Sunteți pe pagina 1din 35

5.

Exemple de calcul

5.1. Calculul elementelor şarpantei

Să se dimensioneze elementele unei şarpante din lemn având următoarele


caracteristici:
 clasa de calitate a lemnului: I
 clasa de exploatare: 2
 modul de tratare a lemnului: ignifugat
 date geometrice:- deschiderea: L= 7,0 m
- înălţimea: H= 3,5 m
 amplasament: - zona de acţiune a zăpezii : sok= 1,5 KN/m2
- zona de acţiune a vântului : p = 0,5 Kpa.
 învelitoarea : ţiglă din beton (gînv=50 daN/m2).
Calculele se vor efectua conform Normativului NP 005-2003 şi EUROCODE 5.
Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiş este:
s k  1,6  1,0  1,0  150  240daN / m 2
Presiunea vântului la înălţimea z=10m deasupra terenului este:
w10  0,4 KPa  40daN / m 2

Ipoteze de încărcare conform CR 0-2005


n
1,35 Gkj  1,5  Z K  1,5  0,1  VK sauU K  -pentru calculul la starea limită de
j 1

rezistenţă (A);
n m

 GKj  QK ,1   0,1  QKi -pentru calculul la starea limită de serviciu (starea limită
j 1 i 1

de exploatare normală) (B).

Observaţie: În cazul şipcilor nu se iau în calcul încărcările utile U K.

I. CALCULUL ELEMENTELOR ŞARPANTEI CONFORM NP 005-2003

1.Dimensionarea şi verificarea şipcilor

A. Calculul la starea limită de rezistenţă

Relaţiile de verificare sunt:


M ef
 1,0 pentru încovoierea simplă
Mr
M efy M efz
  1,0 pentru încovoiere pe două direcţii.
M ry M rz
Şipca se va considera o grindă simplu rezemată cu deschiderea “c”,egală cu
distanţa dintre interaxele căpriorilor (c=60...90cm).
Şipcile sunt supuse la încovoiere pe două direcţii.
Distanţa dintre şipci „s” se alege în
funcţie de tipul de ţiglă (specificată de
producător).
În exemplul dat se va considera de 30
cm (interax).
s = 30 cm
Distanţa dintre interaxele căpriorilor se
va alege:
c = 70 cm
Determinarea unghiului  :
H 2H
tg     arctg
L/2 L

  arctg
2 x3,5 Fig. 1: Proiectia forței după axele y-y și
 arctg1    45 
7 ,0 z-z.
Forţele se proiectează după direcţiile axelor y-y, respectiv z-z (Fig. 1)
Py
cos   s  Psy  Ps  cos 
Ps
Psz
sin    Psz  Ps  sin 
Ps
Determinarea încărcărilor permanente care acţionează asupra şipcii:

Învelitoarea este din ţiglă de beton: g propriu  50daN / m


inv 2

Valoarea densităţii lemnului de brad pentru stabilirea greutăţii şipcilor este


conform tabel 3.3 (pag.79) Furdui:
 0.95  480 Kg / m 3
Dimensiunile şipcilor se aleg conform tabel 1.15:
bs  58mm
hs  38mm
g spropriu  bs  hs   0,95  g spropriu  0,058  0,038  480  1,06daN / m 2
Încărcarea din învelitoare ce revine unei şipci este:
g inv
propriu 50
g sinv   s  cos    0,3  cos 45  15,00daN / m 2
cos  cos 45
Încărcarea totală ce acţionează pe şipcă este:
Ps perm  g spropriu  g sinv  1,06  15,0  16,06daN / m
Încărcarea totală de calcul ce acţionează pe şipcă este:
Ps perm,c  1,35  16,06  21,68daN / m
Componentele după axele y-y şi z-z vor fi:
Ps perm,c ( y )  Ps perm,c  cos   21,68  cos 45  15,33daN / m
Ps perm,c ( z )  Ps perm,c  sin   21,68  sin 45  15,33daN / m

Determinarea încărcărilor temporare (de lungă durată) date de zăpada care


acţionează asupra şipcilor:
Încărcarea din zăpadă,care îi revine unei şipci este:
Pszap  s k  s  cos  240  0,3  cos 45  50,91daN / m
Încărcarea din zăpadă,de calcul care îi revine unei şipci este:
Pszap ,c  1,5  50,91  76,37daN / m
Componentele după axele y-y şi z-z vor fi:
Pszap ,c ( y )  Pszap ,c  cos   76,37  cos 45  54,0daN / m
Pszap ,c ( z )  Pszap ,c  sin   76,37  sin 45  54,0daN / m

Determinarea încărcărilor temporare (de scurtă durată) date de vântul care acţionează
asupra şipcilor:
Încărcarea din vânt,care îi revine unei şipci (numai pe direcţia axei y-y) este:
Psvant ( y )  w( z )  s  40  0.3  12daN / m
Încărcarea din vânt,de calcul care îi revine unei şipci este:
Psvant ,c ( y )  1,05  0,i  Psvant ( y )  1,05  0,7  12  12,6daN / m

y z
Determinarea momentelor încovoietoare efective M ef şi M ef
P perm,c ( z )  c 2 Pszap,c ( z )  c 2 15,33  0,7 2 54,0  0,7 2
M efy  s     0,94  3,31  4,25daNm
8 8 8 8
P perm,c ( y )  c 2 Pszap,c ( y )  c 2 Psvant,c ( y )  c 2 15,33  0,7 2 54,0  0,7 2 12,6  0,7 2
M efz  s       5,02daNm
8 8 8 8 8 8
Determinarea capacităţilor portante ale şipcii pe cele două direcţii M ry şi M rz
M ry  Ric  Wcalc y
 mT ,i
hs  bs2 3,8  5,8 2
y
Wcalc    21,31cm 3
6 6
R
Ric  mu ,i  md ,i  i
i
unde: Ri - este rezistenţa de calcul a lemnului; Ri =240 daN/cm2,conform tabelului3.3
pentru lemn de brad în cazul elementelor solicitate la încovoiere statică;
mu ,i  0,9 - coeficient al condiţiilor de lucru conform tabelului 3.4 pentru lemn de
răşinoase,clasa de exploatare 2 în cazul elementelor solicitate la încovoiere
statică;
m d ,i -coeficient în funcţie de durata de acţiune a încărcării;
15,33  0,55  54,0  0,65  12,6  1,0 56,13
m d ,i    0,69
15,33  54,0  12,6 81,93
 i  1,10 conform tabelului 3.6 pentru solicitarea de încovoiere;
240
 Ric  0,9  0,69   135,49daN / cm 2
1,10
mT ,i  0,9 conform tabelului 3.10 pentru lemn tratat pe suprafaţă şi clasa de
exploatare 2;

