Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza comparativa a asigurarilor de viata si asigurarilor generale (non-viata)

Baza pentru
Asigurare de viata Asigurare generala
comparație
Asigurarea generală se referă la asigurări, care
Asigurarea de viață poate fi înțeleasă ca
nu sunt acoperite de asigurarea de viață și
Sens un contract de asigurare, în care este
include diferite tipuri de asigurări, adică
acoperit riscul de viață al unei persoane.
incendiu, marin, motor etc.
Ce este? Este o formă de investiție. Este un contract de despăgubire.
Termenul
Termen lung Termen scurt
contractului
Suma asigurată se plătește fie la data Pierderea este rambursată sau răspunderea
Plata creanței producerii evenimentului, fie la suportată va fi rambursată la apariția unui
scadență. eveniment incert.
Premium trebuie plătit de-a lungul
Premiu Prima trebuie plătită în sumă forfetară.
anilor.
Dobândă Trebuie să fie prezent la momentul Trebuie să fie prezent, atât la momentul
asigurabilă contractului. contractului, cât și la momentul pierderii.
Suma plătită în condiții de asigurare non-viață se
Poate fi făcută pentru orice valoare
Valoarea limitează la pierderea efectivă suferită sau la
bazată pe prima pe care trebuie să o
politicii răspunderea neasigurată, indiferent de valoarea
plătească asiguratul.
poliței.
Locul asigurărilor de viață are o Asigurarea generală nu are o astfel de
Economie
componentă în economii. componentă de economii.

Diferența dintre asigurarea de viață și asigurarea generală poate fi evidențiată în mod clar din
următoarele motive:

1. Contractul de asigurare, în care riscul de viață al unei persoane este acoperit, este cunoscut sub
numele de asigurare de viață. Spre deosebire de aceasta, asigurarea, care nu este acoperită de asigurarea
de viață și include diferite tipuri de asigurări, de exemplu, incendiu, marin, motor, etc.
2. Asigurarea de viață nu este decât o cale de investiții. Dimpotrivă, asigurarea generală este un
contract de despăgubire.
3. Asigurarea de viață este un contract pe termen lung, care se derulează pe mai mulți ani. În
schimb, asigurarea generală este un contract pe termen scurt, care trebuie reînnoit în fiecare an.
4. În asigurarea de viață, suma asigurată este plătită, fie la întâmplarea evenimentului, fie la
scadența termenului. Față de aceasta, în asigurare generală, suma pierderii reale este rambursată sau
răspunderea suportată va fi rambursată la întâmplarea unui eveniment incert.
5. În asigurarea de viață, prima se plătește pe toată durata de viață a termenului. În schimb, în
asigurare generală, se face o singură plată pentru prima.
6. În asigurarea de viață, dobânda asigurată trebuie să fie prezentă numai la momentul contractului,
dar în asigurarea generală, dobânda asigurată trebuie să fie prezentă, atât la momentul contractului, cât și
la momentul pierderii.
7. Asigurarea de viață se poate face pentru orice valoare pe baza primei pe care asiguratul care
dorește să o plătească. Spre deosebire de asigurarea generală, suma plătibilă se limitează la valoarea
pierderii suferite, indiferent de suma poliței.
8. Componenta economisirii este prezentă în mod normal în asigurarea de viață, dar nu și în
asigurarea generală.

Concluzie:
În asigurarea de viață, actuarii estimează la intervale regulate pasivul conform poliței actuale. Pe de altă
parte, în asigurare generală, o parte din primă este preluată pentru a asigura asigurarea răspunderii
neexpirate, iar suma rămasă, adică netul din creanțe și cheltuieli este luat ca profit al pierderii.

MURESAN IONELA-MARIA
AN III, IFR, BISTRITA

S-ar putea să vă placă și