Sunteți pe pagina 1din 13

LUCRARE DE STAGIU

SEMESTRUL I 2011
ANUL 2 (acces 2009)

GRUPA I – Categoria I – Elaborarea situatiilor financiare anuale

1. Societatea ALFA produce umbrele de soare, asambland panza pe un suport


achizitionat. In luna mai a cumparat 10.000 de panze la 10 lei bucata si 11.000 de suporturi la
20 lei bucata, si a asamblat 9.500 de umbrele, costul asamblarii fiind de 15 lei/bucata. A
vandut in cursul lunii 8.500 de umbrele la pretul de 60 lei/bucata, comisionul fiind de 5
lei/bucata. Care este costul de productie si costul complet (de revenire) al unei umbrele? Care
este rezultatul perioadei?

Raspuns :

Chelt.cu panza = 9.500 * 10 = 95.000


Chelt.cu suporturi = 9.500 * 20 = 190.000
Chelt.de asamblare = 9.500 * 15 = 142.500
Cost productie al prod.obtinute = 427.500 / 9.500 = 45 lei/buc.
Comision vanzare = 8.500 * 5 = 42.500
Cost complet =Cost de producţie +Cheltuieli de desfacere=45+5=50
Cost total (pt.umbrelele vandute) = 8.500 * 50 = 425.000

Venituri din vânzări: 8500 umbrele * 60 = 510.000


Obţinere produse finite 345=711 427.500
vanzare produse finite 411=701 510.000
descărcare gestiune711=345 8500*45=382.500
chelt desfacere = 8500*5 = 42.500
Rezultat de exploatare= 510.000-382.500 -42.500 =85.000

2. La inceputul anului N o intreprindere detinea 10.000 euro. Cursul


rol/euro la 01.01.N era de 23.000 lei/euro. Pe parcursul execritiului N au fost
inregistrate fluxuri monetare: incasari de 30.000 euro la cursul zilei de 24.000
lei/ euro si de 10.000 euro la cursul zilei de 23.500 lei/euro, si plati de 20.000
euro la cursul zilei de 24.300 lei/ euro si de 15.000 euro la cursul zilei de 23.500
lei/ euro. La 31.12.N cursul era de 24.100 lei/ euro. Care sunt valorile aferente
trezoreriei nete a societatii si diferenta de curs nerealizata?

Raspuns :

Situaţia în contul 5124:


D 5124 C
Sold iniţial 10.000 Euro x 23.000 lei/ Plăţi 20.000 Euro x 24.300 lei/€ =
€ = 230.000.000 lei 486.000.000 lei
Încasări: 30.000 Euro x 24.000 lei/€ = Plăţi 15.000 Euro x 23.500 lei/€ =
720.000.000 lei 352.500.000 lei
Încasări 10.000 Euro x 23.500 lei/€ =
235.000.000 lei
Total încasări 955.000.000 lei
Total încasări + sold iniţial Total plăţi 838.500.000 lei
1.185.000.000 lei
Sfd 15.000 Euro reprezentând
346.500.000 lei
La data de 31.12.N soldul final de 15.000 Euro reprezintă 15.000 Euro x 24.100 lei/€.
= 361.500.000 lei
Diferenţa de curs nerealizată 361.500.000 lei – 346.500.000 lei = 15.000.000 lei
reprezintă un venit din diferenţe de curs valutar:
Înregistrarea contabilă:
15.000.000 lei 5124 = 765 15.000.000 lei
Trezoreria netă = Total încasări – Total plăţi + Diferenţa de curs nerealizată =
955.000.000 lei – 838.500.000 lei + 15.000.000 lei = 131.500.000 lei

3. Se dau urmatoarele informatii (in lei): Rulaj debitor clienti (inclusiv TVA) 99.960;
cheltuieli cu amortizarea 13.510; materii prime (sold initial) 4.100; vanzari de produse finite
la cost de productie 75.800; subventii din exploatare aferente cifrei de afaceri 4.700; venituri
din sconturi primite 5.300; cheltuieli cu impozitul pe profit 2.710; achizitii de materii prime
23.850 (exclusive TVA); obtinerea de produse finite la cost de productie 81.400; cheltuieli cu
ajustarea pentru deprecierea titlurilor de plasament 1.800; materii prime (sold final) 5.320;
datorii salariale (sold initial) 6.100; salarii platite 19.800; cheltuieli cu serviciile prestate de
terti 2.370; datorii salariale (sold final) 5.000. Calculati cifra de afaceri neta si rezultatul din
exploatare.
Raspuns :
99.960 lei 411 = % 99.960 lei
70X 84.000 lei
4427 15.960 lei
înregistrare amortizare
13.510 lei 6811 = 281 13.510 lei

