Sunteți pe pagina 1din 24

2009-2010

Universitatea de Nord Tehnologia zaharului

Profesor indrumator: Studenta:


Giurgiulescu Liviu Maris Anamaria

IPA III

1
Cuprins

Flux tehnologic,purificare zeama difuzie si obtinere zeama subtire……4

Zeama groasa→zahar cristalin+melasa……………………………….15

Tema de proiect
2
I.Se utilizează o cantitate de 2750 kg de sfeclă utilizându-se 1,5 kg CaO la operaţiile care
necesită acest material. Să se calculeze cantitatea de zeamă subţire.
II.Sa se calculeze ce cantitate de zahar cristal,zahar II si melasa se pot obtine din 2565 kg
zeama groasa.

I. Flux tehnologic purificare zeama difuzie si obtinere zeama subtire

3
ABUR Preîncălzire cu condens
10%

CaO(var nestins)
Preîncălzire cu vapori secundari

CaO
Predefecare

CO2 Carbonatare

Decantare rapidă

40% S.U.
Nămol Zeamă clară

10% H2O P3

Filtrare CaO→ Carbonatare

80% 20% P4
Filtrare

Apă dulce Zeamă I

Filtrare

4
Puritate 60%
Nămol Zeamă filtrată I

Preîncălzire P5

CO2
Carbonatare

Filtrare II

Nămol Zeamă subţire

Puritate 80%

TABEL 1.

Cantitate CaO
Cantitate nămol de carbonatare în t1000t sfeclă cu conţinut
consumată100 kg
S.U.
sfeclă
40 50 60 80
1,00 57,1 45,7 38,1 22,9
1,25 68,3 54,7 45,3 27,1
1,50 79,5 63,6 52,7 31,8
1,75 90,6 72,5 60,4 36,3
2,00 101,8 81,4 67,8 40,7
2,25 113,0 100,4 75,3 45,2
2,50 124,1 99,3 82,7 49,7

1. DIFUZIE

M Sfeclă

Difuzie
5
M Difuzie

M Sfeclă = 2750 kg

M Difuzie = 2750 kg

2. PREÎNCĂLZIRE CU CONDENS

MD

ABUR 10% Preîncălzire cu condens p1= 2%

MPC

MPC = MD+MAB-p1(MD+MAB)