 M ry  135,49  21,31  0,9  2598,56daNcm  25,98daNm


M rz  Ric  Wcalc
z
 mT ,i
bs  hs2 5,8  3,8 2
z
Wcalc    13,96cm 3
6 6
Ri  240daN / cm 2
mu ,i  0,9
15,33  0,35  54,0  0,65 43,53
m d ,i    0,63
15,33  54,0 69,33
mT ,i  0,9
240
Ric  0,9  0,63   123,71daN / cm 2
1,10
 M rz  123,71  13,96  0,9  1554,29daNcm  15,54daNm

Relaţia de verificare este:


y z
M max M max
  1,0
M ry M rz
4,25 5,02
  0,49  1,0
25,98 15,54

B. Calculul la starea limită de serviciu (starea limită de exploatare normală)

Se verifică dacă săgeata efectivă din încovoiere simplă este mai mică decât
săgeata maximă admisibilă,dată în tabelul 3.15.
f max, finala  f adm
lc
f adm 
150
l c  c  70cm
 f max, finala  ( f max,
y
fin )  ( f max, fin )  f adm
2 z 2

Calculul săgeţii dată de încărcarea permanentă după cele două axe y-y şi z-z :
5 Ps perm( y )  c 4
f y
perm   (1  K 1def )
384 E  Iz
Ps perm( y )  Ps perm  cos   16,06  cos 45  11,36daN / m
E  E0, 05  9000N / mm 2  90000daN / cm 2 determinat conform tabel 3.12.
bs  hs3 5,8  3,8 3
Iz    26,52cm 4
12 12
K 1def  0,5 conform tabelului 3.17. pentru încărcări permanente şi clasa de exploatare 2
5 11,36  10 2  70 4
 f perm
y
  (1  0,5)  0,02cm
384 90000  26,52

5 Ps perm ( z )  c 4
z
f perm   (1  K 1def )
384 E Iy
Ps perm ( z )  Ps perm  sin   16,06  sin 45   11,36daN / m
hs  b3s 5,8  5,83
Iz    61,79cm 4
12 12
5 11,36  10 2  70 4
 f perm
z
  (1  0,5)  0,01cm
384 90000  61,79

Calculul săgeţii dată de încărcarea temporară de lungă durată (zăpada) după cele două
axe y-y şi z-z :

5 Pszap ( y )  c 4
y
f zap   (1  K 2 def )
384 E  Iz
Pszap ( y )  Pszap  cos   50,91  cos 45   36,0daN / m
K 2 def  0,25 conform tabelului 3.17. pentru încărcări temporare de lungă durată şi clasa
de exploatare 2.
5 36,0  10 2  70 4
 f zap
y
  (1  0,25)  0,06cm
384 90000  26,52

5 Pszap ( z )  c 4
f z
zap   (1  K 2 def )
384 EIy
Pszap ( z )  Pszap  sin   50,91  sin 45   36,0daN / m
5 36,0  10 2  70 4
 f zap
z
  (1  0,25)  0,03cm
384 90000  61,79

Calculul săgeţii dată de încărcarea temporară de scurtă durată (vânt) după cele două
axe y-y şi z-z :

5  0,i  Ps  c4
vant ( y )

f y
vant   (1  K 2 def )
384 E  Iz
 0,i  0,7
K 2 def  0 conform tabelului 3.17. pentru încărcări temporare de scurtă durată şi clasa
de exploatare 2.
5 0,7  12,0  10 2  70 4
 f vant
y
  (1  0)  0,01cm
384 90000  26,52

Săgeata maximă finală va fi:


f max, final  y
( f perm  f zap
y
 f vant
y
) 2  ( f perm
z
 f zap
z
)2

 f max, final  (0,02  0,06  0,01) 2  (0,01  0,03) 2  8,1  10 3  1,6  10 3  9,7  10 3  0,10cm
c 70
f adm    0,47cm
150 150
f max, final  0,10cm  f adm  0,47cm

2.Dimensionarea şi verificarea căpriorilor

A. Calculul la starea limită de rezistenţă


n
1,35 G kj  1,5  Z K  1,5  0,1  U K
j 1

M ef
Relaţia de verificare este:  1,0
Mr

Determinarea încărcărilor permanente care acţionează asupra căpriorului

- greutatea proprie a învelitorii:


g inv
pr 50
g cinv  c   0,7  49,5daN / m
cos  cos 
- greutatea proprie a unui căprior:
Dimensiunile secţiunii transversale se aleg conform tabelului 1.16 (multiplu de 1
cm) şi din condiţia de asigurare la flambaj lateral conform tabelului 3.14.
bc  10cm
hc  12cm
bc  hc   0,95 0,10  0,12  480
g cpropr    8,15daN / m
cos  cos 45
- greutatea proprie a şipcilor:
bs  hs   0,95  nr.buc / m 0,058  0,038  480  3
g csipci  c   0,70  3,14daN / m
cos  cos 45
Încărcarea permanentă totală care acţionează pe un căprior este:
Pc perm  g cinv  g cpropr  g csipci  49,5  8,15  3,14  60,79daN / m
Încărcarea permanentă de calcul care acţionează pe un căprior este:
Pc perm ,c  1,35  Pc perm  1,35  60,79  82,07 daN / m

Determinarea încărcărilor temporare (de lungă durată) date de zăpada care


acţionează asupra căpriorilor:
Încărcarea din zăpadă,care îi revine unui căprior este:
Pczap  sk  c  240  0,7  168daN / m
Încărcarea din zăpadă,de calcul care îi revine unui căprior este:
Pczap ,c  1,5  Pczap  1,5  168  252daN / m

Determinarea încărcărilor temporare (de scurtă durată)

- date de sarcina utilă,aplicată în poziţia cea mai defavorabilă, considerată ca fiind


greutatea unui om cu uneltele:
Pcom  100daN 
Încărcarea de calcul dată de sarcina utilă va fi:
Pcom ,c  1,5  0,1  Pcom  1,5  0,7  100  105daN
- date de vântul care acţionează asupra căpriorilor:
Încărcarea din vânt, nu se ia în considerare deoarece rezultanta acesteia are valoare
mai mică decât încărcarea utilă dată de un om cu uneltele sale.

