Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 229905955021

Data (Z, L, A) 02-09-2021

Factura
1 0 8 3 4 1 6 6 8

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Matei Marius
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Str Plevnei nr 32, bl D2, sc A, ap 14 Tulcea
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Tulcea
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Data estimata de livrare integrala a comenzii: 04-09-2021 Data scadenta de plata: 19-09-2021
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Puma, Pantofi pentru alergare Stepfleex 2, buc 1 134,45 19 134,45 25,54


Bleumarin, 3 [192523-23-3]

2 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 6,29 19 6,29 1,20

3 Discount conform promotie: 192523-23-3 buc 1 -67,23 19 -67,23 -12,77


[DPRO1VAT20TYPE11]

4 Discount Transport Client Genius buc 1 -6,29 19 -6,29 -1,20


[BeneficiuTransportGenius]

5 Discount conform cod reducere: xxxx-xxxx- buc 1 -6,72 19 -6,72 -1,28


xxxx-7276 [DVCR1VAT19TYPE10] [192523-23-3]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata Card Online/Platesc ce pastrez

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 60,50 11,49
stampila care accize: Total 60,50 11,49
Numele delegatului Matei Marius
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
71,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)