Sunteți pe pagina 1din 84

Irina Curelea

T O R M E T O D I C
ÎND R U M Ă 1
pentru grup a ma r e 2 0 2
5-6
ani

PLANIFICARE ORIENTATIVĂ
A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
SPECIFICE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR
Editura Booklet
www.booklet.ro

Pentru comenzi:
tel: 021 430.3095
email: comenzi@booklet.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a


României
CURELEA, IRINA
Îndrumător metodic pentru grupa mare
București : Booklet, 2016

ISBN 978-606-590-441-5
I. Curelea, Irina

371.671:373.2

Redactor: Ioana Tudose


Tehnoredactare: Carmen Dumitrescu
Design: Anca Vrănescu

© Editura Booklet 2016


Toate drepturile asupra lucrării aparțin editurii
Irina Curelea

ÎNDRUMĂTOR METODIC
PENTRU
Grupa mare - 5-6 ani

Planificare orientativă a
activităților de învățare specifice
învățământului preșcolar

Booklet
Argument

Educația timpurie prevede, în contextul actual, o proiectare didactică novatoare,


corespunzătoare fiecărui nivel de vârstă a copiilor preșcolari, care are la bază for-
marea de concepte, abilități, atitudini și competențe.
Conform noului curriculum, atât predarea cunoștințelor cât și evaluarea se
realizează în cadrul a șase teme:
1. Cine sunt/ suntem?
2. Când, cum și de ce se întâmplă?
3. Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
4. Cine și cum planifică/ organizează o activitate?
5. Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
6. Ce și cum vreau să fiu?
Am realizat prezenta planificare orientativă conform acestei tematici și ea se
adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar cu program prelungit și
normal, care aleg să folosească la grupă caietele de lucru din colecția Editurii
Booklet.
Pentru obținerea unor rezultate cât mai bune, nu uitați să țineți seama de cei trei
factori esențiali:
1. La grupă, atmosfera de lucru să fie ludică, plăcută și destinsă;
2. Exprimarea copiilor să fie încurajată permanent în spiritul unei „libertăți
organizate”, bazată pe observare, gândire, interpretare, predicție și
autoevaluare;
3. Transformarea actului educațional într-o activitate atractivă, printr-o motivare
eficientă a tot ce este întreprins în cadrul activităților.

Vă urez un an bun și mult spor.

Autoarea.
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Grupa de vârstă mare 5-6 ani

Activități pe domenii
10 +10 3 h X 5 zile = 15 h
experiențiale

61-73 luni Jocuri și activități


10 +5 1 h X 5 zile = 5 h
didactice alese
(5,1-6 ani
Activități de dezvoltare 6 +11 1 h X 5 zile = 5 h
personală
TOTAL 26 +26 25 h

Notă:
*
Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădinițe: normal (ON), prelungit (OP) și săptămânal
(OS). La programul prelungit și săptămânal, numărul de activități menționat reprezintă activitățile
care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).
3
PROGRAM ZILNIC - grupe cu orar normal

Repere orare Jocuri și activități Repere orare Activități de dezvoltare


didactice alese personală

8,00-9,00 Jocuri și - Rutină: Primirea copiilor


activități alese (deprinderi specifice)

9,00-11,30 - Activitate pe domenii Rutină: Întâlnirea de


experiențiale dimineață (15 minute)
Rutină și tranziție: Ne
pregătim pentru activități
(deprinderi de igienă
individuală și colectivă,
deprinderi de ordine și
disciplină, deprinderi de
autoservire)
Rutină: Gustarea (deprinderi
specifice)

11,30-13,00 Jocuri și activități - Activitate opțională (singura


recreative de acest tip la nivel I și
ambele - în zile diferite -, la
nivel II)
Rutină și tranziție: În aer
liber! (deprinderi igienă
individuală și colectivă,
deprinderi de ordine și
disciplină, deprinderi de
autoservire)

13,00 - - Rutină: Plecarea de acasă


(deprinderi specifice)

4
PROGRAM ZILNIC - grupe cu orar prelungit
Repere orare Jocuri și activități Repere orare Activități de dezvoltare personală
didactice alese

8,00-8,30 Jocuri și - Rutină: Primirea copiilor (deprinderi


activități alese specifice)

8,00-8,30 - Rutină: Micul dejun


(deprinderi specifice)

9,00-11,00 Jocuri și Activitate pe Rutină: Întâlnirea de dimineață (15 minute)


activități alese domenii Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru
experiențiale activități (deprinderi de igienă individuală
și colectivă,
deprinderi de ordine și disciplină,
deprinderi de autoservire)

11,00-13,30 Jocuri și activități - Activitate opțională (singura de acest tip


recreative la nivel I și ambele - în zile diferite -, la nivel
II)
Rutină și tranziție: În aer liber! (deprinderi
igienă individuală și colectivă, deprinderi
de ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire)
Rutină: Masa de prânz (deprinderi
specifice)

13,30-15,30 Activități de relaxare - Rutină și tranziție: Ne pregătim să ne


Jocuri și relaxăm! (deprinderi igienă individuală și
activități alese colectivă, deprinderi de ordine și
disciplină, deprinderi de autoservire)

15,30-16,00 - - Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)

16,00-17,30 Jocuri de dezvoltare Activități Rutină și tranziție: Din nou la joacă!


a aptitudinilor indi- recuperatorii pe (deprinderi igienă individuală și colectivă,
viduale domenii deprinderi de ordine și disciplină,
experiențiale deprinderi de autoservire)
Activitate opțională (singura de acest tip la
nivel I și ambele - în zile diferite -, la nivel II)

17,30 - - Rutină: Plecarea copiilor (deprinderi


specifice)
5
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
__________________
Semestrul I - 14 săptămâni -_________ septembrie _________ - _________ decembrie _________
- vacanța intrasemestrială - _________ octombrie _________ - _________
- vacanța de iarnă
(intersemestrială) - _________ decembrie _________ - _________ ianuarie _________

SĂPTĂMÂNA TEMA SUBTEMA


NR. DATA
CRT.
1 EVALUARE INIȚIALĂ GRĂDINIȚĂ, BUN GĂSIT!
2 EVALUARE INIȚIALĂ SĂ NE AMINTIM DESPRE...
3 CINE SUNT/ SUNTEM? EU ȘI CORPUL MEU
4 CINE SUNT/ SUNTEM? FAMILIA MEA
5 CINE SUNT/ SUNTEM? CEI DIN JURUL MEU
6 CÂND, CUM ȘI DE CE PĂȘIM PE COVOR DE FRUNZE
SE ÎNTÂMPLĂ?
7 CÂND, CUM ȘI DE CE LEGUME VESELE DE TOAMNĂ
SE ÎNTÂMPLĂ?
8 CÂND, CUM ȘI DE CE FRUCTE PLINE DE VITAMINE
SE ÎNTÂMPLĂ?
9 CÂND, CUM ȘI DE CE FRUMUSEȚEA ȘI PARFUMUL
SE ÎNTÂMPLĂ? FLORILOR DE TOAMNĂ
10 CINE SUNT/ SUNTEM? NOI SUNTEM ROMÂNI ȘI
SUNTEM EUROPENI
11 CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM SĂ-L AȘTEPTĂM PE
CEEA CE SIMȚIM? MOȘ NICOLAE
12 CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI PRIMII FULGI DE NEA,
AICI, PE PĂMÂNT? LA FEREASTRA MEA
13 CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM SĂ-L AȘTEPTĂM PE
CEEA CE SIMȚIM? MOȘ CRĂCIUN
14 CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI DE CE NE PLACE IARNA?
AICI, PE PĂMÂNT?

6
Semestrul al II-lea - 20 săptămâni -_________ ianuarie _________ - _________ iunie _________
- școala altfel -_________ - _________
- vacanța de primăvară _________ aprilie -_________ mai _________
- vacanța de vară - _________ iunie _________ - _________ septembrie _________
SĂPTĂMÂNA TEMA SUBTEMA
NR. DATA
CRT.
1 CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI ÎN LUMEA FERMECATĂ
AICI, PE PĂMÂNT? A POVEȘTILOR
2 EVALUARE SUMATIVĂ CE NE ADUCE TOAMNA?
SEMESTRUL I
3 EVALUARE SUMATIVĂ CÂT DE MULTE AM ÎNVĂȚAT!
SEMESTRUL I
4 CÂND, CUM ȘI DE CE CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS
SE ÎNTÂMPLĂ?
5 CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI PLANETA PĂMÂNT - PLANETA
AICI, PE PĂMÂNT? OAMENILOR
6 CÂND, CUM ȘI DE CE NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ
SE ÎNTÂMPLĂ?
7 CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM MĂRȚIȘOARE PENTRU FIECARE
CEEA CE SIMȚIM?
8 CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM ÎȚI MULȚUMESC, MAMĂ!
CEEA CE SIMȚIM?
9 CÂND, CUM ȘI DE CE PARFUM DE PRIMĂVARĂ
SE ÎNTÂMPLĂ?
10 CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI PĂSĂRI ȘI INSECTE
AICI, PE PĂMÂNT?
11 CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? CÂND VOI FI MARE, AȘ VREA SĂ FIU...
12 CINE ȘI CUM PLANIFICĂ, SĂ PĂSTRĂM NATURA CURATĂ!
ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?
13 CINE ȘI CUM PLANIFICĂ, NE PREGĂTIM DE PAȘTE
ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?
14 CÂND, CUM ȘI DE CE LUMEA ANIMALELOR PREISTORICE
SE ÎNTÂMPLĂ? - DINOZAURII
15 CÂND, CUM ȘI DE CE LUMEA ANIMALELOR
SE ÎNTÂMPLĂ? DOMESTICE
16 CÂND, CUM ȘI DE CE LUMEA ANIMALELOR SĂLBATICE
SE ÎNTÂMPLĂ?
17 CÂND, CUM ȘI DE CE LUMEA DE SUB APE
SE ÎNTÂMPLĂ?
18 CINE ȘI CUM PLANIFICĂ, 1 IUNIE - ZIUA COPIILOR
ORGANIZEAZĂ O ACTIVITATE?
19 CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? VOI FI ȘCOLAR

20 EVALUARE SUMATIVĂ LA REVEDERE, GRĂDINIȚĂ!


FINALĂ
7
Abrevieri
1. ADE - ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
ADE1 - ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE DE DIMINEAȚĂ
ADE2 - ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE DE DUPĂ-AMIAZĂ
- DLC - DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
- DȘ1 - DOMENIUL ȘTIINȚE - CUNOAȘTEREA MEDIULUI
- DȘ2 - DOMENIUL ȘTIINȚE - MATEMATICĂ
- DOS1 - DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
- DOS2 - DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE - ACTIVITĂȚI PRACTICE
- DEC1 - DOMENIUL ESTETIC CREATIV - ACTIVITATE MUZICALĂ
- DEC2 - DOMENIUL ESTETIC CREATIV - DESEN, PICTURĂ, MODELAJ
- DPM - DOMENIUL PSIHOMOTRIC

2. ADP - ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


ÎD - ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ
R - RUTINE
T - TRANZIȚII

3. ALA - ACTIVITĂȚI LIBER ALESE


ALA1 - ACTIVITĂȚI LIBER ALESE DESFĂȘURATE PE CENTRE DE INTERES
- A - ARTE
- B - BIBLIOTECĂ
- C - CONSTRUCȚII
- J.M. - JOCURI DE MASĂ
- J.R. - JOCURI DE ROL
- Ș - ȘTIINȚĂ
ALA2 - ACTIVITĂȚI LIBER ALESE COMPLEMENTARE
- JD - JOC DISTRACTIV
- JMȘ - JOC DE MIȘCARE

4. O - OBIECTIV

5. ON - ORAR NORMAL
OP - ORAR PRELUNGIT
OS - ORAR SĂPTĂMÂNAL

8
ObIECTIVELE CADRU ȘI DE REFERINȚĂ
1. DOMENIUL LIMbĂ ȘI COMUNICARE
Obiective cadru:
* Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale
orale;
* Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
* Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
* Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris.

Obiective de referință:
Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor.
Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple; să reacţioneze la acestea. Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile
acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles.Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect. Să-şi
îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/ sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan
să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical. Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte,
înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia. Să fie capabil să creeze el însuşi (cu ajutor)
structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive. Să recunoască
existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte. Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie). Să găsească ideea
unui text, urmărind indiciile oferite de imagini.
Să manifeste interes pentru citit.
Să recunoască cuvinte simple şi litere în contexte familiare.
Să recunoască literele alfabetului şi alte convenţii ale limbajului scris.
Să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date.
Să perceapă şi să discrimineze între diferitele forme, mărimi, culori – obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de
contururi etc.
Să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora.
Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţia.
Să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire
(ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/ existenţei unui
pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/ unui loc etc.)
Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, literelor şi cifrelor, învăţând să le traseze.

2. DOMENIUL ȘTIINȚE
Obiective cadru:
* Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice;
* Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură, întrebuinţând un
vocabular adecvat;
* Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice;
* Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare
* Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii adecvate;
* Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii
pentru investigarea acestuia;
* Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale;
* Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;
* Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei
atitudini pozitive faţă de acesta.
9
Obiective de referință:
Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea
obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime,
culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan. Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite
în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare,
apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă. Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze
obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat. Să înţeleagă raporturi cauzale între
acţiuni, fenomene (dacă...atunci) prin observare şi realizare de experimente. Să recunoască, să denumească, să
construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri. Să efectueze operaţii şi deducţii
logice, în cadrul jocurilor cu piesele geometrice. Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi
cifrele corespunzătoare. Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10.
Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal. Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor
criterii date ori găsite de el însuşi. Să compună şi să rezolve probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele
1-10. Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întîlnite în viaţa de zi cu zi sau în
poveşti, povestiri. Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre
ele. Să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat.
Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului. Să
cunoască existenţa corpurilor cereşti, a vehiculelor cosmice. Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.
Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii.

3. DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
Obiective cadru:
* Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilităţii de a intra în relaţie
cu ceilalţi;
* Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de
ceilalţi;
* Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă)
* Dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii
* Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului
român;
* Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
* Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru
necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
* Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific.

Obiective de referință:
Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală (ex.:
importanţa alimentelor sănătoase pentru organismul uman; reguli ale activităţii şi ale jocului, în vederea evitării unor
situaţii periculoase; reguli de minimă protecţie a naturii şi pericolul încălcării lor; reguli privind protecţia vieţii proprii şi
a celor din jur etc.). Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă,
grupul de joacă) Să negocieze şi să participe la decizii comune. Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente
şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute. Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să
manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului. Să descrie şi să identifice elemente
locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale,
istorice, religioase, etnice). Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice.
Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice. Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din
natură şi sintetice. Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în
10
cadrul activităţilor practice. Să se raporteze la mediul apropiat, contribuind la îmbogăţirea acestuia prin lucrările
personale. Să dobândească comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe
şi obiecte. Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând norme de comportament corect şi util
celorlalţi. Să-şi formeze deprinderi practice şi gospodăreşti. Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

4. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV


Obiective cadru:
* Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje;
* Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul înconjurător
(natură, artă şi viaţa socială);
* Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
* Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii;
* Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
* Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale.

Obiective de referință:
Să redea teme plastice specifice desenului. Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici
specifice picturii. Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice. Să recunoască
elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul înconjurător. Să cunoască şi să diferenţieze
materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora Să utilizeze un limbaj adecvat
cu privire la diferitele activităţi plastice concrete Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând
materiale şi tehnici diverse alese de el . Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.
Să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi
preocupărilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje, activităţi cotidiene ale
oamenilor). Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului. Să diferenţieze auditiv timbrul sunetelor din
mediul apropiat şi al sunetelor muzicale. Să diferenţieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a
sunetelor muzicale. Să diferenţieze auditiv durata determinată a sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale
Să diferenţieze auditiv înălţimea sunetelor muzicale. Să intoneze cântece pentru copii. Să cânte acompaniaţi de
educatoare. Să acompanieze ritmic cântecele. Să cânte cântecele în aranjamente armonico-polifonice elementare.
Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia. Să exprime prin mişcare starea sufletească
creată de muzica audiată. Să exprime într-un joc impresia muzicală. Să improvizeze spontan, liber scurte motive
sincretice: text onomatopeic + melodie, text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare. Să
asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, corespunzătoare specificului de vârstă
al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia.

5. DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Obiective cadru:
* Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitaraplicative;
* Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
* Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.

Obiective de referință:
Să fie capabil să execute mişcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri, căţărări. Să cunoască şi să aplice
regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului. Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic.
Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare). Să perceapă componentele
spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare). Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite
contexte. Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru
a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri. Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de
echipă, de competiţie, fair-play.
11
Semestrul I Săptămâna 1
Tema: Evaluare inițială
Subtema: „Grădiniță, bun găsit!”

Activități de învățare dimineața

Ziua / Activități pe domenii experiențiale


Activități de dezvoltare personală
Activități liber alese
Data ADE
ADP, ALA
ADP ˗ ÎD
L R ˗ „Salutul” (deprinderea de a saluta)
Activitate integrată

T ˗ „Te salut, mă saluți și la grădi venim mulți!”


DȘ1 + DEC1 (convorbire + activitate muzicală)

O1 ˗ dezvoltarea capacității de cunoaștere


„Bună dimineața, dragă grădiniță!“
U
ALA1 ˗ B „Cum am petrecut vacanța” ˗
(exerciții de folosire a salutului)
a mediului înconjurător, precum și stimularea
N
O2 ˗ Formarea capacității de exprimare C ˗ „Grădinița mea”
curiozității pentru investigarea acestuia propoziție

JR ˗ „De-a educatoarea și copiii”


I ALA2 ˗ Jocuri în curtea grădiniței
prin muzică

DȘ2 ˗ exerciții cu material individual ADP ˗ ÎD


M R ˗ „Bună dimineața!”/ „Bună ziua!”
O ˗ Dezvoltarea capacității de recunoaștere,
„Mare, lung, gros, lat...”
A (deprinderea de a saluta la venirea și plecarea

T ˗ „Găsește-ți locul” ˗ JD
denumire, constituire și utilizare a mulțimilor din grădiniță)
R
DEC2 ˗ desen „Grădinița mea” ALA1 ˗ B ˗ memorare „Grădinița”
după criteriile date
Ț O ˗ Stimularea expresivității și a creativității A ˗ Amintiri din vacanță
JM ˗ Recunoaște litera
I ALA2 ˗ Jocuri în curtea grădiniței
prin desen

DLC ˗ Joc didactic ADP ˗ ÎD ˗ R „Ordine la dulăpior” ˗ deprinderea


M
O ˗ Dezvoltarea capacității de a despărți T ˗ „Dreapta ˗ stânga, sus˗jos, pe cărare merg
„Câte silabe are cuvântul?” de a aranja lucruri)
I
voios” ˗ mers pe recitativ ritmic.
E
DOS2 ˗ „Grădinița mea” ALA1 ˗ JR ˗ „Întâmplări din vacanță”
R și număra silabele cuvintelor date

˗ colaj din forme geometrice


C
O ˗ dezvoltarea și verificarea abilităților
JM: „Formează întregul”
U
ALA2 ˗ Jocuri în curtea grădiniței
A: Pictăm cifre
R
I de asamblare și lipire

DȘ2 ˗ Joc didactic „Elementele sortăm și ADP ˗ R ˗ „Aranjăm jucăriile” ˗ deprinderea de

O ˗ Recunoaștere, denumire și constituire T: Joc distractiv „Rece ˗ cald”


mulțimi apoi formăm!” a menține ordinea
J
ALA1 ˗ B ˗ „Citim imagini despre grădiniță”
DPM ˗ Parcurs aplicativ „În excursie” A ˗ pictăm litere
O de mulțimi după criteriul dat
I
O ˗ dezvoltarea deprinderilor motrice de bază ALA2 ˗ Jocuri în aer liber
(exemple de mers, alergare și sărituri) JR: „De-a magazinul de jucării”

DLC ˗ Joc didactic ADP ˗ R ˗ „Cuvinte fermecate”


V
O ˗ dezvoltarea capacității de a recunoaște T ˗ „Împreună ne jucăm și frumos
„Cu ce sunet începe cuvântul...?” (deprinderea de a folosi formulele de politețe)
I
DOS1 ˗ Convorbire „Cum ne comportăm ALA1 ˗ Ș ˗ „Cum ne comportăm la joacă?”
ne comportăm”
N
sunetele în cuvintele date

E
O ˗ dezvoltarea deprinderilor de comportare B ˗ Scriem linii orizontale și verticale
la grădiniță?” (reguli de joc)
R C ˗ Aparate de joacă
ALA2 ˗ Jocuri în aer liber
civilizată
I

12
Activități de învățare după ˗ amiaza

Activități de dezvoltare personală

Activități pe domenii experiențiale ˗ recuperatorii


Activități liber alese

ADP ˗ R ˗ „Salut prietenesc!” ADE2 ˗ Activitate integrată


T ˗ „1˗2, 1˗2, mergem toți Ș ˗ „Grădinița mea”
ALA1

˗ observ
DȘ1 + DEC1 fișă de lucru + audiție

˗ exerciții de mers în perechi de A ˗ „Jucării” O1 ˗ dezvoltarea capacității de


în pas vioi!” „Grădiniță dragă!”

˗ desen
O2 ˗ dezvoltarea deprinderii de a
câte doi cunoaștere a mediului
ALA2: Jocuri în curtea grădiniței
audia și înțelege un text muzical

ADP ˗ R ˗ „Bună dimineața!


A ˗ „Jucăria preferată”
ALA1 ADE2: joc didactic

˗ deprinderea de a saluta DEC2 ˗ pictură


Bună ziua!” „Observă și așază corect!

C ˗ „Băncuțe în parc”
(modelaj)

ALA2 ˗ jocuri în curtea grădiniței O1 ˗ dezvoltarea capacității de a


la venirea/ plecarea „Bun găsit, grădinița mea!”

T ˗ „Merg în șir, nu mă deșir!” ˗


la/ de la grădiniță
O2 ˗ stimularea creativității prin
opera cu mulțimi
exerciții de mers cu oprire la pictură
semnal

ADP ˗ R ˗ „Ordine la dulăpior”


Ș ˗ „Vântul și ploaia” DLC ˗ JD ˗ „Despărțirea în silabe”
ALA1 ADE2: fișă de lucru

T ˗ jocuri de mișcare cunoscute O1 ˗ dezvoltarea deprinderii


(deprinderea de a fi ordonat)

˗ „Balonașul” C ˗ „Jucării”
(fenomene ale naturii)

˗ „Cercul mare” ALA2 ˗ Concurs în curtea DOS2 ˗ aplicație „Flori pentru


tehnicii de despărțire în silabe

O2 ˗ perfecționarea abilităților
grădiniței „Cine ajunge primul?” doamna educatoare”
practice cunoscute

ADP ˗ R ˗ „Aranjăm jucăriile


Ș ˗ „Completăm calendarul
ALA1 ADE2: exercițiu cu material

DȘ2 ˗ „Mulțimi”
noastre” (deprinderea de a păstra individual

T ˗ „Câte unul pe cărare” JM ˗ „Cu ținte ne jucăm și ceva


DPM ˗ joc sportiv
ordinea jucăriilor) naturii”

˗ joc cu text și cânt


O1 ˗ exersarea deprinderilor
ALA2 ˗ Jocuri distractive în aer
frumos formăm” „Ștafeta preșcolarilor”

liber matematice (sortare mulțimi


O2 ˗ exersarea deprinderii de mers
conform criteriu)
și alergare
ADP ˗ R ˗ „Sunt politicos” ALA1 ˗ B ˗ „Ornăm fusta păpușii! ADE2: fișă de lucru
˗ exerciții grafice DLC ˗ cuvinte - silabe - litere
JR ˗ „la magazinul de jucării” O ˗ recunoașterea sunetelor din
(folosirea formulelor de politețe

T ˗ „Împreună ne jucăm și frumos ALA2 ˗ Jocuri în curtea grădiniței cuvintele date


adecvate)

ne comportăm!” DOS1 ˗ lectură după imagini

O ˗ norme de comportare civilizată


„La grădiniță”

13
Semestrul I Săptămâna 2
Tema: Evaluare inițială
Subtema: Să ne amintim despre...

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L DȘ1 + DEC2 ˗ Joc didactic + modelaj ADP ˗ ÎD ˗ R „Mănânc frumos” ˗ deprinderea


Activitate integrată

O1 ˗ cunoașterea unor elemente componente T ˗ „Hai cu mine, măi vecine!” ˗ JM


„Ce ne amintim despre...” de a mânca îngrijit și de a face curat după masă
U
ale lumii înconjurătoare și interdependența ALA1 ˗ A „Biblioteca” ˗ exercițiu grafic
N
O2 ˗ redarea temei plastice prin modelaj
dintre ele B „Citim povești ilustrate”

ALA2 ˗ „Podul de piatră” ˗ JD


C „Biblioteca mea”
I
DȘ2 ˗ joc logic ADP ˗ ÎD ˗ R „Sunt curat și ordonat!”
M ˗ deprinderea de a strânge resturile alimentare
O ˗ recunoașterea pieselor geometrice ˗
„Biblioteca”

T ˗ „Mergi cum zic” ˗ deplasare spre diferite


A și de a le pune la coș

DOS2 ˗ „Băiatul și fetița”


caracteristici
R
˗ colaj din figuri geometrice ALA1 ˗ Ș: „Alege și grupează”
direcții indicate
Ț O ˗ dezvoltarea abilităților de asamblare și
JM: „Povești îndrăgite” ˗ puzzle
C: „Căsuța jucăriilor”
I ALA2 ˗ Jocuri în curtea grădiniței
lipire

DLC1 ˗ Joc didactic ADP ˗ ÎD ˗ R „Al meu, al tău, al nostru”


˗ deprinderea de a respecta regulile posesiei
M
T ˗ „Jucăriile buclucașe” ˗ JD
I
O ˗ distingerea sunetelor și a silabelor din
„Sunete, silabe, cuvinte, propoziții”

ALA1 ˗ JR ˗ „De˗a bibliotecarii”


E
A ˗ „Decorăm coperta cărții”
R
DEC1 ˗ Audiție „Cutiuța muzicală”
cuvintele date și alcătuirea de propoziții
Ș ˗ „Privim cu lupa litere”
C
˗ cântece pentru copii
ALA2 ˗ „Scrisorica” ˗ JM
U
R O ˗ dezvoltarea capacității de receptare a unor
I creații muzicale
ADP ˗ ÎD ˗ R „Iubesc jucăriile” ˗ deprinderea
DȘ2 + DOS1 ˗ exerciții cu material individual +
Activitate integrată

T ˗ „Fă ca mine!” ˗ joc imitativ


de a îngriji jucăriile
J „Ne jucăm ˗ ne jucăm și-apoi frumos așezăm!” ALA1 ˗ Ș ˗ „Spune unde am așezat”
activitate practică

O O1 ˗ formarea deprinderii de a ordona după B ˗ „Ajută jucăria!” ˗ labirint


A ˗ „Semnul de carte” ˗ pictură
I ALA2 ˗ Jocuri distractive cunoscute
anumite criterii (formare mulțimi după formă și

O2 ˗ consolidarea deprinderii de a păstra


mărime)

ordinea și curățenia jucăriilor


DLC2 ˗ Povestiri ale copiilor ADP ˗ ÎD ˗ R „Îmi place ordinea” ˗ deprinderea
V
O ˗ formarea deprinderilor de a reda aspecte
„Povestea preferată” de a așeza obiectele din sala de grupă la locul
I T ˗ „Batista” ˗ JMȘ
lor
N DPM ˗ „La plimbare prin lumea poveștilor” ˗ ALA1 ˗ Ș ˗ „Rece ˗ cald” ˗ Joc de atenție
dintr-un text cunoscut

E A ˗ „Cărți colorate” ˗ modelaj


O ˗ consolidarea diferitelor forme de mers, JR ˗ „De-a vânzătorul”
parcurs aplicativ
R alergare, sărituri ALA2 ˗ „Popice” ˗ aruncare la țintă
I
14
Activități de învățare după ˗ amiaza
Activități de dezvoltare personală

Activități pe domenii experiențiale ˗ recuperatorii


Activități liber alese

R ˗ „Mănânc frumos!”
(deprinderea de a mânca îngrijit și Ș ˗ „De ce mergem la grădiniță?”
ALA1 Activitate integrată

˗ convorbire
DȘ1 + DEC1

T ˗ „Ghici, ghicitoarea mea!” JR ˗ „De-a grădinița”


de a face curat după masă) lectură după imagini + desen

O1 ˗ cunoașterea unor
„De acasă la grădiniță”
ALA2: Jocuri în curtea grădiniței
componente ale lumii
O2 ˗ dezvoltarea creativității
înconjurătoare
folosind tehnica desenului
R ˗ „Sunt curat și ordonat” DȘ2 ˗ fișă de lucru „Ce știu
JM ˗ „Puzzle” ˗ povești
ALA1

A ˗ „Jucării” ˗ pictură O ˗ recunoașterea pieselor


(deprinderea de a strânge despre figurile geometrice?”