Determinarea momentului încovoietor efectiv M ef

Pc perm,c  d 2 Pczap ,c  d 2 Pcom,c  d 82,07  1,752 252  1,75 2 105  1,75


M ef        173,82daNm
8 8 4 8 8 4
M ef  173,82daNm
Determinarea capacităţii portante Mr
M r  Ric  Wcalc  mTi
bc  hc2 10  12 2
Wcalc    240cm 3
6 6
R
Ric  mu ,i  m d ,i  i
i
Ri  240daN / cm 2
mu ,i  0,9
 i  1,10
82,07  1,75  0,55  252  1,75  0,65  105  1,0 470,64
m d ,i    0,68
82,07  1,75  252  1,75  105 689,62
mT ,i  0,9
240
 Ric  0,9  0,68   133,53daN / cm 2
1,10
M r  133,53  240  0,9  28842,5daNm
M ef 173,82
  0,60  1,0
Mr 288,43

B. Calculul la starea limită de serviciu (starea limită de exploatare normală)

Se verifică dacă săgeata efectivă este mai mică decât săgeata admisibilă.
f max, finala  f adm
lc
f adm 
200
l c  d  175cm
 f max, finala  f perm  f zap  f om  f adm
Calculul săgeţii dată de încărcarea permanentă

5 Pcperm  d 4
f perm    (1  K1def )
384 EI
b  h 3 10  12 3
I c c   1440cm 4
12 12
K1, def  0,5 conform tabel 3.17.
E  90000daN / cm 2
5 60,79  10  2  175 4
 f perm    (1  0,5)  0,09cm
384 90000  1440

Calculul săgeţii dată de încărcarea temporară de lungă durată (zăpada)

5 Pczap  d 4
f zap    (1  K 2,def )
384 EI
K 2 , def  0,25 conform tabel 3.17.
5 168  10 2  1754
 f zap    (1  0,25)  0,2cm
384 90000  1440

Calculul săgeţii dată de încărcarea temporară de scurtă durată (omul cu uneltele)


 0,i  Pcom d 3
f om  (1  K 2,def )
48  E  I
K 2, def  0,0 conform tabel 3.17.
0,7  100  175 3
 f om  (1  0)  0.06cm
48  90000  1440

f ef  f perm  f zap  f om  0,09  0,2  0,06  0,35cm


1,75
f ef  0,35cm  f adm   0,88cm
200

3.Dimensionarea şi verificarea panelor

A. Calculul la starea limită de rezistenţă


n
1,35 G kj  1,5  Z K  1,5  0,1  U K -gruparea de încărcări cosiderată la calculul panelor
j 1

Panele se consideră grinzi simplu rezemate pe popi.Deschiderea de calcul l c se


determină scăzând distanţa dintre doi căpriori din distanţa totală dintre popi,datorită
prezenţei contrafişelor montate la 45°.

t  5  c  5  0,7  3,5m
t  c  3,5  0,7  2,8m
 l c  2,8m
Pana curentă
este
solicitată la încovoiere oblică.Se va neglija efectul
torsiunii.

Relaţia de verificare este:

M efy M efz
  1,0
M ry M rz

Determinarea încărcărilor permanente care acţionează


asupra panei prin intermediul capriorilor

- greutatea proprie a învelitorii:


d 1,75
Ppinv  g inv
prop  c   50  0,7  
cos  cos 45
Ppinv  86,62daN
Ppinv ,c  1,35  Ppinv  1,35  86,62  116 ,94daN
- greutatea proprie a şipcilor:
d 1,75
Ppsipci  bs  hs   0,95  nr.buc / m  c   0,058  0,038  480  3  0,70  
cos  cos 45
Ppsipci  5,5daN
Ppsipci ,c  1,35  Ppsipci  1,35  5,5  7,43daN
- greutatea proprie a căpriorilor:
d 1,75
Ppcapr  bc  hc   0,95   0,10  0,12  480  
cos  cos 45
Ppcapr  14,26daN
Ppcapr ,c  1,35  Ppcapr  1,35  14,26  19,25daN
- greutatea proprie a panei
Dimensiunile secţiunii transversale a panelor se alege conform tabelului 1.16 şi
tabelului 3.14.
b p  15cm
h p  20cm
 g pprop  b p  h p   0,95  0,15  0,20  480  14,4daN / m
g pprop ,c  1,35  g pprop  1,35  14,4  19,44daN / m

Determinarea încărcărilor temporare de lungă durată (din zăpadă) care acţionează


asupra panei prin intermediul capriorilor
d 1,75
Ppzap  s k  cos 2   c   240  cos 2   0,70   207,9daN
cos  cos 45
Ppzap,c  1,5  Ppzap  1,5  207,9  311,85daN
Determinarea încărcărilor temporare de scurtă durată (utile) ce acţionează asupra
panei, date de un om cu uneltele sale

Ppom  100daN
Ppom ,c  1,05  Ppom  1,05  100  105daN

y z
Determinarea momentelor încovoietoare efective M ef şi M ef
Pp  Ppinv ,c  Ppsipci ,c  Ppcapr ,c  Ppzap ,c  116,93  7,43  19,25  311,85  455,47daN
Pp( y )  Pp  cos   455,47  cos 45  322,07daN
Pp( z )  Pp  sin   455,47  sin 45  322,07daN
Pp( z )  4 322,07  4
2
 l c2  2,80
lc 2,80
M efy    450,90daNm
8 8
Pp( y )  4 2 322,07  4
2
 lc  2,80
gpprop , c
 l c Pp  l c
2 om,c
lc 19,44  2,8 2 105  2,8 2,80
M efz       
8 4 8 8 4 8
M efz  543,45daNm
S-a aproximat încărcarea dată de forțele concentrate P p printr-o încărcare uniform
 Pp  4 
distribuită pe ml de pană  
 lc 

Determinarea capacităţilor portante ale panei pe cele două direcţii M ry şi M rz


M ry  Ric  Wcalc
y
 mT ,i
h p  b p2 20  15 2
W y
calc    750cm 3
6 6
Ri
Ric  mu ,i  md ,i 
i
unde: Ri - este rezistenţa de calcul a lemnului; Ri =240 daN/cm2,conform tabelului3.3
pentru lemn de brad în cazul elementelor solicitate la încovoiere statică;
mu ,i  0,9 - coeficient al condiţiilor de lucru conform tabelului 3.4 pentru lemn de
răşinoase,clasa de exploatare 2 în cazul elementelor solicitate la încovoiere
statică;
m d ,i -coeficient în funcţie de durata de acţiune a încărcării;
- încărcarea permanentă:

Ppinv,c ( z )  Ppsipci,c ( z )  Ppcapr,c ( z )  116 ,94  sin 45  7,43  sin 45  19,25  sin 45  101,55daN
- încărcarea temporară de lungă durată (zăpada):
Ppzap ,c ( z )  Ppzap ,c  sin   311,85  sin 45  220,51daN

101,55  0,55  220,51  0,65 199,18


m d ,i    0,62
101,55  220,51 322,06
 i  1,10 conform tabelului 3.6 pentru solicitarea de încovoiere;

mT ,i  0,9 conform tabelului 3.10 pentru lemn tratat pe suprafaţă şi clasa de


exploatare 2;

240
 Ric  0,9  0,62   121,75daN / cm 2
1,10
 M ry  121,75  750  0,9  81675daNcm  816,75daNm

M rz  Ric  Wcalc
z
 mT ,i
b p  h p2
15  20 2
z
Wcalc  
 1000cm 3
6 6
Ri  240daN / cm 2
mu ,i  0,9
inc. perm  0,55  temp.lunga.durata  0,65  inc.utile  1,0
m d ,i 
inc. perm  temp.lunga.durata  inc.utile
- încărcarea permanentă:

g pprop ,c  l c 
 Ppinv,c( y )  Ppsipci,c( y )  Ppcapr ,c( y )   4  l 
c
lc
 19,44  2,8   116,94  7,43  19,25  cos 45  4  460,65daN
- încărcarea temporară de lungă durată (zăpada):
Ppzap ,c  cos   4 311,85  cos 45  4
P p
zap ,c ( y )
  lc   2,8  882,04daN
lc 2,8

