Sunteți pe pagina 1din 8

F-01-BI-001-E-03-0209

Referinţa Se completează de către AGEPI


solicitantului/ Registratura A G E P I Registrul naţional de cereri de brevet de invenţie
reprezentantului intrare: (21) Nr. depozit
Nr. Nr. (22) Data depozit
Data Data (85) Data deschiderii
fazei naţionale
(86) Nr. cererii internaţionale
Către: AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova, tel. (37322) 40-05-05, fax 44-01-19
CERERE DE BREVET DE INVENŢIE
Cererea se va completa în 3 exemplare dactilografiate sau imprimate
I. (71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, Numărul de
adresă, telefon şi fax cu prefixul zonei) identificare de stat
Braguța Eduard unic (IDNO/IDNP)
eduard.braguta1990@gmail.com
or. Drpchia, s.Pelinia str. Tighina 10 Cod ţară conform
+37360505667 normei ST. 3 OMPI

Alt(ţi) solicitant(ţi) este(sunt) indicat(ţi) pe o pagină suplimentară

II. (74) REPREZENTANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, telefon şi fax cu
prefixul zonei)

mandatar autorizat reprezentant reprezentant comun al solicitanţilor


procură procură generală nr./data ..........................................................

III. ADRESA PENTRU CORESPONDENŢĂ (nume, prenume, e-mail, adresă, telefon şi fax cu
prefixul zonei)

IV. SOLICIT(ĂM) în baza Legii nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor (Lege) eliberarea unui brevet de
invenţie pentru invenţia cu
(54) TITLU: Cuptor de copt pâine

Solicitantului îi aparţine dreptul la brevet


în baza art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 2, art. 15 alin. 3, art. 15 alin. 4 din Lege
sau
în baza unui acord încheiat la data de …………………..
V. (30) PRIORITATE REVENDICATĂ:
(31) Nr. 32) data (33) ţara
Nr. data ţara
(23) denumirea expoziţiei: .........................................................................................................................
data ţara
VI. REFERINŢA LA O CERERE ANTERIOARĂ (nr. depozit, data depozit, ţara/oficiul)
F-01-BI-001-E-03-0209

VII. (62) CEREREA de brevet este DIVIZIONARĂ din cererea de brevet nr.
data

VIII. DECLAR(ĂM) că INVENTATORUL(II) este (sunt):


acelaşi (aceiaşi) cu SOLICITANTUL(ŢII)
persoana(ele) menţionată(e) mai jos
(72) Numele şi prenumele, cod ţară Adresă completă, numărul Locul de muncă şi funcţia
conform normei ST.3 OMPI de identificare de stat unic (IDNP) la data creării invenţiei
Draexlmaier
Braguța Eduard or. Drpchia, s.Pelinia
str. Tighina 10
2004038066874

IX. DOCUMENTE DEPUSE LA AGEPI:


Nr. file Nr. ex. se anexează: Nr. file Nr. ex.
 în limba moldovenească
altă limbă
- formular-tip de cerere 3 3 - document referitor la plata
- descriere 2 3 taxelor
- revendicări 1 3 - act privind acordarea reducerii
- desene 1 3 la plata taxelor
- rezumat 1 3 - declaraţie privind divulgarea
- act de prioritate invenţiei, conform art. 9 din Legea
- procură nr. 50/2008
- lista de secvenţe de nucleotide Alte documente:
şi/sau aminoacizi, parte a descrierii: - traducerea materialelor cererii:
- prezentată pe suport hârtie - descriere
- prezentată pe suport electronic - revendicări
- act referitor la depozitul - rezumat
microorganismului/materialului - desene
- copie/traducere a cererii - act de prioritate
anterioare de la rubrica VI - .............................................
- .............................................

X. Semnătura solicitantului(lor)/reprezentantului XI. Persoana care a prezentat cererea, alta decât


(numele în clar): solicitantul/reprezentantul (nume complet, act de
identitate):

Semnătura persoanei care a recepţionat cererea la


AGEPI (numele în clar):
XII. Registratura AGEPI ieşire:
Data: Nr.
Data
F-01-BI-001-E-03-0209
I. ALŢI SOLICITANŢI
Dacă nu se completează nici o rubrică menţionată mai jos, această pagină nu se anexează la cerere
(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI

(71) SOLICITANT (nume, prenume sau denumire completă, e-mail, adresă, Numărul de identificare de
telefon şi fax cu prefixul zonei) stat unic (IDNO/IDNP)
     

Cod ţară conform normei


ST. 3 OMPI
   
X‫׀‬. Semnătura solicitantului(ilor)/reprezentantului (numele în clar):

Braguta
F-01-BI-001-E-03-0209

Anexe: Figuri
08-05a

Fig.1 Dispozitiv de dezizolat cablu.