ALA2 ˗ jocuri în aer liber


resturile alimentare și de a le

T ˗ „Copiii veseli și curați” ˗ JMȘ DOS2 ˗ lucrare colectivă ˗ colaj


pune la coș) geometrice cu cele patru atribute

O ˗ dezvoltarea abilităților de
„Grădinița” din figuri geometrice

asamblare și lipire

R ˗ „Al meu, al tău, al nostru” DLC1 ˗ fișă de lucru „Sunt isteț”


B ˗ „Citim imagini diverse din O ˗ verificarea cunoștințelor
ALA1
(deprinderea de a respecta

T ˗ „Prinde-mă, dacă poți!” ˗ joc JM ˗ „Drumul spre grădi” ˗


regulile posesiei) cărți cu grădinița” specifice: sunete, litere, cuvinte,

DEC1 ˗ concurs de interpretare


silabe, propoziții

ALA2 ˗ Jocuri cu mingea, O ˗ verificarea capacității de a reda


sportiv labirint

învățate cântece cunoscute

R ˗ „Iubesc jucăriile”
JR ˗ „De-a educatoarea și copiii” DȘ2 + DOS1 ˗ joc didactic +
ALA1 Activitate integrată

T ˗ „Atinge jucăria”
(deprinderea de a îngriji jucăriile)

˗ joc sportiv ALA2 ˗ sărituri cu coarda


C˗ „Mobilierul grupei” convorbire
O1 ˗ verificarea deprinderii de
„Așază-mă la locul meu!”
ordonare a mulțimilor după criterii
O2 ˗ verificarea deprinderii de a
date
păstra ordinea și curățenia la
jucării
R ˗ „Îmi place ordinea” DLC2 ˗ joc didactic „Recunoaște
B ˗ vizionare youtube.com
ALA1:
O ˗ verificarea deprinderii de a se
(deprinderea de a așeza personajul și povestea”

JM ˗ „Grupează după cerință” ˗


obiectele din sala de grupă la „Copiii la grădiniță”

T ˗ „Cine așază primul” ˗ întrecere


locul lor) exprima corect și cursiv, verificarea
cunoștințelor legate de poveștile
ALA2 ˗ jocuri în curtea grădiniței
figuri geometrice
DPM ˗ euritmie
învățate

O ˗ dezvoltarea abilității de a
„Dansul personajelor”
executa mișcări adecvate ritmului
și textului muzical
15
Semestrul I Săptămâna 3
Tema: Cine sunt/ suntem?
Subtema: Eu și corpul meu

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L DȘ1 + DOS2 ˗ Observare + colaj


Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Eu sunt mic, dar voinic” -
deprinderea de a se pune în valoare

O1 ˗ dezvoltarea abilității de a recunoaște și


„Acesta sunt eu!” în cadrul grupului
U T - „Scrisorica” - JM

O2 ˗ formarea deprinderii de a asambla și lipi


denumi părțile principale ale corpului omenesc ALA1 - Ș - „Citim imagini din atlasul anatomic”
N C - „Dulapul de haine”
corect părțile componente ale corpului A - „Completează ce lipsește”
I unui copil ALA2 - Jocuri de mișcare în aer liber

DȘ2 ˗ exerciții cu material individual ADP - ÎD - R - „Acesta este semnul meu”


M
O ˗ formarea deprinderii de a observa și
„Observă și rezolvă” (deprinderea de a-și cunoaște simbolul
A selecta elementele mulțimilor după culoare,
personal)
T - „Cât ai spune unu, doi, trei” - JMȘ
R DPM ˗ „Haideți să călătorim!”
lungime, înălțime ALA1 - B - Memorizare - „Degetele” de

O ˗ exersarea diferitelor forme de mers și


Nicolae Nasta
Ț A - Desen - „Copilul”
alergare Ș - Răsfoim atlase anatomice
I ALA2 - „Unde ești, Chimiță?”- JMȘ
DLC1 ˗ Convorbire ˗ „Eu sunt ˗ tu ești!”
O ˗ dezvoltarea capacității de cunoaștere și
M ADP - ÎD - R - „Dulăpiorul ordonat”
I (deprinderea de a păstra ordine)

DOS1 ˗ Joc didactic „Sunt curat dacă fac ...”


E înțelegere a alcătuirii corpului uman T - „Batista” - JMȘ

O ˗ formarea unei atitudini pozitive față de sine


R ALA1 - B - „Citim imagini cu copii din cărți”
C JM - Corpul omenesc - puzzle
U și față de ceilalți C - „Dulăpioare pentru rechizite”
R ALA2 - „Sfoara” - JMȘ
I
DȘ2 ˗ Joc logic „Cum este și cum nu este ADP - ÎD - R - „Dulăpiorul de haine”

O ˗ intuirea componentelor unei mulțimi și


această piesă?” (deprinderea de a păstra ordinea la vestiar)
J determinarea atributelor pieselor cu ajutorul
T - „Minge, minge sus/ jos” - JMȘ
ALA1 - A - „Așa sunt eu”
O
DEC1 ˗ Cântec „Eu sunt numai un copilaș”
negațiilor JM - „Nu te supăra, frate!”
I
O ˗ formarea capacității de a recepta și reda
JR - „Frățiori și surioare”
ALA2 - „1-2, 1-2, în perechi pornim vioi” - JD
un cântec
DLC2 + DEC2 ADP - ÎD - R - „Copiii cuminți se spală”
V
O1 ˗ dezvoltarea capacității de a reprezenta și
Joc didactic + desen „Eu sunt ...” (deprinderea de a se spăla pe mâini înainte,
I după masă și când e nevoie)

O2 ˗ stimularea creativității prin desen


de a˗și descrie propria persoană T - „Baba oarba” - JMȘ
N ALA1 - JR - „De-a copilul în familie”
E C - „Casa mea”
R A - „Prosopul și săpunul”
ALA2 - „Spune ce fac” - joc mut
I

16
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Sunt mic, dar voinic” ALA1 Activitate integrată


- deprinderea de a se pune în JM - „Corpul omenesc” DȘ1 + DOS1
valoare în cadrul grupului - puzzle Convorbire

O1 ˗ recunoașterea părților
T - „Așa copil cuminte-mi place” Ș - De ce trebuie să mă spăl? „Îmi iubesc corpul!”
ALA2 - Jocuri în curtea grădiniței

O2 ˗ consolidarea deprinderilor
corpului omenesc
de igienă personală

O ˗ consolidarea deprinderilor
R - „Semnul meu” ALA1 DȘ - joc didactic „Așază corect!”
(deprinderea de a recunoaște C - „Dulăpioare pentru rechizite și
simbolul personal) haine” matematice - scara numerică 1-5/
T - „Luați seama bine!” - JM JR - „De-a mama/ tata și copilul” 5-1
ALA2 - Jocuri în aer liber DPM - parcurs aplicativ

O ˗ exersarea mersului și a
„La plimbare în parc!”

alergării (diferite tipuri)

R - „Dulăpiorul ordonat” ALA1 DLC1 - Lectură după imagini

O ˗ consolidarea capacității de
(deprinderea de a păstra ordinea A - „Hăinuțele mele” „Copilul”
la rechizite) (desen)
T - „Ne jucăm cu degețelele” Ș - „Drepturile mele” cunoaștere a corpului uman
- joc cu text și cânt (drepturile copiilor) - conversație DOS1 - fișă de lucru

O ˗ consolidarea activităților
ALA2 - Jocuri în curtea grădiniței „Așa da! Așa nu!”

pozitive față de sine


R - „Dulăpiorul de haine” ALA1 DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt
O ˗ recunoașterea figurilor
(deprinderea de a păstra ordine Ș - „Responsabilitățile membrilor „Figuri geometrice”
la vestiar) familiei”
T - „Țăranul e pe câmp” - JMȘ C - „Mobilierul din camera mea” geometrice și a caracteristicilor lor
ALA2 - Jocuri în curtea grădiniței DEC1 - audiție
O ˗ consolidarea capacității de a
„Cântece pentru copii”
asculta și înțelege mesajele
cântecelor

R - „Copiii cuminți se spală” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a se spăla) A - Modelaj DLC2 + DEC2
T - „Umbra” - JM „Copilul” Convorbire + modelaj

O1 ˗ consolidarea capacității de a
JM - „Din jumătate/ întreg” „Băiatul și fetița”
ALA2 - Jocuri în curtea grădiniței
se prezenta și descrie verbal și
O2 ˗ dezvoltarea creativității
prin limbaj clar și corect
folosind tehnica modelajului

17
Semestrul I Săptămâna 4
Tema: Cine sunt/ suntem?
Subtema: Familia mea

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - lectură după imagini + desen
ADP - ÎD - R - „Mă port civilizat”
(deprinderea de a fi respectuos cu ceilalți)
„În familia mea” T - „Să facem gimnastică!” - JMȘ
U O1 - dezvoltarea capacității de recunoaștere, ALA1 - C - „Casa mea”
denumire și stabilire a unor relații cauzale între JR - „De-a mama și de-a tata”
N membrii familiei B - „Familia” - citim imagini din cărți
O2 - formarea deprinderii de a se exprima ALA2 - „Cartierul meu” - plimbare - vizită
I plastic în cadrul unei teme date „Alimentara”

M DȘ2 - exercițiu cu material individual „Sus-jos”


O1 - dezvoltarea deprinderii de a forma mulțimi
ADP - ÎD - R - „Sunt ascultător!”
(deprinderea de a asculta interlocutorii)
A după criterii date (corespondență, poziții
spațiale) și folosirea corectă a numeralului
T - „Onomatopee” - frământări de limbă
ALA1 - B - „Fire de iarbă” - exercițiu grafic
R ordinal A - „Bastonul bunicului” - modelaj
DEC1 - Cântec „Are mama o fetiță!” C - „Camera mea”
Ț O - formarea capacității de a reține și reda un ALA2 - „Ghemul” - JD
I text muzical

M Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt politicos”


I DLC1 + DOS1- memorizare + convorbire (deprinderea de a acorda prioritate)
E „Familia mea” - Otilia Cazimir T - „Huța-huța” - joc cu text și cânt
R O1 - dezvoltarea capacității de memorare a ALA1 - B - „Album de familie” - citire imagini
C unui text versificat; recunoașterea și scrierea C - „Cartierul meu”
U literei „M” A - „Familia mea” - modelaj
R O2 - formarea deprinderii de a putea descrie ALA2 - plimbare prin cartier - vizită - „Măcelăria”
I viața desfășurată în familie
DȘ2 - Joc didactic „Cine răspunde corect?” ADP - ÎD - R - „Sunt cuminte”
O - dezvoltarea deprinderii de a realiza (deprinderea de a se comporta civilizat în orice
J corespondențe, de a folosi numeralul ordinal loc)
DPM - „1-2, fă ca noi!” T - „Recunoaște ce face?” - joc mimă
O O - dezvoltarea deprinderii de a executa ALA1 - JR - „De-a familia”
I exerciții de mers în coloană câte 1 și câte 2, cu B - „Copii fericiți” - citim imagini din cărți
pornire și oprire la semnal C - „Bucătăria”
ALA2 - Plimbare prin cartier - vizită „Aprozarul”
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt bun”
V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + confecționare de (deprinderea de a oferi ajutor)
I jucării „Completează ce lipsește”
O1 - perfecționarea deprinderii de a sesiza
T - „Sări apa” - JMȘ
ALA1 - B - „Părinții mei” - Elena Dragoș -
N omisiunile din propozițiile eliptice de subiect și lectură educativă
E predicat și completarea propoziției cu partea
lipsă; recunoașterea și scrierea literei „A”
A - „Părinții mei” - desen
JM - „Casa mea” - joc cu ținte
R O2 - formarea deprinderii de a sesiza ce ALA2 - plimbare în cartier - „Locul de joacă”
I lipsește unei jucării și completarea cu partea
lipsă

18
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Mă port civilizat” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a fi respectuos cu Ș - „Sunt copil - e adult!” DȘ1 + DEC2
ceilalți) A - „Părinți și copii” - desen Observare + pictură „Familia”
T - „Să facem gimnastică” - joc MȘ ALA2 - „Ghici, ghicitoarea mea!” - O1 - dezvoltarea capacității de
recunoaștere, denumire și stabilire
ghicitori a unor relații cauzale între membrii
familiei
O2 - formarea deprinderii de a se
exprima plastic în cadrul unei teme
date folosind tehnicile picturii
R - „Sunt ascultător” ALA1 DȘ2 - joc didactic „Ghicește locul!”
(deprinderea de a asculta semenii) JM - „Potrivește mobilierul” O - dezvoltarea deprinderii de a
T - „Onomatopee” - joc cu jetoane opera cu mulțimi după anumite
- frământări de limbă JR - „La noi în familie” criterii
ALA2 - „Șotronul” DEC1 - Audiție: cântece la
alegerea copiilor
O - dezvoltarea capacității de a
audia și înțelege mesajele
cântecelor
R - „Sunt politicos” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a acorda JM - „Blocul în care locuiesc” DLC1 + DOS1- lectură după
prioritate) - joc ținte imagini + dramatizare
T - „Huța-huța” C- „Casa bunicilor” „Familia mea” - Otilia Cazimir
O1 - dezvoltarea capacității de
- joc cu text și cânt ALA2 - „Ștafeta” - joc MȘ memorare a unui text versificat
O2 - formarea deprinderii de a
putea descrie viața desfășuată în
familie
R - „Sunt cuminte” ALA1 DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt
(deprinderea de a se comporta Ș - „De ce poartă bunicii ochelari „Primul, al doilea...”
civilizat în orice loc) și baston?” O - dezvotarea deprinderii de a
T - „Recunoaște ce face?” A - „Bunicii mei” - prietenă realiza corespondențe, de a folosi
numeralul ordinal
- joc mimă ALA2 - „La plimbare” - mers ritmat DPM - „Atenție la semnal!”
O - dezvoltarea deprinderii de a
executa exerciții de mers în
coloană câte 1 și câte 2, cu pornire
și oprire la semnal
R - „Sunt bun” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a oferi ajutor) JR - „De-a bunicii” DLC2 + DOS2 - Joc exercițiu +
T - „Sări apa” C - „Camera păpușii” aplicație „Completează ce lipsește”
- JMȘ ALA2 - „Cu părinții la plimbare” O1 - perfecționarea deprinderii de a
sesiza omisiunile din propozițiile
eliptice de subiect și predicat și
completarea propoziției cu partea
lipsă
O2 - formarea deprinderii de a
realiza o lucrare practică folosind
tehnicile aplicației

19
Semestrul I Săptămâna 5
Tema: Cine sunt/ suntem?
Subtema: Cei din jurul meu

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Te rog frumos!”


L DȘ1 + DEC2 - convorbire + activitate muzicală (deprinderea de a se adresa politicos)
„Cartierul nostru” T - „La plimbare cu prietenii” - JMȘ
U O1 - dezvoltarea capacității de a reda ALA1 - Ș - „Când se întâmplă?” - momentele
elemenete componente ale zonei unde zilei
N locuiesc B - „ Doi prieteni” - de Elena Farago
O2 - dezvoltarea deprinderii de a reține și reda JR - „În parc” - norme de comportare
I un text cu cânt civilizată
ALA2 - „Atinge clopoțelul” - JMȘ
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mulțumesc”
M DȘ2 + DEC2 - joc logic + pictură (deprinderea de a mulțumi)
A „Spune-mi, unde pot locui?”
O1 - sistematizarea cunoștințelor în legătură cu
T - „1-2, ne plimbăm în pas vioi!” - JMȘ
ALA1 - B - „Povestesc despre ...”
R atributele unei piese geometrice și stabilirea
apartenenței la diferite mulțimi date
A - „Portretul prietenului meu!”
JM - „Dar pentru prietenul meu”
Ț O2 - stimularea expresivității și creativității prin - joc cu ținte
pictură ALA2 - „Mersul piticului”
I
M DLC1 - Povestirea educativă ADP - ÎD - R - „Prietenul la nevoie se cunoaște!”
I „Ursul păcălit de vulpe” (deprinderea de a oferi ajutor)
E O - dezvoltarea interesului pentru povești și T - „Păsărica-n cuib” - JD
R înțelegerea corectă a mesajului acestora ALA1 - Ș - „Găsește vecinii” - fișe matematice
C DOS2 - „Ramă pentru portretul prietenului C - „Băncuțe din parc”
U meu” JM - „Găsește-i sora/ fratele” - joc cu
R O - dezvoltarea deprinderii de decupare și lipire jetoane
I forme geometrice ALA2 - „Mersul uriașului”
DȘ2 - joc didactic ADP - ÎD - R - „Îmi place de tine!”
„Vecinii numerelor” (deprinderea de a fi empatic)
J O - dezvoltarea abilității de a recunoaște și
denumi vecinii mai mari/ mici ai numerelor date
T - „Unde am ascuns jucăria?” - joc de atenție
ALA1 - A - „Decorez batista” - semne grafice
O DPM - „Cu prietenii, în excursie” JR - „Prieten bun!”
I O - exersarea mersului în coloană câte 2 cu C - „Împreună construim”
pornire și oprire la semnal, spre diferite direcții ALA2 - Cu prietenii mă joc, râd și cânt, nu stau
pe loc - recitativ ritmic
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Pe rând, dar împreună”
V DLC2 + DOS1 - Povestire cu început dat + (deprinderea de a aștepta rândul)
I convorbire
„O întâmplare cu prietenii”
T - „Dacă vesel se trăiește” - joc muzical
ALA1 - JM - „Atenție!” - sortare de jetoane
N O1 - dezvoltarea creativității limbajului oral prin A - Jucării pentru prieteni - modelaj
E povestire
O2 - dezvoltarea unor stări afective pozitive
B - „Găsește prietenul” - labirint
ALA2 - „Ajută-mă, de poți!” - JD
R pentru cei din jur
I
20
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Te rog frumos” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a se adresa A - „Eu și prietenul meu” - DȘ1 + DEC2 - plimbare + cântec
politicos) desen „Cartierul nostru”
„Unde-s doi puterea crește” JM - „Povești” - puzzle O1 - dezvoltarea capacității de a
T - Azi ce-i mic, mâine crește - joc ALA2 - „Surpriza buclucașă” - reda elemenete componente ale
recitativ JD zonei unde locuiesc
O2 - dezvoltarea deprinderii de a
reda un text cu cânt

R - „Mulțumesc!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a mulțumi) Ș - „Ce este o comunitate?” DȘ2 + DEC2 - exercițiu cu material
T - „Fiecare la căsuța lui” - JMȘ JR - „În vizită la un prieten” mărunt + desen
„Ne jucăm cu trusa LOGI”
ALA2 - „Împreună ne jucăm, în O1 - sistematizarea cunoștințelor în
perechi ne așezăm” - JMȘ legătură cu atributele unei piese
geometrice și stabilirea apartenenței
la diferite mulțimi date
O2 - stimularea expresivității și
creativității prin desen

R - „Prietenul la nevoie se ALA1 DLC1 - repovestirea copiilor


cunoaște” A - „Strada pe care locuiesc” - „Ursul păcălit de vulpe”
(deprinderea de a oferi ajutor) desen O - dezvoltarea interesului pentru
T - „Sus-jos” - JD C - „Parcul” povești și înțelegerea corectă a
ALA2 - „Te-am recunoscut!” mesajului acestora - redarea
- joc senzorial conținutului corect
DOS2 - realizarea unei expoziții cu
lucrările anterioare
O - dezvoltarea deprinderii de a
valorifica lucrările într-o expoziție
R - „Îmi place de tine!” ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt
(deprinderea de a fi empatic) B - „Frumoasă-i strada „Găsește vecinii!”
T - Perechi jucăușe noastră” O - dezvoltarea abilității de a
recunoaște și denumi vecinii mai mari/
- deplasare în perechi - cântec mici ai numerelor date
Ș - „Observă și potrivește” DPM - parcurs aplicativ „Mergi spre
- fișe casa bunicilor”
ALA2 - „Orășelul vesel” O - exersarea mersului în coloană câte
- joc muzical 2 cu pornire și oprire la semnal, spre
diferite direcții
R - „Pe rând - dar împreună” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a-și aștepta C - „Aparate de joacă” DLC2 + DOS1 - lectură după imagini +
rândul) JR - „În curtea grădiniței” desen
T - „Spune ce fac” ALA2 - „Cutia fermecată” - JD „Prietenul la nevoie se cunoaște”
- joc imitativ O1 - dezvoltarea creativității limbajului
oral prin povestire
O2 - dezvoltarea unor stări afective
pozitive pentru cei din jur, exprimate
în limbaj plastic - desen
21
Semestrul I Săptămâna 6
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Pășim pe covor de frunze

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt harnic”
L DȘ1 + DEC1 - lectură după imagini (deprinderea de a aface curat după ce
+ joc muzical mănâncă)
U „Bate vântul frunzele!” T - „Ștafeta toamnei” - JMȘ
O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și ALA1 - Ș - „Anotimpurile și lunile lor”
N înțelegere a anotimpului toamna
O2 - formarea deprinderii de a recepta și reda
B - „Frunza” - Emil Gârleanu
C - „Casa păsărelelor”
I un text muzical cu mișcare ALA2 - „Telefonul fără fir al toamnei” - joc de
atenție
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Știu să mă îmbrac”
M DȘ2 + DOS2 - joc didactic + colaj (deprinderea de a se îmbrăca corect pentru a
„Găsește și potrivește” nu se îmbolnăvi)
A O1 - dezvoltarea deprinderii de a forma mulțimi T - „Prunele am adunat și pentru gem
R după formă și raportarea la numărul
corespunzător
le-am spălat, pentru compot, marmeladă,
pregătește-l odată!” - joc recitativ
Ț O2 - formarea deprinderii de a asambla părțile
întregului pentru realizarea unei lucrări prin
ALA1 - A - „Nori ploioși” - exerciții grafice
B - „Toamna” - memorare
I selectare și lipire JM - „Toamna” - puzzle
ALA2 - „Leguma-n coș” - JD
M DLC1 - joc didactic ADP - ÎD - R - „Vitamine - vitamine”
I „Găsește ce se potrivește toamnei” (deprinderea de a consuma fructe și legume)
E O - consolidarea deprinderii de a selecta T - „Fugi, că te prind” - JMȘ
R jetoanele corespunzătoare anotimpului; ALA1 - B - „Rapsodii de toamnă” - George
C recunoașterea și scrierea literei „F” Topîrceanu
U DOS1 - „Pășim pe covor de frunze” C - „Adăposturi pentru animale”
R O - formarea deprinderii de cunoaștere și JR - „De-a pădurarul toamna”
I participare la activitățile specifice anotimpului ALA2 - „Mărul năzdrăvan” - JMȘ
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Apa și sănătatea”
DȘ2 + DPM - exercițiu individual (deprinderea de a spăla fructele și legumele
+ parcurs aplicativ înainte de a le consuma)
J „Aprovizionăm cămara” T - „Roaba” - JD
O O1 - consolidarea deprinderii de selectare a
elementelor mulțimii și formare de perechi -
ALA1 - A - „Fructe de toamnă” - modelaj
JR - „Facem salată de fructe”
I raportarea la numărul corespunzător
O2 - formarea deprinderii de a merge în C - „Scara”
coloană câte 2 cu transport de greutăți la ALA2 - „Culegem boabele” - JMȘ
punct fix

V Activitate integrată
DLC2 + DEC2 - memorizare (fragment) +
ADP - ÎD - R - „Calendarul naturii”
(deprinderea de a completa adecvat
I pictură calendarul naturii )
N „Balada unui greier mic” - George Topîrceanu T - „Ghici, ghicitoarea mea”
ALA1 - Ș - „Culori noi” - pictură - amestec culori
E O1 - dezvoltarea deprinderii de a recepta și
reda o poezie cu înțelegerea mesajului C- coșurile toamnei
R O2 - dezvoltarea creativității și expresivității
JR - „Salata de legume”
ALA2 - „Prinde morcovul” - JD
I prin pictură