10
MAB = 10% MD  M AB= 2750 M AB=275 kg
100

10 2
M PC =2750+ 2750− ( 2750+275 )=2964,5
100 100

MPC=2964,5 kg

3.PREÎNCĂLZIRE CU VAPORI SECUNDARI

MPC

CaO Preîncălzire cu vapori secundari P2= 1%

MPVS

1,5 kg CaO…………………………………….100 kg sfeclă

x…………………………………………….2750 kg sfeclă

x= 41,25 kg CaO

6
MPVS= MPC+MCaO-(MPC+MCaO)·p2

1
M PVS =2964,5+ 41,25−( 2964,5+41,25 ) =2975,69 kg
100

MPVS = 2975,69 kg

4. PREDEFECARE

MPVS

CaO
Predefecare

Mpredef

Mpredefecare = M CaO+MPVS

Mpredefecare = 41,25+2975,69

Mpredefecare = 3016,94 kg

5. CARBONATARE I

Mpredef

CO2 Carbonatare

Mcarbonatare

56 44 100

CaO + CO2  Ca CO3

82,5 x y

MCaO= 56

7
M CO =44
2

82,5 44
x= x=64,821 kg CO 2
56

82,5 100
y= y =147,321kg Ca CO 3
56

Mcarbonatare= Mpredefecare + M CO
2

Mcarbonatare= 3016,94 +64,821

Mcarbonatare= 3081,761 kg

6. DECANTARE RAPIDĂ

Decantare rapidă

Nămol Zeamă clară


puritate 40%

1,5 40% 60% 80% t1000 t sfeclă

79,5 52,7 31,8 kg1000 kg sfeclă

79,5 kg nămol de carbonatare………………………………1000 kg sfeclă

x……………………………………………………2750 kg sfeclă

x= 218,625 kg nămol de carbonatare

MNămol= 218,625 kg

MZeamă clară I= Mcarbonatare-MNămol

MZCl I=3081,761-218,625=2863,136 kg

MZCl I= 2863,136 kg

8
7. FILTRARE I

MNămol

10 H2O P3 = 2%
Filtrare

80% 20%

Apă dulce Zeamă I

MFiltrare= MNămol +10%  MNămol- p3·(MNămol+ M H O) 2

10 2
M Filtrare =218,625+ 218,625− (218,625+ 21,862 )
100 100

MFiltrare= 235,678 kg

MApă dulce= 80%  MFiltrare

MApă dulce= 80%235,678=188,542 kg

MApă dulce=188,542 kg

MZeamă I= 20 % MFiltrare

MZeamă I=20%235,678=47,135 kg

MZeamă I=47,135 kg

MZeamă clară I final= MZeamă I+MZ Clară I= 47,135+2830,725=2863,136 kg

MZ Cl I=2863,136 kg

8. CARBONATARE II

MZ Cl I final

CaO
Carbonatare

9
MC II

MC II= MZ Cl I final+MCaO

MC II=2863,136+41,25=2904,386 kg

MC II=2904,386 kg

9. FILTRARE II

MC II

P4=0,5%
Filtrare

60% puritate
Zeamă filtrată I
Nămol

MF II= MC II-p4 MC II

MF II =(1-p4) MC II

MF II =(1-0,005)2904,386

MF II =2889,864 kg

52,7 namol de carbonatare...................................................................... 1000 kg sfecla

x.............................................................................................................. 2750 kg sfecla

x=144,925 kg namol de carbonatare

MZFI= MC II -MNămol

MZF I =2889,864-144,925=2744,939 kg

10
10. PREÎNCĂLZIRE

MZFI

P5
Preîncălzire

MP

MP= MZFI- p5· MZFI

MP=(1-p5)· MZFI

MP=(1-0,02)2744,939=2690,040 kg

MP=2690,040 kg

11. CARBONATARE III

MP

CO2
Carbonatare

MC III

41,25 x y

CaO + CO2  Ca CO3

56 44 100

MCaO= 56

M CO =44
2

41,25 44
x= x=32,41 kg CO 2
56

41,25100
y= y=73,66 kg Ca CO3
56

Mcarbonatare III= Mpredef + M CO2

MC III= 2690,040+32,41=2722,45 kg

11
MC III = 2722,45 kg

12. FILTRARE III

31,8 kg nămol de carbonatare…………………………………..1000 kg sfeclă

x……………………………………………………..............2750 kg sfeclă

x=87,45 kg namol de carbonatare

MNămol=87,45 kg

Mfiltrare III=Mcarbonatare-MCa CO3

Mfiltrare III=2722,45-73,66=2648,79 kg

Mfiltrare III=2648,79 kg

MZeamă subţire= Mfiltrare III-MNămol

MZeamă subţire=2648,79-87,45

MZeamă subţire=2561,34 kg

c practică
¿ 100
c teoretică

2561,34
¿ .100=93 %
2750

II.Zeama groasa→zahar cristalin+melasa

Zeamă

Sirop

Masă groasă I 10% H2O

12
Centrifugare

10%H2O
Sirop

10%H2O

Masă groasă II

Centrifugare

Zahăr II Sirop verde II


13
10%H2O
Sirop standard

Masă groasă III

Centrifugare

Zahăr III Melasă

Centrifugare

Sirop de zahăr Zahăr III afânat


III

Denumire produs Conţinut în substanţă uscată (Bx)


Masă zeamă groasă în kg 1800-2000 2000-2200 2200-2400 2400-2600 2600-2800
Masă groasă I 70 75 77 79 81
Masă groasă II 92 92,5 93,5 94,2 94,5
Masă groasă III 94,9 95 96 97 97,5
Zahăr I 99,13 99,2 99,3 99,4 99,5
Zahăr II 98,8 98,9 99 99,1 99,3
Zahăr III 99,3 99,5 99,7 99,8 99,9
Sirop verde I 78,6 80 81 82,5 83,4
Sirop verde II 80,8 81,2 82,5 83,5 84,7

14
1.ZEAMĂ GROASĂ

Zeamă groasă

MZG

MZG= 2565kg

2. SIROP

MZG

Sirop

MS

MS =MZG=2565 kg

3. MASĂ GROASĂ I

MS

Masă groasă I

MCENTRIFUGARE I

15
10
M CI =M S− M
100 S

MC I=2565-256,5=2308,5 kg

4 CENTRIFUGARE

Centrifugare

79% 21%
Zahăr I Sirop verde I

79
M ZI = M
100 CI

M ZI =O ,79 2308,5

M ZI =1823,715 kg

21
M SVI = M
100 CI

M SVI =0 ,21 2308,5

M SVI =484,785 kg

5. AFÂNARE

MZI

Afânare

16
0,6% 99,4%
MSIROP ALB MZAHĂR CRISTAL UMED

0,6
M SIROP ALB = M
100 ZI

0,6
M SIROP ALB = 1823,715
100

M SIROP ALB =10,942kg (se introduce în fluxul tehnologic)