460,65  0,55  882,04  0,65  105  1,0 931,68


m d ,i    0,64
460,65  882,04  105 1447,68
mT ,i  0,9
240
Ric  0,9  0,64   125,67 daN / cm 2
1,10
 M rz  125,67  1000  0,9  113103 daNcm  1131,03daNm

Relaţia de verificare este:


M efy M efz
  1,0
M ry M rz
450,9 543,45
  1,03  1,0
816,75 1131,03

B. Calculul la starea limită de serviciu (starea limită de exploatare normală)

Se verifică dacă săgeata efectivă este mai mică decât săgeata admisibilă.
f ef  f adm
lc 280
f adm    1,40cm conform tabel 3.15.
200 200
l c  t  c  350  70  280cm

Calculul săgeţii dată de încărcarea permanentă

Momentele de inerție ale secțiunii după cele două axe:


15  20 3
Iz   10000cm 4
12
20  15 3
Iy   5625cm 4
12
 prop  
Ppinv ( y )  Ppsipci ( y )  Ppcapr ( y )  4  4
g p    lc
5  lc 
f perm 
y
 (1  K 1def ) 
384 E  Iz
14,4  10  2   86,62  5,5  14,26  cos 45  4 
  280
4

5  280 
y
f perm   (1  0,5) 
384 90000  10000
 f perm
y
 0,03cm
  Ppinv ( z )  Ppsipci ( z )  Ppcapr ( z )   4  4
   lc
5  lc 
z
f perm   (1  K 1def ) 
384 EIy
  86,62  5,5  14,26 sin 45  4 
   280 4
5  280 
z
f perm   (1  0,5) 
384 90000  5625
 f perm
z
 0,05cm
Calculul săgeţii dată de încărcarea temporară de lungă durată (zăpada) după cele două
axe y-y şi z-z :

Ppzap ( y )  4 4
 lc
5 lc
y
f zap   (1  K 2 def ) 
384 E  Iz
Ppzap ( y )  Ppzap  cos   207,9  cos 45   147,0daN
147,0  4
 280 4
5
y
f zap   280 (1  0,25) 
384 90000  10000
 f zap
y
 0,23cm
K 2 def  0,25 conform tabelului 3.17. pentru încărcări temporare de lungă durată şi clasa
de exploatare 2.

Ppzap ( z )  4 4
 lc
5 lc
z
f zap   (1  K 2 def ) 
384 E Iy
Ppzap ( z )  Ppzap  sin   207,9  sin 45   147,0daN
147,0  4
 280 4
5 280
f zap 
z
 (1  0,25) 
384 90000  5625
 f zap
z
 0,42cm

Calculul săgeţii dată de încărcarea temporară de scurtă durată (omul cu geanta de


scule)
3
 0,i  Ppom  l c
f om 
y
(1  K 2,def )
48  E  I z
K 2, def  0,0 conform tabel 3.17.
0,7  100  280 3
 f om  (1  0)  0.04cm
48  90000  10000
Săgeta maximă efectivă este:
f ef  y
( f perm  f zap
y
 f om
y
) 2  ( f perm
z
 f zap
z
)2

f ef  (0,03  0,23  0,04) 2  (0,05  0,22) 2  0,09  0,22  0,5cm


 f ef  0,5cm  f adm  1,4cm

4.Dimensionarea şi verificarea popilor

A. Calculul la starea limită de rezistenţă

Se va dimensiona popul de sub pana curentă:


H 3,5
- înălţimea popului este de H pop    1,75m
2 2
- dimensiunile secţiunii transversale se stabilesc:
b pop  b p ; h pop  b pop
b pop  15cm
h pop  15cm
- caracteristicile geometrice :
15  15 3
I   4218,8cm 4
12
A  15  15  225cm 2

C ef
Relaţia de verificare este:  1,0
Cr
Determinarea încărcărilor permanente care acţionează asupra popului

- greutatea proprie a învelitorii:


prop  50daN / m
g inv 2

g inv
prop 50
pop 
g inv d t  1,75  3,5 
cos  cos 45
 g inv
pop  433,10daN

pop  1,35  g pop  1,35  433.10  584,70daN


g inv ,c inv

- greutatea proprie a şipcilor:


bs  hs   0,95 0.058  0,038  480
prop 
g sipci  nr.buc. / m   3  4,49daN / m 2
cos  cos 45
pop  g prop  d  t  4,49  1,75  3,5 
g sipci sipci

 g sipci
pop  27,50daN

g sipci
pop
,c
 1,35  g sipci
pop  1,35  27,50  37,13daN
- greutatea proprie a căpriorilor:
bc  hc   0,95 0,10  0,12  480 1
g caprior
prop   nr.buc. / m    11,4daN / m 2
cos  cos 45 0,7
g caprior
pop  g caprior
prop  d  t  11,4  1,75  3,5  69,83daN
g capr
pop
,c
 1,35  g caprior
pop  1,35  69,83  94,26daN

- greutatea proprie a panei curentă:


pana
g pop  b p  h p   0,95  t  0,15  0,20  480  3,5  50,4daN
pana , c
g pop  1,35  g pop
pana
 1,35  50,4  68,04daN

-greutate proprie pop:


prop
g pop  b pop  h pop   0,95  H pop  0,15  0,15  480  1,75  18,9daN
prop ,c
g pop  1,35  g pop
prop
 1,35  19,9  25,52daN

Determinarea încărcărilor temporare de lungă durată (din zăpadă) care acţionează


asupra popului
zap
g pop  s k  d  t  240  1,75  3,5  1470daN
zap ,c
g pop  1,5  g pop
zap
 1,5  1470  2205daN

Determinarea încărcărilor temporare de scurtă durată (utile) care acţionează asupra


popului,date de un om cu uneltele sale
om
Ppop  100daN
om ,c
Ppop  1,05  Ppop
om
 1,05  100  105daN

 C ef  g inv
pop  g pop
,c sipci , c
 g capr
pop
,c
 g pop
pana , c
 g pop
prop ,c
 g pop
zap ,c
 Ppop
om , c

C ef  584,70  37,13  94,26  68,04  25,52  2205  105  3119,65daN

C r  RcII
c
 Acalc   c  mT ,c
unde: Acalc  b pop  h pop  15  15  225cm
2

mT ,c  0,9 conform tabel 3.10.


lf

i
-lungimea de flambaj : l f  H pop  3,5m conform tabel 1 (Anexa A)
I 4218,8
- raza de giraţie: i    4,33cm
A 225
350
  80,83   a  120 conform tabel 2 (Anexa A)
4,33
3100
c 
2
3100
c   0,474
80,83 2
Rc
c
RcII  mucII  mdc 
c
mucII  0,9 conform tabel 3.4.
Rc  150daN / cm 2 conform tabel 3.3.
 c  1,25
inc. perm.  0,8  inc.temp.lunga.dur  0,85  inc.temp.scurta.dur.  1,0
mdc 
inc. perm  inc.temp.lunga.dur  inc.temp.scurta.dur
(584,70  37,13  94,26  68,04  25,52)  0,8  2205  0,85  105  1,0
mdc  
584,70  37,13  94,26  68,04  25,52  2205  105
2626,97
mdc   0,84
3119,65
150
 RcIIc
 0,9  0,84   90,72daN / cm 2
1,25

C r  90,72  225  0,474  0,9  8707,76daN


Ce 3119,7
   0,36  1,0
C r 8707,76

5.2. Calculul îmbinărilor


5.2.1. Exemplul 1

Calculul unei îmbinări prin chertare cu prag frontal dublu la care se cunosc:
-elementele îmbinate au secțiunea 17x27 cm (bxh);
-lemnul de brad este de calitatea I și nu este tratat;
-solicitarea în elementul înclinat este compresiunea rezultată din încărcările permanente
cu valoare de calcul (Nc=4600 daN);
-unghiul dintre cele două elemente este a=23o;
-clasa de exploatare 1.

Caracteristicile lemnului
-rezistențele caracteristice (cf. tab. 3.3)
Rc ,  =33 daN/cm2
Rc ,|| =150 daN/cm2
R f ,|| =30 daN/cm2
-rezistențele de calcul vor fi:
R
Ric  mu ,i  md ,i  i
i
mu ,c || =1,0; mu , c  =1,0; mu , f  =1,0 (cf. tab. 3.4)
m d ,c =0.8; m d , f =0,55 (cf. tab. 3.5)
 c =1,25;  f ,|| =1,25 (cf. tab. 3.6)
33
Rc
c,   1,0  0,8   21,12daN / cm 2
1,25
150
Rc,c ||  1,0  0,8   96daN / cm2
1,25
30
Rf,c||  1,0  0,55   13,20daN / cm 2
1,25
Caracteristicile chertărilor
-adâncimea de chertare:
hc ,1 =7 cm; hc , 2 =9 cm
-ariile de strivire pe suprafața de contact:
b 17
Ap ,1,  hc1   7  129,28cm 2
cos cos 23o
b 17
Ap , 2,  hc 2   7  166,21cm 2
cos  cos 23o

-proiecțiile suprafețelor pragurilor pe direcție paralelă cu fibrele piesei care se strivește:


Ap ,||,1  Ap ,1,  cos  129,28  cos 23o  119cm 2
Ap ,||, 2  Ap , 2,  cos   166,21  cos 23o  153cm2
-proiecțiile suprafețelor pragurilor pe direcție perpendiculară cu fibrele piesei care se
strivește:
Ap ,  ,1  Ap ,1,  sin   129,28  sin 23o  50,5cm2
Ap ,  , 2  Ap , 2,  sin   166,21  sin 23o  65cm 2
Verificarea la strivire
C r Qr
Nr 
C r sin   Qr cos 2 
2

-primul prag:
Cr ,1  Rcc,||  Ap ,||,1  mTc  96  119  1,0  11424 daN
mTc =1,0 (cf. tab 3.10)

Qr ,1  Rcc,   Ap, ,1  mTc  mr  21,12  50,5 1,0 1,6  1706,5daN


mr =1,6
11424  1706,5 19495056
N r ,1    6111,2daN
11424 sin 23  1706,5r cos 23
2 o 2 o
3190,1
-al doilea prag:
Cr , 2  Rcc,||  Ap ,||, 2  mTc  96  153  1,0  14688daN
mTc =1,0 (cf. tab 3.10)

Qr ,1 2  Rcc,  Ap, ,2  mTc  mr  21,12  65 1,0 1,6  2196,5daN


mr =1,6
14688  2196,5 32262192
N r ,2    7861,9daN
14688 sin 23  2196,5r cos 23
2 o 2 o
4103,6
N rt  N r ,1  N r , 2
N rt  6111,2  7861,9  13973daN  N c  4600daN
Verificarea la forfecare
-lungimea de calcul la forfecare a pragurilor:
l f ,1 =80 cm > 10  hc ,1
l f , 2 =80 cm > 10  hc , 2
-ariile de forfecare:
A f ,1  b  l f ,1  17  80  1360cm 2
A f , 2  b  l f , 2  17  100  1700cm 2
-capacitatea portantă la forfecare a pragurilor:
-primul prag:
0,7 R cf , II  A f ,1  mT , f
Fr ,1 
m f ,1
0,7  13,20  1360  1,0
Fr ,1   1872,8daN
6,71
l f ,1 80
m f ,1  1    1  0,25  6,71
e 3,5
b=0,25 pentru forfecare unilaterală
R cf , II  A f , 2  mT , f
Fr , 2 
m f ,2
13,20  1700  1,0
Fr , 2   3095,2daN
7,25
l f ,2 100
m f ,2  1    1  0,25  7,25
e 4
-solicitările de compresiune aferente primului prag:
N  As1
N c , ef ,1  c , ef ; As1  Ap ,1, ; As 2  Ap , 2,
As1  As 2
4600  129,28
N c , ef ,1   2014daN
129,28  166
N c , ef  As 2
N c , ef , 2 
As1  As 2
4600  166
N c , ef ,1   2586daN
129,28  166
-solicitările de forfecare aferente fiecărui prag:
Fef ,1  N c ,ef ,1  cos 
Fef ,1  2014  cos 23o  1853,9daN  Fr ,1  1872,8daN
Fef , 2  N c ,ef , 2  cos 
Fef , 2  2586  cos 23o  2380daN  Fr , 2  3095,2daN

5.2.2. Exemplul 2

Verificarea conform Eurocode 5 a îmbinării cu prag simplu la care se cunosc:


-elementele îmbinate au secțiunile 120x100 mm și respectiv 120x160 mm (bxh);
-lemnul este de rășinoase din clasa C27;
-solicitarea în elementul înclinat este compresiunea F d=3,8x104 N rezultată din
încărcările permanente (1,8x104 N) și cele de durată medie (2,0x104 N);
-unghiul dintre cele două elemente este a=40o;
Caracteristicile lemnului
-rezistențe caracteristice (cf. tab. 3.8)
fc,0,k  22,0N / mm 2
fc,90,k  5,6N / mm 2
fv,k  2,8N / mm 2
-rezistențe de calcul:
X
Xd  k mod k
M
0,6  inc.perm.  0,8  inc.d.medie
k mod 
inc.perm.  inc.d.medie
k mod =0,6 - încărcări permanente (cf. tab. 3.7)
k mod =0,8 - încărcări de durată medie (cf. tab. 3.7)
 M =1,3 – la stări limite ultime pentru combinația fundamentală
0,6  1,8  10 4  0,8  2,0  10 4
k mod   0,71
1,8  10 4  2,0  10 4
22,0
fc,0,d  0,71  12,02N / mm 2
1,3
5,6
fc ,90,d  0,71  3,06N / mm 2
1,3
2,8
fv,d  0,71  1,53N / mm 2
1,3

