare a unor boli
6.1. Măsurarea masei corpurilor. Despre vaccinare
6.2. Măsurarea timpului. Ceasul. Despre forțe exercitate de
6.3. magneți
6.4. Măsurarea timpului. Calendarul
Banii. Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-
1000. Despre corpuri si materiale care conduc
electricitatea
Organizarea și reprezentarea datelor din mediul
cunoscut. Despre unde și vibrații
Recapitulare – Evaluare – Ameliorare / Dezvoltare
3.2. Abilităţi şi atitudini de învăţare 3
DP Cum face învăţarea mai uşoară?
Recapitulare / Evaluare
Explorarea meseriilor
Oamenii şi meseriile lor. Meseria, brăţară de aur
2.1.; 3.1.; Mişcare pe muzică 6
MM Mişcări sugerate de text / de ritm.
3.2.; 3.4. Dansul (Hora, Haţegana, Periniţa, Jocul sucenesc)
1.2.; 2.2.; Lumea de sub ape 6
AVAP Caracatiţa
2.3.; 2.5. Acvariu cu peşti
18
Evaluare 3
2.2.; 2.3.; Cufărul cu poveşti
La castel
2.4.; 2.5.; Cai şi unicorni 3
2.6.
1.2. ; 2.2.; Alergare de rezistenta 6
EFS Alergare in tempo moderat pe distanta de 40-50 m
3.1. ; 3.2. ; 3
3.3. Pasul lansat in tempo moderat, executat pe 50 m, pe grupe
de 6-8 elevi
Alergare in tempo uniform pe distanta de 70 m, individual
si pe perechi - ritmul respirator
Alergare cronometrata: 2' (baietii) si 1'45" (fetele) - proba
de control
3.2. ; Gimnastica acrobatica 3
3.3. Cumpăna. Semisfoara
Podul de jos. Rulări. Rostogoliri
Proba de control -elemente de gimnastica acrobatica
izolate
11. SE APROPIE VACANŢA 1.1. CLR RECAPITULARE FINALĂ 17 3 săpt.
1.2. ● Alfabetul limbii române XVII -
1.3. ● Grupuri de litere / Vocale şi consoane XIX
1.4. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
2.1. Aşezarea textului în pagină
2.2. Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
2.3. Dialogul
2.4. Textul literar. Textul nonliterar
3.1. ● Textul liric: titlu, autor, vers, strofă
3.2. ● Scrierea funcţională
3.3. Biletul. Felicitarea. Afişul
3.4. ● Ortografie şi punctuaţie
4.1.  Proiect – Proiectul meu de vacanţă
4.2. Texte suport:
4.3. Pif, Paf, Puf, după Cezar Petrescu
Mingea de sub saltea, după Sanda Faur
Lectură: Năluca, de Cezar Petrescu
Vine vara cu vacanţă, de Emilia Plugaru
 Lista lecturilor recomandate
● Evaluare finală

19
1.1 RECAPITULARE FINALĂ 14
MEM 1,2 Numere naturale de la 0 la 1000 (scriere, citire,
1.3
1.4 comparare, ordonare, rotunjire)
1,5 Adunarea si scăderea numerelor naturale în concentrul
1.6 0 - 1000
2.2 Înmulţirea si împărțirea numerelor naturale în
3.1
5.1 concentrul 0 - 100
5.2 Figuri si corpuri geometrice
6.4 Unităţi de măsură
Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe
operaţii de adunare, scădere, înmulţire, împărţire
Oameni, plante şi animale; Despre igienă
Magneţi. Electricitate. Unde şi vibraţii
 Evaluare finală

3.2. Explorarea meseriilor 3


DP Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile?
Recapitulare / Evaluare
Recapitulare finală
Expoziţie de lucrări
2.1.; 3.1.; Mişcare pe muzică 5
MM Pasul candenţat. Marşul
3.2.; 3.4. Recapitulare
Evaluare
Recapitulare finală
2.2.; 2.3.; Cufărul cu poveşti 6
AVAP Prâslea cel voinic.
2.4.; 2.5.; TANGRAM
2.6. Personajul ECO
Evaluare
Recapitulare finală
3.1.; 3.2.; Deprinderi sportive elementare speciflce jocului 5
EFS sportiv minihandbal
3.3.
Obisnuirea cu mingea de handbal
Pasarea cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc
Dribling simplu si multiplu de pe loc / din mers
Stafete aplicative cu mingea
Jocuri dinamice cu mingea
Handbal / Fotbal

20
MANUALE UTILIZATE:
Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Comunicare în limba română, Ed. Didactică și Pedagogică S.A., București 2018;
Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică şi explorarea mediului , Ed. Didactică și Pedagogică S.A., București 2018.
Constanţa Cuciinic, Dezvoltare personală, Editura Aramis, Bucureşti, 2015
Alina Perţea, Dumitra Radu, Muzică şi mişcare, Editura Aramis, Bucureşti, 2016
Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Arte vizuale şi abilităţi practice, Editura Litera, Bucureşti, 2015

21

S-ar putea să vă placă și