Sunteți pe pagina 1din 3

Contine ........

pagini
Data în fata mea / noastra
Azi: ..........................................
Membru Comisie de cercetare / Lucrator desemnat:
.................................................................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
..................................................................
..................................................................
..................................................................

DECLARATIE

Subsemnatul / Subsemnata ........................................................................., fiul (fiica)


lui .........................., si al ( a ) .........................., nascut (a) in localitatea ..................................,
judetul ..................................., la data de ..............................., cu domiciliul stabil in
judetul ......................................., localitatea ..........................................,
strada ........................................... nr. ........, bloc ........., scara ........., etaj ........, ap. ........,
sector……., posesor al C.I./B.I. seria ......., nr. ................eliberat (a) la data ...........................
de ........................................, CNP ..........................................., de
profesie ................................................... angajat (a) la ....................................................................,
din data de ....................................... in functia de ............................................................, cu privire
la evenimentul din data de ................................... ora ......., ce a avut loc
la ......................................................................................................................, la locul de munca ......
…………...............................................................………………................
situat ......................................................................................... si in care au fost implicati
numitii ..........................................................................., declar urmatoarele:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data: Semnatura,
1
............................... ................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data: Semnatura,
............................... ................................................................

2
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data: Semnatura,
............................... ................................................................

S-ar putea să vă placă și