22
Activități de învățare după - amiază (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Sunt harnic” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a face curat JM - „Toamna” - puzzle DȘ1 + DEC1 - joc didactic + audiție
după ce a mâncat) JR - „Să facem ordine în cămară” (Vivaldi)
T - „Toamna harnică, de toate ALA2 - „Toamna jucăușă” - JMȘ „Ce știu despre Toamnă?”
darnică” - joc de atenție O1 - dezvoltarea capacității de
cunoaștere și înțelegere a
anotimpului toamna
O2 - formarea deprinderii de a
recepta și reda un text muzical cu
mișcare
R - „Știu să mă îmbrac” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a se îmbrăca C - „Hambarul” DȘ2 + DOS2 - exercițiu cu material
corect pentru anotimpul B - „Toamna pictoriță” mărunt + aplicație „În livadă”
toamna) - citire imagini din cărți O1 - dezvoltarea deprinderii de a
T - „Lanțul legumelor vesele” ALA2 - „Deschide urechea bine” forma mulțimi după formă
- JD - joc de atenție O2 - formarea deprinderii de a
asambla părțile întregului pentru
realizarea unei lucrări prin selectare
și lipire
R - „Vitamine - vitamine” ALA1 DLC1 - observare imagini toamnă
(deprinderea de a consuma A - „Stoluri de păsări” - exercițiu O - consolidarea deprinderii de a
fructe și legume între mese) grafic observa imagini corespunzătoare și
T - „Lanțul fructelor” - JD JR - „Sunt toamna” de a le descrie într-un limbaj corect și
ALA2 - „Cine vine după mine?” coerent
- JD DOS1 - „Pășim pe covor de frunze”
O - formarea deprinderii de
cunoaștere și participare la
activitățile specifice anotimpului
R - „Apa și sănătatea” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a spăla fructele Ș - „Când se întâmplă?” DȘ2 + DPM - joc didactic + parcurs
și legumele înainte de a fi B - Cele patru anotimpuri aplicativ
consumate) - E.J. - Audiție „Furnicuțele își duc grăunțele!”
T - „Ștafeta anotimpurilor” - JMȘ ALA2 - „Ghicește răspunsul” O1 - consolidarea deprinderii de a
- joc imitativ selecta elementele mulțimii și a
forma perechi - raportarea la număr
O2 - formarea deprinderii de a
merge în coloană câte 2 cu
transport de greutăți la punct fix
R - „Calendarul naturii” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a completa A - „Covor de frunze” DLC2 + DEC2 - lectura educatoarei +
corect calendarul naturii) JM - „Loto cu fructe” desen „Balada unui greier mic” -
T - „Mere-n sac” - JMȘ ALA2 - „Cursa fructelor” - JMȘ G. Topîrceanu
O1 - dezvoltarea deprinderii de a
recepta și reda o poezie cu
înțelegerea mesajului
O2 - dezvoltarea creativității și
expresivității prin desen

23
Semestrul I Săptămâna 7
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Legume vesele de toamnă

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Observare + modelaj
ADP - ÎD - R - „Valoarea legumelor”
(deprinderea de a consuma cât mai multe
„Legume vesele de toamnă” legume)
U O1 - dezvoltarea deprinderii de a observa și T - „Lanțul legumelor” - JMȘ
descrie legumele de toamnă ALA1 - Ș - „Spune ce-ai gustat” - joc senzorial
N O2 - dezvoltarea creativității și expresivității prin B - „Legume în cămară” - labirint
modelaj C - „Lădițe pentru legume”
I ALA2 - „Salată de legume” - JMȘ

M DȘ2 - Joc didactic


„Răspunde repede și bine!”
ADP - ÎD - R - „Legumele curate ne dau
sănătate”
A O1 - consolidarea deprinderii de ordonare a (deprinderea de a spăla legumele)
elementelor mulțimilor date, după criteriile: T - „Ne spălăm și-apoi mâncăm, din legume
R grosime și lungime vitamine luăm” - recitativ ritmic
Ț DEC1 - „Acum e toamnă, da!”
O2 - dezvoltarea deprinderii de a recepta și
ALA1 - JM - „Loto cu legume”
B - „În livadă, la cules” - exercițiu
I reda un cântec imaginativ
A - „Legume pictate”
ALA2 - „Dansul legumelor” - JMȘ
M DLC1 - Povestire creată de copii ADP - ÎD - R - „Mâini curate”
I „Comoara din cămara noastră” (deprinderea de a se spăla pe mâini înainte de
E O1 - perfecționarea creativității și expresivității a mânca)
R orale cu suport intuitiv (imagini) T - „Legume săltărețe” - JD
C DOS1 - convorbire - „Și eu sunt de ajutor!” ALA1 - Ș - „Vitamine din legume” - fișe
U O2 - dezvoltarea deprinderii de a-și ajuta B - „Citim imagini cu legume” din cărți
R părinții în gospodărie JR - „De-a bucătăreasa”
I ALA2 - „Cântarul buclucaș” - JD
DȘ2 - exercițiu cu material individual ADP - ÎD - R - „Mănânc frumos”
„Sortăm legume pentru iarnă” (deprinderea de a mânca civilizat)
O - dezvoltarea deprinderii de a forma mulțimi T - „Hora legumelor”
J după criterii date - raportarea numărului la ALA1 - A - „Legume bune” - modelaj
O cantitate și invers, numeral ordinal B - „Povestea castanelor” - de
I DPM - „Fuga mergem în grădină, să culegem
pe lumină” - întrecere
Trenca Banciu
JM - „Puzzle cu legume”
O - exersarea alergării în diferite direcții cu ALA2 - „Cursa legumelor” - întrecere
pornire și oprire la semnal

V Activitate integrată
DLC2 + DOS2 - joc didactic
ADP - ÎD - R - „Legumele - izvor de sănătate”
(deprinderea de a consuma legume proaspete)
I „Borcanul magic” - aplicație T - „Castane în coș” - JD
N O1 - consolidarea deprinderii de a recunoaște
literele, sunetele corespunzătoare, de a
ALA1 - Ș - „Mugur, floare, fruct, semințe”
A- „Ascultăm cântece de toamnă” -
E despărți în silabe cuvinte și de a forma audiție
R propoziții; recunoașterea și scrierea literei „L” B - „În vie” - lectură după imagini
I
O2 - dezvoltarea deprinderii de a realiza o ALA2 - „Înainte să mâncăm, legumele le
lucrare artistico-plastică prin pictură spălăm” - recitativ ritmic
24
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Valoarea legumelor” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a consuma cât A - „Roșii și castraveți” - pictură DȘ1 + DEC2 - joc didactic +
mai multe legume) JM - „Sortăm legume” pictură „Leguma buclucașă”
T - „Spune ce ai gustat?” - joc cu jetoane O1 - dezvoltarea deprinderii de a
- joc senzorial ALA2 - În vizită la piața din observa și descrie legumele de
cartier toamnă
O2 - dezvoltarea creativității și
expresivității prin pictură

R - „Legumele curate ne dau ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt


sănătate” Ș - „Recunoaște legumele” - fișe „Gros-subțire!”
(deprinderea de a spăla legumele JR - „De-a culegătorii” O - consolidarea deprinderii de
înainte de a fi conservate) ALA2 - „Leguma săltăreață” ordonare a elementelor mulțimilor
T - „Leguma-n coș” - joc sportiv date, după criteriile: grosime și
- joc de atenție lungime
DEC1 - audiție cântece de toamnă
O - dezvoltarea deprinderii de a
recepta un cântec tematic
R - „Mâini curate” ALA1 DLC1 - lectură după imagini
(deprinderea de a se spăla pe A - „Leguma preferată” - modelaj „Cămara bunicii”
mâini înainte de a mânca) C - „Coșuri mari și mici” O - perfecționarea creativității și
T - „Culegem legume, că ele sunt ALA2 - „Uite aici - uite colo! expresivității orale cu suport
bune!” O legumă și-ncă două” intuitiv (imagini)
DOS1 - activitate gospodărească -
- JMȘ - recitativ ritmic „Punem murături”
O - dezvoltarea deprinderii de
a-și ajuta părinții în gospodărie
R - „Mănânc frumos” ALA1 DȘ2 - joc didactic
(deprinderea de a mânca civilizat) JR - „De-a bucătarii” „Așază la locul potrivit!”
T - „Telefonul legumelor” C - „Dulapul din cămară” O - dezvoltarea deprinderii de a
- joc de atenție ALA2 - „Leguma campioană” forma mulțimi după criterii date -
- întrecere raportarea numărului la cantitate și
invers
DPM - parcurs aplicativ
„Drumul legumelor spre cămară”
O - exersarea alergării în diferite
direcții cu pornire și oprire la
semnal

R - „Legumele - izvor de sănătate” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a consuma Ș - „Coajă, miez, semințe” DLC2 + DOS2 - joc exercițiu +colaj
legume proaspete) JM - „Morcovul” - joc cu ținte „Murături asortate”
T - „Cutiuța cu surprize” - JD ALA2 - „Hora legumelor” - JMȘ O1 - consolidarea deprinderii de a
recunoaște literele, sunetele
corespunzătoare, de a despărți în
silabe cuvinte și de a forma
propoziții
O2 - dezvoltarea deprinderii de a
realiza o lucrare artistico-plastică
conform cerințelor
25
Semestrul I Săptămâna 8
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Fructe pline de vitamine

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Joc didactic + desen
ADP - ÎD - R - „Fructe parfumate, pentru noi sunt
toate” (deprinderea de a mânca sănătos)
„Vitaminele din fructe” T - „Plimbare prin livadă” - mers și alergare spre
U O1 - perfecționarea deprinderii de a recunoaște o direcție dată
și descrie fructele de toamnă ALA1 - A - „Mărul năzdrăvan” - jucărie
N - rolul lor în alimentație B - „Codițe de fructe și sâmburi” -
exercițiu grafic
O2 - dezvoltarea creativității și expresivității prin C - „Coșuri pentru fructe”
I desen ALA2 - „Ghicește fructul” - joc senzorial

M DȘ2 - Exerciții individuale de formare mulțimi


după criteriul formei, mărimii, mai multe/
ADP - ÎD - R - „Un măr curat eu am mâncat”
(deprinderea de a spăla fructele înainte de a fi
A mai puține
„Fructele toamnei”
consumate)
T - „Fructe balerine” - JMȘ
R O - consolidarea deprinderii de a lucra cu
mulțimi după cerințe date
ALA1 - B - „Merișorul” - de Ștefania Tita
Ș - „Sâmburi sub lupă”
Ț DEC1 - „Anotimpurile” - Antonio Vivaldi - audiție
O - cunoașterea marilor valori ale creației JM - „Fructe” - separăm jetoane
I muzicale universale ALA2 - „Fructe sus/ jos” - JD

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Fructele noi am mâncat,


I „Ce știi despre fructele toamnei?” resturile-am aruncat”
E O - dezvoltarea deprinderilor de a lucra cu (deprinderea de a arunca resturile din fructe la
R sunete, silabe, cuvinte, propoziții coș)
C DPM - parcurs aplicativ - „Cursa legumelor” T - „Mărul în coș” - JMȘ
U O - dezvoltarea deprinderilor de mers, alergare, ALA1 - Ș - „Para scufundată” - experiment
R transport de greutăți A - „Fructe” - modelaj
I JM - „Fructe tăiate” - puzzle
ALA2 - „Ștafeta fructelor” - întrecere
DȘ2 - Joc didactic - „Mergem în livadă să ADP - ÎD - R - „Cu cât mănânci sănătos, crești
adunăm fructe îndată” mai mare, mai frumos”
O - dezvoltarea abilității de a forma perechi, (deprinderea de a consuma cât mai multe
J formare de mulțimi după formă, raportarea
numărului la cantitate
fructe)
T - „Atenție! Culegem fructe” - joc atenție
O DOS2 - „Livada” - lucrare colectivă ALA1 - B - „Povestea nucii lăudăroase” -
I (decupare-lipire)
O - perfecționarea deprinderii de a realiza
Vladimir Colin
A - „Pomul cu fructe” - desen
o lucrare colectivă cu ajutorul activităților JR - „De-a bucătăreasa”
individuale ALA2 - „Mima” - JD

V Activitate integrată
DLC2 + DOS1 - povestea educatoarei +
ADP - ÎD - R - „Vitamine pentru tine!”
(deprinderea de a mânca fructe între mese)
I convorbire „Fructele” de Sorin Măgureanu T - „Cărăm lădița cu fructe” - JMȘ
N (poveste terapeutică)
O1 - dezvoltarea abilității de audiere a unei
ALA1 - Ș - „Mărul tăiat”
E povești înțelegând în mod intuitiv mesajul
C - „Lădițe pentru cei harnici”
JM - „Domino cu fructe”
R acesteia
O2 - formarea unor comportamente pozitive de ALA2 - „Încărcăm coșul” - JD
I caracter conform situațiilor date
26
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Fructe parfumate, pentru noi ALA1 Activitate integrată


sunt toate” Ș - „Ce putem face cu fructele?” DȘ1 + DEC2 - observare + modelaj
(deprinderea de a mânca - convorbire „Fructe de toamnă”
sănătos) JM - „Fructul preferat” O1 - perfecționarea deprinderii de
T - „Alergăm la fruct” - joc cu ținte a recunoaște și descrie fructele de
- joc sportiv distractiv ALA2 - „Sortează fructe” toamnă
- rolul lor în alimentație
- joc de mișcare O2 - dezvoltarea creativității și
expresivității prin modelaj
R - „Un măr curat, eu am mâncat” ALA1 DȘ2 - joc didactic „Așază corect”
(deprinderea de a spăla fructele A - „Coșul cu pere” - pictură O - consolidarea deprinderii de a
înainte de a le consuma) C - „Depozitul de fructe” lucra cu mulțimi după cerințe date
T - „Fructe coapte din livadă noi ALA2 - „Țintește mărul” DEC1 - cântece de toamnă
vom culege îndată!” - joc de atenție cunoscute
- recitativ ritmic O - verificarea însușirii cântecelor
învățate

R - „Fructele noi am mâncat, ALA1 DLC1 - Joc exercițiu


resturile-am aruncat” B - „Povestea mărului buclucaș” „Sunt isteț!”
(deprinderea de a pune în coș - după V. Suteev O - dezvoltarea deprinderilor de a
resturile după consumul JR - „De-a culegătorii” lucra cu sunete, silabe, cuvinte,
fructelor) ALA2 - „Prinde fructul” - JD propoziții
T - „Veniți la fructul potrivit!” DPM - joc sportiv -
„Cine ajunge primul?”
- joc de atenție O - dezvoltarea deprinderilor de
mers, alergare, transport de
greutăți
R - „Cu cât mănânci sănătos, ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt
crești mai mare, mai frumos” C - „Poteci și șosele pentru cărat „Ne jucăm cu mulțimi!”
(deprinderea de a conserva cât fructele mele” O - dezvoltarea abilității de a forma
mai multe fructe) Ș - „Așează fructul la locul perechi, formare de mulțimi după
T - „Aruncă-n coș” potrivit” - fișă formă, raportarea numărului la
- joc sportiv distractiv ALA2 - „Pescuitul prunelor” - JD cantitate
DOS2 - confecționare
„Mărul năzdrăvan”
O - perfecționarea deprinderii de a
realiza o jucărie folosind tehnica
aplicației
R - „Vitamine pentru tine!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a mânca fructe B - „Despre fructe” - citim imagini DLC2 + DOS1 - repovestirea
între mese) cu fructe copiilor + fișă de lucru „Fructele”
T - „Bate vântul frunzele, în iarbă A - „Fructul care-mi place” O1 - dezvoltarea abilității de
cad fructele!” - modelaj audiere a unei povești înțelegând
- joc imitativ ALA2 - „Fructe disciplinate” - în mod intuitiv mesajul acesteia
O2 - formarea unor
diferite formații de mers cadențat comportamente pozitive de
caracter conform situațiilor date,
exprimate prin ilustrații adecvate
27
Semestrul I Săptămâna 9
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Frumusețea și parfumul florilor de toamnă

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Știu să ofer”


L DȘ1 + DEC2 - Observare + pictură (deprinderea de a oferi flori)
„Crizanteme și tufănele”
U O1 - dezvoltarea capacității de a observa și
T - „Floarea-n vază” - JD
ALA1 - B - „Între flori” - Otilia Cazimir
N însuși părțile componente ale unei flori,
precum și diferențele
Ș - „Flori sub lupă”
C - „Grădina cu flori”
I O2 - abilitatea de a reda crizantema și tufănica
prin tehnica picturii ALA2 - „Cursa crizantemelor”

M DȘ2 - Joc logic


„Completează ce lipsește”
ADP - ÎD - R - „Să facem cunoștință cu
frumoasele flori de toamnă, crizantema și
A O - consolidarea cunoștințelor și abilităților tufănica”
referitoare la piesele geometrice (deprinderea de a se prezenta)
R DEC1 - „Toamna, zâna din povești” T - „Suntem veseli și vioi, că ne-am făcut prieteni
Ț - cântec
O - consolidarea deprinderii de audiere și
noi” - recitativ ritmic
ALA1 - Ș - „Flori vii”
I reproducere a unui text muzical B - „Între flori” - Otilia Cazimir
JM - „Flori” - ținte
ALA2 - „Crizantema-n vază” - JMȘ
M Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Diferite, dar tot flori”
I DLC1 + DOS2 - Memorizare + activitate practică (deprinderea de a respecta diversitatea)
E „Crizantema” de Otilia Cazimir T - „Tropa-tropa și hop-hop, uite floarea cu
noroc” - recitativ ritmic
R O1 - dezvoltarea capacității de receptare și
ALA1 - A - „Grădina cu crizanteme”
C reproducere a unei poezii, desprinderea
JR - „Micii florari”
U mesajului B - „Petale de crizanteme” - exerciții
R O2 - abilitatea de a reproduce crizantema după grafice
I model, prin decupare și aplicare ALA2 - „Unde s-a oprit crizantema?” - joc de
atenție
DȘ2 - Exercițiu cu material individual ADP - ÎD - R - „Florile sunt vii”
„Vaze cu crizanteme” (deprinderea de a îngriji corect florile din
O - consolidarea cunoștințelor matematice ghivece)
J - perechi, raportarea cantității la număr T - „Hora crizantemelor” - JMȘ
O DPM - „Sări floarea” ALA1 - A - „Ajută crizantema” - labirint
B - „Flori de toamnă” - citim imagini din
O - săritura de pe loc cu desprindere și elan
I cărți
C - „Lădițe pentru flori”
ALA2 - „Crizantema și tufănica” - formare de
perechi

V Activitate integrată
DLC + DOS1 - Joc didactic
ADP - ÎD - R - „Sunt o floare din buchet”
(deprinderea de a se adapta la cerințele
I „La florărie” grupului)
N O1 - dezvoltarea creativității limbajului oral - T - „Atinge floarea” - JMȘ
E
sunete, silabe, cuvinte, propoziții ALA1 - Ș - „Flori sub lupă”
O2 - însușirea unor comportamente specifice JM - „Să găsim florile toamnei” - jetoane
R mediului dat A - „Modelăm crizantema”
I ALA2 - „Petale risipite” - JD

28
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Știu să ofer” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a oferi flori) A - „Coș cu crizanteme” - lipire DȘ1 + DEC2 - lectură după
T - „Sub umbrela toamnei” JM - „Conturul crizantemei” imagini + desen „Flori de toamnă”
- joc de grupare și regrupare - material mărunt O1 - dezvoltarea capacității de a
ALA2 - „Ferește-te de crizantemă” observa și însuși părțile
- JMȘ componente ale unei flori,
diferențe
O2 - abilitatea de a reda
crizantema și tufănica prin
tehnica desenului
R - „Să facem cunoștință cu ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt
frumoasele flori ale toamnei, JR - „De-a florăria” „Cunosc figurile geometrice...”
crizantema și tufănica” A - „Crizantema” - unim puncte O - consolidarea cunoștințelor și
(deprinderea de a se prezenta) ALA2 - „Floarea și bobocii ei” abilităților referitoare la piesele
T - „Flori vesele” - JD geometrice
- JD DEC1 - audiție cântece de
toamnă
O - consolidarea deprinderii de
audiere a unor texte muzicale

R - „Diferite, dar tot flori” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a accepta Ș - „Cum îngrijim florile?” DLC1 + DOS2 - poveste cu
diversitatea) B - „Astea-s flori de toamnă!” început dat „Crizantema uriașă”
T - „Vântul leagănă florile - citim imagini din cărți O1 - dezvoltarea capacității de
răspândind petalele” ALA2 - „Unu, doi și un, doi, trei, creație și exprimare clară,
- joc imitativ suntem flori soldăței” coerentă
O2 - abilitatea de a realiza o
- joc cu recitativ ritmic crizantemă - lucrare colectivă,
prin asamblare

R - „Florile sunt vii” ALA1 DȘ2 - joc didactic


(deprinderea de a îngriji corect Ș - „Ce sunt florile?” „Răspunde repede și corect”
florile din ghivece) JM - „Loto cu flori” O - consolidarea cunoștințelor
T - „În căutarea tufănicii” - JMȘ ALA2 - „Ștafeta tufănelelor” matematice - perechi, raportarea
- joc sportiv cantității la număr
DPM - „Broscuțele”
O - săritura de pe loc cu
desprindere și elan - consolidare
R - „Sunt o floare din buchet” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a se adapta la C - „Suport pentru ghivece” DLC + DOS1 - Joc exercițiu
cerințele grupului) JR - „Să facem un aranjament „Sunete, silabe, cuvinte,
T - „Umple coșul cu flori” floral” propoziții”
- joc de atenție ALA2 - „Prinde floarea” - JMȘ O1 - dezvoltarea creativității
limbajului oral
O2 - însușirea unor
comportamente specifice
mediului dat

29
Semestrul I Săptămâna 10
Tema: Cine sunt/ suntem?
Subtema: Noi suntem români și suntem europeni

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectură după imagini + desen
ADP - ÎD - R - „Îmi iubesc țara!”
(deprinderea de a avea sentimente pozitive și
„Noi suntem români și suntem europeni” afecțiune față de țara noastră)
U O1 - dezvoltarea competențelor de a T - „Primul la steguleț” - întrecere
recunoaște harta României, formele de relief și ALA1 - Ș - „Localizarea României pe Glob”
N portul popular B - „Țară frumoasă” - citire imagini
O1 - reprezentarea prin desen a temei C - „Construim grădinițe”
I ALA2 - „Purtăm tricolorul” - mers cadențat

DȘ2 - Joc logic ADP - ÎD - R - „Sunt un românaș fericit!”


M „Tabloul tricolor” (deprinderea de a avea o atitudine pozitivă față
A O - dezvoltarea abilității de a aranja pe coloane
culorile și pe linii piesele de o anumită formă
de România)
T - „Defilăm” - pas de defilare
R DEC1 - „Tricolorul”, Ciprian Porumbescu ALA1 - A - „Tricolorul” - pictură
O - receptarea și reproducerea unui text JM - „Tricolorul” - mozaic
Ț muzical, înțelegerea mesajului JR - „Defilarea”
I ALA2 - „Stegulețe săltărețe” - JMȘ

DLC1 - „Țara mea” de Gheorghe Tomozei ADP - ÎD - R - „Românii își respectă semenii”
M O - exersarea deprinderii de a recepta și (deprinderea de a avea o atitudine pozitivă față
I reproduce o poezie - însușirea mesajului de ceilalți)
E patriotic T - „Românașului îi place” - cântec
R DPM - „Drag mi-e jocul românesc!” ALA1 - Ș - „România mea” - vizionare DVD
C O - învățarea pașilor de dans popular C - „Cartiere de locuințe”
U înainte-bătaie-înapoi-bătaie, 2 pași lateral JM - „România” - puzzle
R ALA2 - „Primul la steguleț” - JMȘ
I

DȘ2* - Exercițiu cu material individual ADP - ÎD - R - „Ascult cu atenție”


„Ne jucăm cu stegulețe!” (deprinderea de a asculta adulții)
J O - consolidarea deprinderii de a înțelege și
utiliza numărul și cifra 0, respectiv, 1
T - „Sunt cuminte românaș, demn al dacilor
urmaș” - recitativ ritmic
O DOS1 - convorbire - „Despre țară” ALA1 - B - „Decebal și Traian” - lectură imagini
I O - consolidarea deprinderii de a identifica
elemente specifice țării și exprimarea
Ș - „Ajunge la cetate” - labirint
A - „Pereche de românași” - colorare
sentimentelor pozitive ALA2 - „Găsește stegulețul” - joc de atenție

V Activitate integrată
DLC2 + DOS2 - Convorbire (DVD) +
ADP - ÎD - R - „Diferiți, dar români”
(deprinderea de a respecta diversitatea etnică
I confecționare jucărie din țara noastră)
N „1 Decembrie, Ziua României” T - „Podul de piatră” - joc muzical
E
O1 - dezvoltarea capacității de a crea povestiri ALA1 - C - „Poduri”
urmărind indicii oferite de imagini B - „Portul meu” - memorizare
R O2 - perfecționarea abilității de a crea o jucărie JM - „Ce se potrivește?” - jetoane
I prin tehnica îmbinării și lipirii ALA2 - „Campionii” - întrecere

30
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Îmi iubesc țara” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a avea A - „Țara mea” - desen DȘ1 + DEC2 - convorbire + pictură
sentimente pozitive și afecțiune JM - „Tricolorul” - lego „Despre Uniunea Europeană”
față de România) ALA2 - „Deșteaptă-te, române!” O1- dezvoltarea competențelor de
T - „Merg ca soldații” a recunoaște harta României și a
- mers cadențat Europei, formele de relief
O2- reprezentarea temei prin
pictură - steaguri

R - „Sunt un românaș fericit” ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt


(deprinderea de a avea o Ș - „Ce se întâmplă dacă?” „Logi”
atitudine pozitivă față de țară) B - „Deșteaptă-te, române” O - dezvoltarea abilității de a aranja
T - „Mergem toți la defilare, - imnul pe coloane culorile și pe linii
râdem, dansăm, cântăm tare” ALA2 - „Țară, țară, vrem ostași!” piesele de o anumită formă
- recitativ ritmic - JMȘ DEC1 - audiție
„Cântece patriotice pentru copii”
O - receptarea și reproducerea unui
text muzical, înțelegerea mesajului

R - „Românii își respectă semenii” ALA1 DLC1 - lectură după imagini


(deprinderea de a avea o B - „Ghici, ghicitoarea mea” „România”
atitudine pozitivă față de ceilalți) JR - „De-a soldățeii” O - exersarea deprinderii de a
T - „Drag mi-e jocul românesc” ALA2 - „Limba românească” emite conținuturi în limbaj
- joc cu cânt - cântec adecvat
DPM - Dansuri populare învățate
O - exersarea pașilor de dans
popular înainte-bătaie-înapoi-
bătaie, 2 pași lateral
R - „Ascult cu atenție!” ALA1 DȘ2* - fișă de lucru
(deprinderea de a-i asculta pe C - „Tricolorul” - ținte „Numărul și cifra 0, respectiv, 1”
adulți) JM - „Stegulețe mari, mijlocii, O - consolidarea deprinderii de a
T - „1-2 și 1, 2, 3, în cadență mici” - figuri geometrice înțelege și utiliza adecvat limbajul
soldăței” - recitativ ritmic ALA2 - „Sări și atinge steagul” matematic
DOS1 - lectură după imagini -
- joc de mișcare „Portul românesc”
O - consolidarea deprinderii de a
identifica elemente specifice țării și
exprimarea sentimentelor pozitive
R - „Diferiți, dar români” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a respecta Ș - „Găsește orașul tău pe hartă” DLC2 + DOS2 - povești ale copiilor
diversitatea etniilor A - „Tricolorul” - modelaj „Defilarea de 1 Decembrie”
conlocuitoare) ALA2 - „Hora mare” - pași de horă O1 - dezvoltarea capacității de a
T - „Atleții campioni” crea povestiri urmărind indicii
oferite de amintiri de la eveniment
- parcurs aplicativ O2 - perfecționarea abilității de a
crea o jucărie prin tehnica
decupării și lipirii (soldați perechi)

31
Semestrul I Săptămâna 11
Tema: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Subtema: Să-l așteptăm pe Moș Nicolae

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - povestea educatoarei + desen
ADP - ÎD - R - „Aștept frumos, dar cu nerăbdare”
(deprinderea de a aștepta frumos)
„Legenda lui Moș Nicolae” T - „Găsește ghetuța” - JD
U O1 - dezvoltarea unor sentimente de respect, ALA1 - A - „Bomboane și portocale” - pictură
prețuire pentru tradiții Ș - „Sfântul Nicolae” - cine a fost?
N O2 - consolidarea deprinderii de a reprezenta C - „Dulapul de pantofi”
prin desen trăiri, sentimente ALA2 - „Cursa cizmulițelor” - joc sportiv
I distractiv

DȘ2 - Joc logic ADP - ÎD - R - „Primesc cu drag”


M „V-ați găsit locul?” (deprinderea de a primi daruri)
A O - dezvoltarea abilității de a intui intersecția a
două mulțimi - cel puțin o însușire comună;
T - „Ghicitori poznașe”
ALA1 - B - „Imagini cu Moș Nicolae” - citim
R forme geometrice imagini din cărți
DEC1 - Colind -„Steaua” JM - „Ce-mi doresc!” - sortare jetoane
Ț O - dezvoltarea deprinderii de a recepta și JR - „De-a Moș Nicolae”
I reproduce un colind ALA2 - „Colindăm cu Steaua” - colind

M DLC1 - Memorare „Moș Nicolae” ADP - ÎD - R - „Eu primesc și dăruiesc”


I O - dezvoltarea interesului pentru receptarea și (deprinderea de a dărui și împărți cu ceilalți)
E reproducerea unui text - recunoașterea și T - „Mesaje pentru Moș Nicolae” - variantă a
R scrierea literei „N” „Telefonului fără fir”
C DPM - „Atinge steaua!” ALA1 - A - „Colindătorii” - desen
U O - perfecționarea săriturii în înălțime pentru Ș - „Ce a greșit Moș Nicolae?” - fișe
R atingerea unui obiect suspendat C - „Sănii”
I ALA2 - „Prinde cadoul” - joc de atenție

DȘ2* - Exercițiu individual ADP - ÎD - R - „Sunt bun și darnic”


„Numărăm cu Moș Niculae!” (deprinderea de a fi bun și tolerant)
J O - consolidarea deprinderii de a înțelege și
utiliza corect numărul și cifra 2
T - „Colindătorii pricepuți” - JD
ALA1 - Ș - „Cum se fac bomboanele?”
O DOS1 - joc didactic - „Spune ce dorești și ai să A - „Decorăm bomboane” - semne
I primești”
O - dezvoltarea deprinderii de a-și exprima
grafice
C - „Biserica”
dorințele în condiții de respectare a regulilor ALA2 - „Ștafeta bomboanelor” - joc sportiv
stabilite distractiv
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Moșule, îți mulțumesc!”
V DLC2 + DOS2 - Poveste creată de copii + (deprinderea de a mulțumi pentru daruri)
I lucrare practică colectivă
„Moș Nicolae, prietenul copiilor”
T - „Moș Nicolae, îți mulțumesc! Te aștept cu
drag! Eu te iubesc!” - recitativ ritmic
N O1 - dezvoltarea deprinderii de a exprima ALA1 - A - „Ghetuța” - pictură
E corect și coerent sentimente și amintiri
O2 - consolidarea obișnuinței de a decupa, lipi,
JR - „De-a cizmăria”
C - „Casa lui Moș Nicolae”
R îmbina elemente pentru realizarea unei lucrări ALA2 - „Haine pentru colindători” - sortare de
I unice jetoane

32
Activități de învățare după - amiază (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Aștept frumos, dar cu ALA1 Activitate integrată


nerăbdare” B - „Imagini dragi” - citire de DȘ1 + DEC2 - convorbire + pictură
(deprinderea de a aștepta imagini cu Moș Nicolae „Moș Nicolae”
frumos) JM - „Alege și grupează” - O1 - dezvoltarea unor sentimente
T - „Am pornit la lustruit, ghetele jetoane perechi de respect, prețuire pentru tradiții
mi-am pregătit” - mimă ALA2 - „Urme pe zăpadă” O2 - consolidarea deprinderii de a
reprezenta prin desen trăiri,
- plimbare în aer liber sentimente

R - „Primesc cu drag” ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material


(deprinderea de a primi daruri) A - „Păpuși din linguri” individual
T - „Cine e născut iarna?” Ș - „Colorează șosete în perechi” „Așezăm figuri geometrice”
- joc de atenție - fișă O - dezvoltarea abilității de a intui
ALA2 - „Recuperează acadeaua” intersecția a două mulțimi - cel
- JD puțin o însușire comună; forme
geometrice
DEC1 - audiție -„Colinde îndrăgite”
O - dezvoltarea deprinderii de a
recepta și de a le înțelege mesajul
R - „Eu primesc și dăruiesc” ALA1 DLC1 - fișă de lucru
(deprinderea de a fi darnic) B - „Decorăm costumul național” „Sunetul și litera M”
T - „Am pornit la colindat. De nu JR - „De-a colindătorii” O - dezvoltarea interesului pentru
receptarea și reproducerea unui
știi, poate-ai aflat!” ALA2 - „Bulgărele buclucaș” text - recunoașterea și scrierea lui
- recitativ ritmic - bătaie cu bulgări de zăpadă „M”
DPM - parcurs aplicativ
„Pe urmele lui Moș Nicolae”
O - perfecționarea săriturii în
înălțime pentru atingerea unui
obiect suspendat
R - „Sunt bun și darnic” ALA1 DȘ2* - joc didactic „Cu 2 ne
(deprinderea de a fi bun și JM - „Cizmulița rătăcită” - labirint jucăm, mulțimi să formăm!”
tolerant cu ceilalți) A - „Rama icoanei” - semne O - consolidarea deprinderii de a
T - „Ghici, ghici, Moș Nicolae grafice pictate înțelege și utiliza corect numărul și
e aici!” - JD ALA2 - „Țintește ghetuța” - JD cifra 2
DOS1 - convorbire - „Ce daruri
mi-aș dori de la Moș Nicolae?”
O - dezvoltarea deprinderii de a-și
exprima dorințele în condiții de
respectare a regulilor stabilite
R - „Moșule, îți mulțumesc!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a mulțumi A - „Pregătim ghetuțele” - DLC2 + DOS2 - lectură după
pentru darul primit) aplicație imagini + confecționare
T - „Colindăm pe înserat. JR - „De-a ziua mea” „Cadouri în ghetuțe!”
Cu Steaua noi am plecat” ALA2 - „În parc, iarna” O1 - dezvoltarea deprinderii de a
- colind - jocuri în aer liber exprima corect și coerent
sentimente și amintiri
O2 - consolidarea obișnuinței de a
decupa, lipi, îmbina elemente
pentru realizarea unei lucrări
33
Semestrul I Săptămâna 12
Tema: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
Subtema: Primii fulgi de nea, la fereastra mea

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L
Activitate integrată ADP - ÎD - R -
DȘ1 + DEC2 - Lectură imagini + pictură
„Au căzut fulgi de nea, astăzi, la fereastra mea!”
U O1 - dezvoltarea capacității de a observa și
verbaliza corect conținutul unor imagini -
N fenomene ale naturii
O2 - dezvoltarea creativității și abilității de a ALA2 -
I picta fulgi de zăpadă

DȘ2 - Exercițiu cu material individual ADP - ÎD - R -


M „Omul de zăpadă”
A O - dezvoltarea deprinderii de a cunoaște și
opera cu cifra și numărul 3
R DEC1 - Colind -„Colindăm iarna”
O - perfecționarea deprinderii de a învăța un
Ț colind ALA2 -
I
M DLC1 - Povestea educatoarei ADP - ÎD - R -
I „Povestea fulgului de zăpadă”
E O - dezvoltarea obișnuinței de a asculta și
R repovesti povești
C DPM - „Au pornit colindători!”
U O - verificarea deprinderilor motrice însușite
R prin realizarea unui parcurs aplicativ ALA2 -
I
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R -
„Rezolvăm exerciții”
J O - verificarea însușirii cunoștințelor
matematice în intervalul 0-3
O DOS1 - povestea educatoarei - „Ciripel cel
I lacom” de Luiza Vlădescu
O - dezvoltarea capacității de a asculta și reține ALA2 -
mesajul educativ al textului

Activitate integrată ADP - ÎD - R -


V DLC2 + DOS2 - Memorizare + aplicație
I „Eu sunt omul de zăpadă” de Larisa Mihaela
N Șerban
O1 - perfecționarea deprinderii de a asculta și
E reproduce poezia; recunoașterea și scrierea
R literei O
O2 - deprinderea de a realiza un om de zăpadă
ALA2 -
I prin asamblare și lipire

34
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R- ALA1 Activitate integrată


DȘ1 + DEC2 - observare + desen
„Ninsoarea”
O1 - dezvoltarea capacității de a
observa și verbaliza corect
T- ALA2 - conținutul unor imagini - fenomene
ale naturii
O2 - dezvoltarea creativității și
abilității de a desena fulgi de zăpadă

R- ALA1 DȘ2 - fișă de lucru


„Numărul și cifra 3”
O - dezvoltarea deprinderii de a
cunoaște și opera cu cifra și numărul
3
T- ALA2 - DEC1 - audiție „Colinde românești”
O - perfecționarea deprinderii de a
asculta colinde
R- ALA1 DLC1 - repovestiri ale copiilor
„Povestea fulgului de zăpadă”
O - dezvoltarea obișnuinței de a
asculta și repovesti povești
DPM - joc sportiv
„Portocala buclucașă”
T- ALA2 - O - verificarea deprinderilor motrice
însușite prin realizarea unui parcurs
aplicativ
R- ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material individual
„Raportarea cantității la număr (1-3)”
O - verificarea însușirii cunoștințelor
matematice în intervalul 0-3
DOS1 - repovestiri ale copiilor -
T- ALA2 - „Ciripel cel lacom” de Luiza Vlădescu
O - dezvoltarea capacității de a
asculta și reține mesajul educativ al
textului
R- ALA1 Activitate integrată
DLC2 + DOS2 - convorbire + aplicație
„Omul de zăpadă”
O1 - perfecționarea deprinderii de a
recunoaște litere
T- ALA2 - O2 - deprinderea de a realiza un om
de zăpadă prin asamblare și lipire -
lucrare colectivă

35
Semestrul I Săptămâna 13
Tema: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Subtema: Să-l așteptăm pe Moș Crăciun

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectura educatoarei + desen
ADP - ÎD - R - „Moșule, mărturisesc, am fost
cuminte și te iubesc!”
„Legenda lui Moș Crăciun” (deprinderea de a se comporta civilizat)
U O1 - dezvoltarea abilității de a asculta și T - „Ne dați ori nu ne dați” - colind
reproduce un text - reținerea mesajului ALA1 - B - „Colindători” - citim imagini
N O2 - perfecționarea capacității de a crea prin Ș - „Ce sunt colindele?”
desen o lucrare cu temă dată C - „Locuințe tradiționale”
I ALA2 - „Căciula Moșului” - JD

M DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt


„Patru daruri”
ADP - ÎD - R - „Bucuria de a primi darul cu
plăcere”
A O - dezvoltarea deprinderii de a cunoaște și (deprinderea de a primi daruri)
opera cu cifra și numărul 4 T - „Sacul fermecat” - joc senzorial
R DEC1 - Colind -„Moș Crăciun cu plete dalbe” ALA1 - A - „Ghirlande pentru brad”
Ț
O - perfecționarea deprinderii de a asculta și JM - „Ajută-l pe Moș Crăciun” - labirint
învăța un colind JR - „De-a Moș Crăciun”
I ALA2 - „Ghirlande încurcate” - JD

M DLC1 - Memorizare „Dragul nostru Moș ADP - ÎD - R - „Din ce eu o să primesc și cu


I Crăciun” de Aurora Georgescu ceilalți împart!”
E O - perfecționarea capacității de a asculta și (deprinderea de a împărți cu ceilalți)
R învăța o poezie - reținerea mesajului - T - „Dă mai departe” - joc de atenție
C recunoașterea și scrierea literei „C” ALA1 - B - „Astăzi s-a născut Hristos” - colind
U DPM - „Drag mi-e jocul românesc” Ș - Sortează jucăriile - figuri geometrice
R O - dezvoltarea abilității de a realiza un dans JM - „Podoabe pentru pom” - joc cu
I popular cu text muzical ținte
ALA2 - „Cursa renilor” - concurs
DȘ2* - Joc logic ADP - ÎD - R - „Colinde dragi”
„Ce este/ nu este la fel?” (deprinderea de a asculta cu atenție colindele)
J
O - dezvoltarea deprinderii de a compara două T - „Joacă bine, Moș Martine” - JMȘ
piese și stabilirea atributelor comune diferite ALA1 - A - „Cutii cu model” - exerciții grafice
O DOS1 - lectura educatoarei C - „Sania lui Moș Crăciun”
I - „Nașterea lui Iisus”
O - dezvoltarea capacității de a cunoaște ALA2 -
JR - „Spiridușii Moșului”

elemente de tradiție

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Colind și urez cu drag”


V DLC2 + DOS2 - joc didactic + confecționare (deprinderea de a adresa urări conform
I jucărie
„Bradul împodobit”
tradiției)
T - „Ștafeta spiridușilor” - întrecere
N O1 - dezvoltarea abilității de a-și dezvolta ALA1 - A - „Podoabe pentru brad”
E limbajul oral; litere, sunete, silabe, cuvinte, Ș - „Găsește umbra” - fișe de lucru
R propoziții
O2 - perfecționarea deprinderii de a realiza o
JM - „Sorcova” - mozaic
ALA2 - „Cu colindul pe la prieteni”
I jucărie prin îmbinare și lipire

36
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Moșule, mărturisesc, am fost ALA1 Activitate integrată


cuminte și te iubesc!” A - „Moș Crăciun” - învățare DȘ1 + DEC2 - convorbire + pictură
(deprinderea de a se comporta cântec „Cine este Moș Crăciun?”
civilizat) JR - „De-a Moș Crăciun încărcat O1 - dezvoltarea abilității de a-și
T - „Ducem sacul Moșului” cu daruri” însuși cunoștințe legate de
- joc imitativ ALA2 - „Jucării fermecate” - JD obiceiuri și tradiții
O2 - perfecționarea capacității de a
crea prin pictură o lucrare cu temă
dată
R - „Bucuria de a primi daruri cu ALA1 DȘ2 - joc didactic
plăcere!” Ș - „Ce știu despre frunzele „Numără și potrivește!”
(deprinderea de a ști să bradului?” O - dezvoltarea deprinderii de a
primească daruri) C - „Brăduțul” cunoaște și opera cu cifra și
T - „Aruncă covrigul în traistă” ALA2 - „Ghici, ghicitoarea mea” numărul 4
- aruncare la țintă DEC1 - audiție -„Colinde învățate”
O - perfecționarea deprinderii de a
asculta colinde românești

R - „Din ce eu o să primesc și cu ALA1 DLC1 - lectură după imagini


ceilalți împart!” A - „O, brad frumos!” „Crăciunul”
(deprinderea de a împărți ceea ce - învățare cântec O - perfecționarea capacității de a
primește) JR - „Suntem spiridușii Moșului” comunica clar, corect, coerent
T - „Cursa renilor” ALA2 - „Sănii buclucașe” - JD DPM - dansuri populare învățate
- întrecere O - exersarea abilității de a realiza un
dans popular cu text muzical

R - „Colinde dragi!” ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt


(deprinderea de a asculta cu B - „Crăciunul copiilor” - „La fel/ diferit”
atenție colinde) Octavian Goga - memorizare O - dezvoltarea deprinderii de a
T - „Ghicește și potrivește” - JD Ș - „Daruri dragi noi am primit” compara două piese și stabilirea
- rezolvare fișe atributelor comune diferite
ALA2 - „Prinde renul” DOS1 - convorbire -
„Cine este Iisus?”
- JMȘ O - dezvoltarea capacității de a
cunoaște și elemente de tradiție
religioasă
R - „Colind și urez cu drag!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a colinda și B - „Trăistuța cu modele” DLC2 + DOS2 - povestire cu început
adresa urări tradiționale) - exerciții grafice dat + aplicație „Moș Crăciun”
T - „Primiți colindătorii” C - „Casa din Laponia” O1 - dezvoltarea abilității de a-și
- colinde ALA2 - „Ne grăbim la colindat” dezvolta limbajul oral; litere, sunete,
- joc de mișcare cu cânt silabe, cuvinte, propoziții
O2 - perfecționarea deprinderii de a
realiza o lucrare practică folosind
tehnicile învățate

37
Semestrul I Săptămâna 14
Tema: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
Subtema: De ce ne place iarna?

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mă îmbrac adecvat”


L DȘ1 + DEC2 - Joc didactic + pictură (deprinderea de a se îmbrăca potrivit
„Ce știu despre iarnă” anotimpului iarna)
U O1 - dezvoltarea abilităților de a selecta imagini T - „Fulgii mici se prind de mână” - JD
specifice iernii; jocurile copiilor iarna ALA1 - B - „Povestea fulgului de zăpadă”
N O2 - dezvoltarea creativității în realizarea unui C - Adăposturi pentru păsări
tablou de iarnă prin pictură Ș - „Fulgi în palmă” - rezolvare fișe
I ALA2 - „Transport sacul” - întrecere

M DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt


„Matematicienii iarna”
ADP - ÎD - R - „De vorbă cu Iarna”
(deprinderea de a-și proteja sănătatea)
A O - deprinderea de a cunoaște și opera cu cifra T - „Schiuri desperecheate” - joc de atenție
și numărul 5 ALA1 - A - „Omul de zăpadă!” - modelaj
R DEC1 - „Iarna veselă” - muzica Grigore JM - „Ajută băiatul” - labirint
Ț Teodosiu
O - dezvoltarea deprinderii de a asculta și
C - „Orășelul copiilor”
ALA2 - „Ochește bine” - aruncare la țintă
I reproduce un text muzical

M Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Iarna eu nu răcesc”


I DLC1 - Vizionare DVD (deprinderea de a se îmbrăca adecvat)
E „Crăiasa zăpezii” T - „Lovește ținta” - JD
R O - dezvoltarea obișnuinței de a viziona; ALA1 - B - „Ciripel cel lacom” - repovestire
C dezvoltarea vorbirii orale prin povestirea Ș - Transformările apei - convorbire
U acesteia JR - „De-a poveștile” - joc cu ținte
R DPM - „Călătorie de iarnă” - traseu aplicativ ALA2 - „Jocuri în curtea grădiniței”
I O - consolidarea deprinderilor motrice însușite
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Fulgușori ascultători!”
„Împodobește brăduțul” (deprinderea de a asculta regulile stabilite)
J O - dezvoltarea obișnuinței de a rezolva
exerciții de + și - în limitele 0-5
T - „Facem oameni de zăpadă” - joc imitativ
ALA1 - A - „Omul de zăpadă” - confecționare
O DOS1 - convorbire „De ce îmi place iarna?” JM - „Sporturi de iarnă” - sortare de
I O - dezvoltarea abilității de a-și exprima
propriile trăiri și sentimente
jetoane
C - „Biserica din cartier”
ALA2 - „Prinde fulgul” - JMȘ

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Atent sunt și nu greșesc!”


V DLC2 + DOS2 - memorizare + aplicație (deprinderea de a strănuta și tuși cu mâna la
I „Iarna” de George Coșbuc
O1 - dezvoltarea deprinderii de a memora și
gură)
T - „Mergem la dispensar” - traseu aplicativ
N reproduce un text; recunoașterea și scrierea ALA1 - B - „Mergem la colindat” - citire de
E literei „I”
O2 - perfecționarea deprinderii de a realiza un
imagini
Ș - „Fenomene ale naturii. Iarna”
R tablou de iarnă prin îmbinare și lipire JR - „De-a iarna”
I ALA2 - „Atent sunt și nu greșesc, chiar
și-atunci când tușesc!” - joc imitativ
38
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Mă îmbrac adecvat” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a se îmbrăca A - „Decorez căciula” - exerciții DȘ1 + DEC2 - povestea
potrivit anotimpului) grafice educatoarei + modelaj
T - „Ninge liniștit” JR - „De-a sportivii campioni” „Moș Crivăț și omuleții de zăpadă”
- joc liniștitor ALA2 - „Fulgii plutitori” O1 - dezvoltarea abilităților de a
- euritmie asculta și înțelege conținutul unui
text - interes pentru lumea
înconjurătoare
O2 - dezvoltarea creativității în
realizarea unui tablou de iarnă
prin modelaj - lucrare colectivă
R - „De vorbă cu iarna!” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru
(deprinderea de a-și proteja Ș - „Chiciura și poleiul” „Numărul și cifra 5”
sănătatea) - convorbire pe bază de imagini O - deprinderea de a cunoaște și
T - „Ninge viscolit” B - „Fetița cu chibriturile” opera cu cifra și numărul 5
- joc imitativ - Hans Christian Andersen DEC1 - audiție „Cântece de iarnă”
ALA2 - „Bowling cu bulgări” - JD O - dezvoltarea deprinderii de a
asculta texte muzicale

R - „Iarna eu nu răcesc” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a se îmbrăca JM - „Ajută fulgul” DLC1 - repovestiri ale copiilor
adecvat pentru iarnă) - labirint „Crăiasa zăpezii”
T - „Crăiasa s-a rătăcit” A - „Iarna noaptea” O - dezvoltarea obișnuinței de a
- labirint distractiv - pasta de dinți reda oral o vizionare
ALA2 - „Sacul cu surprize” - JD DPM - întrecere - „Fulgii de nea”
O - consolidarea deprinderilor
motrice însușite (alergare, săritură)

R - „Fulgușori ascultători” ALA1 DȘ2* - exercițiu de adunare și


(deprinderea de a respecta Ș - „De unde vine iarna?” scădere în limitele 1-5 (cu 1-2
regulile stabilite) B - „Fulgul de nea” unități)
T - „Iarna veselă” - memorare O - dezvoltarea obișnuinței de a
- cântec ALA2 - „Prinde fulgul” rezolva exerciții de + și - în limitele
- JMȘ 0-5
DOS1 - povestiri ale copiilor
„Amintiri de iarnă”
O - dezvoltarea abilității de a-și
exprima propriile trăiri și
sentimente
R - „Atent sunt și nu greșesc!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a pune mânuța A - „Perechi de schiuri” DLC2 + DOS2 - vizionare
la gură când tușește) - modelaj youtube.com + confecționare
T - „Găsește batista” JM - „Fularul” „Peisaje de iarnă”
- joc de atenție - joc cu ținte O1 - dezvoltarea deprinderii de a
recunoaștere și scrie litera „I”
ALA2 - „Statui de zăpadă” - JD O2 - perfecționarea deprinderii de
a realiza o ramă și un tablou de
iarnă prin îmbinare și lipire

39
Semestrul al II-lea Săptămâna 15
Tema: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
Subtema: În lumea fermecată a poveștilor

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Joc didactic + modelaj
ADP - ÎD - R - „Îmi ascult părinții”
(deprinderea de a asculta sfaturile părinților)
„În lumea fermecată a poveștilor” T - „Ascunde-te de lup” - JD
U O1 - dezvoltarea deprinderii de a recunoaște ALA1 - B - Recunoaște povestea
poveștile după imagini și fragmente C - Cartierul poveștilor
N O2 - dezvoltarea abilității de a modela JR - „De-a actorii talentați”
personajul preferat din poveste ALA2 - „Cu cine m-am întâlnit?” - JD
I
DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Așteaptă-ți rândul”
M „Povești îndrăgim, dar și socotim” (deprinderea de a nu întrerupe conversația
A O - dezvoltarea competenței de a cunoaște și
opera cu cifra și numărul 6
adulților)
T - „Fugi, că te prind!” - JMȘ
R DEC1 - „Cântecul Scufiței Roșii și al Lupului” ALA1 - Ș - „Ce sunt poveștile?”
O - dezvoltarea abilității de a asculta și JM - „Sortăm” - obiecte populare -
Ț reproduce cântece jetoane
I ALA2 -
A - „Decorez ștergarul”

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Vorbim pe rând”


I „Recunoaște personajul” (deprinderea de a vorbi după interlocutori)
E O - dezvoltarea deprinderii de a recunoaște și T - „Iezișorii veseli” - joc de grupare și regrupare
R reproduce povești cu ajutorul personajelor ALA1 - B - „Coarnele caprei” - exercițiu grafic
C DPM - „Sări povestea” JR - „Actori în Scufița Roșie”
U O - deprinderea de a sări peste un obstacol fără C - „Casa bunicii”
R elan, cu desprindere de pe ambele picioare ALA2 - „Valsul florilor” - euritmie
I
DȘ2* - probleme ilustrate ADP - ÎD - R - „Te ajut, colega”
„Din lumea poveștilor” (deprinderea de a oferi ajutor)
J O - dezvoltarea deprinderii de a rezolva
probleme ilustrate în intervalul 0-6
T - „Mergi cum bat” - joc de atenție
JM - „Drumul lupului spre casa bunicii”
O DOS1 - convorbire „Ce a greșit personajul...?” - labirint
I O - dezvoltarea competenței de a înțelege
morala din povești
Ș - „Găsește perechea” - personaje
A - „Personajul preferat” - modelaj
ALA2 - „Hora iezișorilor” - dans popular

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt un copil atent”


V DLC2 + DOS2 - dramatizare + lucrare colectivă (deprinderea de a fi atent)
I „Scufița Roșie”
O1 - dezvoltarea deprinderii de a interpreta
T - „Culegem flori” - joc imitativ
ALA1 - B - „Scene din povești” - puzzle
N roluri adecvate poveștilor; recunoașterea și A - „Strachina lupului” - exercițiu grafic
E scrierea literei „S”
O2 - formarea abilităților de a realiza o lucrare
JM - „Personaje rătăcite” - labirint
ALA2 - „Lanțul personajelor” - JD
R colectivă cu elemente decupate
I
40
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Îmi ascult părinții” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a asculta A - „Linguri și farfurii” DȘ1 + DEC2 - lectură după imagini
sfaturile părinților) - decorare pictură + desen „Poveștile copilăriei”
T - „Crivățul suflă” JM - „Casa bunicii” O1 - dezvoltarea deprinderii de a
- joc imitativ - joc din ținte recunoaște poveștile după
ALA2 - „Deschide poarta” imagini și de a preciza locul și
timpul de desfășurare
- joc de mișcare O2 - dezvoltarea abilității de a
desena personajul preferat din
povestea îndrăgită
R - „Așteaptă-ți rândul!” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru
(deprinderea de a nu întrerupe C - „Măsuțe și scăunele pentru „Numărul și cifra 6”
conversațiile) personaje” O - dezvoltarea competenței de a
cunoaște și opera cu cifra și
T - „Scufița n-a ascultat. Spune JR - „De-a actorii în Capra cu trei numărul 6
ce-a pățit îndat’” iezi” DEC1 - audiție
- recitativ ritmic ALA2 - „Aici, lupule, aici” - JMȘ „Cântece din povești cunoscute”
O - dezvoltarea abilității de a
asculta cântece interpretate de
personaje din povești
R - „Vorbim pe rând” ALA1 DLC1 - repovestiri ale copiilor
(deprinderea de a vorbi după Ș - „Caută personajul” „Povestea mea preferată”
interlocutori) - joc de atenție O - dezvoltarea deprinderii de a
reproduce povești cu ajutorul
T - „Ghici, ghicitoarea mea!” A - „Sunt un mic actor” personajelor într-un limbaj
- imită personaje din povești adecvat
ALA2 - „Plimbare prin lumea DPM - joc sportiv
poveștilor” - parcurs aplicativ „Atleții la concurs”
O - deprinderea de a sări peste un
obstacol fără elan, cu desprindere
de pe ambele picioare
R - „Te ajut, colega!” ALA1 DȘ2* - joc didactic
(deprinderea de a oferi ajutor) JR - „De-a poveștile” „Cine socotește mai repede?”
T - „Cine ajunge primul la C - „Suport pentru străchini, O - dezvoltarea deprinderii de a
scăunel” linguri și ulcioare” rezolva probleme ilustrate în
- JD ALA2 - „Cu personajul la concurs” intervalul 0-6
- joc sportiv distractiv DOS1 - lectură după imagini
„Personaje pozitive/ negative”
O - dezvoltarea competenței de a
înțelege morala din poveste
R - „Sunt un copil atent” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a fi mereu atent) Ș - Roluri și responsabilități DLC2 + DOS2 - joc didactic +
T - „Schimbă perechea” în familie aplicație „Ghicește povestea”
- joc de atenție A - „Personaje din figuri O1 - dezvoltarea deprinderii de a
geometrice” recunoaște poveștile după
ALA2 - „Nu te pune tu cu mine, personaje sau fragmente
O2 - formarea abilităților de a
că-s mai puternic ca tine!” realiza o lucrare practică cu
- euritmie elemente decupate

41
Semestrul al II-lea Săptămâna 16
Tema: Evaluare sumativă semestrul I
Subtema: Ce ne aduce toamna?

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Convorbire + pictură
ADP - ÎD - R - „Salută toamna”
(deprinderea de a saluta)
„Amintiri de toamnă” T - „Știu să salut!” - exerciții de formulare a
U O1 - verificarea cunoștințelor despre anotimpul salutului
toamna ALA - B - „Album de toamnă” - citire imagini
N O2 - realizarea unei creații plastice prin tehnica C - Grădinița
picturii corespunzătoare temei JR - „Prima zi la grădiniță”
I ALA2 - Jocuri de mișcare îndrăgite

DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Sunt un copil ordonat”


M „Ne-amintim și socotim!” (deprinderea de a păstra ordinea la rechizite și
A O - verificarea cunoștințelor matematice
învățate
dulăpioarele de haine)
T - „Lanțul” - JD
R DEC1 - Concurs „Cântărețul talentat” ALA1 - A - „Toamnă frumoasă” - desen
O - verificarea însușirii corecte a textului și Ș - „Fenomene ale naturii toamna”
Ț melodiei cântecelor învățate în cadrul unui JM - „Loto - fructe și legume”
I concurs ALA2 - Jocuri distractive învățate

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Sunt un copil politicos”


I „Ce ne aduce toamna?” (deprinderea de a fi politicos)
E O - verificarea deprinderii de exprimare orală T - „Trenulețul politicoșilor” - JD
R corectă ALA1 - B - „Cuvinte fermecate” - sunet, literă,
C DPM - „Pe cărări, toamna” - parcurs aplicativ cuvânt, propoziție
U O - verificarea deprinderilor motrice învățate JR - „De-a familia”
R A - „Toamnă bogată” - pictură fructe și
I legume
ADE2 -
DȘ2* - Joc logic ADP - ÎD - R - „Sunt un copil ascultător”
„Cine aranjează mai bine?” (deprinderea de a-i asculta pe ceilalți)
J O - verificarea cunoștințelor logice matematice T - „Atenție la mine!” - deplasare în mers și
însușite alergare cu oprire la semnal
O DOS1 - convorbire „Ce am învățat noi?” ALA1 - C - „Jucării”
I O - verificarea cunoștințelor învățate JM - „Scene din povești”
Ș - „De ce plouă?”
ADE2 - „Ștafeta toamnei”
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt fericit!”
V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + confecționare (deprinderea de a accepta și prețui viața
I jucărie
„Toamna, năzdrăvana”
desfășurată la grădiniță)
T - „Mărul în coș” - JD
N O1 - verificarea însușirii poveștilor și poeziilor ALA1 - B - Povestea preferată
E despre toamnă
O2 - verificarea deprinderilor de realizare a unor
A - Personaje din povești - modelaj
JM - „Ajută vrăbiuța” - labirint
R jucării din legume și fructe ADE2 - „Atinge clopoțelul” - săritură de pe loc
I în înălțime

42
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Salută toamna!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a saluta în Ș - „Ce este bruma?” DȘ1 + DEC2 - joc didactic +
diferite momente ale zilei) A - „Toamnă târzie” - pictură modelaj
T - „Culegătorii toamna” ALA2 - „Aruncă leguma-n coș” „Toamna”
- joc de atenție O1 - verificarea cunoștințelor
despre anotimpul toamna
O2 - realizarea unei creații
plastice prin tehnica modelajului
corespunzătoare temei
R - „Sunt un copil ordonat!” ALA1 DȘ2 - joc didactic
(deprinderea de a păstra ordinea C - „Casa toamnei” „Sunt matematician”
în dulăpioare) JR - „De-a toamna îmbelșugată” O - verificarea cunoștințelor
T - „Găsește frunza” ALA2 - „Prinde fructul!” matematice învățate
- JD DEC1 - audiții la alegerea copiilor
O - verificarea capacității de a
asculta cântece cunoscute -
receptarea mesajului

R - „Sunt un copil politicos!” ALA1 DLC1 - fișă de lucru


(deprinderea de a fi politicos) Ș - „De ce trebuie să spălăm „Ne jucăm cu literele”
T - „Tocăm legume și fructe” fructele și legumele?” O - verificarea deprinderii de
- joc imitativ JM - „Găsește umbra” cunoaștere a literelor învățate
ALA2 - „Cursa iepurașilor” DPM - întrecere „Cel mai bun”
O - verificarea deprinderilor
motrice învățate

R - „Sunt un copil ascultător!” ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material


(deprinderea de a-i asculta pe A - „Modelăm acadele” mărunt „Ne jucăm cu LOGI”
ceilalți) JR - „De-a cofetarii” O - verificarea cunoștințelor
T - „Coșul rupt” ALA2 - „După ce am învățat, logice matematice însușite
- joc de atenție respirăm aer curat!” DOS1 - fișă de lucru
„Așa da! Așa nu!”
O - verificarea cunoștințelor
învățate - conduită civilizată
R - „Sunt fericit!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a accepta și Ș - „Cum se face salata?” DLC2 + DOS2 - repetăm poeziile
prețui viața de la grădiniță) C - „Rame pentru scene din de toamnă învățate
T - „Imită fenomene ale naturii” povești” „Doamna Toamna”
- joc imitativ ALA2 - „Jocuri în aer liber” O1 - verificarea însușirii versurilor
despre toamnă, limbaj adecvat
O2 - verificarea deprinderilor de
realizare a unei lucrări colective
folosind abilitățile practice însușite

43
Semestrul al II-lea Săptămâna 17
Tema: Evaluare sumativă semestrul I
Subtema: Cât de multe am învățat!

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Joc didactic + desen
ADP - ÎD - R - „Sunt un copil bun!”
(deprinderea de a manifesta bunătate și
„Așază la locul potrivit” toleranță)
U O1 - verificarea cunoștințelor despre toamnă T - „Unde-i gheata?” - joc de atenție
și iarnă ALA1 - B - „Povești de iarnă”
N O2 - verificarea deprinderii de a realiza un C - „Palate din povești”
desen respectând indicațiile JR - „De-a actorii”
I ALA2 - Jocuri distractive învățate

DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Dăruiesc și celorlalți”


M „Am învățat să rezolv...” (deprinderea de a fi altruist)
A O - verificarea cunoștințelor matematice
însușite
T - „Colinde și cântece de iarnă”
ALA1 - Ș - „Ce sunt colindele?”
R DEC1 - Concurs „Cel mai bun cântăreț!” A - „Sorcova” - pictură
O - verificarea deprinderii de a participa la un JM - „Sorcova” - din ținte colorate
Ț concurs cu cântecele învățate ALA2 - JMȘ învățate
I
M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Suntem uniți”
I „Găsește și potrivește!” (deprinderea de a îndeplini împreună sarcini,
E O - verificarea însușirii corecte a semnificațiilor în cadrul grupului)
R structurilor verbale orale T - „Plecăm să colindăm” - traseu aplicativ
C DPM - „Fulgii în excursie” - parcurs aplicativ ALA1 - B - „Iarnă iubită” - citim imagini
U O - verificarea deprinderilor motrice învățate JM - „Drumul moșului” - labirint
R C - „Case cu garduri”
I ALA2 - Jocuri sportive distractive învățate

DȘ2* - Rezolvare de probleme și exerciții ADP - ÎD - R - „Sunt fericit când primesc și


„Știu să rezolv...!” dăruiesc!”
J O - verificarea cunoștințelor matematice (deprinderea de a primi și dărui)
necesare rezolvării problemelor ilustrate T - „Ghici, ghicitoarea mea!”
O DOS1 - joc didactic ALA1 - A - „Bradul” - grafisme
I „Spune ce-ți amintești” Ș - „De ce ninge? De ce plouă?”
O - verificarea cunoștințelor JR - „De-a pădurarii”
ALA2 - „Ștafeta matematicienilor”
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt frumos și sănătos”
V DLC + DOS2 - Repovestire + colaj (deprinderea de a-și proteja sănătatea)
I „Scenă din povestea preferată!”
O1 - verificarea deprinderii de a repovesti
T - „Fulare încurcate” - joc de atenție
ALA1 - B - „Poezia preferată”
N poveștile învățate JM - „Ajută personajul” - labirint
E O2 - verificarea deprinderilor specifice
activităților practice desfășurate
C - „Căsuțe pentru vrăbiuțe”
ALA2 - „Atinge clopoțelul”
R
I
44
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Sunt un copil bun” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a fi bun și A - „Felicitări de iarnă” - aplicație DȘ1 + DEC2 - convorbire +
tolerant) JM - „Iarna” - sortare de jetoane pictură
T - „Vâj și trosc!” ALA2 - „Cursa săniuțelor” „De ce îmi place toamna/ iarna?”
- onomatopee - jocuri în aer liber O1 - verificarea cunoștințelor
despre toamnă și iarnă
O2 - verificarea deprinderii de a
realiza o pictură respectând
indicațiile

R - „Dăruiesc și celorlalți” ALA1 DȘ2 - joc didactic


(deprinderea de a fi altruist) B - „Recunoaște litera” „Rezolvă corect!”
T - „Mergem prin zăpadă” JR - „Baba iarna face pozne!” O - verificarea cunoștințelor
- parcurs aplicativ ALA2 - Dansul fulgilor de nea matematice însușite
- euritmie DEC1 - Concurs „Micii interpreți”
O - verificarea deprinderii de a
recunoaște și reda cântece
învățate
R - „Suntem uniți” ALA1 DLC1 - repovestiri ale copiilor
(deprinderea de a îndeplini S - „Ce știi despre?” „Povestea care mi-a plăcut cel
sarcini împreună) - figuri geometrice mai mult”
T - „Bulgărele fermecat” C - „Figuri geometrice din O - verificarea însușirii corecte a
- joc de atenție jumătăți și sferturi” semnificațiilor structurilor verbale
ALA2 - „Unde s-a ascuns omul de orale
DPM - jocuri sportive îndrăgite de
zăpadă” - joc de atenție copii
O - verificarea deprinderilor
motrice învățate
R - „Sunt fericit când primesc și ALA1 DȘ2* - fișă de lucru
dăruiesc!” B - Cuvinte care încep cu „Numere și cifre (1-6)”
(deprinderea de a primi și oferi JM - „Fulgi de zăpadă” - O - verificarea cunoștințelor
daruri) joc cu ținte matematice necesare realizării
T - „Găsește clopoțelul” ALA2 - „Construim oameni de scărilor numerice 1-6, 6-1
- JD zăpadă!” DOS1 - convorbire
„Am grijă!”
O - verificarea cunoștințelor
referitoare la igienă
R - „Sunt frumos și sănătos!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a-și proteja A - „Povestea preferată” - desen DLC + DOS2 - joc didactic +
sănătatea) Ș - „Cum se formează gheața și lucrare colectivă
T - „Acum ninge, acum plouă” zăpada?” „În lumea poveștilor”
- joc de atenție ALA2 - „Ferește-te de bulgări” O1 - verificarea deprinderii de a
repovesti poveștile învățate
O2 - verificarea deprinderilor
specifice activităților practice
decupare și asamblare

45
Semestrul al II-lea Săptămâna 18
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Călătorie în Univers

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectură după imagini + modelaj
ADP - ÎD - R - „Vreau să știu!”
(deprinderea de a adresa întrebări)
„Universul - sistemul solar” T - „Caută soarele” - JD
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere a ALA1 - B - „Zborul Merișorului spre lună” -
corpurilor cerești și a vehiculelor cosmice lectură educativă
N O2 - dezvoltarea deprinderilor specifice Ș - „Zborul astronauților în spațiu”
modelajului pentru realizarea unor planete C - Racheta
I ALA2 - „Întrecerea astronauților”

DȘ2 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Sunt foarte curios!”


M „Călătorie în Univers” (deprinderea de a se informa)
A O - consolidarea cunoștințelor matematice
învățate anterior
T - „Ghicește ce face astronautul?” - joc de
mimă
R DEC1 - Învățare cântec + joc muzical ALA1 - JM - „Universul” - puzzle
„Cântecul planetelor” - youtube JR - „De-a astronauții”
Ț O - dezvoltarea deprinderii de a învăța un A - „Racheta” - desen
I cântec după o vizionare ALA2 - „Mersul astronauților” - imitare

M DLC - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Tainele Universului”


I „Zi - noapte” (deprinderea de a se informa)
E O - dezvoltarea capacității de observare și T - „Descoperă planeta” - JD
R stabilire a desfășurării unor activități în ALA1 - Ș - „Ce este Observatorul Astronomic?”
C momentele „zi-noapte” JM - „Sistemul solar” - jetoane
U DPM - „Călătorie în univers” - traseu aplicativ C - „Observatorul Astronomic”
R O - consolidarea unor deprinderi motrice ALA2 - „Farfuria zburătoare” - joc de atenție
I însușite anterior
DȘ2* - Exercițiu cu material individual ADP - ÎD - R - „Prietenul extraterestru”
„Astronauții matematicieni” (deprinderea de a relaționa prietenos)
J
O - verificarea cunoștințelor matematice privind T - „Astronauți pe Marte” - JMȘ
socotitul cu 1 și 2 unități în limitele 0-6 ALA1 - B - „Micul Prinț” - de Antoine de Saint-
O DOS1 - „Povestea monstrului gelatinos cu Exupéry (fragment)
I ochelari” - psihologiepentrucopii.ro
O - dezvoltarea deprinderii de a avea grijă de
JR - „Soarele și planetele sale”
A - „Soarele” - lipire sâmburi de fructe,
lucrurile dragi apoi pictare
ALA2 - „Farfuria zburătoare” - JD
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Cerul și tainele sale”
V DLC2 + DOS2 - poveste educativă + lucrare (deprinderea de a manifesta interes pentru
I colectivă
„Povestea planetelor pe înțelesul piticilor” de
ceea ce se întâmplă)
T - „Să descoperim stele” - joc distractiv
N Judith Petrusca ALA1 - Ș - „Ce sunt stelele?”
E O1 - deprinderea de a-și îmbogăți vocabularul
ascultând și reproducând secvențele unei
C - „NASA - centru de cercetare”
A - „Simfonia Fantastică” - fragment de
R povești Hector Berlioz
I O2 - consolidarea deprinderii de a realiza o ALA2 - „Dansul Universului” - vals
lucrare colectivă prin tehnica aplicației
46
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Vreau să știu” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a adresa JM - „Formăm planete din DȘ1 + DEC2 - observare + desen
întrebări) jumătăți și sferturi” „Universul”
T - „În spațiu” A - „Sistemul solar” - desen O1 - dezvoltarea capacității de
- JD ALA2 - „Țintește soarele” cunoaștere a corpurilor cerești și a
- joc de atenție vehiculelor cosmice
O2 - dezvoltarea deprinderilor
specifice desenului pentru realizarea
unor planete

R - „Sunt foarte curios” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru


(deprinderea de a se informa) JR - „De-a extratereștrii” „Mulțimi de corpuri cerești”
T - „Teleportare cu bucluc” C - „Rampa de lansare a O - consolidarea cunoștințelor
- joc de mimă rachetei spre Lună” matematice învățate anterior
ALA2 - „Vin rachetele” DEC1 - audiție „Cântecul Pământului”
- joc de atenție - youtube.com
O - dezvoltarea deprinderii de a
asculta sunete asemănătoare muzicii
R - „Tainele Universului” ALA1 DLC - lectură după imagini
(deprinderea de a se informa) Ș - „Primii pași pe Lună” „Zbor în Cosmos”
T - „Pe urmele lui E.T.” A - „Farfurii zburătoare” - O - dezvoltarea capacității de
- joc de atenție modelaj observare și stabilire a desfășurării
ALA2 - „Prinde extraterestrul” unor activități în momentele
- întrecere „zi-noapte”
DPM - joc sportiv
„Planetele se întrec”
O - consolidarea unor deprinderi
motrice însușite anterior
R - „Prietenul extraterestru” ALA1 DȘ2* - fișă de lucru
(deprinderea de a relaționa C - „Mijloace de transport în „Socotim cu spor”
prietenos) cosmos” O - verificarea cunoștințelor
T - „Teleportează-te!” JM - „Extraterestrul” - ținte matematice privind socotitul cu 1 și 2
- JMȘ ALA2 - „Ne rotim în jurul unități în limitele 0-6
Soarelui” DOS1 - repovestirea copiilor
- JMȘ „Povestea monstrului gelatinos cu
ochelari” - psihologiepentrucopii.ro
O - dezvoltarea deprinderii de a avea
grijă de lucrurile dragi
R - „Cerul și tainele sale” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a manifesta B - „Poezia planetelor” - Liviu DLC2 + DOS2 - repovestirea copiilor +
interes pentru ceea ce se Mircea (scrib.com) confecționare
întâmplă) JR - „De-a bucătarii „Povestea planetelor pe înțelesul
piticilor” de Judith Petrusca
T - „Astronauții pe Lună” extratereștrilor” O1 - deprinderea de a-și îmbogăți
- joc imitativ ALA2 - „Pământenii și vocabularul reproducând secvențele
extratereștrii” - întrecere unei povești cursiv, în limbaj adecvat
O2 - consolidarea deprinderii de a
confecționa o jucărie-personaj

47
Semestrul al II-lea Săptămâna 19
Tema: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
Subtema: Planeta Pământ - planeta oamenilor

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Pământule, te iubesc!”


L DȘ1 + DEC2 - Memorizare + pictură (deprinderea de a manifesta trăiri pozitive)
„Planeta albastră” de Ilinca Neacșu T - „Pământul se-nvârtește” - JD
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și ALA1 - B - „Povestea planetelor pe înțelesul
înțelegere a vieții pe Pământ prin intermediul piticilor”
N poeziei
O2 - perfecționarea deprinderii de a realiza o
Ș - „Ce s-ar întâmpla cu Pământul dacă
... ?”
I lucrare cu ajutorul tehnicilor învățate C - „Drumuri și poduri”
ALA2 - „Prinde Soarele” - JD
DȘ2 - Exercițiu cu material individual ADP - ÎD - R - „Sfaturi ascultăm și apoi urmăm”
M „Pe Pământ noi învățăm” (deprinderea de a economisi resursele
A O - dezvoltarea deprinderilor matematice -
cifra și numărul 7
Pământului)
T - „Atenție la semnal” - joc de atenție
R DEC1 - „Copiii planetei Pământ” - ALA1 - JM - „Pământul” - puzzle
Viorel Țigănaș A - „Terra” - modelaj
Ț O - consolidarea deprinderii de a învăța un JR - „Exploratorii Pământului”
I cântec ALA2 - „Ecoul” - JD

M DLC1 - Lectura educatoarei ADP - ÎD - R - „Sunt de ajutor planetei”


I „Povestea planetei Pământ” (deprinderea de a oferi ajutor)
E O - consolidarea deprinderii de a recepta textul T - „Urmează ecologistul” - joc de orientare
R povestit și mesajul acestuia ALA1 - Ș - „Globul Pământesc” - observare
C DPM - „Roabe încărcăm, deșeuri transportăm” A - „Globul Pământesc” - pictură
U O - formarea deprinderii de a se deplasa cu JM - „Ajută ecologistul” - labirint
R transport de greutăți, prin împingere ALA2 - „Atinge soarele” - joc sportiv distractiv
I
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Învăț să protejez Terra”
„Pământenii și extratereștrii” (deprinderea de a păstra mediul curat)
J
O - formarea abilității de a descompune cifra și T - „Ștafeta ecologiștilor” - joc sportiv distractiv
numărul 7 ALA1 - B - „Spune ce știi despre Terra!”
O DOS1 - convorbire - „Salvați Pământul” JR - „Salvatorii Pământului”
I O - dezvoltarea deprinderii de a proteja mediul
înconjurător - reciclare
C - „Piramide”
ALA2 - „Ștafeta ecologiștilor”

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Îi mulțumesc Terrei”


V DLC2 + DOS2 - Lectură după imagini + șnuruire (deprinderi de atitudine ecologică)
I -„Pământul și oamenii”
O1 - dezvoltarea deprinderii de a citi imagini,
T - „Pământul doarme” - joc liniștitor
ALA1 - B - „Soarele și Pământul” de Aurora
N de a înțelege și transmite intenții, gânduri de Luchian (poezie.ro)
E protejare a planetei; recunoașterea și scrierea Ș - „Ziua - noaptea”
R literelor „Ă” și „”
O2 - formarea deprinderii de a șnurui tabloul cu
JM - „Soarele și Luna” - joc cu ținte
ALA2 - „Găsește farfuria zburătoare” - joc de
I Pământul atenție

48
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Pământule, te iubesc!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a manifesta trăiri A - „Pământul” DȘ1 + DEC2 - observare + desen
și sentimente pozitive) - desen „Pământul”
T - „Atenție, vin extratereștrii!” JM - „Sistemul solar” O1 - dezvoltarea capacității de
- joc de atenție și mișcare - joc cu ținte cunoaștere și înțelegere a vieții pe
ALA2 - „Găsește-ți locul!” Pământ prin intermediul poeziei
- JMȘ și atenție O2 - perfecționarea deprinderii de
a realiza o lucrare cu ajutorul
tehnicilor învățate

R - „Sfaturi ascultăm și apoi ALA1 DȘ2 - joc didactic


urmăm” Ș - „Cele 7 minuni ale lumii” „Așază la locul potrivit!”
(deprinderea de a economisi B - „Terra - casa mea” O - dezvoltarea deprinderilor
resursele planetei) -citim imagini din cărți cu Terra matematice - cifra și numărul 7
T - „Muncim și-apoi ne odihnim” ALA2 - „Plimbare pe Pământ” DEC1 - audiție - cântece pentru
- joc imitativ - parcurs aplicativ copii
O - consolidarea deprinderii de a
audia cântece

R - „Sunt de ajutor planetei” ALA1 DLC1 - repovestiri ale copiilor


(deprinderea de a oferi ajutor) B - „Salvați planeta!” „Povestea planetei Pământ”
T - „Când am fost noi la pădure” de Aurora Georgescu O - consolidarea deprinderii de a
- joc cu cânt C - „Râuri, fluvii, mări” reda textul povestirii și mesajul
- joc cu ținte acestuia
ALA2 - „Cursa ecologiștilor” DPM - parcurs aplicativ
O - formarea deprinderii de a se
- întrecere deplasa cu transport de greutăți,
prin împingere
R - „Învăț să protejez Terra” ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material
(deprinderea de a păstra mediul Ș - „Ce este poluarea?” mărunt „Numărul și cifra 7”
curat) - vizionare DVD O - formarea abilității de a
T - „Gunoaie adunăm, mediul A - „Pământul” - dactilopictură descompune cifra și numărul 7
curățăm” ALA2 - „Ferește-te de poluare” DOS1 - vizionare DVD
- joc imitativ - joc de atenție „Planeta Albastră”
O - dezvoltarea deprinderii de a
proteja mediul înconjurător -
reciclare
R - „Îi mulțumesc Terrei” ALA1 Activitate integrată
(deprinderi de atitudine JR - „De-a arheologii” DLC2 + DOS2 - repovestiri ale
ecologică) A - „Pământul și stelele” copiilor + confecționare
T - „Câte unul pe cărare, mergem - pictură „Pământul și oamenii”
în pădurea mare” ALA2 - „Soarele și Luna” - JMȘ O1 - dezvoltarea deprinderii de a
- joc cu cânt reda verbal imagini, de a înțelege
și transmite intenții, gânduri de
protejare a planetei
O2 - consolidarea deprinderilor
practice însușite

49
Semestrul al II-lea Săptămâna 20
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Ne jucăm cu Zâna Iarnă

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Bun rămas, Iarnă!”


L DȘ1 + DEC - Observare + desen
„La revedere, Zână Iarnă”
(deprinderea de a saluta cu bucurie)
T - „Ultimul bulgăre” - JMȘ
U O1 - dezvoltarea capacității de a cunoaște ALA1 - Ș - „De ce iubesc iarna?”
N elemente specifice sfârșitului de iarnă
O2 - dezvoltarea creativității în realizarea unei
B - „Iarna la sfârșit” - citire de imagini
C - „Omul de zăpadă și soarele” - ținte
I lucrări folosind tehnica desenului ALA2 - „Mesaj pentru iarnă”
- variantă a „Telefonului fără fir”

M DȘ2 - Exerciții cu material individual


„Socotim cu Zâna Iarnă”
ADP - ÎD - R - „Mă joc atent afară!”
(deprinderea de a respecta reguli de protejare
A O1 - dezvoltarea deprinderilor matematice - a sănătății)
cifra și numărul 8 T - „Prinde omul de zăpadă” - JD
R DEC - Joc cu text și cânt ALA1 - JM - „Ultimii fulgi de nea” - ținte
Ț „Sfârșitul iernii” - melodie populară
O - dezvoltarea capacității de receptare și
A - „Tablou cu fulgi” - pastă de dinți
JR - „De-a excursioniștii iarna”
I redare a cântecului ALA2 - „Fulgi plutitori” - euritmie

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Împreună ne jucăm, la revedere


I „Ne jucăm cu Zâna Iarnă ultima dată în acest de la iarnă ne luăm”
E an” (deprinderea de a se juca împreună)
R O - dezvoltarea creativității și expresivității T - „Raze perechi” - joc de grupare perechi
C limbajului oral (sunete, cuvinte, silabe, ALA1 - B - „Primul ghiocel” - lectură imagini
U propoziții) Ș - „De ce se topește zăpada?”
R DPM - „Balul Zânei Iarna” C - „Căsuța eschimoșului - iglu”
I O - învățarea pașilor de vals ALA2 - „Fulare încurcate” - JD
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Zăpada s-a topit, ghiocelul a
„Numărăm și socotim, nu greșim” răsărit”
O - dezvoltarea obișnuinței de a descompune (deprinderea de a fi punctual)
J cifra și numărul 8 T - „Sfârșit de iarnă” - joc cu text și cânt
O DOS1 - convorbire - „Iarnă, bun rămas!” ALA1 - JM - „Din jumătate întreg” - imagine de
O - consolidarea deprinderilor de comportare iarnă
I civilizată la joacă afară Ș - „Fulgul se topește” - joc senzorial
JR - „De-a oamenii de zăpadă și ghioceii”
ALA2 - „Buchetele de ghiocei” - JMȘ
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „M-am ferit, dar am răcit”
V DLC2 + DOS2 - Lectură educativă + îndoire
hârtie
(deprinderea de a strănuta/ tuși cu
mâna la gură)
I „Legenda ghiocelului” T - „Găsește ghiocelul!” - joc de atenție
N O1 - dezvoltarea obișnuinței de a asculta și ALA1 - A - „Ghiocelul” - pictură
E reproduce un text, extragerea mesajului;
recunoașterea și scrierea literei „P”
B - „Vestitorii primăverii” - memorare
JM - „Recunoaște ghiocelul” - sortare
R O2 - formarea deprinderii de a realiza o lucrare jetoane
I prin tehnica îndoirii ALA2 - „În natură” - plimbare în curtea
grădiniței

50
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Bun rămas, iarnă!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a saluta cu A - „Ultimul om de zăpadă” DȘ1 + DEC - lectură după imagini
bucurie de rămas-bun) - îndoitură + pictură „Sfârșit de iarnă”
T - „Omul de zăpadă” JM - „Iarna în imagini” O1 - dezvoltarea capacității de a
- cântec - domino cunoaște elemente specifice
ALA2 - „Atinge clopoțelul!” sfârșitului de iarnă
- săritură în înălțime de pe loc O2 - dezvoltarea creativității în
realizarea unei lucrări folosind
tehnica picturii
R - „Mă joc atent afară” ALA1 DȘ2 - joc didactic
(deprinderea de a respecta reguli B - „Oameni de zăpadă” „Ajut-o pe Zâna Iarnă!”
de protejare a sănătății) Ș - „Plantare bulbi de ghiocei în O1 - dezvoltarea deprinderilor
T - „Norii se adună și apoi se prind pahare” matematice - cifra și numărul 8
de mână” - experiment DEC - audiție „Cântece de iarnă”
- joc de grupare și regrupare ALA2 - „Primăvara și iarna” O - dezvoltarea capacității de
- întrecere receptare a cântecelor

R - „Împreună ne jucăm, la ALA1 DLC1 - joc exercițiu


revedere de la iarnă ne luăm” A - „Ghiocelul bucuros” - pictură „Sunete, cuvinte, silabe, propoziții”
(deprinderea de a se juca JM - „Primăvara în imagini” O - dezvoltarea creativității și
împreună) - domino expresivității limbajului oral
T - „Ghici, ghicitoarea mea” ALA2 - „Ghiocelul a răsărit. Unde? DPM - euritmie „Valsăm”
- jocuri de iarnă Ai ghicit?” O - învățarea pașilor de vals
- joc de atenție

R - „Zăpada s-a topit, ghiocelul a ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt


răsărit!” B - „Păpădia” de Ion Agârbiceanu „Numărul și cifra 8”
(deprinderea de a fi punctual) C - „Garduri de protecție” O - dezvoltarea obișnuinței de a
T - „1, 2, 3 și 4, 5, 6, rupe vălul de ALA2 - „Mergem pe drumul descompune numărul 8
mătase” primăverii” DOS1 - fișă de lucru -
- joc cu recitativ ritmic - parcurs aplicativ „Cum e bine?”
O - consolidarea deprinderilor de
comportare civilizată la joacă afară
R - „M-am ferit, dar am răcit!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a strănuta/ tuși JR - „De-a iarna și primăvara” DLC2 + DOS2 - repovestirea
cu mâna la gură) Ș - „Când răsar florile?” copiilor + aplicație
T - „Culegem ghiocei” - convorbire „Legenda ghiocelului”
- joc imitativ ALA2 - „Îngrijim florile” O1 - dezvoltarea obișnuinței de a
- activitate gospodărească reproduce un text, extragerea
mesajului, limbaj adecvat
O2 - formarea deprinderii de a
realiza o lucrare prin tehnica
aplicației

51
Semestrul al II-lea Săptămâna 21
Tema: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Subtema: Mărțișoare pentru fiecare

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mărțișorul, un simbol”
DȘ1 + DEC2 - Poveste educativă + modelaj (deprinderea de a oferi mărțișoare)
„Legenda mărțișorului” T - „Mărțișor poznaș” - JD
U de Emilia Plugaru ALA1 - A - „Confecționăm mărțișoare”
O1 - consolidarea deprinderii de a recepta și B - „Moș Viscol și Primăvara” - lectură
N reproduce textul povestit și mesajul său educativă
O2 - dezvoltarea deprinderii de a realiza creații Ș - „Ierbarul” - presăm ghiocei
I proprii folosind tehnicile modelajului ALA2 - „Ghiocel-clopoțel” - mers în echilibru cu
ghiocei în mână

M DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt


„9 mărțișoare pentru mame, bunici, surioare”
ADP - ÎD - R - „Sunt fericit, mărțișoare am oferit”
(deprinderea de a oferi mărțișoare)
A O - dezvoltarea deprinderilor matematice - T - „Ștafeta mărțișoarelor” - întrecere
cifra și numărul 9 ALA1 - JM - „Mărțișoare” - joc cu ținte
R DEC1 - Cântec „Mărțișorul” C - „Cutii pentru mărțișoare”
Ț O - dezvoltarea abilității de a asculta și reda un
cântec
JR - „De-a vânzătorii de mărțișoare”
ALA2 - „Ți-am adus un mărțișor-puișor”
I - joc imaginativ

M DLC1 - Memorizare - „Mărțișorul” ADP - ÎD - R - „Pentru tine!”


I O - dezvoltarea capacității de a memora o (deprinderea de a oferi)
E poezie și înțelegerea mesajului ei T - „Cine primește mai multe mărțișoare?”
R DPM - „Trec puntea la bunica să-i ofer un - joc de atenție
C mărțișor” ALA1 - B - „De ziua mamei” - Elena Farago
U O - exersarea mersului în echilibru în plan Ș - „Mărțișoare diferite” - grupare după
R drept, înălțime 40 cm material
I JM - „Floricele” - ținte
ALA2 - „Cutiuța s-a deschis” - joc de atenție
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Sunt vesel și fericit, mărțișoare
„Cine nu greșește, mărțișor primește” am primit!”
J O - dezvoltarea deprinderilor matematice
- descompunerea numărului 9
(deprinderea de a-și manifesta bucuria)
T - „Fă ca mine!” - joc imitativ
O DOS1 - poveste educativă - „Mama” de ALA1 - A - „Mărțișoare pictate”
I Mircea Sântimbreanu
O - educarea trăsăturilor pozitive de voință și
JR - „Când primesc, mulțumesc”
C - „Vitrina cu mărțișoare”
caracter ALA2 - „Ne alegem mărțișoare” - joc imaginativ

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Când primesc, mulțumesc”


V DLC2 + DOS2 - Memorizare + felicitare (deprinderile de a primi și a mulțumi când i se
I „E ziua ta” de Valeria Boiculesi
O1 - dezvoltarea abilității de a asculta și
oferă)
T - „Sfoara” - JMȘ
N memora un text cu descifrarea mesajului său ALA1 - Ș - „Fenomene ale naturii primăvara”
E O2 - dezvoltarea deprinderii de a folosi
abilitățile practice învățate pentru realizarea
- observare
B - „Ghiocel mititel” - cântec
R unei felicitări JM - „Ghiocelul rătăcit” - labirint
I ALA2 - „Șnururi încurcate” - JD

52
Activități de învățare după - amiază (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Mărțișorul - un simbol” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a oferi C - „Poteci prin pădure” DȘ1 + DEC2 - repovestirea copiilor
mărțișoare) - figuri geometrice + desen „Legenda mărțișorului”
T - „Eu îți dau, tu primești” JM - „Brățara” de Emilia Plugaru
- joc imitativ - înșirare mărgele O1 - consolidarea deprinderii de a
ALA2 - „Mărțișoarele zglobii, să le reproduce textul povestit și
mesajul său, tradiții naționale și
învârtim, copii!” universale
- JMȘ O2 - dezvoltarea deprinderii de a
realiza creații proprii folosind
tehnicile desenului
R - „Sunt fericit, mărțișoare am ALA1 DȘ2 - fișă de lucru
oferit!” A - „Mărțișoare” - materiale din „Numărul și cifra 9”
(deprinderea de a oferi) natură O - dezvoltarea deprinderilor
T - „Mărțișoare perechi” Ș - „Semnele primăverii” matematice - cifra și numărul 9
- JMȘ în perechi - conversație pe baza ilustrațiilor DEC1 - audiții - cântece de
ALA2 - „Miros de primăvară” primăvară
- joc senzorial O - dezvoltarea abilității de a
asculta și reda un cântec
R - „Pentru tine!” ALA1 DLC1 - convorbire „1 Martie”
(deprinderea de a oferi) B - „Codița ghiocelului” O - dezvoltarea capacității de a se
T - „Cumpărăm mărțișoare” - exercițiu grafic exprima oral clar, concis, coerent
- pantomimă JR - „Îți ofer un mărțișor” DPM - repetarea deprinderilor
ALA2 - „Hora mărțișoarelor” motrice învățate
O - exersarea mersului în echilibru
în plan drept, înălțime 40 cm

R - „Sunt vesel și fericit, ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material


mărțișoare am primit!” Ș - „Mărțișoare potrivite” - sortare mărunt „Compunerea și
(deprinderea de a-și manifesta după formă, culoare, mărime descompunerea lui 9”
bucuria) B - „Urmărește șnurul” - labirint O - dezvoltarea deprinderilor
T - „1-2, bate și tu la fel ca noi!” ALA2 - „Așază la locul potrivit matematice în limitele 1-9
- joc ritmic mărțișorul!” DOS1 - repovestirea copiilor -
„Mama” de Mircea Sântimbreanu
- joc de atenție O - educarea trăsăturilor pozitive
de voință și caracter

R - „Când primesc, mulțumesc!” ALA1 DLC2 - concurs


(deprinderile de a primi și JM - „Mărgelele mele” - înșirare „Cine recită mai bine?”
mulțumi când i se oferă) A - „Tablou cu ghiocel” O - dezvoltarea abilității de a reda
T - „Fetița veselă - fetița tristă” - aplicație poezii învățate
- joc mimă ALA2 - „La cumpărat de DOS2 - aplicație
mărțișoare” - JMȘ „Mărțișorul uriaș” (buchet de flori)
O - dezvoltarea deprinderii de a
folosi abilitățile practice învățate
pentru realizarea unei lucrări
colective

53
Semestrul al II-lea Săptămâna 22
Tema: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Subtema: Îți mulțumesc, mamă!

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mama mea e cea mai bună!”


L DȘ1 + DEC2 - memorizare + desen (deprinderea de a-și manifesta dragostea
„8 Martie” pentru mama)
U O1 - dezvoltarea deprinderii de a asculta și T - „Mama cântă” - cântec de leagăn
memora o poezie; reținerea mesajului ALA1 - Ș - „Numele și profesia mamei mele”
N O2 - dezvoltarea deprinderii de a realiza o
creație plastică prin tehnica desenului
B - „Vestitorii primăverii” - citim imagini
C - „Casa mea”
I
ALA2 - „În bucătăria bunicii” - joc senzorial

M
DȘ2 - exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Te iubesc și-ți dăruiesc!”
„10 pupici pentru mămici și bunici” (deprinderea de a dărui mamei cadouri)
A O - dezvoltarea deprinderilor matematice -
numărul 10
T - „Ghicește ce face mama” - pantomimă
ALA1 - A - „Inima” - din bobițe de hârtie
R DEC1 - „Ziua mamei” creponată
O - dezvoltarea abilității de a asculta și JM - „Ajută mama” - labirint
Ț reproduce un text muzical JR - „De-a mama în bucătărie”
I ALA2 - „Caută mama” - JD

M DLC1 - lectura educatoarei ADP - ÎD - R - „O floare și o urare”


I - „Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan (deprinderea de a dărui și a face urări)
E O - dezvoltarea deprinderii de a recepta textul T - „Prinde mama” - JMȘ
R citit și mesajul acestuia ALA1 - B - „Cenușăreasa” - desen animat
C DPM - „Cobor cu grijă și răbdare, să fac mamei JM - „Flori” - din ținte
U o urare” A - „Medalion floare” - înșirare mărgele
R O - exersarea mersului în echilibru pe un plan pe sârmă
I înclinat ALA2 - „Mama și copilul” - mers în perechi
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Ghiocei îți dăruiesc”
„Cadouri, flori, inimioare” (deprinderea de a oferi flori)
J O - dezvoltarea deprinderilor matematice T - „Caută cadoul” - joc de atenție
O
- descompunerea numărului 10 ALA1 - JM - „Cenușăreasa” - puzzle
DOS1 - „Poveste de suflet - Când Dumnezeu a Ș - „Îngrijim ghioceii”
I creat mama” (sfatulparintilor.ro) C - „Jardiniere”
O - dezvoltarea respectului pentru mama ALA2 - „Copilași, veniți la mine!” - JMȘ

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Te-mbrățișez și te sărut, căci te


V DLC2 + DOS2 - repovestire + șnuruire
„Inimioare, inimioare”
iubesc atât de mult ...!”
(deprinderea de a-și exprima sentimentele)
I O1 - formarea deprinderii de a repovesti și T - „Hora florilor”
N conștientiza mesajul povestirii ALA1 - A - „Flori pentru mama” - pictură
E O2 - consolidarea deprinderii de a șnurui JR - „De-a mama la cumpărături”
B - „Numărând până la zece” de Radu
R Felecan
I ALA2 - „Mama și copilul dansează” - euritmie

54
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Mama mea e cea mai bună!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a-și manifesta A - „Bijuterii pentru mama” DȘ1 + DEC2 - convorbire +
dragostea) - modelaj modelaj „Ziua mamei”
T - „Mamă, azi, de ziua ta, JR - „De-a mama și copilul” O1 - dezvoltarea deprinderii de a
primește inimioara mea!” ALA2 - „La plimbare am plecat, cunoaște însemnătatea unor
- recitativ ritmic flori multe am adunat” evenimente universale
- parcurs aplicativ O2 - dezvoltarea deprinderii de a
realiza o creație plastică prin
tehnica modelajului
R - „Te iubesc și-ți dăruiesc” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru „Numărul 10”
(deprinderea de a dărui mamei B - „Bunica” de Alexandru O - dezvoltarea deprinderilor
cadouri) Brătescu-Voinești matematice - numărul 10
T - „Ghici, ghicitoare cu mame și Ș - „Când se întâmplă?” - joc DEC1 - audiție cântece de 8
inimioare” didactic Martie
- JD ALA2 - „Dar pentru mame” O - dezvoltarea abilității de a
- atelier de creație cu tăticii asculta texte muzicale

R - „O floare și o urare!” ALA1 DLC1 - repovestiri ale copiilor -


(deprinderea de a însoți cadourile C - „Masă și bănci de grădină” „Inimioare, inimioare” de Sarina
de urări) JR - „Merg la magazin să cumpăr Cassvan
T - „La cules de ghiocei” un cadou” O - dezvoltarea deprinderii de a
- pantomimă ALA2 - „Flori dansatoare” reproduce textul citit anterior și
- pași de vals receptarea mesajul acestuia
DPM - exersarea deprinderilor
motrice învățate
O - exersarea mersului în echilibru
pe un plan înclinat
R - „Ghiocei îți dăruiesc” ALA1 DȘ2* - Joc didactic „Compuneri și
(deprinderea de a oferi flori) A - „Ramă pentru fotografie” descompuneri în limitele 1-10”
T - „1-2 și 2 și 3, buchetele de - decorare prin rupere și O - dezvoltarea deprinderilor
ghiocei” mototolire hârtie creponată matematice, descompunerea
- recitativ ritmic - formații de 2-3 B - „Bunica” de Otilia Cazimir numărului 10
copii ALA2 - „Buchețele” DOS1 - convorbire
„Cum îmi ajut mama?”
- JMȘ O - dezvoltarea respectului pentru
mama
R - „Te-mbrățișez și te sărut, căci ALA1 Activitate integrată
te iubesc atât de mult!” JM - „Ajută bunicuța” - labirint DLC2 + DOS2 - povestiri ale
(deprinderea de a-și exprima C - „Cadouri pentru mama și copiilor + aplicație
sentimentele) bunica” „Aminitiri cu mama mea!”
T - „Hai, veniți, frați și surori!” ALA2 - „Cine ajunge primul la O1 - formarea deprinderii de a
- joc cu text și cânt ghiocel” - întrecere povesti întâmplări din familie -
limbaj oral adecvat
O2 - consolidarea deprinderii de a
realiza o felicitare folosind tehnici
practice cunoscute

55
Semestrul al II-lea Săptămâna 23
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Parfum de primăvară

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Observare + pictură
ADP - ÎD - R - „Prietenele mele, florile”
(deprinderea de a îngriji florile)
„Parfum de primăvară” (flori) T - „Înfloresc grădinile” - cântec
U O1 - dezvoltarea deprinderii de cunoaștere a ALA1 - Ș - „Ce este floarea?” - DVD ciclul de
florilor de primăvară - stimularea curiozității dezvoltare
N O2 - stimularea expresivității și creativității prin A - „Floarea preferată” - desen
pictură B - „Ghiocelul” - memorare
I ALA2 - „Florile și ploaia” - JD

M
DȘ2 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Mă bucur de parfumul tău!”
„Flori am numărat, vecinii numerelor am aflat!” (deprinderea de a-și manifesta plăcerea și
A O - dezvoltarea deprinderilor matematice -
vecinii numerelor
bucuria)
T - „Unde-i narcisa?” - joc de orientare
R DEC1 - Audiție „Primăvara” - Antonio Vivaldi ALA1 - JM - „Ajută fetița” - labirint
O - cunoașterea marilor valori ale creației C - „Măsuțe și etajere pentru florărie”
Ț muzicale universale JR - „Ne pregătim să facem grădina de
I flori”
ALA2 - „Din floare, în floare” - sărituri
M DLC1 - Memorizare ADP - ÎD - R - „Iubesc florile”
I „Copilul și floarea” de Elena Farago (deprinderea de a îngriji și proteja)
E O - dezvoltarea capacității de a înțelege și T - „Perechea florii” - joc de atenție
R reține o poezie; recunoașterea și scrierea literei ALA1 - Ș - „Cum se îngrijesc florile?”
C „G” B - „Când se trezesc florile?” de
U DPM - „Balul florilor” Eugen Jianu
R O - exersarea pașilor de vals învățați C - „Gărduleț pentru rondurile de flori”
I ALA2 - „Ștafeta lalelelor de primăvară”
DȘ2* - Joc logic ADP - ÎD - R - „Florile îngrijesc, frumos ca ele eu
„Te rog să-mi dai” trăiesc!”
J O - dezvoltarea deprinderii de a cunoaște
formele geometrice după criteriul dat
(deprinderea de a se păstra curat)
T - „Coșul cu zambile” - JD
O DOS1 - Activitate gospodărească „Iubim florile” ALA1 - B - „Legenda lăcrămioarelor”
I O - dezvoltarea deprinderii de a îngriji florile din
ghivece
C - „Florăria”
A - „Plicul” - îndoire
ALA2 - „Apără vioreaua” - joc de atenție

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Frumoase-s florile!”


V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + îndoitură de
sârmă
(deprinderea de a admira și respecta frumosul)
T - „E primăvară iar!” - audiție cântece
I „Parfum de primăvară” primăvară
N O1 - dezvoltarea capacității de exprimare orală ALA1 - JR - „De-a florarii”
E - literă, propoziție, cuvânt, silabă, sunet -
recunoașterea și scrierea literei „Z”
JM - „Găsește floarea de primăvară”
- fișă
R O2 - formarea deprinderii de a realiza o lalea A - „Floarea de mărgăritar” - sâmburi de
I prin îndoirea sârmei cireșe
ALA2 - „Zambile plimbărețe” - parcurs aplicativ

56
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Prietenele mele florile” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a îngriji florile) JR - „De-a vântul și florile” DȘ1 + DEC2 - joc didactic + modelaj
T - „Buchetele de lalele” C - „Mașini pentru transportat „Flori de primăvară”
- grupare după gen - JMȘ flori la florărie” O1 - dezvoltarea deprinderii de
ALA2 - „Cursa transportatorilor cunoaștere a florilor de primăvară -
de flori” stimularea curiozității - părți
componente
O2 - stimularea expresivității și
creativității prin modelaj
R - „Mă bucur de parfumul tău” ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt
(deprinderea de a-și manifesta Ș - „Curiozități despre flori” - „Vecinii numerelor”
plăcerea și bucuria) DVD O - dezvoltarea deprinderilor
T - „Ghici, ghicitoarea mea!” A - „Păpădii” - modelaj matematice
ALA2 - „Floarea fără vază” DEC1 - repetarea cântecelor de
- joc de atenție primăvară învățate
O - exersarea deprinderilor muzicale

R - „Iubesc florile” ALA1 DLC1 - lectură după imagini


(deprinderea de a îngriji și B - „Decorăm vaza” „Primăvara”
proteja) - exerciții grafice O - dezvoltarea capacității de a
T - „Adunăm și facem Ș - „Descoperă ce lipsește” - fișă înțelege și reține informații din imagini;
buchețele de flori” ALA2 - „Ochește floarea” recunoașterea și scrierea literei „G”
- joc imitativ - joc distractiv DPM - euritmie „Valsul florilor”
O - exersarea pașilor de vals învățați

R - „Florile-ngrijesc, frumos ca ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt


ele trăiesc!” JM - „Laleaua” - ținte „LOGI II””
(deprinderea de a se păstra Ș - „Curiozități despre florile O - dezvoltarea deprinderii de a opera
curat) copacilor” - DVD cu figuri geometrice
T - „Glasul florilor” ALA2 - „Dansul florilor” DOS1 - convorbire
- cântec - euritmie „Cum îngrijim florile?”
O - dezvoltarea deprinderii de a îngriji
florile din ghivece

R - „Frumoase-s florile” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a admira și B - „Cireșul” - Călin Gruia DLC2 + DOS2 - fișă de lucru +
respecta frumosul) C - „Scări pentru pomi” confecționare „Vaze cu flori”
T - „Când e sărbătoare, eu îți ALA2 - „Liliacul vesel/liliacul O1 - dezvoltarea capacității de
dau în dar o floare!” trist” exprimare orală - literă, propoziție,
- recitativ ritmic - mimă cuvânt, silabă, sunet - recunoașterea și
scrierea literei „Z”
O2 - formarea deprinderii de a realiza o
floare prin îndoirea sârmei

57
Semestrul al II-lea Săptămâna 24
Tema: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?
Subtema: Păsări și insecte

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Joc didactic + modelaj
ADP - ÎD - R - „Sunt mărinimos și bun”
(deprinderea de a îngriji vietățile)
„Păsări și gâze” T - „Ghici cine sunt?” - ghicitori
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și ALA1 - B - „Legenda vrabiei” - lectură educativă
înțelegere a mediului înconjurător JM - „Ajută albina” - labirint
N O2 - stimularea expresivității și creativității prin C - „Casa greierașului”
modelaj ALA2 - „Fluturașul zboară” - joc imitativ
I
M
DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Îmi place să îngrijesc, să mângâi
„Ne jucăm cu păsări și gâze” și să iubesc!”
A O - dezvoltarea operațiilor prematematice
învățate
(deprinderea de a-și exprima sentimentele)
T - „Ce este?” - joc senzorial - pipăit
R DEC1 - Cântec „Dragă vrăbiuță” ALA1 - Ș - „Ce sunt păsările?” - convorbire
O - formarea capacității de receptare a textului JR - „De-a vrăbiuța și puii”
Ț muzical și a mesajului acestuia A - „Rândunica” - pictură
I ALA2 - „Păsări surori” - deplasare în perechi

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Rândunica s-a întors la cuib!”


I „Păsări, gâze-am cunoscut și despre ele-am (deprinderea de a-și manifesta bucuria)
E reținut” T - „Găsește-ți cuibul” - JD
R O - dezvoltarea capacității de exprimare orală ALA1 - A - „Buburuza” - îndoire
C (cuvinte, propoziții, exerciții grafice) B - „Pedeapsa melcului”
U DPM - „Furnicuțe harnice” C - „Cuibul berzei”
R O - exersarea mersului în echilibru cu transport ALA2 - „Albine harnice” - joc imitativ
I de obiecte
DȘ2* - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Prietenul la nevoie se cunoaște”
„Socotim cu păsări și gâze!” (deprinderea de a da mâncare la păsărele)
J O - dezvoltarea capacității de a rezolva exerciții
și probleme în limitele 1-10
T - „Suflăm fulgul” - joc liniștitor
ALA1 - JM - „Buburuza” - joc ținte
O DOS1 - Lectură educativă JR - „De-a prietenii buni”
I „Furnica și aspiratorul” de Mălina Cajal
O - cunoașterea și respectarea regulilor impuse
C - „Colivii”
ALA2 - „Cursa vrăbiuțelor” - JMȘ
de părinți și abilitatea de a relaționa cu ceilalți

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Și eu sunt de folos”


V DLC2 + DOS2 - Poveste educativă + lucrare
colectivă
(deprinderea de a se face util)
T - „Turturica-n colivie” - JD
I „Fluturele, râma, greierele și furnica” de ALA1 - Ș - „Cum se înmulțesc gâzele?”
N Rose Wuhl A - „Căsuță pentru păsărele” - modelaj
E O1 - dezvoltarea capacității de a înțelege și
reține reține textul și mesajul poveștii
JM - „Găsește cuibul potrivit” - labirint
ALA2 - „Fugi de bondar” - JMȘ
R O2 - îmbogățirea cunoștințelor despre
I materiale și despre tehnica necesară realizării
unei lucrări colective

58
Activități de învățare după - amiază (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Sunt mărinimos și bun!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a ajuta vietățile) Ș - „Cine sunt fluturii?” DȘ1 + DEC2 - observare + desen
T - „Ce culoare are buburuza ta?” - privim imagini din atlase „În lumea vietăților mărunte”
- joc de atenție A - „Fluturele magic” O1 - dezvoltarea capacității de
- pictură prin îndoire cunoaștere și înțelegere a mediului
ALA2 - „Cursa greierilor” - înconjurător
JMȘ O2 - stimularea expresivității și
creativității prin tehnica desenului

R - „Îmi place să îngrijesc, să ALA1 DȘ2 - joc didactic


mângâi și să iubesc!” B - „Legenda rândunicii” „Cine rezolvă mai repede?”
(deprinderea de a-și manifesta JM - „Păsări și gâze” - sortare O - dezvoltarea operațiilor
sentimentele pozitive) de jetoane prematematice învățate
T - „Ghicește ce lipsește” ALA2 - „Lăcusta din frunză-n DEC1 - audiție cântece îndrăgite
- joc de atenție frunză” - JD O - formarea capacității de receptare a
textului muzical și a mesajului acestuia

R - „Rândunica s-a întors la cuib” ALA1 DLC1 - fișă de lucru


(deprinderea de a-și manifesta Ș - „Rolul gâzelor în natură” „Exerciții grafice - litere învățate”
bucuria) - convorbire O - dezvoltarea capacității de
T - „Cursa rândunelelor” JR - „De-a veterinarii” a recunoaște și scrie litere
- joc sportiv de mișcare ALA2 - „Gândăcelul vesel/ DPM - concurs „Furnicuțe harnice”
trist” O - exersarea mersului în echilibru cu
- joc imitativ transport de obiecte

R - „Prietenul la nevoie se ALA1 DȘ2* - joc didactic


cunoaște” A - „Buburuza” - coajă de „Cine rezolvă primul?”
(deprinderea de a da mâncare la nucă O - dezvoltarea capacității de a rezolva
păsărele) B - „Soarele și rândunelele” exerciții și probleme în limitele 1-10
T - „Greierele cântăreț” - de Elena Dragoș DOS1 - repovestiri ale copiilor
- joc imitativ ALA2 - „Buburuza fără floare” „Furnica și aspiratorul” de Mălina Cajal
O - cunoașterea și respectarea
- joc de atenție regulilor impuse de părinți și abilitatea
de a relaționa cu ceilalți
R - „Și eu sunt de folos!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a se face util) B - „De pe-o bună dimineață” DLC2 + DOS2 - repovestirea copiilor +
T - „Păsări vesele, gâze triste” de Otilia Cazimir aplicație
- joc imitativ C - „Căsuțe pentru păsărele” „Fluturele, râma, greierele și furnica”
ALA2 - „Porumbeii și de Rose Wuhl
cărăbușii” O1 - dezvoltarea capacității de a
înțelege și reține reține textul și
- întrecere mesajul poveștii
O2 - îmbogățirea cunoștințelor despre
materiale și despre tehnica necesară
realizării unei lucrări de aplicație
59
Semestrul al II-lea Săptămâna 25
Tema: Ce și cum vreau să fiu?
Subtema: Când voi fi mare, aș vrea să fiu..

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectură după imagini + desen
ADP - ÎD - R - „Știu ce vreau eu!”
(deprinderea de a lua singur decizii)
„Meseria preferată” T - „Orchestra” - pantomimă
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și ALA1 - B - „Ștafeta unei meserii” de
înțelegere a meseriilor Maria Radu Ene
N O2 - exersarea deprinderilor de lucru pentru Ș - „Cum se face?
realizarea unui desen A - „Brutarii” - joc cu text și cânt
I ALA2 - „Întrecerea brutarilor” - JMȘ

M
DȘ2 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Îmi doresc să fiu ...”
„Sunt deștept și priceput!” (deprinderea de a lua singur decizii)
A O - consolidarea capacității de a înțelege și
utiliza mulțimi, numere și cifre
T - „Tot ce e pe lume” - joc muzical
ALA1 - JM - „Paleta polițistului” - ținte
R DEC1 - Joc cu cânt C - „Cartiere de locuințe” - cuburi
„Ce miros au meseriile?” A - „Albumul” - din desene
Ț O - consolidarea deprinderii de a recepta și ALA2 - „Cursa literelor mari” - JMȘ
I reproduce un cântec însoțit de mișcare

M DLC1 - Poveste cu început dat ADP - ÎD - R - „Mă gândesc și meșteresc”


I „Despre meserii” (deprinderea de a planifica o activitate)
E O - dezvoltarea capacității de a crea și a fi T - „Privește și ghicește” - joc de mimă
R expresivi, dezvoltarea unui limbaj oral corect ALA1 - B - „Cizmarul și spiridușii” - povestire
C DPM - „Sportivii talentați!” JR - „De-a profesorul”
U O - exersarea deplasării prin săritură cu JM - „Găsește școala” - labirint
R desprindere pe ambele picioare ALA2 - „Balerini și balerine” - JMȘ
I
DȘ2* - exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Sigur pot!”
„Meseriașii” (deprinderea de a avea încredere în forțele
J O - dezvoltarea capacității de rezolvare de
probleme ilustrate
proprii)
T - „Ștafeta meserilor”
O DOS1 - joc didactic ALA1 - Ș - „Cum se fabrică hârtia” de
I „Aș vrea să fiu ...!”
O - educarea comportamentelor de respect
Constantin Stoica
C - „Teatrul”
pentru toate meseriile A - „O vioară mică de-aș avea” - cântec
ALA2 - „La circ” - mers în echilibru
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mă bucur de rezultat!”
V DLC2 + DOS2 - memorizare + aplicație
„Doctorița mamei”***
(deprinderea de a termina ce a început)
T - „Acord primul ajutor” - pantomimă
I O1 - dezvoltarea capacității de a memora și ALA1 - B - „Citim enciclopedii despre meserii”
N înțelege mesajul unei poezii JM - „Litere mari” - selectare jetoane
E O2 - consolidarea deprinderii de a realiza o
lucrare prin tehnica aplicării
JR - „De-a orchestra”
ALA2 - „Spune o poezie” - recitare
R
I

60
Activități de învățare după - amiază (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Știu ce vreau!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a lua singur JM - „Bine potrivește” DȘ1 + DEC2 - convorbire + pictură
decizii) - puzzle „Ce meserie îmi aleg?”
T - „Cânt la un instrument” C - „Școala mea” O1 - dezvoltarea capacității de
- joc imitativ ALA2 - „Cursa poștașilor” cunoaștere și înțelegere a meseriilor
- joc sportiv distractiv O2 - exersarea deprinderilor de lucru
pentru realizarea unei picturi

R - „Îmi doresc să fiu!” ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material mărunt


(deprinderea de a lua singur B - „Poveste cu tâlc” „Rezolvă cu atenție!”
decizii) - poveste populară O - consolidarea capacității de a
T - „Găsește ceasul ascuns” Ș - „La ce folosesc meseriile” înțelege și utiliza mulțimi, numere și
- joc de atenție - convorbire cifre
ALA2 - „Constructori la DEC1 - audiție cântece pentru copii
înălțime” O - consolidarea deprinderii de a
- mers în echilibru recepta cântece

R - „Mă gândesc și meșteresc” ALA1 DLC1 - lectură după imagini


(deprinderea de a planifica o Ș - „Povestea pâinii” „Meseriile”
activitate) - lectură educativă O - dezvoltarea capacității de a crea
T - „Sunt priceput, inimos, harnic A - „Pictez pâini” și a fi expresivi, dezvoltarea unui
tare și voios” ALA2 - „Atenție! Trece mașina limbaj oral corect
- recitativ ritmic poliției” DPM - parcurs aplicativ „Sari peste...!”
- JMȘ O - exersarea deplasării prin săritură
cu desprindere pe ambele picioare
R - „Sigur pot” ALA1 DȘ2* - joc didactic
(deprinderea de a avea încredere B - „Brățară de aur” de Valeria „Micii matematicieni”
în forțele proprii) Boiculesi O - dezvoltarea capacității de
T - „Meseria e brățară de aur” JR - „De-a croitorul” rezolvare de probleme ilustrate
- proverbe și zicători ALA2 - „Transport cu targă - DOS1 - convorbire
accidentatul” „Fiecare meserie”
- transport de obiecte în O - educarea comportamentelor de
perechi respect pentru toate meseriile
R - „Mă bucur de rezultat!” ALA1 DLC2 - fișă de lucru + aplicație
(deprinderea de a duce la bun A - „Paharul” - îndoire „Observă, exprimă, rezolvă”
sfârșit o activitate) C - „Supermarket” O - dezvoltarea capacității de a
T - „Fă ca mine și e bine!” ALA2 - „Pastile amestecate” exprima grafic propoziții, cuvinte,
- joc de atenție - JD silabe
DOS2 - „Hora meseriilor” - lucrare
colectivă
O - consolidarea deprinderii de a
realiza o lucrare prin tehnica
decupajului și a lipirii

61
Semestrul al II-lea Săptămâna 26
Tema: Cine și cum planifică, organizează o activitate?
Subtema: Să păstrăm natura curată!

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Vizionare DVD + modelaj
ADP - ÎD - R - „Iubesc natura!”
(deprinderea de a manifesta grijă pentru
„S.O.S. Pământul” mediul înconjurător)
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere, T - „Drumul Soarelui” - parcurs aplicativ
înțelegere și protejare a naturii ALA1 - Ș - „De ce se ofilesc plantele?”
N O2 - exersarea deprinderilor de modelare în B - „Ajută ecologistul” - sortăm imagini
crearea unei teme date JR - „De-a excursioniștii la picnic”
I ALA2 - „Natura veselă” - JMȘ

M DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt


„Ecologiștii matematicieni”
ADP - ÎD - R - „Strângem gunoiul!”
(deprinderea de a lăsa curat în natură)
A O - consolidarea cunoștințelor matematice T - „Ștafeta ecologiștilor”
ALA1 - A - „Primăvara” - Tudor Gheorghe -
însușite
R DEC1 - „S.O.S. Pământul” audiție
C - „Ronduri de flori”
Ț O - dezvoltarea capacității de exprimare prin
muzică
JM - „Floare fericită” - joc cu ținte
ALA2 - „Atinge PET-ul” - săritură înălțime de pe
I loc cu elan
M DLC1 - Poveste creată după ilustrații ADP - ÎD - R - „Plantele și animalele sunt
I „Eco-preșcolarii” prietenii mei”
E O - dezvoltarea deprinderii de a-și dezvolta (deprinderea de a îngriji natura)
R creativitatea și limbajul oral T - „Umple sacul” - întrecere
C DPM - „Atenție! Nu călcați!” ALA1 - B - „Despre poluare” - vizionare DVD
U O - consolidarea deprinderii de a se deplasa JR - „De-a ecologiștii”
R prin săritură cu desprindere pe ambele A - „Valsul Dunării Albastre” - pași de
I picioare și transport de obiecte mici vals
ALA2 - „Natura doarme” - joc liniștitor
DȘ2* - Joc logic „Camping-ul” ADP - ÎD - R - „Natura curată ne dă
O - dezvoltarea abilității de a așeza piesele sănătate-ndată!”
J geometrice, urmărind ca fiecare piesă să aibă 3
diferențe față de anterioara (culoare, formă,
(deprinderi de conduită ecologică)
T - „S.O.S. Pământul” - cântec
O mărime) ALA1 - Ș - „De ce mor peștii?”
I DOS1 - activitate gospodărească
„Micii ecologiști”
C - „Diguri și poduri”
JM - „Peisaj” - sâmburi și semințe
O - dezvoltarea unor comportamente pozitive ALA2 - „Prinde intrusul” - JD
față de mediul înconjurător
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mă îngrijesc de ce ne-a dăruit
V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + jucărie natura!”
I „Privește și chibzuiește”
O1 - dezvoltarea capacității de a înțelege și
(deprinderi de conduită ecologică)
T - „Prinde ecologistul” - JD
N transmite intenții și gânduri prin limbaj oral ALA - JR - „Copacul fericit/ trist” - mimă
E O2 - dezvoltarea deprinderii practice de a
realiza o jucărie din deșeuri reciclabile
B - „Poluarea apelor” - citim imagini din
cărți (DVD)
R A - „Jurnal” - desene
I ALA2 - „Nu dărâma PET-urile” - alergare cu
ocolire de obstacole
62
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Iubesc natura!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a manifesta grijă A - „Morișca” - îndoitură DȘ1 + DEC2 - lectură după imagini +
pentru mediul înconjurător) C - „Fabrica de reciclare a desen
T - „Udă plantele!” deșeurilor” „Poluarea naturii”
- joc de mimă JM - „Ajută ecologiștii - labirint O1 - dezvoltarea capacității de
ALA2 - „Plantăm flori în curtea cunoaștere, înțelegere și protejare a
naturii
grădiniței, cu părinții” O2 - exersarea deprinderilor de a
desena pentru realizarea unei teme
date
R - „Strângem gunoiul” ALA1 DȘ2 - joc didactic
(deprinderea de a lăsa curat în Ș - „Epurarea apei” „Rezolvă corect și repede!”
natură) - convorbire O - consolidarea cunoștințelor
T - „Copacul gros și umbros JR - „La picnic” matematice însușite
crește mândru, sănătos” ALA2 - „Prin poiana curată ne DEC1 -audiție - înregistrări cu diferite
- recitativ ritmic jucăm frumos îndată” glasuri de animale
- JD O - dezvoltarea capacității de a
recepta și înțelege sunetele naturii
R - „Plantele și animalele sunt ALA1 DLC1 - fișă de lucru
prietenii mei” Ș - „Ce este o eoliană?” „Despre poluare”
(deprinderea de a îngriji natura) - observare imagini O - dezvoltarea deprinderii de a
T - „În excursie!” JM - „Peisaj” - ținte rezolva cerințele date
- traseu aplicativ ALA2 - „Îngrijim florile DPM - joc sportiv „Cangurii”
plantate” O - consolidarea deprinderii de a se
- curtea grădiniței deplasa prin săritură cu desprindere
pe ambele picioare și transport de
obiecte mici
R - „Natura curată ne dă ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt
sănătate-ndată!” B - „Scene din natură” „LOGI II”
(deprinderi de conduită - puzzle O - dezvoltarea abilității de a așeza
ecologică) A - „Jucării din PET-uri” piesele geometrice, urmărind ca
T - „Morișca” - confecționare fiecare piesă să aibă 3 diferențe față
- JD ALA2 - „La iarbă verde” de anterioara (culoare, formă, mărime)
- curtea grădiniței DOS1 - observare
„Unde a greșit copilul?”
O - dezvoltarea unor comportamente
pozitive față de mediul înconjurător

R - „Mă îngrijesc de ce mi-a dăruit ALA1 Activitate integrată


natura!” JM - „Așa da!/ Așa nu!” DLC2 + DOS2 - convorbire + aplicație
(deprinderi de conduită - rezolvare fișe „Pământul vesel”
ecologică) Ș - „Urmările poluării” O1 - dezvoltarea capacității de a
T - „Urmează ecologistul” ALA2 - „Udăm florile noastre. înțelege și transmite intenții și
- joc de orientare S-au prins și sunt frumoase!” gânduri prin limbaj oral
- activitate gospodărească O2 - dezvoltarea deprinderii practice
de a realiza o lucrare colectivă

63
Semestrul al II-lea Săptămâna 27
Tema: Cine și cum planifică, organizează o activitate?
Subtema: Ne pregătim de Paște

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Pregătiri pascale”
DȘ1 + DEC2 - Memorizare + pictură (deprinderea de a participa la realizarea unei
„De Paște” de Elena Farago activități)
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și T - „Ouă amestecate” - JD
înțelegere a tradițiilor prin intermediul unei ALA1 - Ș - „Obiceiuri și tradiții de Paște” -
N poezii convorbire
O2 - exersarea deprinderilor de pictură pentru B - „Povestea Paștelui” - copilul.ro
I realizarea unei lucrări originale C - „Coșuri pentru ouă”
ALA2 - „Tatăl nostru” - rugăciune

M
DȘ2 - Joc didactic „Iepurașul de Paște” ADP - ÎD - R - „Îmi ajut părinții”
O - consolidarea cunoștințelor matematice (deprinderea de a contribui la realizarea unei
A însușite
DEC1 - Cântec „Paște pentru copii” de
sarcini)
T - „Prinde iepurașul” - JD
R Dinu Maxer ALA1 - JM - „Cumpărături de Paște” - sortare de
O - dezvoltarea capacității de receptare și jetoane
Ț redare a unui text muzical A - „Coroniță de salcie” - pictură
I JR - „De-a iepurașul de Paște”
ALA2 - „Vizită la biserică”
M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Iepurașul îmi dăruiește”
I „Ne pregătim de Paște” (deprinderea de a fi recunoscător)
E O - dezvoltarea capacității de a înțelege și T - „Iepurașul Țup” - joc imitativ
R respecta regulile unui joc de dezvoltare a ALA1 - B - „Măcăleandrul” - legendă
C limbajului; recunoașterea și scrierea literei „B” JM - „Ajută iepurașul” - labirint
U DPM - „Cursa iepurașului de Paște” C - „Căsuța iepurașului de Paște”
R O - alergare cu ocolire și săritură peste ALA2 - „Ștafeta cu ouă” - joc sportiv distractiv
I obstacole

DȘ2* - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Te rog să mă ierți!”


„Pe scră urcăm, ouă adunăm” (deprinderea de a cere iertare când greșește)
O - consolidarea deprinderii de a forma scara T - „Găsește oul” - joc distractiv de atenție
J numerică în șir crescător; exerciții în intervalul ALA1 - B - „La Paște” - de George Coșbuc
O 1-10; vecinii numerelor A - „Muzică religioasă” - audiție
DOS1 - „Vopsim ouă roșii” JM - „Icoane” - puzzle
I - activitate gospodărească ALA2 - „Cursa isteților” - ouă în lingură
O - formarea deprinderii de a participa la o
activitate specifică unei sărbători

V
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Mă închin corect!”
DLC2 + DOS2 - Lectură după imagini + (deprinderi de a se închina conform tradiției)
I felicitare T - „Rugăciune pentru copii”
N „Legenda ouălor roșii”
O1 - dezvoltarea capacității de a înțelege un
ALA1 - Ș - „De ce respectăm tradițiile?”
C - „Biserica”
E text citit și mesajul acestuia JR - „De-a preotul la biserică”
R O2 - dezvoltarea abilităților și deprinderilor
practice în realizarea unei felicitări
ALA2 - „Mergem la biserică” - mers în coloane
câte 1 și câte 2
I
64
Activități de învățare după - amiază (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Pregătiri pascale” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a contribui la JM - „Ouă colorate” - ținte DȘ1 + DEC2 - convorbire + desen
realizarea unei activități) JR - „De-a cofetarii și patiserii” „Sărbătoarea pascală”
T - „Cursa mielușeilor” ALA2 - „Ouă buclucașe” - JD O1 - dezvoltarea capacității de
- întrecere cunoaștere și înțelegere a tradițiilor
prin intermediul unei poezii
O2 - exersarea deprinderilor de
desen pentru realizarea unei lucrări
originale

R - „Îmi ajut părinții” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru


(deprinderea de a participa la Ș - „Sărbătoarea Floriilor” „Rezolvă repede și bine!”
realizarea unei sarcini) - convorbire O - consolidarea cunoștințelor
T - „Iepurașul Țup” B - „E sărbătoare de Florii” de matematice însușite
- joc cu text și cânt Petru Dugulescu DEC1 - audiții cântece religioase
ALA2 - „Prinde oul” O - dezvoltarea capacității de
- joc de atenție receptare și redare a unui text
muzical

R - „Iepurașul îmi dăruiește” ALA1 DLC1 - Joc exercițiu


(deprinderea de a fi A - „Paște pentru copii” „Literele năzdrăvane”
recunoscător) de Dinu Maxer O - dezvoltarea capacității de a
T - „Liniștiți mergem pe cale spre Ș - „Candela sub borcan” - recunoaște și folosi corect literele în
biserica cea mare” experiment cuvinte
- recitativ ritmic ALA2 - „Țintește oul” DPM - joc sportiv „Alergătorii”
- JD O - alergare cu ocolire și săritură
peste obstacole

R - „Te rog să mă ierți!” ALA1 DȘ2* - joc didactic „Rezolvă corect!”


(deprinderea de a-și cere iertare C - „Suporturi de ouă” O - consolidarea deprinderii de a forma
atunci când greșește) JR - „Ne pregătim pentru scara numerică în șir crescător; exerciții
T - „Oul fără cuibar” Paște” în intervalul 1-10; vecinii numerelor
- JMȘ ALA2 - „Cu toți am mers în DOS1 - „Vopsim ouă roșii”
grădină și-acum de flori - activitate gospodărească
O - formarea deprinderii de a participa
vaza-i plină” la o activitate specifică unei sărbători
- recitativ ritmic

R - „Mă închin corect” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a se închina B - „Hristos a înviat!” DLC2 + DOS2 - repovestirea copiilor +
conform tradiției) - de Alexandru Vlahuță - confecționare
T - „Iepurașul ascunde oul” lectură educativă „Legenda ouălor roșii”
- JD A - „Decorăm ouă” - aplicație O1 - dezvoltarea capacității de a
pe ouă roșii fierte înțelege un text citit și mesajul acestuia
ALA2 - „Mângâiem mielul” O2 - dezvoltarea abilităților și
- joc liniștitor deprinderilor practice de a realiza ouă
prin modelarea sârmei
65
Semestrul al II-lea Săptămâna 28
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Lumea animalelor preistorice - Dinozaurii

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Observare + modelaj
ADP - ÎD - R - „Sunt curios tare!”
(deprinderea de a pune întrebări)
„Animale preistorice - dinozaurii” T - „Suflăm cenușa vulcanului” - joc liniștitor
U O1 - dezvoltarea capacității de observare și ALA1 - Ș - „Ce știm despre dinozauri?” -
stabilire de relații temporale convorbire
N O2 - dezvoltarea deprinderilor specifice B - „Picioruș mic” - povestire educativă
modelajului C - „Vulcanul”
I ALA2 - „Ochește peștera” - aruncare la țintă

M
DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Răsfoiesc enciclopedii cu
„Ceasul” dinozauri”
A O - dezvoltarea capacității de a înțelege și
utiliza unități de măsură - timp
(deprinderea de a-și satisface curiozitatea)
T - „Dino rostogol” - rostogoliri
R DEC1 - joc muzical ALA1 - A - „Dino” - pictură
„Cântecul dinozaurilor” JM - „Sortează dinozauri” - jetoane
Ț O - formarea capacității de receptare și redare a JR - „De-a exploratorii”
I unui text muzical însoțit de mișcări adecvate ALA2 - „Exploratorii și dinozaurii” - întrecere

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Îmi plac dinozaurii”


I „Eu spun una, tu spui multe!” (deprinderea de a socializa)
E O - educarea unei expresivități verbale corecte T - „Mersul dinozaurilor” - mers apăsat, cu pași
R din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic - mari
C recunoașterea și scrierea literei „J” ALA1 - B - „Scene din poveste” - puzzle
U DPM - „Dinozaurul rănit” JM - „Ajută dinozaurul” - labirint
R O - exersarea târârii pe antebrațe cu împingere C - „Peșteri pentru dinozauri”
I pe vârfurile picioarelor ALA2 - „Ștafeta dinozaurilor”
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Împreună la muzeu”
„Socotim orele!” (deprinderea de a respecta reguli de
O - dezvoltarea capacității de a citi ceasul - ore, comportare civilizată)
J minute, jumătate, sfert T - „Familia Flinstone” - vizionare DVD
O DOS1 - poveste
„Povestea puiului de dinozaur”
ALA1 - Ș - „Cum se împart dinozaurii după
modul de hrănire?”
I O - educarea trăsăturilor pozitive de voință și A - „T-Rex” - desen
caracter JR - „De-a arheologii”
ALA2 - „Atenție, vin dinozaurii!” - JMȘ
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Vreau să cresc mare și sănătos”
V DLC2 + DOS2 - Poveste creată de copii + (deprinderea de a-și proteja sănătatea)
I lucrare colectivă
„Despre Dino”
T - „Găsiți-l pe Dino!” - joc de atenție
ALA1 - B - „Ce e un paleontolog?”
N O1 - dezvoltarea creativității și expresivității C - „Lădițe pentru scule”
E limbajului oral - recunoașterea și scrierea literei JM - „Dino” - joc cu ținte
R „Ș”
O2 - formarea deprinderii de a decupa și aplica
ALA2 - „Dinozauri mari și mici din preistorie vin
aici” - recitativ ritmic
I pentru obținerea unei lucrări colective

66
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Sunt curios tare” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a pune întrebări) JM - „Hrană pentru dinozauri” DȘ1 + DEC2 - lectură după
T - „Spune mai departe” - jetoane imagini + desen „Dinozaurii”
- JD A - „Familia lui Dino” O1 - dezvoltarea capacității de
- decupare și lipire observare și stabilire de relații
ALA2 - „Cară oul de dinozaur” temporale
- transport de greutăți O2 - dezvoltarea creativității
plastice prin desen

R - „Răsfoiesc enciclopedii cu ALA1 DȘ2 - joc didactic „Ghicește ora!”


dinozauri” Ș - „Completează ce lipsește O - dezvoltarea capacității de a
(deprinderea de a-și satisface dinozaurilor” - fișă înțelege și utiliza unități de
curiozitatea) B - Vizionare „Picioruș Mic” măsură - timp
T - „Pe urmele dinozaurilor” ALA2 - „Ghici, ghicitoarea mea!” DEC1 - audiție cântece îndrăgite
- parcurs aplicativ O - formarea capacității de
receptare a unor texte muzicale

R - „Îmi plac dinozaurii” ALA1 DLC1 - fișă de lucru


(deprinderea de a socializa) A - „În dar un os pentru Dino” „Sunetul și litera S”
T - „1-2 și 1-2-3, mergem și noi la JR - „Jurassic Park” O - educarea unei expresivități
fel ca ei!” ALA2 - „Ce dinozaur te-a strigat?” verbale corecte din punct de
- mers în perechi de 2 și 3 - joc de atenție vedere fonetic , lexical și sintactic -
recunoașterea și scrierea literei „J”
DPM - joc „Șopârle preistorice”
O - exersarea târârii pe antebrațe
cu împingere pe vârfurile
picioarelor
R - „Împreună la muzeu” ALA1 DȘ2* - fișă de lucru
(deprinderea de a respecta B - „Fructe și oase pentru „Ceasuri”
reguli) dinozauri” - exerciții grafice O - dezvoltarea capacității de a citi
T - „Căutăm osul de dinozaur” JR - „Șantierul arheologic” ceasul - ore, minute, jumătate, sfert
- JD ALA2 - „Găsește-ți cuibul” DOS1 - repovestiri ale copiilor
- JMȘ „Povestea puiului de dinozaur”
O - educarea trăsăturilor pozitive
de voință și caracter
R - „Vreau să cresc mare și ALA1 Activitate integrată
sănătos” Ș - „Ce sunt vulcanii?” DLC2 + DOS2 - convorbire +
(deprinderea de a-și proteja A - „Vulcanii” - modelaj decupare
sănătatea) ALA2 - „Brontozaurul hazliu” „Dacă aș trăi în lumea
T - „Cântecul dinozaurilor” - joc de mimă dinozaurilor”
- joc muzical O1 - dezvoltarea creativității și
expresivității limbajului oral
O2 - formarea deprinderii de a
decupa

67
Semestrul al II-lea Săptămâna 29
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Lumea animalelor domestice

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectură educativă + desen
ADP - ÎD - R - „Animalele hrănesc!”
(deprinderea de a îndeplini o sarcină)
„În curtea mea” de Emil Gârleanu T - „Cocoșelul cântă așa!”
U O1 - consolidarea deprinderii de a recunoaște ALA1 - B - „În ogradă” de Nicolae Nasta
animale domestice JM - „Punguța cu doi bani” - puzzle
N O2 - dezvoltarea creativității folosind tehnicile C - „Fântâna și cuptorul”
specifice desenului ALA2 - „Unde s-a ascuns pisica?”
I - JD

M
DȘ2 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „După muncă și răsplată”
„Cu animale ne jucăm, le observăm, le (deprinderea de a se bucura când finalizează o
A numărăm!”
O - consolidarea cunoștințelor matematice
activitate)
T - „Măgărușii” - tracțiune
R însușite ALA1 - Ș - „Curiozități” - citim cărți
DEC1 - cântec JR - „De-a fermierii”
Ț „Cățelușul și pisica” A - „Rama” - pene și fulgi
I O - dezvoltarea capacității de receptare și
redare a unui text cu cânt
ALA2 - „Șoarecele și pisica” - JD

M DLC1 - joc didactic ADP - ÎD - R - „Sunt util!”


