Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte pentru lucrarea individuala la disciplina Gestiunea hoteliera,

masterat

1. Organizaţii profesionale naționale și internationale a angajaţilor în


industria hotelieră şi de restauraţie. Rolul HORECA.
2. Rolul industriei ospitalității în dezvoltarea turismului. Contextul istoric si
actual al industriei hoteliere pe plan national, mondial. Dinamica
fenomenului.
3. Personalităţi cu renume în activitatea hotelieră şi de restaurație.
4. Tipologia reţelei unităţilor de cazare.Amenajarea de unităţi de cazare
atractive/inedite(hoteluri neobisnuite)-tendintă în conceperea și proectarea
hotelurilor.
5. Cadrul juridic (legislația) al Republicii Moldova privind afacerea in
domeniul HORECA.
6. Tipologia reţelei unităţilor de cazare. Formule de cooperare în industria
hotelieră. Situația din R.Moldova.
7. Segmentarea pieţei serviciilor hoteliere Metode de fidelizare client in
hotel. Practica lanturilor hoteliere.
8. Stiluri arhitecturale în construcţia si amenajamentul clădirilor hoteliere.
Modernismul(stilul modern-contemporan).
9. Constrangeri în proectarea cladirilor hoteliere. Norme de construcție și de
confort. Reglamentarea urbanistică.
10.Practici internaționale în stabilirea nivelului de confort al hotelurior pe
exempul Austria, Germania, Turcia etc.(sau la alegere).
11. Practici privind accesibilitatea persoanelor cu dezabilități la unitățile de
cazare. Experiența națională și internațională.
12.Practici în stabilirea nivelului de confort al hotelurior în cadrul structurilor
de lanț. (în baza datelor unui lanț hotelier).
13.Eco-managementul hotelier - concept, cerinţe, obiective. Integrarea eco-
managementului în politicile de gestiune hotelieră.
14.Concepte inovative dezvoltate de catre hotelieri in cadrul spatiilor de hotel.
Sisteme (Building Management Systems). Domotica.
15.Sisteme tehnice(instalatii ingineresti) in cadrul cladirii hoteliere. Aplicarea
codurilor de bune practici durabile în activitatea hotelieră
16.Securitatea muncii și securitatea antiincendiara in hotel.
17.Componenta calitativa a serviciului cazare. Acordarea primului ajutor in
cazuri exeptionale de catre personalul hotelului.
18.Produse de intretinere și curatenie in hotel. Managementul deşeurilor într-
o unitate hotelieră. Aplicarea cerintelor HACCP in hotel.
19.Aplicarea cerintelor de protectie a mediului inconjurator in activitatea
hoteliera. Hoteluri certificate ecologic.
20. Sisteme informationale specifice activității hotelului.
21.Servicii de agrement în hoteluri.Sisteme de
restaurație(alimentatie).Practica autohtona.
22.Motivarea personalului hotelier-practica structurilor de lant.
23.Hotel cert –standarde de calitate in hotel. Standardizarea internationala a
serviciilor hoteliere. Sisteme de certificare a produselor şi serviciilor eco-
hoteliere
24.Teoria preturilor in hotel. Strategii și metode de stabilire pretului pe
camera.
25.Aprovizionarea hotelului cu produse de primire si intretinere. Gestiunea
stocurilor.Tipuri de stocuri.
26.Materiale textile in hotel.
27. Managementul succesului financiar în hotel. Practica lanturilor hoteliere.
28.Managementul calitatii in hotelărie. Măsurarea satisfacţiei consumatorilor
de servicii hoteliere.
29.Concepte inovative dezvoltate de catre hotelieri in cadrul spatiilor de hotel.
Segmentarea pieţei serviciilor hoteliere Metode de fidelizare client in hotel.
Practica lanturilor hoteliere.
30.Comercializarea hotelului(produsului hotelier) prin INTERNET.
Elementele chee ale unei pagini Web.

Nume, numar Numar


subiect Studiu de
caz
1. 30, 2 1
2 29, 9 2
3 28, 5 3
4 26, 1 4
5 25, 3 5
6 24, 7 6
7 23, 4 7
8 6,22 8
9 10,21 9
10 11, 18 10
11 13, 27 11
12 20, 12 1
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S-ar putea să vă placă și