Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT

Lucrarea de Laborator nr. 25

Tema: Studiul fenomenului de difracţie a luminii pe


reţeaua de difracţie.

A efectuat Studentul grupei _______________

____________________________ ________________________________

semnătura nume, prenume

A verificat

_____ _______ ___________ _________________________


nota data semnătura nume, prenume profesor

Chisinău
1. Scopul lucrări:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Aparate şi accesorii: ______________________________________________________________


________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Schema instalaţiei

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

4. Formula de calcul:
1   2

2 ______________________________________________
 m ______________________________________________
d 
sin 
______________________________________________
d  sin  ______________________________________________

m
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
5. Tabela măsurărilor şi determinărilor
№ m 1 2 med sin d d 
roşu
1 ±1
2 ±2
3 ±3
verde  
1 ±1
2 ±2
3 ±3
albastru
1 ±1
2 ±2
3 ±3

6. Exemplul de calcul
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. Deducerea formulei erorilor:


______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

8. Calculul erorilor:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9. Rezultatul final
______________________________________________________________________________________________

10. Concluzii
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și