Sunteți pe pagina 1din 2
‘Atuncic&nd alegem un stingator, primal lucru de care trebuie 88 tinem cont este natura ‘materialelor care pot constitul focare de incendiu, Tabelul urmator va poate ajuta in acestsens Alle aspocie care Trebure analizate alone cand \dorimsa ne dotam cu stingatoare sunt: = sarcina termic’ (canttatea de materiale combustibile) ce trebuie protejata/stinsa, numarul de persoane care vor utiliza Slingatonrela, capacitatea firica a acastora (atunci cand dorim sa achiziionam stingatoare ‘maimari Cand achizitionati un stingBior €8te bine ea veriticat urmatoarele aspecte: Este foarte important sa nu confundalj acest termen cu termenul de valabltate, Termenulde garantie reprezinta limita de timp stabilt® de producstor pentru care stingatorul va function cficiont. Tormenul_de valabiltate se refer’ la Incareatura stingatorulul (agentul de stingere) sau la. butelia/recipientul acestuia, Marcajul CE reprezints o deciar{it) \ GCE erouedtrl oD ele confundat cualte marcajeasemanateare INSPESTORATULGENERAL PekTaUSTUATuOE URGENTA INSPECTIADE PREVENIRE-DIRECTAPOWPIER. INFORMATII UTIL Rory Se ue Seen te ee ‘ampiaseazé in locuri ferite de intemperi, agent coroziv, efecte negative ale naturi $1 eee tee eo ae pete eee ey Pe arent Se ec tas ee Rc eer ee oes er ee evacuarea persoanelor incaz de incendiu: ener and marcheaza in conformitaie cu prevederile aa ee re Peau ae eet Pee eee ned Poa Sta TTC Cees Pa NG Sco C NL PMG Te Ware oar CI =a Bue rea sete tiie yo) OSes er ee) ore) Pe er pent eee eee eer et ee sce ee na pen eer or ot cant Pe ree eee iy ee | pnt PEN Se ae ee Ce a ee CeCe Mime eae Ce ee on en eo desemnat een mes ee ee ca) tere ee eee ed ea eae t in afara controlulul propriu, stingato incendiu trebuie verificate, de requla anual (conform prescrptilor producatorulul sau MoU SC) pee ie ee Rerun eye eer Siren mee rer ae ae agentul de ‘presurizare, Astfel, veli avea certitudinea functions stingdtorulul pentru Peetu