Sunteți pe pagina 1din 4

Propunător: Sorescu Lenuţa

Clasa : a V-a/ DMM


Obiectul: Educatie plastică
Tema plastică : Gama culorilor calde
Subiectul lecţiei : Toamna
Subiectul aplicativ: Peisajul - gen al artelor plastice
Tipul lectiei : mixt
Scopul : dezvoltarea abilităţilor plastice / recunoaşterea nuanţelor calde
Obiective generale :
1. Însuşirea de către elevi a noţiunii de gamă cromatică a culorilor calde şi aplicarea acestora în compoziţie, în vederea obţinerii
unor expresivităţi şi efecte plastice
2.Dezvoltarea gândirii artistico-plastice, calitate specifică a gândirii creatoare prin arta plastică;
3.Dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic ;
Obiective operaţionale :
1: Înţelegerea noţiunii de gamă cromatică a culorilor calde al amestecurilor studiate
2: Recunoaşterea culorilor calde de pe Cercul Cromatic şi nuanţele binare
3: Însuşirea tehnicilor de obţinere a nuanţelor calde prin amestec fizic pe paleta de lucru şi direct pe suportul de lucru
4: Capacitatea de a evalua şi autoevalua lucrările urmărind criterii stabilite de evaluare
Obiectiv afectiv : dezvoltarea sensibilităţii artistice şi valorilor estetice prin arta plastică
Metode didactice : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, activitatea independentă
Mijloace de învăţare : Manualul pentru clasa a V-a / Materiale didactice : **Reproduceri după diferite lucrări
Materiale didactice: retroproiector, casetofon, CD – “Anotimpurile” - Vivaldi:
Bibliografie: “Desen artistic şi Educaţie plastică”, manual pentru clasa a V-a, Ed. All „Metodica predării desenului la cls.V-X”,
de Al.Tohăneanu/ Pirnog,Ion -”Ghid metodic de educatie plastica”, Ed. Compania 2007
Desfăşurarea lecţiei

Nr. SECVENTA Timp UNITĂŢILE ESENŢIALE DE METODE DE ACTIVITATEA MIJLOACE ŞI


crt DIDACTICA de CONŢINUT ÎNVĂŢĂMÂNT ELEVILOR OB. MATERIALE OBSERVAŢII
lucru OP.
1 Moment 2’ -Pregatirea materialelor de lucru -conversaţia -se pregătesc -bloc de desen
organizatoric pentru lecţie -pensule
-creioane
-pahar pentru apă
-culori
2 Captarea atenţiei 3’ -Elevii vor audia poezia -conversaţia -fiecare elev -poezia va fi
„Toamna” de O.Goga,după care euristică va spune o Ob. -imagini audiată fără titlu,
vor spune care sunt caracteristică a afec- -manual de desen, la sfarşit, elevii
caracteristicile acestui anotimp anotimpuluide tiv clasa a V-a trebuie să spună
-Discuţii despre excursia toamnă titlul poeziei şi
organizată la munte la sfârşitul -vor observa autorul
lunii octombrie,comentarii imaginile şi
asupra fotografiilor făcute cu vor spune care
acest prilej referitor la peisaje. sunt culorile
-Discuţii despre toamnă, despre predominante
culorile predominante ale naturii
în acest anotimp
3 Reactualizarea 5’ -Se reaminteşte cu ajutorul -conversaţia -răspund la O2
conţinutului elevilor tema anterioară şi se examinatoare întrebările
predat anterior realizează legatura cu tema nouă profesorului
O3
-Culori primare -observaţia -“…culorile
directă primare :R, G,
-Culori secundare
A
-Obţinere -“…amestecul
dintre culorile
- Culori calde
primare în
-Realizarea fondului cantităţi
egale :
R+G=O
R + A = Vi
G + A = Ve
Nuanţe ale
culorilor calde
O +R = O
roşcat
O +G = O
gălbui
Ve+G +Ve
Prezentări de imagini din pictura gălbui
românească : N. Grigorescu,
Ştefan Luchian, Ion Andreescu
4 Anunţarea temei 2’ -Se prezintă tema şi obiectivele -explicaţia
şi a obiectivelor urmărite
5 Desfăşurarea 30‘ -prezentarea culorilor calde -explicaţia O1
lecţiei -recunoaşterea nuanţelor binare -exemplul -sunt atenţi şi O2
-Procedee şi tehnici de obţinere a -conversaţia urmăresc O3
nuanţelor prin amestec fizic pe tehnica de
paleta de lucru şi direct pe obţinere a
suport nuanţelor din O1
-modalităţi de obţinere a gama culorilor
diferitelor efecte şi expresivităţi calde
ale culorilor calde prin
elementele de limbaj specific -realizează
picturii (pata de culoare -demonstraţia exerciţiul de
picturală, forma, punctul, linia) amestec direct
- se propune elevilor ca fiecare pe suportul de
desen să fie original lucru sau pe O2
-să înceapa lucrul de sus în jos, paletă
de la stanga la dreapta, mai întai încercand să
fondurile şi apoi prin obţină vibraţii
suprapunerea grafică, celelalte valorice prin
elemente figurative din -activitatea pata picturală Profesorul va da
compoziţie independentă -formele vor fi indicaţii
-se evită trecerea petelor de colorate în individuale
culoare deschise peste cele compoziţie fiecărui elev în
închise prin O3 timpul activităţii
-pata picturală se obţine prin suprapunere independente
amestecul spontan direct pe grafică pe
suportul de lucru a mai multor -exerciţiul fondul deja Activitatea
culori din gama celor calde obţinut O2 independentă se
obţinându-se vibraţii valorice cu -feed-back-ul -realizează va desfăşura pe
efecte plastice deosebite compoziţia O1 fond muzical
-prin suprapunere grafică copiii -explicaţia -formulează
vor realiza copaci, personaje, -demonstraţia întrebări O2;
cladiri, frunziş, elemente profesorului O3
specifice genului plastic peisaj.

6 Evaluarea 5’ -se apreciază modul în care au -explicaţia -solicită O1 -se vor expune
lucrărilor lucrat elevii -observaţia explicaţii O1 lucrările ; elevii
-elevii sunt solicitaţi să directă suplimentare O3 vor observa
comenteze lucrările -conversaţia -comentează O4 amestecul fizic al
-se fac precizări cu privire la euristică modul de culorilor
continuarea exerciţiului realizare al -toţi elevii vor fi
compoziţiilor antrenaţi în
plastice în care autoevaluare
au fost folosite
nuanţe calde şi
reci