D 301 C
SI 4.100
23.850 X= 4.100+
23.850- 5.320 =
22.630
SF 5.320
consum materii prime
22.630 lei 601 = 301 22.630 lei
descărcare gestiune produse finite vândute
75.800 lei 711 = 345 75.800 lei
subvenţii aferente exploataării
4.700 lei 5121 = 7411 4.700 lei
sconturi primite
5.300 lei 401 = 767 5.300 lei
impozit pe profit
2.710 lei 691 = 441 2.710 lei
achiziţie materii prime
2.8381,5 lei % = 401 2.8381,5 lei
23.850 lei 301
4531,5 lei 4426
obţinere produse finite
81.400 lei 345 = 711 81.400 lei
înregistrare depreciere titluri de plasament
1.800 lei 6864 = 591 1.800 lei
înregistrare servicii prestate de terţi
2.370 lei 628 = 401 2.370 lei
plată salarii
19.800 lei 421 = 5121 19.800 lei

D 421 C
SI 6.100
Plăţi = 19.800
SF 5.000

Salarii datorate = 5.000 + 19.800 – 6.100 = 18.700 lei


18.700 lei 641 = 421 18.700 lei

D 711 C

75.800 81.400
SFC 5.600

a) Grupa 70 84.000 lei


+ Variaţia stocurilor (SFC ) 5.600 lei
+ Venituri din subvenţii aferente cifrei de exploatare (ct 4.700 lei
7411)
= Total venituri de exploatare 94.300 lei
b) Cheltuieli cu amortizarea 13.510 lei
+ Cheltuieli cu materii prime 22.630 lei
+ Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 2.370 lei
+ Cheltuieli cu salariile 18.700 lei
= Total cheltuieli de exploatare 57.210 lei

Rezultatul din exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare =


94.300 lei – 57.210 lei = 37.090 lei
Cifra de afaceri netă = grupa 70 (84.000 lei) + ct 7411 (4.700 lei) = 88.700 lei

GRUPA I – Categoria XI – Tinerea contabilitatii unei entitati

1. Se cunosc urmatoarele informatii despre o linie tehnologica de extractie a


petrolului: pret de cumparare 300.000 u.m., commision vamal 3%, costuri ale proiectului de
amplasare 20.000 u.m., transport pe parcurs intern 10.000 u.m., scont de decontare 2%.
Determinati valoarea costului de achizitie conform IAS 16 “Imobilizari corporale”.
Raspuns :

- pret cumparare = 300.000 u.m.


- comision vamal = 300.000 u.m. x 3% = 9.000 u.m.
- costuri proiect amplasare = 20.000 u.m.
- transport = 10.000 u.m.
- scont 2% = 10.000 u.m. x 2% = 200 u.m.
- cost transport = 10.000 u.m. – 200 u.m. = 800 u.m.
Valoare cost achizitie = 338.800 u.m.

2. Intreprinderea a construit un imobil al carui cost este de 25.000 u.m. Acest imobil
afost dat in folosinta pe 1 iulie N. La 31.12.N, activul este evaluat la valoarea sa justa,
estimata la 25.300 u.m. De la data punerii in functiune, imobilul a fost amortizat pentru 500
u.m. La 31.12 N+1, valoarea justa a imobilului este de 26.000 u.m. Sa se prezinte
inregistrarile contabile la 31.12.N si la 31.12.N+1, stiind ca societatea foloseste pentru
evaluare modelul valorii juste, in conformitate cu IAS 40.
Raspuns :

Cost = 25.000 u.m.


