Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT

Lucrarea de Laborator nr. 23


Tema: Determinarea razei de curbură a unei lentile şi
a lungimii de undă a luminii, folosind inelele lui
Newton în lumina reflectată.

A efectuat Studentul grupei _______________

____________________________ ________________________________

semnătura nume, prenume

A verificat

_____ _______ ___________ _________________________


nota data semnătura nume, prenume profesor

Chisinău
1. Scopul lucrări:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Aparate şi accesorii: ______________________________________________________________


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Schema instalaţiei

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________________________

4. Formula de calcul:

tg  0  R ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
5. Tabela măsurărilor şi determinărilor
m
rr r 2r tgr r R mv rv r 2v tgv v
r
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

6. Grafic

7. Exemplul de calcul
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

10. Concluzii
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și