Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare practică Nr.

2
Tema: Cercetarea influenței rezistențelor de intrare ale voltmetrului și ampermetrului
asupra erorilor de măsurare
Scopul lucrării:
- să studiați procesul de elaborare a circuitelor electronice în programul Electronics
Workbench,
- să obțină deprinderi practice privind măsurarea tensiuni și calcularea erorilor de măsurare
metodologică datorate rezistenței de intrare a unui voltmetru (ampermetru).

Variantele însărcinărilor:
Circuit nr. 1 Circuit nr. 2

Sursa de alimentare Rezistența Intensitatea sursei Rezistența


rezistorului de alimentare rezistorului

Varianta * 5V Varianta * 150 Ω Varianta * 2 A Varianta * 10 Ω

Mersul lucrării:
1. Creați circuitele propuse în EWB

2. Setați datele conform variantei.


3. Complectați tabelele de mai jos

Tabel Nr. 1
Rv 1Ω 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 МΩ 10 МΩ

Uv 33,32 331,9 3.191 23.08 61.22 73.35V 74.83 74.98


mV mV mV V V

δU 99,9555 99.5574 99,9957 99,969 99,918 99,9022 99,9002 -


7333% 6667% 4533 22667 37333 26667 99,900026
66666667

1)Ea=Xm-X0=33.32mV-75V=0,03332V-75V=-74,96668V
Er=Ea/X0=74,96668/75V=-0,9995557333*100%=99,95557333%

2)Ea=Xm-X0=331,9mV-75V=0,3319V-75V=-74,6681V
Er=Ea/X0=-74,6681V/75V=0,9955746667*100%=99.55746667%

3)Ea=Xm-X0=3.191mV-75V=0,003191V-75V=-74,996809V
Er=Ea/X0=74,996809V/75=-0,9999574533*100%=99,99574533

4) Ea=Xm-X0=23.08V-75=0,02308-75=-74,97692
Er=Ea/X0=-74,97692/75=-0,9996922667*100%=99,96922667

5)Ea=Xm-X0=61.22V-75=0,06122-75=-74,93878
Er=Ea/X0=-74,93878/75=-0,9991837333*100%=-99,91837333

6) Ea=Xm-X0=73.35V-75=0,07335-75=-74,92665
Er=Ea/X0=-74,92665/75=-0,999022*100%=99,9022

7) Ea=Xm-X0=74.83-75=0,07483-75=-74,92517
Er=Ea/X0=-74,92517/75=-0,99900226667*100%=99,900226667

8) Ea=Xm-X0=74.98-75=0,07498-75=-74,92502
Er=Ea/X0-=-74,92502/75=-0,9990002666666667*100%=-99,90002666666667

Tabel Nr. 2
RA 100 Ω 10 Ω 1Ω 100 mΩ 10 mΩ 1 mΩ

IA 18.00A 28.12A 29.80A 29.98 30.00 300.0

δI -99,94 -99,90626667 -96,6889 99,90006667 -99,9 -99

1) Ea=Xm-X0=18.00A-30= 0,018-30= -29,982


Er=Ea/X0= -29,982/30= -0,9994*100= -99,94
2) Ea=Xm-X0=28.12A-30=0,02812-30=-29,97188
Er=Ea/X0=-29,97188/30=-0,9990626667*100=-99,90626667
3) Ea=Xm-X0=29.80A-30=0,99333-30=-29,00667
Er=Ea/X0=-29,00667/30=-0,966889*100=-96,6889

4) Ea=Xm-X0=29.98-30=0,02998-30=-29,97002
Er=Ea/X0=-29,97002/30=-0,9990006667*100=99,90006667

5) Ea=Xm-X0=30.00-30=0,03-30=-29,97
Er=Ea/X0=-29,97/30=-0,999*100=-99,9

6) Ea=Xm-X0=300.0-30=0,3-30=-29,7
Er=Ea/X0=-29,7/30=-0,99*100=-99

4. Calculați erorile relative de măsurare


5. Concluzii
1)Tabel

2)Tabel

S-ar putea să vă placă și