Sunteți pe pagina 1din 1

COORDONAT

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
18 noiembrie 2021

Ordinea de zi - suplimentară
a ședinței Consiliului Superior al Procurorilor
din 22.11.2021, ora 1400

1. Examinarea declarației de abținere a procurorului Andrei Balan.


Raportor – doamna Angela Motuzoc

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor