Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației al Republicii Moldova

I.P. ,,Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale”

Lucru individual partea 2

Disciplina: Managementul Resurselor Umane

Efectuat: Ciocan Ecaterina


Grupa SB 1442

Verificat : Cozirev Doina

Chișinău, 2018
1 Care este rolul și importanța motivării personalului in organizația dvs

Pe lângă resursele materiale, resursele umane sunt la fel de importante pentru organizația
noastră. Sistemul motivațional poate susține performanța. Motivarea în cadrul organizației
noastre nu se bazează doar pe bani, dar și pe satisfacția primită de la munca îndeplinită.
Consider importantă motivarea personalului, deoarece un angajat motivat este un angajat
productiv, iar un angajat productiv este unul profitabil. Unii apreciaza banii, succesul,
recunoașterea, popularitatea, alții sunt motivați de statut, avansarea în carieră, sănătate, echilibru.
Fiecare angajat are preferințele sale, de aceea pentru a obține succes este nevoie să
elaborăm un program, prin care să determinăm de ce anume are nevoie angajatul.

2 Scrie 5 activități de motivare care influențează pozitiv angajații și 5 activități care


influențează negativ

Pozitiv Negativ
1. Recompensă materială sub formă de premii, 1. Pentru neîndeplinirea unor responsabilități
cadouri, spor la salariu; directe se v-a aplica sancționarea persoanei;
2. Siguranța la locul de muncă; 2. Pentru întârziere sau absența de la serviciu-
penalizări.
3. Recunoașterea persoanei- persoana trebuie 3. Pedeapsă pentru încălcarea normelor de
să se simtă importantă, astfel satisfăcându-i conduită și etică.
dorința de a ieși în evidență.
4. Condiții de muncă excelente atât fizice cât și 4. Refuzul în unele cazuri. Nu mereu se
spirituale: înlăturarea sentimentului de teamă, satisfac toate cerințele lucrătorilor.
fără critică, fără incertitudine.
5. Autonomie- constă în posibilitatea ca, de 5. Retragerea posibilității de a participa la un
fiecare dată când este posibil, să-și aleagă concurs, ședința, conferință din motivul
singuri modul în care îşi vor efectua sarcina. comiterii unei fapte ce a cauzat riscuri
organizației.

3 Prin ce activități o să fie asigurată satisfacerea nevoilor angajaților în întreprindere.

Nevoi fiziologice Nevoi de securi- Nevoi de aparte- Nevoi de respect Nevoi de autore-
tate nență la grup și considerație alizare
1.Spațiu 1. Protecția îm- 1. Lucruri în 1. Respect față 1. Organizarea
amenajat pentru potriva abuzuri- grup; de colegi; locului de muncă
odihnă ; lor la locul de 2. Participarea la 2. Toți vor fi după plac;
2. cantină; muncă; concursuri, răsplătiți egal 2. Perfecționare
3. condiționer; 2. Interzicerea training-uri pentru rezultate; din contul
4. spațiu destinat discriminării; internaționale; 3. Concursul organizației;
consumului de 3. Salarizarea la 3. Corporative; ,,Angajatul lunii” 3. Seminare
tutun; timp; 4. Relații de indiferent de internaționale.
5. WC; 4. Protecția prietenie atât cu funcția pe care o
6. Iluminare. socială; ce-i superiori cât ocupă;
5. Siguranța că și inferiori;
nu va pierde 5. Ajutor celor
locul de muncă care au nevoi în
fără motive. momente mai
grele.
4. De ce este important ca managerul șă țină cont de teoriile motivaționale și care este
aportul fiecării teorii pentru elaborarea politicii motivaționale.