Verificarea la strivire
fc,0,d
 c ,, d 
fc,0,d
 sin2   cos2 
fc,90,d

Fd cos2
2  3,8  10  cos 20  7,44N / mm2 pentru chertarea după bisectoare
4 o
 c . . d 
bef  t r 120  40
fc,0,d 12,02 12,02
   8,97N / mm2  c,,d
fc,0,d 12,02 1,34
 sin2   cos2   sin2 20o  cos2 20o
fc,90,d 3,06

Verificarea la forfecare

d  fv ,d
Fd  cos  3,8  104  cos 40o
d    0,97N / mm2  fv,d  1,53N / mm2
bef  lv 120  250

5.2.3. Exemplul 3

Calculul conform Eurocode 5 a unei îmbinări cu lambă la care se cunosc:


-secțiunea piesei care se îmbină 150x200 mm (bxh);
-lemnul este de rășinoase din clasa C30;
-reacțiunea pe element este V d=0,655x104 N rezultată din încărcările permanente
(0,280x104 N) și cele de durată medie (0,375x104 N);
-clasa de exploatare 2.
Caracteristicile lemnului
-rezistențe caracteristice (cf. tab. 3.8)
fc,90,k  5,7N / mm 2
fv,k  3,0N / mm 2
-rezistențe de calcul:
X
Xd  k mod k
M
0,6  inc.perm.  0,8  inc.d.medie
k mod 
inc.perm.  inc.d.medie
k mod =0,6 - încărcări permanente (cf. tab. 3.7)
k mod =0,8 - încărcări de durată medie (cf. tab. 3.7)
 M =1,3 – la stări limite ultime pentru combinația fundamentală
0,6  0,280  10 4  0,8  0,375  10 4
k mod   0,71
0,280  10 4  0,375  10 4
5,7
fc,90,d  0,71  3,11N / mm 2
1,3
3,0
fv , d  0,71  1,64N / mm 2
1,3
Verificarea la compresiune perpendiculară pe fibre

Vd
c,90,d   k c,90  fc,90,d
b l
Vd 0,655  10 4
  0,546N / mm 2
b l 200  60
k c ,90 =1,0 (cf. tab. 3.13)
0,546N / mm 2  1,0  3,11  3,11N / mm 2

Verificarea la forfecare perpendiculară pe fibre

 d  k v  fv , d
Vd
d  1,5 pentru secţiuni dreptunghiulare;
b  he

0,655  10 4
d  1,5  0,819N / mm 2
1
150  80
 5

  2 
   he  h  he  
k v  min   he  1      
  h  he  h 
h   0,8  x  
  h h 
  
  
  

x 30
  0,15
h 200
h 200
  2,5
he 80
he 80
  0,4
h 200
5 5
kv 

200 0,4  1  0,4   0,8  0,15 2,5  0,4 2
 
14,14   0,49  0,8  0.15  1,53
 0,525

d  0,819N / mm  k v  fv,d  0,525  1,64  0,861N / mm2 2

5.2.4. Exemplul 4

Calculul îmbinării unei grinzi folosind pene prismatice și cunoscând următoarele:


-grinda este compusă din două elemente cu secțiunea 17x22 cm;
-interspațiul este c=5 cm;
-lemnul de brad este de calitatea I și nu este tratat;
-grinda este acționată de încărcarea Q=3550 daN/m și solicitată la încovoiere;
-deschiderea grinzii este L=3,5 m;
-clasa de exploatare 1.
Caracteristicile lemnului
-rezistențele caracteristice (cf. tab. 3.3)
R c ,|| =150 daN/cm2
R f ,|| =30 daN/cm2
-rezistențele de calcul vor fi:
R
Ric  mu,i  md,i  i
i
mu,c || =1,0; (cf. tab. 3.4)
md,c =0.8; md,f =0,55 (cf. tab. 3.5)
 c =1,25;  f ,|| =1,25 (pentru forfecare unilaterală);
 f ,|| =1,10 (pentru forfecare bilaterală) (cf. tab. 3.6)
150
Rcc,||  1,0  0,8   96daN / cm2
1,25
30
Rcf,||  1,0  0,55   13,20daN / cm2 (pentru forfecare unilaterală);
1,25

30
R cf,||  1,0  0,55   15,0daN / cm2 (pentru forfecare bilaterală);
1,10
Caracteristicile chertărilor și penelor
-adâncimea de chertare:
hc=3,5 cm > 2 cm; hc<h/5=22/5=4,4 cm
-lungimea panei:
lp=25 cm > 5hc=17,5 cm

Verificarea pe o pană
-efortul de lunecare asupra panei
L ef ,s  3550  10 2  25  35   2130daN
-capacitatea portantă la strivire a panei
L cap,s  R cc,|| A s  mT,s  mr
A s  b  c  17  3,5  59,5cm2
mT,s =1 (cf. tab. 3.10);
mr=1,0 (pentru pene longitudinale)
L cap,s  96  59,5  1,0  1,0  5712 daN  L ef ,p  2130 daN
-capacitatea portantă la forfecare a penelor
m
Lpcap,f  R cf ,||  A f T,f ;
mf
A f  lp  b  25  17  425cm2
lf 25
mf  1    1  0,125  2,79
e 1,75
lf=lp=25 cm
e=hc/2=3,5/2=1,75 cm
mT,f=1,0 (cf. tab. 3.10)
b=0,125 (pentru forfecare bilaterală)
1,0
Lpcap,f  15,0  425  2284,9daN  L ef ,p  2130 daN ;
2,79
-capacitatea portantă la forfecare a pieselor îmbinate
m
Lgcap,f  Rcf ,||  A gf T,f ;
mf
A gf  a  b  35  17  595cm2
a  10  hc  10  3,5  35cm
lf 25
mf  1    1  0,25 6
e 1,75
e=hc/2=3,5/2=1,75 cm
b=0,25 (pentru forfecare unilaterală)
1,0
Lgcap,f  13,2  595  1309daN > L ef ,g  3550  10 2  35  1242,5daN
6

Numărul necesar de pene


Ltotal 3550  10 2  350
nnec
p    5,4buc.
Lpcap,min 2284,9
-pentru așezarea uniformă a penelor avem:
npef  1,5  5,4  8buc.
-distanța între axele penelor va fi:
d=350/9=38,9 cm < lp+a=25+35=60 cm
-din condiția ca „a” să fie cel puțin egal cu „l p” adică d=25+25=50 cm și având un număr
de pene egal cu 7 (350/50=7) rezultă distanța finală între pene:
dfin=350/7=50 cm.
-recalcularea capacității portante la forfecare a pieselor îmbinate:
1,0
Lgcap, f  13,2  425  1137 ,9daN > L ef ,g  976,3daN
4,93
A gf  a  b   50  25   17  425cm2 ; a=27,5 cm
l 27,5
mf  1   f  1  0,25  4,93
e 1,75
L ef ,g  3550  10 2  27,5  976,3daN

5.2.5. Exemplul 5

Calculul îmbinării unei grinzi folosind pene prismatice oblice și cunoscând următoarele:
-grinda este compusă din două elemente cu secțiunea 16x24 cm;
-lemnul de brad este de calitatea I și nu este tratat;
-grinda este acționată de încărcarea permanentă Q=3900 daN/m ;
-clasa de exploatare 2.