99,4
M ZC U = M
100 ZI

99,4
M Z C U= 1812,772
100

M Z C U =1812,772 kg

6.MASA GROASA I RECIRCULAT

Sirop

Masă groasă I

79% 21%

ZI SV I

79
M ZI recirc= M
100 SIROP ALB

79
M ZI recirc= 10,942
100

M ZI recirc=8,644kg

21
M SV I recirc = M
100 SIROP ALB

17
21
M SV I recirc = 10,942
100

M SV I recirc =2,297 kg

0,2
M SIROP ALBrecirc = M
100 ZI recirc

0,2
M SIROP ALBrecirc = 8,644
100

M SIROP ALBrecirc =0,017 kg

99,8
M Z C U recirc = M
100 ZI recirc

99,8
M Z C U recirc = · 8,644
100

M Z C U recirc =8,626 kg

M Z C U total =M Z C U + M Z C U recirc

M Z C U total=1812,772+8,626

M Z C U total =1821,398 kg

7.USCAREA M Z C U total

1,15 % H2O
Uscare

MZ C

1,15
M ZAHĂR CRISTAL =M Z C U total − M
100 Z CU total

1,15
M ZAHĂR CRISTAL =1821,398− 1821,398
100

MZ C=1800,452 kg

18
8. SIROP

MSV TOTAL

Sirop

M G II

MSV TOTAL=MSV I+MSV I recirc

MSV TOTAL=484,785+2,297

MSV TOTAL=482,488 kg

10
M G II =M SV TOTAL − M
100 SV TOTAL

M G II =482,488−48,248

M G II =434,24 kg

9. CENTRIFUGARE

MG II

Centrifugare II

19
94,2% 5,8%

MZ II MSV II

94,2
M Z II = M
100 G II

 MZ II =409,05 kg

5,8
M SV II = M
100 G II

 MSV II =25,185 kg

10. SIROP STANDARD

MSV II

10% H2O
Sirop standard

MG III

10
M G III =M SV II − M
100 SV II

10
M G III =25,185− 25,185
100

 M G III =22,667 kg

11 CENTRIFUGARE III

M G III

20
Centrifugare III

97% 3%

MZ III MMelasă

97
M Z III = M
100 G III

97
M Z III = 22,667
100

M Z III=21,986 kg

5
M Melasă = M
100 G III

3
M Melasă = 22,667
100

M Melasă =0,680 kg

12 CENTRIFUGARE IV

MZ III

Centrifugare IV

0,2% 99,8%

21
MSIROP DE ZAHĂR III MZAHĂR AFÂNAT

0,2
M SZ III = M
100 Z III

0,2
M SZ III = 21,986
100

M SZ III =0,043 kg

99,8
M Z III afânat = M
100 Z III

99,8
M Z III afânat = 21,986
100

M Z III afânat =21,942kg

13 CENTRIFUGARE II (RECIRCULAT)

MGII

Centrifugare II
99,8% 0,2%

MZAHĂR II RECIRC MSIROP VERDE II RECIRC

MG II recirc=MZ III afânat=21,942 kg

99,8
M Z II RECIRC = M
100 G II RECIRC

99,8
M Z II RECIRC = 21,942
100

 M Z II RECIRC =21,898 kg

0.2
M SV II RECIRC = M
100 G II RECIRC

22
0,2
M SV II RECIRC = 21,942
100

 M SV II RECIRC =0,043 kg

M Z II total=M Z II + M Z II RECIRC

M Z II total=409,05+ 21,898

M Z II total =430,948 kg

14. SIROP STANDARD RECIRCULAT

M SV II RECIRC

MSZ III Sirop standard 10% H2O

MG III RECIRC

10
M G III RECIRC =M SV II RECIRC + M SZ III − ( M SV II RECIRC + M SZ III )
100

10
M G III RECIRC =0,043+0,043− ( 0,043+0,043 )
100

 M G III RECIRC =0,0774 kg

15. CENTRIFUGARE III RECIRCULAT

MG III RECIRC

Centrifugare

97% 3%

MZ III MMELASĂ

23
3
M MELASĂ RECIRC = M
100 G III RECIRC

3
M MELASĂ RECIRC = 0,0774
100

MMELASĂ RECIRC=0,002 kg

MMELASĂ TOTAL=MMELASĂ+ MMELASĂ RECIRC

MMELASĂ TOTAL=0,680+0,002

MMELASĂ TOTAL=0,682 kg

24

S-ar putea să vă placă și