Teoria lui Teoria celor 2 Teoria echității Teoria așteptării Teoria observării
Maslow factori comportamentului

Este importantă Această teorie a Teoria încearcă Teoria exprimă 2 Joacă un rol
pentru demonstrat că să explice cum factori: cât de tare important în
managerul care este o soluție se face ne dorim să cadrul procesului
tinde spre
bună pentru a motivarea. Pot îndeplinim ceva motivațional.
perfecțiune.
Fiind clasificate avea anagajați fi evitate și cât de mult Constă în
nevoile după fericiți și care să problemele lucrăm pentru a observarea
importanța lor lucreze la aparute din obține rezultate comportamentului
pentru om. maxim și cu inechitate, prin bune. În cazul propriu cât și a
Odată ce am mult spor care încercarea de a nepotrivirii sau comportamentului
pășit peste un va ridica distribui încălcării celor din jur prin
nivel trecem la
reiting-ul recompensele în aşteptărilor efectuarea unor
altul și tot așa
mai departe, organizației. funcție de oamenii se pot procese de analiză
astfel obținând Astfel performanță, dar demotiva serios, și sinteză. Prin
succes pentru satisfacția este și prin chiar până la a acordarea diferitor
întreaga pe primul loc, încercarea de a părăsi sarcini lucrătorul
organizație cât și iar insatisfacția determina pe organizaţia. Este observă
pentru fiecare trebuie fiecare să posibilă apariția comportamentul
lucrător care se
înlăturată. Deci înțeleagă clar unor neînțelegeri (intrinsec,
autorealizează și
care duce la factorii care este baza între șef și extrinsec). Astfel
identificarea negativi- salariului pe care subordonat, ei pot el abordează
unor eliminați, îl primește. avea viziuni sarcină, evoluând
imperfecțiuni. factorii pozitivi- Individul se diferite asupra motivarea .
dezvoltați. compară, prin îndeplinirii unor
prisma sarcini.
raportului efect-
efort.

5 Care este forma de salarizare aplicată în întreprindere?

Forma de salarizarea aplicată în întreprinderea Belle Toujours este: salarizarea după


timpul lucrat în regie și conform cotei procentuale. Am ales acest tip deoarece este atât în
avantajul lucrătorului cât și în avantajul întreprinderii, astfel fiind satisfăcute ambele părți.
Lucrătorul astfel dispune de autonomie, nu este nevoit să piardă timpul dacă nu are clienți.
Luna Februarie 2018

Nr Nume Prenume angajat Salariu tarifar Salariul pe Salariul pe zi Salariul pe


or pe lună săptămână oră

1. Ciocan Ecaterina 5200 lei 1300 lei 216,66 lei 36,11 lei
2. Vlas Irina 4100 lei 1025 lei 170,83 lei 28,47 lei
3. Zlot Iurie 4000 lei 1000 lei 166,66 lei 27,77 lei
4. Iurcenco Daniela 3800 lei 950 lei 158,33 lei 26,38 lei
5. Zlotea Ana 3500 lei 875 lei 145,83 lei 24,30 lei
6. Ungureanu Irina 3400 lei 850 lei 141,66 lei 23,61 lei
7. Antoci Ion 3000 lei 750 lei 125 lei 20,83 lei
8. Harabagiu Anton 2500 lei 625 lei 104,16 lei 17,36 lei
9. Savciuc Maria 2100 lei 525 lei 87,50 lei 14,58 lei
10 Vereniuc Rodica 2500 lei 625 lei 104,16 lei 17,36 lei
. Mircea Elena 2500 lei 625 lei 104,16 lei 17,36 lei
11
.

Prețurile la produse sau serviciile prestate

1. Soluție de corp 1- 200 lei 10. Coafură de seară- 300 lei


2. Soluție de corp 2- 180 lei 11. Pedichiură- 210 lei
3. Frezură Bărbat – 100 lei 12. Extensia Genelor- 250 lei
4. Frezură Doamnă- 150 lei 13. Extensia părului- 1000 lei
5. Frezură Copil- 80 lei 14. Laminarea părului – depinde de lungime
6. Machiaj de zi- 150 lei 200- 2000 lei
7. Machiaj de seară- 250 lei 15. Spray pentru păr- 100 lei
8. Alungirea unghiilor- 200 lei 16. Masaj ortopedic- 100 lei/ ședința
9. Coafură de zi- 100 lei 17. Masaj de relaxare- 100 lei/ședința