Caracteristicile lemnului
-rezistențele caracteristice (cf. tab. 3.3)
R c ,|| =150 daN/cm2
R c ,  =33 daN/cm2
R f ,|| =30 daN/cm2
-rezistențele de calcul vor fi:
R
Ric  mu,i  md,i  i
i
mu,c || =1,0; (cf. tab. 3.4)
md,c =0.8; md,f =0,55 (cf. tab. 3.5)
 c =1,25;  f ,|| =1,25 (pentru forfecare unilaterala);
 f ,|| =1,10 (pentru forfecare bilaterala) (cf. tab. 3.6)
150
Rcc,||  1,0  0,8   96,0daN / cm2
1,25
33
Rcc,  1,0  0,8   21,12daN / cm2
1,25
30
Rcf,||  1,0  0,55   13,2daN / cm2 (pentru forfecare unilaterală);
1,25

30
R cf,||  1,0  0,55   15,0daN / cm2 (pentru forfecare bilaterală);
1,10

Caracteristicile îmbinarii
-adâncimea de chertare:
hc=4,5 cm < h/5=24/5=4,8 cm
-lungimea panei:
lp=25 cm
-lumina între pene:
a=25+25/2=37,5 cm > lp=25 cm
-înclinarea panei:
h 4,5
tg  c   0,18 ; b=10,2o
lp 25

Verificarea la strivire
L ef ,p  Loblic
cap,s

L ef ,p   25  25   3900  102  1950daN


-capacitatea portantă la strivire a panei dispuse oblic:
L||cap,s  Lcap,s
Loblic
cap,s 
Lcap,s  cos2   L||cap,s  sin2 
L||cap,s  Rcc ,||  A s,||  mT  mr

b  hc 16  4,5
A s,||    73,1cm2
cos  cos 10 o

mT=1,0 (cf. tab. 3.10)


mr=1,0 (pentru pene longitudinale)
L||cap,s  96  73,1 1,0  1,0  7017,6daN

Lcap,s  Rcc,  A s,  mT  mr


A s,  b  hc  sin   16  4,5  0,174  12,53cm2
Lcap,s  21,12  12,53  1,0  1,0  264,6daN
7017,6  264,6 1856857
cap,s 
Loblic   3971daN
264,6  cos 10  7017,6  sin 10
2 o 2 o
256  211,6
L ef ,p  1950daN  Loblic
cap, s  3941daN

Verificarea la forfecare

L ef ,p  Lpcap,f
m T, f
Lpcap,f  Rcf ,||  A f ,|| 
mf
A f ,||  b  lp  16  25  400cm2
mT,f=1,0 (cf. tab. 3.10)
l 25
mf  1   f  1  0,125  2,39
e 2,25
b=0,125 (pentru forfecare bilaterală)
e=4,5/2=2,25 cm
1,0
Lpcap,f  15,0  400   2510,5daN  L ef ,p  1950 daN
2,39

Verificarea la forfecare a pieselor îmbinate


Lgcap,f  L ef ,g
L ef ,g  3900  10 2  37,5  1462,5daN
-capacitatea portantă a pieselor îmbinate:
m
Lgcap,f  Rcf ,||  A gf T,f ;
mf
A gf  b  lf  16  37,5  600cm2
mT,f=1,0 (cf. tab. 3.10)
l 37,5
mf  1   f  1  0,25  5,2
e 2,25
b=0,25 (pentru forfecare unilaterală)
1,0
Lgcap,f  13,2  600  1523daN  L ef ,g  1462,5daN ;
5,2

5.2.6. Exemplul 6

Calculul capacității portante, conform EUROCODE 5, a unei îmbinări de prelungire


dintre două piese de lemn cunoscând următoarele:
-îmbinarea se realizează cu 8 pene inelare cu diametrul d c=90mm și înălțimea
hc=20mm, așezate pe două rânduri longitudinale;
-elementele îmbinate au grosimea 70mm iar eclisele de îmbinare 55mm;
-lemnul este din clasa C24 cu rk=350kg/m3.
Distanțe minime din condiții costructive
a=0o
a1=2dc=180mm;
a2=1,2dc=108mm; se alege a2=120mm;
a3t=1,5dc=135mm; se alege a3t=150mm;
a4c=0,7dc=63mm; se alege a4c=90mm.

Capacitatea portantă a îmbinării


np  R c,,k  8  3,74  10 4  29,88  10 4 N


R c,,k  R c,0,k  k 1  k 2  k 3  k 4 35  d1c,5 
 t t2  t1 55 t2 70
k1  min1; 1 ,  ;   1,83 ;   1,4
 1,5  hc 2,5  hc  1,5  hc 1,5  20 2,5  hc 2,5  20
k1=1,0
 a  a 150
k 2  min1,25; 3 t  ; 3 t   3,75
 2  dc  2  dc 2  20
k2=1,25
    350
k 3  min1,75; k  ; k   1,0
 350  350 350
k3=1,0
k4=1,0 (pentru îmbinare lemn-lemn)
R c,,k  1,0  1,25  1,0  1,0  35  901,5  3,74  10 4 N
5.2.7. Exemplul 7

Calculul conform EUROCODE 5 a unei îmbinări de prelungire pentru talpa inferioară a


unei grinzi cu zăbrele la care se cunosc următoarele:
-talpa este realizată din două elemente din lemn încleiat clasa GL28 cu secțiunea
transversală 140x300mm;
-îmbinarea se realizează cu buloane Φ18 clasa 4.6 și placă metalică centrală cu
grosimea t=20mm;
-clasa de serviciu 1;
-efortul de întindere caracteristic din talpă este F k=28x104N provenit din acțiunile
permanente (Gk=12x104N) și acțiunile variabile de durată medie (Qk=16x104N).