Amortizare = 500 u.m. 6811 = 281 – 500 u.m.
Valoarea ramasa = 25.000 u.m. – 500 u.m. = 24.500 u.m.
31.12.N Valoarea justa = 25.300 u.m.
Anulare amortizare 281 = 213 – 500 u.m.
Diferenta pozitiva din reevaluare = 300 u.m. 213 = 105 – 300 u.m.
31.12.N+1 Valoarea justa = 26.000 u.m.
Diferenta pozitiva din reevaluare = 1.000 u.m. 213 = 105 – 700 u.m.

3. Societatea ALFA obtine din productie proprie un echipament tehnologic.


Cheltuielile effectuate au fost:
- costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune 20.000 lei;
- cheltuieli directe 7.000 lei;
- cheltuieli indirecte 4.000 lei, dn care variabile 3.000 lei si fixe 1.000 lei;
- cheltuili administrative 2.000 lei;
- gradul de utilizare a capacitatii de productie este de 80%.
Care este costul initial al activului si cum se contabilizeaza acesta, daca intreprinderea aplica
IAS 16 ïmobilizari corporale”si intocmesteun cont de profit si pierdere cu clasificarea
cheltuielilor dupa natura?

GRUPA II – Categoria II – Auditul statutar al situatiilor financiare

1. Care este modul de comunicare a concluziilor epertizelor contabile?


Raspuns:

RĂSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra


în zona confidentialitatii:

a. În cazul expertizelor contabile judiciare, atât expertii contabili, numiti din oficiu, cât si
la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la
organul judiciar care a dispus expertiza contabila, unde toti cei interesati, inclusiv
partile implicate în proces, pot sa-l consulte. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea
cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecata. Pe cale implicita rezulta
ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o, respectiv
la dosarul cauzei. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea)
preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii
utilizatori ai acestora.
b. În cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa
rezulte din contractul încheiat între solicitant si expert. Daca locul depunerii expeetizei
extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract, acesta trebuie sa fie registratura
generala de la sediul solicitantului.

Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor


contabile constituie o încalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si
confidentialitatea în expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara, civila
si/sau penala a expertului contabil, dupa caz.

2. Care sunt elementele de baza ale unui raport asupra situatiilor financiare
condensate?

Raspuns :

1. - titlul;
2. - destinatarul;
3. - identificarea situaţiilor financiare auditate din care s-au născut situaţiile
financiare condensate;
4. - o opinie care să indice dacă informaţiile cuprinse în situaţiile financiare
condensate sunt în concordanţă cu situaţiile financiare auditate, din care acestea s-au
născut;
5. - o menţiune, sau o trimitere la o notă anexă la situaţiile financiare condensate, în
care se menţionează ca situaţiile financiare condensate trebuiesc citite împreună cu
situaţiile financiare în ansamblul lor şi cu raportul de audit asupra acestora;
6. - data raportului;
7. - adresa auditorului;
8. - semnătura auditorului.

3. Care sunt principiile fundamentale ale eticii in audit inscrise in Codul etic?
Raspuns :
1. Integritatea şi obiectivitatea;
2. Competenţa profesională, grijă şi sărguinţă;
3. Confidenţialitate;
4. Profesionalism;
5. Respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.

GRUPA II – Categoria IV – Evaluarea intreprinderilor

1. Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi care, dupa
reevaluareabunurilor, prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social
3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; reserve
500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitati
500.000, obligatii nefinanciar 25.000.000 instalatii luate cu chirie 10.000.000:
a) 43.500.000;
b) 18.500.000;
c) 28.500.000.
Raspuns “: 43.500.000
2. O intreprindere prezinta caracteristicile urmatoare:
- capitaluri investite de actionari si creditori: 1.000 milioane u.m.;
- rentabilitate minima ceruta de la capitalurile investite pe piata : 7,5%;
- rentabilitate asteptata (previzionala) a capitalurilor investite in afacere: 10 %.
Sa se calculeze goodwill-ul intreprinderii pe baza impozitelor: superprofitul va fi constant pe
o durata nedeterminata de timp.

GRUPA II – Categoria V – Fuziuni si divizari de intreprinderi

1. 176. Pe 25 iunie N, societatea M achizitioneaza societatea F. Tranzactia este


remunerate prin emisiunea a 4.000 de actiuni M (pretul unei actiuni M este de 15
u.m.) si plata a 10.000 u.m. actionarilor societatii F pentru realizarea acestei
achizitii s-au angajat cheltuieli cu onorariile consilierilor juridici si evaluatorilor in
valoare de 1.000 u.m. Societatea M are un department de achizitii care a generat
costuri de 7.000 u.m., in luna in care a avut loc achizitia societatii F. Personalul
departamentului estimeaza ca a utilizat 20% din timp pentru achizitia societatii F.
Costul de ahizitie al societatii F conform IFRS 3 este:
(a) 71.000 u.m.;
(b) 10.000 u.m.;
(c) 11.000 u.m.;
(d) 15.000 u.m.;
(e) 61.000 u.m.

GRUPA II – Categoria X – Organizarea auditului si controlul intern al intreprinderii

1. Activitatea de vanzare, la nivelul unei entitati, presupune:


a) Implementarea strategiilor de marketing;
b) Atingerea sau depasirea vanzarilor intr-o maniera eficienta;
c) Predarea in timp util a comenzilor dela clientii departamenului care se ocupa cu
prelucrarea lor.
Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot aparea si definiti proceduri de control intern
care pot diminua aparitia riscurilor respective.
Raspuns :
Raspuns:
Vânzarea, ca activitate cu continut problematic complex prin intermediul tehnicilor si
modalitătilor specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficientă a rezultatelor
productiei, trecerea acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel
la valorificarea întregului potential tehnico-productiv de care dispune firma în permanenta
misiune de a oferi cumpărătorului marfă de calitate, la termenele si în conditiile solicitate si
nu în ultimul rînd asigură un cîstig real cel putin pe măsura eforturilor.
Vânzarea produselor se poate face:
-pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului
-pe bază de comandă anticipată fermă, urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia
-la cecere neprogramată, dar previzibilă, din magazinele si depozitele proprii sau ale retelei
comerciale publice.
Calea prin care se vând produsele este în functie de natura produselor, sfera de utilitate,
caracteristicile si potentialul de cumpărare ale clientilor, căile de distributie utilizate,
modalitătile practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale .
Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor, un rol definitoriu în extinderea
vânzărilor în economia de piată revine actiunii de promovare, a celei de informare a viitorilor
utilizatori despre caracteristicile produselor, a conditiilor de executie si de desfacere etc.
Livrările câtre diferiti clienti se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din producia
curentă. Întreprinderea producătoare trebuie să-si programeze un raport corespunzător între
volumul productiei de fabricat în timp si nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi
asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue si evitarea rupturilor de stoc.

RISCURI POSIBILE PROCEDURI DE CONTROL INTERN


De a vinde bunuri clienţilor îndoielnici Verificarea clientului prin cerere de referinţe Client
din partea băncii sau a colaboratorilor cunoscuti, Verificarea permanentă a soldului clientilor
si stabilirea unui sold maxim

De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda reduceri care nu sunt în
concordanţă cu procedurile societăţii.
Verificarea notei de comanda (dacă are nr.de înregistrare si este făcută de persoana
autorizată), a preturilor si a reducerilor (dacă sunt acordate de persoana autorizată)
De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda
Bunurile trimise trebuie să aibă comenzi semnate de persoane autorizate
De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ si calitativ al comenzii
Examinarea bunurilor din punct de vedere cantitativ, calitativ si al comenzii
De a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia stocurilor Completarea fisei de magazie
De a accepta comenzi fără a avea stocuri disponibile Verificarea nivelului stocurilor prin
asigurarea unui stoc minim stabilit
De a face livrări de bunuri care nu sunt “recunoscute”de către clienţi din punct de vedere
calitativ, cantitativ şi al comenzii
Verificarea semnăturii de primire de câtre client a facturii sau a documentului care atestă
livrarea (avizul de însotire a mărfii)
De a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra un provizion Verificarea scadentarului soldurilor
clienti si urmărirea recuperării debitelor restante de la clientii îndoielnici
Plăti efectuate care nu sunt înregistrate Verificarea înregistrării plătilor, respectiv a facturilor
emise
GRUPA III – Categoria III – Expertize contabile

1. Ce contine cap. II al raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei


contabile)?
Raspuns :
acestora.
Capitolul II “Desfasurarea expertizei contabile” trebuie sa cuprinda cel putin
urmatoarele paragrafe:
- Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor
effectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a
actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate
- Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil,
care trebuie sa fie précis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si
sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor
justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu
incadrarea juridica a acestora.
- Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite,
intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si
documentat opinia pe care o sustine.

2. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?


Raspuns :

Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt:


- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant.
- Respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de
organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate.
- Recunoasterea unei datorii vizavi de public, in amsamblu.
Uneori datorita membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi in
contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de
loialitate, vizavi e angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale
nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor,incat sa garanteze o calitate
optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie.
Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe
stiinta in profesie, pe competenta.

GRUPA III – Categoria VII – Studii de fezabilitate


Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 15.000 lei si cu o rata de
actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:

An Cost investitie Costuri de Total cost Total incasari


exploatare
0 15.000 15.000
1 6.420 6.420 9.440
2 6.620 6.620 9.640
3 7.500 7.500 10.700
4 6.500 6.500 11.70
5 8.500 8.500 22.700
Total 11.445 35.540 50.540 64.180

Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul


acestui indicator.

GRUPA III – Categoria VIII – Analiza- diagnostic a intreprinderii

1. O intreprindere este caracterizata de situatia bilantiera descrisa in tabelul de mai jos.


Stiind ca imobilizari necorporale in valoare de 200 sunt aferente cheltuielilor de constituire
ale intreprinderii, datorii pe termen lung in valoare de 400 reprezinta rate scadente in anul
curent, iar 10% din creante sunt garantii de buna executie ce vor fi incasate peste 20 de luni,
sa se analizeze pozitia financiara a intreprinderii pe baza bilantului contabil si a bilantului
financiar si sa se explice diferentele constatate.

Indicator 31.12.N
Imobilizaricorporale 3.000
Imobilizari necorporale 800
Stocuri 1.000
Creante 2.000
Disponibilitati 1.000
Capitaluriproprii 2.000
Datorii mai mari de unan 3.000
Datorii de exploatare 2.400
Datorii pe termen foarte scurt 400

GRUPA IV – Categoria VI – Administrareasi lichidarea intreprinderilor

1. Asociatii societatii „X” au decis dizolvarea acesteia. Situatia parimoniului conform


bilantului contabil la data inceperii lichidarii se prezinta astfel:
Constructii 30.000 lei
Amortizarea constructiilor 20.000 lei
Echipamente tehnologice 15.000 lei
Amortizarea echipamentelor tehnologice 10.000 lei
Materii prime 3.000 lei
Ajustari pentru deprecierea materiilor prime 500 lei
Clienti 2.000 lei
Clienti incerti 700 lei
Ajustari pentru deprecierea clientilor incerti 400 lei
Conturi la banci in lei 1.300 lei
Furnizori 7.000 lei
Provizioane 1.250 lei
Capital subscris varsat 11.000 lei
Rezerve legale 1.850 lei
Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Constructiile au fost vandute cu 11.000 lei, fata de valoarea ramasa
neamortizata de 10.000 lei;
b) Echipamentele tehnologice au fost vandute cu 7.000 lei fata de valoarea
ramasa neamortizata de 5.000 lei;
c) Materiile primeau fost vandute cu 2.850 lei fata de valoarea de 2.500 lei;
d) In vederea incasarii inainte de scadenta a creantelor certe au fost acordate
sconturi in valoare de 100 lei;
e) Din suma clientilor incerti de 700 lei se incaseaza jumatate, restul fiind
irecuperabile;
f) Pentru plata inainte de termen adatoriilor catre furnizori, acestia au acordat
sonturi in suma de 350 lei;
g) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societatii au fost in suma de 900 lei.
Se cere:
a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.
b) Intocmirea bilantului inainte de partaj.
c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la actionari.
Raspuns :
Rezolvare:

Elemente de activ Valori Elemente de pasiv Valori


Imobilizari corporale 45.000 Capital subscris si varsat 11.000
Amortizarea imobilizarilor 30.000 Rezerve legale 1.850
corporale
Valoarea neamortizata 15.000 Total capitaluri proprii 12.850
Materii prime 3.000 Provizioane 1.250
Ajustare depreciere materii 500 Furnizori 7.000
prime
Valoare neta materii prime 2.500
Clienti 2.000
Clienti incerti 700
Ajustare depreciere clienti 400
Valoare neta 2.300
Banca 1.300
Total active 21.100 Total pasiv 21.100

a) Inregistari aferente lichidarii


Vanzare imobilizari corporale
- vanzare constructie:

461 = % 13.090
7583 11.000
4427 2.090
- incasare c/v constructie:
5121 = 461 13.090

- descarcare gestiune:
% = 212 30.000
2812 20.000
6583 10.000

- vanzare echipamente tehnologice:


461 = % 8.330
7583 7.000
4427 1.330

- incasare c/v echipamente:


5121 = 461 8.330

- scoatere din gestiune:


% = 2131 15.000
2813 10.000
6583 5.000

Vanzare materii prime:


- trecere materii prime la marfuri;
371 = 301 3.000

- vanzare materii prime:


4111 = % 3.392
707 2.850
4427 542
- incasare c/v materii prime:
5121 = 4111 3.392

- descarcare gestiune:
607 = 371 3.000
- anulare provizion materii prime:
391 = 7814 500

- incasare client / scont acordat:


% = 4111 2.000
5121 1.900
667 100

- incasare client incert:


5121 = 4118 350

- trecere la cheltuieli clienti incerti neincasati:


654 = 4118 350

- anulare garantie client:


491 = 7814 400

- plata furnizori:
404 = % 7.000
5121 6.650
767 350
- anulare provizion:
151 = 7812 1.250

- inregistrare cheltuieli de lichidare:


628 = 5121 900
- inchidere TVA:
4427 = 4423 3.962

- plata TVA:
4423 = 5121 3.962

- inchidere venituri:
7xx = 121 23.350

- inchidere cheltuieli:
121 = 6xx 19.350

-calcul impozit pe profit datorat = (23.350 – 19.350) * 16% = 640


691 = 441 640

- inchidere cont cheltuieli:


121 = 691 640

- plata impozit profit:


441 = 5121 640

b) bilant inainte de efectuare partaj:

Elemente de activ Valori Elemente de pasiv Valori


Cont la banci 16.210 Capital social 11.000
Rezerve legale 1.850
Total capitaluri proprii 12.850
Profit din lichidare 3.360
Total activ 16.210 Total pasiv 16.210

c) inregistrari contabile aferente partajului

- rambursare capital social catre asociati:


1012 = 456 11.000

- plata capital social catre asociati:


456 = 5121 11.000

- decontare rezerve legale catre asociati:


1061 = 456 1.850
- decontare rezerve legale catre asociati:
1061 = 456 1.850

- impozit profit aferent rezervei legale:


456 = 441 296

- plata impozit profit rezerve legale


441 = 5121 296
- decontare profit din lichidare:
121 = 456 3.360

- impozit pe dividend = (1850 - 296 + 3360)*16% = 786


456 = 446 786

- plata dividend :
456 = 5121 4128

Situatie conturi dupa partaj:

D 456 C D 5121 C
11.000 11.000 16.210 11.000
296 1.850 296
786 3.360 786
4.128 4.128
16.210 16.210 16.210 16.210

GRUPA V – Categoria IX – Consultanta fiscala acordata contribuabililor

1. Problema 1. O enitate de distributie a energiei eletrivce a livrat unei persoane


fizice intr-o luna calendaristica, energie electrica, iar factura fiscala contine
urmatoarele informatii: consum 90 Kwh, pret unitar fara TVA 0,3840, accize
aferente consumului necomercial 0,2 lei. Sa se determine taxa pe valoare adaugata
mentionata in factura fiscala.
2. Problema 8. S.C. „X” S.R.L., persoana impozabila revanzatoare, a comercializat
intr-o perioada bunuri second-hand, pret de vanzare, exclusiv TVA 75.000 lei.
Pretul de cumparare al acestora a fost de 62.000 lei, achizitia efectuandu-se de la
persoane inregistrate ca platitori de taxa pe valoare adaugata.
Sa se precizeze valoarea taxei pe valoarea adaugata colectata, aferenta livrarilor efectuate de
catre S.C. „X” S.R.L.

S-ar putea să vă placă și