Sunteți pe pagina 1din 2

Procesul INSTRUIREA CORPORATIVĂ A PERSONALULUI

Intrările Etapele procesului Ieșirile


START

 Rezultatele evaluării
personalului
Identificarea necesităților de
 Scăderea Vânzărilor instruire
 Reclamații client
 Strategia de dezvoltare

Evaluarea necesităților de
Plan de instruire
instruire

Estimarea bugetului de
Bugetul de personal Bugetul de instruire
instruire

NU APROBAREA
PLANULUI DE
INSTRUIRE

DA

Realizarea Planului de
instruire

Instruire Externă Instruire Internă

Expedierea Cererilor
de ofertă

Examinarea
Ofertelor de preț

Selectarea Ofertei
optime de preț

Încheierea
contractului de
prestări servicii

Planificarea și Data, ziua, ora și locația instruiri.


Agenda instruirii.
organizarea sesiunii
de instruire Numărul de participanți.
Durata totală a sesiunilor de formare
Lista de prezență a participanților
Instruirea propriu-
Suportul didactic
zisă
Rezultatele Evaluării participanților

Prelucrarea
rezultatelor
evaluării/
chestionării
participanților

Evaluarea
eficacității instruirii
(de către formator/
șeful ierarhic)

SFÂRȘIT

Responsabil de proces – Manager de Oficiu


Rezultatele procesului:
1) Gradul de realizare a Planului de instruire;
2) Respectarea bugetului de instruire;
3) Rata de participarea a salariaților la instruirile organizate.
Monitorizarea procesului:
1) Ofertele comerciale prezentate de furnizorii serviciilor de instruire.
2) Contractele de instruire încheiate cu furnizori.
3) Numărul de salariați ce au manifestat interesul de participare la instruire.
Resurse:
1) Bugetul în MDL;
2) Dorința și voința salariaților de a participa la sesiunile de instruire
3) Resurse Umane
4) Infrastructura, TIC
5) Pauze de cafea

S-ar putea să vă placă și