Efortul de calcul
Fd  1,35  12  10 4  1,5  16  10 4  40,2  10 4 N
 G  1,35 (acțiuni permanente) (cf. tab. 3.2)
 Q  1,5 (acțiuni variabile) (cf. tab. 3.2)

Caracteristicile materialelor
-rezistența caracteristică pentru oțel fu,k=400N/mm2 (cf. tab. 5.13 Furdui)
-rezistența caracteristică a lemnului ft,0,g,k=21N/mm2 (cf. tab. 1.18)
-rezistența caracteristică la strivire locală a lemnului:
fh,k  0,0821  0,01 d k ; rk=410Kg/m3; d=18mm
fh,k  0,0821  0,01  18  410  27,57N / mm2
-rezistența de calcul la strivire locală:
f
fh,0,d  k mod h,k
M
0,6  perm.  0,8  d.medie 0,6  12  10 4  0,8  16  10 4
k mod  
perm.  d.medie 12  10 4  16  10 4
kmod=0,6 - pentru încărcări permanente (cf. tab. 3.7)
kmod=0,8 - pentru încărcări de durată medie (cf. tab. 3.7)
gM=1,3 – la stări limită ultime pentru combinația fundamentală
kmod=0,714
27,57
fh,0,d  0,714   15,14N / mm 2
1,3

Calculul îmbinării
Momentul plastic de calcul al îmbinării:
M y ,k
My , d 
M
d3
My,k  0,8  fu,k (pentru buloane și dornuri)
6
18 3
My,k  0,8  400  31,10  10 4 N  mm
6
gM=1,1 – la stări limită ultime pentru combinația fundamentală pentru elemente metalice
folosite în îmbinări
31,10  10 4
My , d   28,27  10 4 N  mm
1,1

Capacitatea minimă a unui bulon pentru două planuri de lunecare


-pentru modul de cedare 1b:
R d  fh,1,k  t1  d  15,14  140  18  38,153  103 N
-pentru modul 2 de cedare:
 4  My, d 
R d  1,1  fh,1,d  t1  d   2   1
 f  t 2
 d 
 h,1, d 1 
 
R d  1,1  15,14  140  18   2 

4  28,27  10 4
15,14  140  18
2
 1  41965,08 

 
2  0,212  1
 
R d  20,446  103 N
pentru modul 3 de cedare:
R d  1,5  2  My,d  fh,1,d  d  1,5  2  28,27  10 4  15,14  18
R d  18,620  10 3 N

Rezistența minimă de calcul pentru un bulon și două secțiuni de forfecare


R d  2  18,620  10 3  37,239  103 N

Numărul de buloane:
Fd 40,2  10 4
n   10,79 ; se aleg 12 buloane
R d 37,239  10 3

Distanțe minime de amplasare (cf. tab. 4.8)


a=0o
-distanța între tije paralel cu fibrele:
a1≥(4+3)d=126mm; se alege a1=130mm;
-distanța între tije transversal la fibre
a2≥4d=72mm; se alege a2=75mm;
-distanța până la capătul încărcat
a3t≥7d=126mm si a3t≥80mm; se alege a3t=130mm;
-distanța până la marginea neîncărcată
a4c=3d=54mm; se alege a4c=55mm.

Verificarea elementelor îmbinate în secțiunea slăbită


F
 t,0, d  d ;
An
Fd  40,2  10 4 N ;
A br  2  140  300  8,40  10 4 mm 2
A  2  2  120  18  0,864  10 4 mm 2
A n  A br  A  8,40  10 4  0,864  10 4  7,54  10 4 mm 2
40,2  10 4
 t,0,d   5,33N / mm 2
7,54  10 4
f
ft,0,d  k mod t,0,k
M
gM=1,3 – la stări limită ultime pentru combinația fundamentală
kmod=0,714
21
ft,0, d  0,714  11,47N / mm 2
1,3
 t,0,d  5,33N / mm 2  ft,0,d  11,47N / mm 2

5.2.8. Exemplul 8

Calculul conform EUROCODE 5 a îmbinării unui stâlp în fundație la care se cunosc:


-stâlpul este realizat din lemn masiv de rășinoase clasa C35 și are secțiunea
200x200mm;
-îmbinarea se realizează cu buloane Φ24 clasa 4.6 și cu plăci metalice laterale cu
grosimea 12mm;
-efortul de calcul de compresiune din stâlp este de 22,8x10 4N (10,8x104N din acțiuni
permanente și 12,0x104N din acțiuni de durată medie).
Caracteristicile materialelor
-rezistența caracteristică pentru oțelul din buloane f u,k=400N/mm2 (cf. tab. 5.13 Furdui)
-rezistența caracteristică pentru lemn masiv f c,0,k=25N/mm2 (cf. tab. 3.8)
-densitatea caracteristică a lemnului rk=400Kg/m3 (cf. tab. 3.9 Furdui)
-rezistența caracteristică la strivire locală a lemnului:
fh,k  0,0821  0,01 d k ; rk=400Kg/m3; d=18mm
fh,k  0,0821  0,01 24  400  24,93N / mm2
-rezistența de calcul la strivire locală:
f
fh,o,d  k mod h,k
M
0,6  perm.  0,8  d.medie 0,6  10,8  10 4  0,8  12,0  10 4
k mod  
perm.  d.medie 10,8  10 4  12,0  10 4
kmod=0,6 - pentru încărcări permanente (cf. tab. 3.7)
kmod=0,8 - pentru încărcări de durată medie (cf. tab. 3.7)
gM=1,3 – la stări limită ultime pentru combinația fundamentală
kmod=0,71
24,93
fh,0,d  0,71   13,62N / mm 2
1,3
-rezistența de calcul a lemnului masiv:
f
fc ,o,d  k mod c,0,k
M
0,6  perm.  0,8  d.medie 0,6  10,8  10 4  0,8  12,0  10 4
k mod  
perm.  d.medie 10,8  10 4  12,0  10 4
kmod=0,6 - pentru încărcări permanente (cf. tab. 3.7)
kmod=0,8 - pentru încărcări de durată medie (cf. tab. 3.7)
gM=1,3 – la stări limită ultime pentru combinația fundamentală
kmod=0,71
25
fc ,0,d  0,71   13,65N / mm 2
1,3

Calculul îmbinării
-momentul plastic al îmbinării:
M y ,k
My , d 
M
d3
My,k  0,8  fu,k (pentru buloane și dornuri)
6
24 3
My,k  0,8  400  73,73  10 4 N  mm
6
gM=1,1 – la stări limită ultime pentru combinația fundamentală pentru elemente metalice
folosite în îmbinări
73,73  10 4
My,d   67,03  10 4 N  mm
1,1

Capacitatea de rezistență a unui bulon pentru o secțiune de lunecare pentru plăci


metalice subțiri (t=12mm=0,5d=12mm)
-pentru modul de cedare 1b:
R d  0,5  fh,2,d  t 2  d
R d  0,5  13,62  200  24  32,69  103 N
-pentru modul 3 de cedare:
R d  1,5  2  My,d  fh,2, d  d

R d  1,5  2  67,03  10 4  13,62  24  31,40  10 3 N

Rezistența minimă îm două secțiuni de lunecare


R d,mim  2  31,40  10 3  62,8  10 3 N

Numarul de buloane
N 22,8  10 4
n   3,6 ; se aleg 4 buloane Φ24
R d,min 62,8  103

Distante minime de amplasare a buloanelor (cf. tab. 4.8)


a=0o
a1≥(4+3)d=168mm; se alege a1=170mm;
a2≥4d=96mm; se alege a2=100mm;
a4c=3d=72mm; se alege a4c=75mm.

S-ar putea să vă placă și