F-01-BI-001-E-03-0209
Anexe: Descriere.
Invenția se referă la un dispozitiv de dezizolare(fig.1) a cablurilor electrice, care conține pe o
parte cel puțin un fascicul de dezipare (10, 11) emis de o sursă laser (1) și focalizat de un sistem optic
(2-4) într-un punct focal (12). , 13), numită tăietură punctiformă, iar pe de altă parte cel puțin un canal
de recepție (6) pentru recepția unei secțiuni a cablului dezizolat, fiecare sursă laser include o diodă
laser (1) care emite un fascicul de stripare cu o lungime de undă cuprinsă între 400 nm și 460 nm, de
preferință de ordinul a 445 nm. Rezultatul tehnic este posibilitatea de utilizare a dispozitivului într-un
spațiu restrâns și creșterea fiabilității decupării cablurilor de orice diametru.
Invenţia se referă la domeniul ingineriei electrice, şi anume la un instrument tehnologic pentru
pregătirea firelor şi cablurilor pentru instalare, putând fi utilizată în inginerie electrică. Rezultatul
tehnic constă în faptul că dispozitivul oferă capacitatea de a tăia mantaua exterioară dintr-un fir răsucit.
Esența invenției este următoarea: un dispozitiv de decuplare a firelor electrice de pe mantaua
exterioară conține un cuțit instalat în corp, elemente de limitare a tăierii cuțitului și elemente de fixare
a firului.
Conform invenției, carcasa este prevăzută cu o fereastră de ieșire a așchiilor, iar cuțitul este
instalat în fereastra de ieșire a așchiilor cu o înclinare de-a lungul avansului de sârmă.
Lama cuțitului este realizată la capăt, este situată plat pe axa firului și iese deasupra suprafeței de
sprijin cu o cantitate egală cu grosimea izolației exterioare a firului.
Suprafața de reazem sub formă de dinte cu vârf rotunjit este formată prin continuarea peretelui
ferestrei de ieșire a așchiilor.
În acest caz, corpul este instalat în consolă cu rotație liberă pe axa tubulară, iar elementul de
fixare a sârmei este realizat sub forma unei cleme canelate cu o proeminență montată pivotant în corp,
apăsând firul pe suprafața de sprijin cu un arc.
Acest dispozitiv asigură o incizie a carcasei prin îndepărtarea așchiilor cu implementarea
autorotației cuțitului în jurul firului răsucit.
Invenția se referă la domeniul electrotehnicii și se referă la conexiuni conductoare a două fire de
secțiune transversală circulară, în special din aluminiu cu diametru mare (mai mult de 3 mm), precum
și la conexiuni ale cablurilor electrice de putere cu conductoare rotunde cu un singur fir. Metoda
constă în dezlipirea capetele firelor ce urmează a fi conectate din izolația electrică, tăierea filetului din
dreapta la un capăt și a filetului stâng la celălalt și înșurubarea pe acestea a unui manșon metalic dotat
cu fire potrivite. Metoda asigură o conexiune puternică din punct de vedere mecanic prin înșurubarea
manșonului fără a roti firele. Joncțiunea nu reduce capacitatea de purtare a curentului a liniei de
transport a energiei și rigiditatea sa dielectrică.
Una dintre suprafețele miezului acționării electromecanice liniare formează un unghi cu axa
mișcării sale și este în relief. Pârghiile au canale pentru fire prin care un terminal al bateriei electrice
este conectat la un cuțit conductor, iar celălalt terminal este conectat la un alt cuțit conductor printr-o
unitate de control și un actuator electromecanic liniar. (5).
F-01-BI-001-E-03-0209
F-01-BI-001-E-03-0209
Anexe: Revindecări.

08-05a
Invenţia se referă la domeniul ingineriei electrice, şi anume la un instrument tehnologic pentru
pregătirea firelor şi cablurilor pentru instalare, putând fi utilizată în inginerie electrică. Rezultatul
tehnic constă în faptul că dispozitivul oferă capacitatea de a tăia mantaua exterioară dintr-un fir răsucit.
Esența invenției este următoarea: un dispozitiv de decuplare a firelor electrice de pe mantaua
exterioară conține un cuțit instalat în corp, elemente de limitare a tăierii cuțitului și elemente de fixare
a firului.
Acest instrument constă dintr-un corp în care sunt amplasate toate celelate componente, , dotate
cu un arc, cuțite, si um reglaj mecanic cu care vom putea ajusta lungimea dezizolării.
Noutatea invenţiei constă în aceea că încă un sa inventat o mașină robot care ar putea efectua
dezizolarea mantelei a cablului răsucit plus că vom putea ajusta lungimea dezizolării.
Este un instrument simplu dar care aduce folos in unele momento de cabluti rasucite a 3 și mai
multe împreună.
F-01-BI-001-E-03-0209
Anexe: Rezumat.

08-05a
Invenţia se referă la industria electrică și energetică, în special pentru dezizolarea cablului
rasucit. Deoarece inca nu au fost inventate mașini roboți care ar putea dezizola mantaua unui cablu
rasucit
Acest instrument constă dintr-un corp în care sunt amplasate toate celelate componente, , dotate
cu un arc, cuțite, si um reglaj mecanic cu care vom putea ajusta lungimea dezizolării.
Noutatea invenţiei constă în aceea că încă un sa inventat o mașină robot care ar putea efectua
dezizolarea mantelei a cablului răsucit plus că vom putea ajusta lungimea dezizolării.
Este un instrument simplu dar care aduce folos in unele momento de cabluti rasucite a 3 și mai
multe împreună.
Rezultatul tehnic este posibilitatea de utilizare a dispozitivului într-un spațiu restrâns și creșterea
fiabilității decupării cablurilor de orice diametru.

S-ar putea să vă placă și