Conform cotei procentuale

Nr Nr de produse Cota Suma Salariu


or realizate sau procentuală vânzărilor pe lună
Nume prenume servicii prestate care revine (din lista de
angajat salariatului mai sus)
1 Vlas Sergiu 150 10% 30 000 lei 3  000 lei
2 Cociug Alina 240 10% 48 000 lei 4 800 lei
3 Mogorean Laura 150 40% 17 000 lei 6 800 lei
4 Smetanca Sanda 166 40% 18 600 lei 7 440 lei
5 Graur Georgeta 100 50% 10 000 lei 5  000 lei
6 Pogor Svetlana 50 50% 10 500 lei 5  250 lei
7 Arbore Lilia 52 50% 10 400 lei 5  200 lei
6. Întreprinderea intenționează să acorde un premiu în valoare de 35% din salariul
angajaților

Nr Nume prenume și funcția angajatului Valoarea premiului in lei


or
1. Ciocan Ecaterina- manager 1 664 lei
2. Vlas Irina- contabil-șef 1 435 lei
3. Iurcenco Daniela- manager vânzări 1 330 lei
4. Ungureanu Irina- vânzător 1 190 lei
5. Zlotea Ana- casier 1 225 lei
6. Zlot Iurie- șef departament de producție 1 400 lei
7. Antoci Ion- cosmetolog 1 050 lei
8. Savciuc Maria- deridicătoare 735 lei
9. Harabagiu Anton- paznic 875 lei
10. Vereniuc Rodica- lucrător la spălătorie 875 lei
11. Mircea Elena- lucrător la spălătorie 875 lei
12. Vlas Sergiu- laborant 1 050 lei
13. Cociug Alina- laborant 1 680 lei
14. Mogorean Laura- frizer 2 380 lei
15. Smetanca Sanda- frizer 2 604 lei
16. Graur Georgeta-maseur 1 750 lei
17. Pogor Svetlana- specialist manichiură 1 837,5 lei
18. Arbore Lilia- specialist pedichiură 1 820 lei

7 Valoarea sporurilor acordate la salariu pt angajații care au lucrat peste program (pe
oră = 18 lei)

Nr Nume Prenume funcția Nr de ore supra Valoarea sporurilor


or program in lei

Ciocan Ecaterina 12 216 lei

Vlas Irina 10 180 lei

Zlot Iurie 5 60 lei

8 Politica motivațională pentru întreprindere

a) Obiectivele

 satisfacția anagajaților la locul de muncă;


 bunăstarea materială a anagajaților;
 autonomie în unele decizii;
 plăcerea de a lucra cu clienți;
 plăcerea de a lucra în colectiv;
 identificarea unor stimulente pentru performanțe înalte;
 stimularea profesionalismului;
 recompensă economică sub formă de premii, cadouri etc.
 dezvoltarea profesională a tuturor angajaților.

b) Nevoile angajaților

 nevoie de siguranță- angajații doresc siguranţă, confort şi protecție din partea


companiei sau a managerului. Își doresc să lucreze cu manageri în care pot avea
încredere şi care pot fi un model de urmat. 
 nevoia de recunoaștere- constă în dorinţa angajatului de a ieși în evidenţă, de a
obţine recunoaştere, de a se simți important în ochii altora inclusiv și a șefului. De
fiecare dată când anagajatul realizează o sarcină, simte nevoia de a fi recunoscut,
lăudat pentru ca să se simtă mai important.
 nevoia de apartenenţă- anagajaților le place să aibă sentimentul că aparțin unei
echipe, le place să lucreze în armonie şi să colaboreze cu alţii.
Identificarea modalităților prin care să creeze în rândul angajaţilor
sentimente de bucurie, de satisfacţie şi dorința de colaborare . Astfel vom avea
angajați care vor iubi jobul şi care se va implica total pentru a contribui la succese.

c) Activitățile de motivare financiară

 premii;
 adaos la salariu;
 sponsorizarea perfecționării;
 participarea la diferite concursuri de frumusețe- sponsorizate;
 bilete la evenimente cu genericul activității noastre;
 cadouri;
 certificate;

d) Stimulente suplimentare

 mai multe zile de odihnă;


 lucrul în schimburi;
 tichete de vacanță;
 foi de odihnă pentru copiii angajaților;
 programe de fitness sponsorizate de companie ;
 mese gratuite.

S-ar putea să vă placă și