Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ȘI PRENUME__________________ DATA______________

Descriptorul____________
TEST DE EVALUARE EFE
Istoria ne învață
1.Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Notează cu A afirmațiile adevărate și
cu F pe cele false. 1p

a) Nu există legătură între evenimentele din trecut și cele din prezent._____


b) Localizarea evenimentelor istorice se realizează cu ajutorul hărților._____
c) Sursele istorice sunt documente scrise.______
d) Inscripțiile sunt izvoare istorice nescrise.______
e) Localitatea în care locuiești și înveți este un spațiu istoric.______

2. Ordonează cronologic următoarele epoci: Epoca Modernă, Antichitatea,


Preistoria, Epoca Contemporană, Epoca Medievală. 1p
___________________________________________________________________

3. Realizează corespondența:1p

An 10 ani
Deceniu 12 luni
Secol 1 000 ani
Mileniu 100 ani

4. Completează spațiile punctate cu cuvintele potrivite: 2 p


............................... este știința care studiază dezvoltarea societății omenești de la
apariția ei până în prezent.
Orice document scris sau obiect cu ajutorul căruia poate fi reconstituit
trecutul poate fi considerat ........................................ .
Un grup de oameni bazat pe legături de rudenie formează .................... .
Un grup de oameni care au aceleași interese, obiceiuri și reguli de viață
comune formează o ................................... .

5. Clasifică corespunzător următoarele izvoare istorice: 2p


unelte, inscripții, arme, locuințe, morminte, scrisori, vase, monede,
documente, podoabe, hărți vechi, monumente.

IZVOARE ISTORICE SCRISE IZVOARE ISTORICE NESCRISE

6. Ordonați cronologic următorii ani, apoi încadrați – i în secolele


corespunzătoare. 2p
ANII 1 1 501 1 289 1 848 44 î. Hr. 106
394
ANII ÎN ORDINEA CRONOLOGICA
SECOLUL CORESPUNZATOR
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


I 1 Stabilește valoarea de adevăr Stabilește valoarea de adevăr Stabilește valoarea de adevăr
pentru cinci enunțuri. pentru patru enunțuri. pentru trei enunțuri.
I 2 Aranjează corect cronologic Aranjează corect cronologic Aranjează corect cronologic trei
cinci epoci. patru epoci. epoci.
I 3 Realizează patru corespondențe. Realizează trei corespondențe. Realizează două corespondențe.
I 4 Subliniază cinci cuvinte corecte. Subliniază patru cuvinte corecte. Subliniază trei cuvinte corecte.
I 5 Completrează corect patru Completrează corect trei Completrează corect două
enunțuri. enunțuri. enunțuri.
I 6 Clasifică corect toate izvoarele Clasifică corect opt - nouă Clasifică corect cinci – șapte
istorice. izvoare istorice. izvoare istorice.
I 7 Aranjează cronologic toți anii și Aranjează cronologic patru ani Aranjează cronologic trei ani și îi
îi încadrează corect în secole. și îi încadrează corect în secole. încadrează corect în secole.

S-ar putea să vă placă și