Sunteți pe pagina 1din 1

tehnologice și funcționale”, 4.

3
”Utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale care necesită montaj”,
respectiv 4.4 ”Utilaje, echipamente
tehnologice și funcționale care nu
necesită montaj și echipamente de
transport”.
Conform specificațiilor din cadrul
ghidului solicitantului aferent sM4.1
”În cazul sectoarelor vegetal si
zootehnic, Cererile de finanţare vor
viza obligatoriu investiţii cu construcţii
şi montaj şi cel puţin una dintre
acestea trebuie să contribuie la
domeniul de intervenţie DI 5D
Reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră şi de amoniac din agricultură.”
De asemenea, în cadrul ghidului
solicitantului se menționează că
investițiile care se încadrează în
domeniul de intervenție 5D sunt,
printre altele, investițiile în
Raport de Selecţie Individual - sM 4.1 modernizarea de instalații de
Sesiunea nr. M4.1 - 01/18 - 22.08.2018 / Etapa lunara: 1 (03.09.2018 - 30.09.2018) Masura 0410 producere nutrețuri (investiții ce
presupun construcții și montaj) și nu
Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 0 investiții noi în aceste tipuri de
instalații așa cum propune proiectul.
Astfel, pentru ca o investiție să
Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare: 0.00 Euro corespundă domeniului de intervenție
DI 5D, trebuie ca aceasta să fie
orientată către reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră și amoniac.

(autoevaluare, prescoring)
Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie Investiția fiind una nouă, de tip montaj
și achiziție de echipamente și utilaje

Punctaj estimat
agricole, deja respectă standardele şi

Punctaj AFIR
normele în vigoare privind reducerea

Solicitant
Total
Nr. Licitati Sector Valoare Valoare cumulat acestor emisii.
Codificare de
Sub-măsură

Titlu proiect Criterii de Eligibilitate neîndeplinite


Nr. ordine

Localitate
crt. e prioritar eligibilă publică (valoare Astfel, ținând cont de toate aspectele
Regiune
Măsură

rezerva

Judeţ

Judeţ

CS10
publică) mai sus menționate, respectiv luând

CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CS7
CS8
CS9
An Luna Zi
în considerare precizările clare în
ceea ce privește faptul că în cazul
lunara
Etapa

An

sectoarelor vegetal și zootehnic


cererile de finanțare vor viza
obligatoriu investiții cu construcții și
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 montaj, respectiv 33modernizări prin
investiții în instalații de producere de
Lista proiectelor nefinanţate nutrețuri și nu investiții noi în aceste în
aceste tipuri de instalații, cererea de
Proiecte neeligibile finanțare se declară neeligibilă,
nefiind îndeplinite condițiile din
punctul de vedere al îndeplinirii
criteriului de eligibilitate EG3. Mai sunt
si alte motive de neeligibilitate pentru
criteriul EG3 si care au fost
evidentiate in fisa initiala(Observații
privind criteriile de eligibilitate
LINIE DE neîndeplinite:
PROCESARE Criteriul de eligibilitate EG3:
FURAJE SI Proiectului vizează acţiuni eligibile,
AGRICOOP VALEA
ACHIZITIE Comuna/Oras însă investiţiile propuse nu respectă
0021 MORII
1 04 10 V000 01 18 3 36 2018 09 07 UTILAJE TELEORMAN SCRIOASTEA Sat 93.0000 - - - - - - - - - - - 573,849.00 516,464.00 516,464.00 totalitatea condiţiilor prevăzute în
5 COOPERATIVA
AGRICOOP CUCUETI cadrul submăsurii. În principal:
AGRICOLA
VALEA MORII - proiectul vizează sectorul vegetal
COOPERATIV însă nu sunt respectate cerințele
A AGRICOLA Ghidului Solicitantului privind
realizarea obligatorie a investițiilor
corespunzătoare domeniului de
intervenție DI5 ce implică lucrări de
construcții. De asemenea, pentru
conformitate cu tipurile de investiții
corespunzătoare DI5 prevăzute în
ghid, investiția care vizează instalațiile
Total număr proiecte 1 Valoare publică totală de producere516,464.00de nutrețuri (construcții
și montaj) trebuie să fie de
Total număr proiecte nefinanţate 1 Valoarea publică totală a proiectelor nefinanţate 516,464.00
modernizare, în timp ce prin proiect
se propune o investiție nouă.
- raportat la descrierea din cadrul
studiului de fezabilitate și piesele
desenate, pentru realizarea fluxului
tehnologic se vor utiliza sau vor fi
necesare construcții/echipamente și
utilități (energie electrica, apa si
canalizare) în privința cărora nu s-a
constituit drept de folosință în
favoarea cooperativei.
- nu se prezintă modalitatea în care
se vor asigura spațiile necesare
respectării condițiilor de igienă, de
protecție a muncii etc. pentru
personalul deservent.
- nu a fost detaliat modul în care
investiţia deserveşte fiecare dintre
membrii cooperatori și nu a fost
indicata forma sub care cooperativa
va pune la dispoziția membrilor
utilajele/ echipamentele obținute în
urma investiției.