I „Ne jucăm cu litere” (deprinderea de a oferi sprijin la nevoie)
E O - consolidarea deprinderii de a recunoaște T - „Mulg vaca” - joc imitativ
R cuvinte și litere în contexte familiare ALA1 - B - „Măgărușul” de Gheorghe Tomozei
C DPM - „Fânul în saci încărcăm și apoi îl C - „Cotețe”
U transportăm” JM - „Ograda bunicii” - puzzle
R O - deprinderea de a ridica și transporta ALA2 - „Cățelușul șchiop” - sărituri într-un picior
I obiecte pe un traseu dat
DȘ2* - exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Sunt ascultător”
„Hrănim calculat animalele” (deprinderea de a respecta reguli)
O - dezvoltarea capacității de a forma scara T - „Cățelușul șchiop” - poezie
J numerică în șir descrescător ALA1 - A - „Oaia” - fire de lână
O DOS1 - lectură educativă
„De ce se dușmănesc câinele și pisica”
Ș - „Răsfoire atlase”
JR - „De-a veterinarii”
I O - dezvoltarea comportamentelor de ALA2 - „Oile și mieii” - întrecere
cooperare

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sunt curajos”


V DLC2 + DOS2 - memorizare „Cloșca” (deprinderea de a manifesta curaj)
I de Elena Farago + confecționare
O1 - consolidarea deprinderii de a recepta și
T - „Ghici, ghicitoarea mea!”
ALA1 - B - „Veverița” de Dimitrie Rochici
N reda o poezie, înțelegerea mesajului; A - „Rița veverița” - desen
E recunoașterea și scrierea literei „U” C - „Căsuțe pentru veverițe”
R O2 - dezvoltarea deprinderii de a tăia și aplica
(hârtie și fire) pentru realizarea unei lucrări
ALA2 - „Pisica jucăușă” - cățărare

I
68
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Animalele se hrănesc” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a îndeplini o Ș - „Viața căluților la DȘ1 + DEC2 - repovestiri ale copiilor
sarcină) hipodrom” + modelaj „În ogradă”
T - „Ferește-te de berbec!” A - „Calul” - pictură O1 - consolidarea deprinderii de a
- JMȘ ALA2 - „Oițele ordonăm și-n recunoaște animale domestice
perechi le așezăm” O2 - dezvoltarea creativității folosind
- mers și alergare în perechi
tehnicile specifice modelajului

R - „După muncă și răsplată” ALA1 DȘ2 - exercițiu cu material individual


(deprinderea de a se bucura B - „Țica maimuțica” de „Rezolvăm probleme ilustrate”
când finalizează o activitate) Carmen Firan O - consolidarea cunoștințelor
T - „Lovește clopoțelul” C - „Grajduri pentru animale” matematice însușite
- săritură în înălțime ALA2 - „Prinde găina” DEC1 - audiție „Cântece despre
- JMȘ animale domestice”
O - dezvoltarea capacității de
receptare a unor cântece - înțelegerea
mesajului
R - „Sunt util” ALA1 DLC1 - exerciții grafice
(deprinderea de a oferi sprijin la Ș - „Animale erbivore, „Literele preferate”
nevoie) carnivore, omnivore” O - consolidarea deprinderii de a
T - „Plimbă oul” JR - „De-a bucătarii” scrie corect litere învățate
- joc de atenție (ou în lingură) ALA2 - „Purcelușul năzdrăvan” DPM - joc „Cine este cel mai rapid?”
- JD O - deprinderea de a ridica și
transporta obiecte pe un traseu dat

R - „Sunt ascultător” ALA1 DȘ2* - joc didactic


(deprinderea de a respecta B - „Să știi să aștepți” „Socotim și rezolvăm!”
reguli) - povestire după ilustrații O - dezvoltarea capacității de a forma
T - „Glasul animalelor” C - „Adăpătoare” scara numerică în șir descrescător
- joc muzical ALA2 - „Aruncă oul în cuibar” DOS1 - repovestirea copiilor
- joc sportiv distractiv „De ce se dușmănesc câinele și pisica”
O - dezvoltarea comportamentelor de
cooperare

R - „Sunt curajos” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a manifesta Ș - „Găsește greșeala” DLC2 + DOS2 - povestire cu început
inițiativă, curaj) - fișe dat + confecționare „Cloșca”
T - „Animale amestecate” JM - „Mamă și pui” - sortăm O1 - consolidarea deprinderii de a
- JD jetoane recepta și reda o poezie, înțelegerea
ALA2 - „Pe urmele lui Azor” mesajului; recunoașterea și scrierea
- traseu aplicativ literei „U”
O2 - dezvoltarea deprinderii de a tăia și
aplica (hârtie și fire) pentru realizarea
unei lucrări colective
69
Semestrul al II-lea Săptămâna 30
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Lumea animalelor sălbatice

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Observare + pictură
ADP - ÎD - R - „Dacă aș fi ...”
(deprinderea de a manifesta anumite trăiri)
„Lumea animalelor sălbatice” T - „Suntem urși și ne jucăm” - JD
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere, ALA1 - B - „Poznașii” de Crișan Constantinescu
înțelegere, curiozitate pentru lumea animală Ș - „Foloasele animalelor sălbatice”
N sălbatică JM - „În pădure” - puzzle
O2 - dezvoltarea creativității folosind tehnicile ALA2 - „Trânta iepurașilor”
I specifice picturii - JD

M DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt


„Cântărim și socotim”
ADP - ÎD - R - „În vizită la muzeu”
(deprinderea de a respecta reguli)
A O - formarea capacității de a înțelege și utiliza T - „Fazanii întind aripile” - JMȘ
unități de măsură - greutate ALA1 - A - „Mască de ursuleț” - colorare
R DEC1 - „Mamă bună”** - cântec JR - „De-a dresorii”
Ț O - dezvoltarea deprinderii de a reține și reda
un text cu cânt
C - „Grădina zoologică”
ALA2 - „Ștafeta iepurașilor” - întrecere
I
M DLC1 - Memorare ADP - ÎD - R - „Bună ziua/ La revedere!”
I „Poznașii” de Crișan Constantinescu (deprinderea de a utiliza corect salutul)
O - dezvoltarea capacității de a asculta, reda și T - „Ghici unde este vulpea” - joc de atenție
E înțelege mesajul unei poezii ALA1 - B - „Însemnările unei capre negre” de
R DPM - „Încărcăm mașina cu saci” Florin Iordăchescu
C O - exersarea deprinderii de aruncare și - lectură educativă
U prindere cu ambele mâini Ș - „Despre urși”
R A - „Ursul panda” - pictură
I ALA2 - „Hultanul la găini” - JD
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Mulțumesc!/ Cu plăcere!”
„La zoo” (deprinderea de a utiliza corect formulele de
O - dezvoltarea capacității de a compune și politețe)
J rezolva probleme, implicând + și – T - „Maimuțele năzdrăvane” - cățărare
O DOS1 - lectura educatoarei
„Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu
ALA1 - JM - „Ajută șoferul autocarului” - labirint
C - „Circul”
I O - dezvoltarea trăsăturilor pozitive de voință și JR - „De-a circul”
caracter ALA2 - „Marșul rinocerilor” - pași de defilare

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Am fost disciplinat”


V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + lucrare colectivă (deprinderea de a manifesta un comportament
I „În vizită la zoo” civilizat)
N O1 - dezvoltarea capacității de exprimare orală
(interogația)
T - „Ghicitoare, ghicitoare” - JD
ALA1 - B - „Coliba iepurașului” - lectură
E O2 - dezvoltarea deprinderii de a decupa și educativă
R aplica pentru a realiza o lucrare colectivă C - „Mașini de teren”
A - „Coarnele cerbului” - exercițiu grafic
I ALA2 - „Cerbii săltăreți” - sărituri
70
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Dacă aș fi ...” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a-și manifesta A - „Animale sălbatice” DȘ1 + DEC2 - lectură după imagini +
anumite trăiri) - modelaj modelaj „În sălbăticie”
T - „Ghicește ce spune Tarzan” JR - „De-a vânătorii” O1 - dezvoltarea capacității de
- pantomimă ALA2 - „Cursa crocodililor” cunoaștere, înțelegere, curiozitate
- târâre pentru lumea animală sălbatică
O2 - dezvoltarea creativității folosind
tehnicile specifice modelajului

R - „În vizită la muzeu” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru „Greu - ușor”


(deprinderea de a respecta B - „Cartea junglei” O - formarea capacității de a înțelege
reguli) - vizionare DVD și utiliza unități de măsură - greutate
T - „Imit șarpele” Ș - „Viața în pădure” DEC1 - audiție cântece despre
- mers șerpuit ALA2 - „Dansul maimuțelor” animale sălbatice
- euritmie O - dezvoltarea deprinderii de a
audia texte cu cânt

R - „Bună ziua!/ La revedere!” ALA1 DLC1 - joc exercițiu


(deprinderea de a saluta corect) JM - „Jungla” - puzzle „Cu ce sunet începe cuvântul?”
T - „Găsește ariciul” C - „Căsuțe mari și mici” O - dezvoltarea capacității de a
- joc de atenție ALA2 - „Plimbare prin savană” recunoaște și opera cu sunete,
- parcurs aplicativ cuvinte, propoziții
DPM - joc „Aruncă și prinde”
O - exersarea deprinderii de aruncare
și prindere cu ambele mâini

R - „Mulțumesc!/ Cu plăcere!” ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt


(deprinderea de a utiliza corect A - „Siluete de animale „Socotim corect”
formulele de politețe) sălbatice” O - dezvoltarea capacității de a
T - „Prinde vulpea!” - decupare și lipire compune și rezolva probleme,
- JMȘ B - „Ghici, ghicitoarea mea!” implicând + și –
ALA2 - „În junglă” DOS1 - repovestirea copiilor
- traseu aplicativ „Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu
O - dezvoltarea trăsăturilor pozitive de
voință și caracter
R - „Am fost disciplinat” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a manifesta un Ș - „Limba animalelor” DLC2 + DOS2 - convorbire + aplicație
comportament civilizat) JR - „Vânătorii și braconierii” „Eu întreb, tu răspunzi”
T - „Suntem veseli și noi c-a venit ALA2 - „Prinde ariciul” O1 - dezvoltarea capacității de
Circul la noi!” - rostogolirea mingei exprimare orală - (interogația)
- recitativ ritmic O2 - dezvoltarea deprinderii de a
decupa și aplica

71
Semestrul al II-lea Săptămâna 31
Tema: Când, cum și de ce se întâmplă?
Subtema: Lumea de sub ape

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectură după imagini + modelaj
ADP - ÎD - R - „Mesaj din larg”
(deprinderea de a asculta cu atenție)
„Lumea de sub ape” T - „Jocul umbrelor”
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere, ALA1 - B - „Peștișorul de aur” - memorizare
înțelegere, curiozitate față de lumea animală Ș - „Animale marine” - youtube.com
N acvatică A - „Pești” - desen
O2 - dezvoltarea creativității folosind tehnicile ALA2 - „În largul mării”
I modelajului - JD

M
DȘ2 - Exercițiu cu material mărunt ADP - ÎD - R - „Scrisoare de la delfin”
„Operații matematice” (deprinderea de a manifesta bucurie la
A O - exerciții și probleme folosind semnele
matematice învățate; raportarea mulțimilor de
primirea corespondenței)
T - „Rechinii și peștii” - întrecere
R elemente la cifrele și numerele învățate ALA1 - JM - „Mica Sirenă” - puzzle
DEC1 - Audiție „Valurile Dunării” C - „Acvarii”
Ț „De ce se dușmănesc câinele și pisica” J - „De-a pescarii”
I O - cunoașterea marilor valori ale creației
muzicale
ALA2 - „Întind brațele în față ca o caracatiță”
- JMȘ
M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Prietenul meu, peștișorul”
I „Eu întreb și tu răspunzi, tot 2 (3...4) cuvinte (deprinderea de a-și asuma responsabilități)
E sunt!” T - „Peștișorii sar în lac” - săritura de pe loc
R O - dezvoltarea capacității de exprimare orală ALA1 - Ș - „Curiozități acvatice”
C (interogație), cu respectarea cerinței; - vizionare experiment youtube.com
U recunoașterea și scrierea literei „Δ A - „Pictăm pe scoici”
R DPM - „Stele de mare” C - „Frigidere și congelatoare”
I O - deprinderea de a se târî pe coate și genunchi ALA2 - „Ferește-te de rechin” - joc de atenție

DȘ2* - Joc logic ADP - ÎD - R - „Învăț de la peștișori”


„Ordonează scoicile” (deprinderea de a păstra tăcerea când este
J
O - dezvoltarea capacității de a recunoaște și nevoie)
clasifica figurile geometrice după atribute T - „Peștele pe uscat” - târâre
O DOS1 - vizionare film - „Mica Sirenă” ALA1 - B - „Cine sunt oceanografii?”
I O - cunoașterea și respectarea regulilor de
comportare în familie și societate, relațiile cu
JM - „Labirint în apa mării”
Ș - „Mijloace de transport pe apă și sub
ceilalți apă” - observare
ALA2 - „Ștafeta scoicilor” - joc sportiv distractiv
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Prețuiesc apa!” (deprinderea de a
V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + confecționare economisi apa)
T - „Ceva l-am întrebat pe animalul preferat”
I „Acvariul”
O1 - dezvoltarea capacității de exprimare orală (interogații)
N (exclamația) ALA1 - B - „Lumea în acvariu” de Daniela
Crăsnaru
E O2 - dezvoltarea deprinderii de a decupa și
lega cu nod elementele pentru a realiza o
JR - „De-a oceanografii”
R lucrare
A - „Oceanul și viețuitoarele lui”
- pictură
I ALA2 - „M-am mirat, m-am bucurat”
- JD (exclamația)
72
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Mesaj din larg” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a asculta cu C - „Barca și vaporul” DȘ1 + DEC2 - observare + pictură
atenție) JM - „Peștele” - joc de ținte „Viețuitoarele apelor”
T - „Rechinii și peștii” ALA2 - „Delfinii isteți” O1 - dezvoltarea capacității de
- JD - exerciții de + și – cunoaștere, înțelegere, curiozitate
față de lumea animală acvatică
O2 - dezvoltarea creativității folosind
tehnicile picturii

R - „Scrisoare de la delfin” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru


(deprinderea de a manifesta Ș - „Ape curgătoare” „Rezolvă cu atenție!”
bucurie la primirea - vizionare DVD O - exerciții și probleme folosind
corespondenței) A - „Delfinul Flipper” semnele matematice învățate;
T - „Ghici unde am ascuns perla” ALA2 - „Pescarul și peștii” raportarea mulțimilor de elemente la
- joc de atenție - JD cifrele și numerele învățate
DEC1 - cântecul preferat
O - consolidarea deprinderii de a
interpreta cântece
R - „Prietenul meu, peștișorul” ALA1 DLC1 - exerciții grafice
(deprinderea de a-și asuma B - „Găsește greșeala” - fișe „Sunetul și litera S”
responsabilități) JR - „De-a marinarii” O - dezvoltarea capacității de
T - „Scafandrii respiră” ALA2 - „Prinde meduza” recunoaștere și scriere a literei „Δ
- joc liniștitor - JMȘ DPM - joc „Broscuțele țestoase”
O - deprinderea de a se târî pe coate și
genunchi

R - „Învăț de la peștișori!” ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt


(deprinderea de a tăcea atunci A - „Submarinul și scafandrul” „LOGI II”
când este nevoie) - colorare O - dezvoltarea capacității de a
T - „Pescarul harnic” C - „Portul” recunoaște și clasifica figurile
- joc de atenție ALA2 - „Marinarii buclucași” geometrice după atribute
- JD DOS1 - repovestirea copiilor -
„Mica Sirenă”
O - cunoașterea și respectarea regulilor
de comportare în familie și societate,
relațiile cu ceilalți
R - „Prețuiesc apa!” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a economisi apa) Ș - „Ape dulci/ape sărate” DLC2 + DOS2 - povestire cu început
T - „Spune ce face scafandrul” - convorbire dat + șnuruire
- joc de mimă JM - „Ajută melcul” - labirint „Prietenul din lumea apelor”
ALA2 - „Barza și broaștele” O1 - dezvoltarea capacității de
- JMȘ exprimare orală (exclamația)
O2 - dezvoltarea deprinderii de a
șnurui o ramă a unei imagini cu un
pește

73
Semestrul al II-lea Săptămâna 32
Tema: Cine și cum planifică, organizează o activitate?
Subtema: 1 Iunie - Ziua Copiilor

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADE
ADP
Data ALA
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „La mulți ani!”
L DȘ1 + DEC2 - memorizare + desen „Vara cu 1
iunie a sosit!”; memorizare + modelaj
(deprinderea de a adresa urări)
T1 - „Cine prinde bomboana” - JD
„Mijloace de transport” de Niculina Mureșan T2 - „Mașina, avionul și vaporul” - JD
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și
înțelegere a mediului înconjurător - anotimpuri
ALA1 - B - „Lumea ta copilărie” - Elena Dragoș
Ș - „Ce știi despre vară?”
și evenimente; mijloace de transport A - „Peisaj” - pictură
N O2 - dezvoltarea creativității folosind tehnicile „Mijloace de transport” - filmuleț educativ
desenului pentru obținerea unei lucrări; pentru preșcolari - Youtube
I
consolidarea priceperii de a reda teme plastice JM - „Sortăm vehicule” - uscat, aer, apă - jetoane
specifice modelajului ALA2 - „Brațele mamei”- JD
- - „Cursa mașinilor” - întrecere

M DȘ2 - exercițiu cu material mărunt „Îmi cumpăr ADP - ÎD - R - „Primesc și ofer”


și-apoi plătesc!”; joc logic „Garajul” (deprinderea de a primi și a oferi)
A O - formarea capacității de a înțelege și utiliza T - „Cântece vesele” - audiții, „Mers împiedicat” -
joc distractiv
unitatea de măsură - banii
R DEC1 - Cântec „1 Iunie - Ziua copilului” ALA1 - JR - „De-a petrecerea”, „De-a șoferii”
JM - „Selectează cadouri” - jetoane
Ț de Teodor Munteanu C - „Tortul”, „Garajul”
O - dezvoltarea deprinderii de a recepta și reda ALA - „De la tine, la mine!”- rostogoliri de mingi,
I un text cu cânt 2
„Mașina a făcut pană” - sărituri într-un picior
DLC1 - povestiri ale copiilor ADP - ÎD - R - „Mulțumesc!”
M „Cum am sărbătorit Ziua Copiilor”, „Am (deprinderea de a folosi formulele de politețe)
I călătorit voioși cu...” T - „Aruncăm cercul pe popic” - joc de atenție
E O - dezvoltarea expresivității și creativității ALA1 - B - „E carnaval la grădiniță”, „Racheta” de
R limbajului oral și scris - recunoașterea și Niculina Mureșan
scrierea literei „J” JR - „De-a musafirii” - de Elena Dragoș
C DPM - „Gimnaștii talentați pe Rapsodia A - „Tava cu prăjituri” - modelaj
U Română antrenați”, „Plecăm în călătorie” - JM- „Ajută astronauții”
R parcurs aplicativ Ș - „Să învățăm vehiculele” - vizionare
I O - exersarea deprinderii de a executa mișcări filmuleț Youtube
de gimnastică ritmică cu panglici și dezvoltarea ALA2 - „Cursa piticilor” - întrecere, „Coloana de
deprinderilor motrice însușite mașini” - forme de mers și de alergare
DȘ2* - joc didactic ADP - ÎD - R - „Așteaptă-ți rândul”
„La cumpărături” (deprinderea de a aștepta cu răbdare)
O - dezvoltarea capacității de a înțelege și T - „Copiii harnici” - activitate gospodărească,
J utiliza unitatea de măsură - banii „Un vapor Tralala” - desen animat muzical
ALA1 - JM - „Ajută copiii să ajungă” - labirint
O DOS1 - „Fii fericit și voios și mănâncă sănătos!”;
O - dezvoltarea deprinderilor gospodărești - Ș - „Tunete și fulgere”
A - „Ploaie de vară” - pictură, „Avioane” -
I salată de fructe și a deprinderii de a respecta
reguli de securitate personală
modelaj
JR - „De-a dirijorii de trafic”
ALA2 - „Fă ca mine!” - joc imitativ, „Prinde
avionul” - joc de mișcare

V Activitate integrată
DLC2 + DOS2 - joc didactic + album
ADP - ÎD - R - „Sunt fericit!” (deprinderea de a-și
manifesta bucuria), „Sunt un copil ordonat”
I „În excursie”, memorizare+confecționare
„Semaforul Licurici”
(deprinderea de a așeza lucrurile la locul lor)
T - „Lanțul piticilor” - JD
N O1 - dezvoltarea capacității de a înțelege, a
participa la activități atât ca vorbitor, cât și ca
ALA1 - JR - „De-a magazinul”
C - „Market”
E auditor și de a audia, reține și reproduce o Ș - „Vitamine, de la cine?” - fișe
R poezie
O2 - dezvoltarea deprinderilor de decupare,
B - șantiere de construcții - citim imagini
JM - „Cu ce aș vrea să călătoresc”
I lipire, asamblare, specifice activităților practice ALA2 - „Prinde vara!” - JMȘ

74
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „La mulți ani!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a adresa urări), JR - „De-a vrăjitorii buni” DȘ1 + DEC2 - convorbire + modelaj
„Sunt pregătit să reușesc” A - „Cupe pentru învingători „Ce-mi doresc de Ziua Copilului”
(deprinderea de a manifesta la raliuri” O1 - dezvoltarea capacității de
spirit competitiv) C - „Grădinițe”, „Spălătorii cunoaștere și înțelegere a mediului
T - „Recunoaște cine te-a strigat!” auto” înconjurător - anotimpuri și
evenimente
- joc de atenție, „Desenele prind ALA2 - „Te plimb cu roaba” O2 - dezvoltarea creativității folosind
viață” - vizionare film - JD, „Raliul” - joc sportiv tehnicile modelajului pentru
„Transportul pentru copii” distractiv obținerea unei lucrări

R - „Primesc și ofer” ALA1 DȘ2 - fișă de lucru


(deprinderea de a primi și dărui), B - „Copiii lumii”- citim imagini „Bancnote și monede”
„Sunt atent la vizionare” din atlas O - formarea capacității de a înțelege
(deprinderea de a urmări cu A - „Prietenul meu” - modelaj și utiliza unitatea de măsură - banii
interes filme educative) JM - „Mijloace de transport” - DEC1 - audiție - cântece îndrăgite
T - „Ghicitori hazlii pentru cei mai puzzle O - dezvoltarea deprinderii de a
buni copii”, „Tu Ti Tu Avion” - ALA2 - „Ștafeta clovnilor”
desen animat din ciclul „Jucăriile - JMȘ, „Sus, jos, eu călătoresc recepta texte cu cânt
prin viață” voios!” - joc de atenție
R - „Mulțumesc!” ALA1 DLC1 - convorbire
(deprinderea de a folosi Ș - „Când se întâmplă?” „1 Iunie”
formulele de politețe), „Tăcut și - fenomene naturale vara O - dezvoltarea expresivității și
disciplinat” (deprinderea de a JM - „Așa da!/ Așa nu!” - fișe creativității limbajului oral și scris -
urmări în liniște programe TV C - „Portul de la Constanța” recunoașterea și scrierea literei „J”
educative) A - „Corabia” - confecționare DPM - „Gimnastică ritmică”
T - „Dans cu panglici” ALA2 - „Ne jucăm la aparate O - exersarea deprinderii de a executa
- gimnastică artistică, „Aruncă în în curtea grădiniței”, „ Ce fac mișcări de gimnastică ritmică cu
remorcă” - joc distractiv marinarii?” joc de mimă panglici
R - „Așteaptă-ți rândul!” ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt
(deprinderea de a aștepta cu Ș - „Învățăm să construim „Banii”
răbdare), „Mic, dar isteț” vehicule” - Youtube O - dezvoltarea capacității de a înțelege
(deprinderea de a lucra B - „Proverbe și zicători și utiliza unitatea de măsură - banii
împreună cu adulții) despre prietenie” DOS1 - „Suntem ordonați”
T - „La plimbare pe cărare” C - „Aparate de joacă” O - dezvoltarea deprinderilor
- parcurs aplicativ, „Tu Ti Tu ALA2 - „Dansul personajelor”
Ambulanță” - desen animat din - euritmie, „Ghici unde a gospodărești însușite - ordine în sala
ciclul „Jucăriile prin viață parcat?” - joc de atenție de grupă

R - „Sunt fericit!” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a-și manifesta JR - „De-a navigatorii” DLC2 + DOS2 - fișă de lucru +
bucuria), „Sunt un copil ordonat” B - „Prietenul la nevoie se confecționare „Rucsacul din excursie”
(deprinderea de a așeza lucrurile cunoaște”- poveste cu tâlc O1 - dezvoltarea capacității de a
la locul lor) A - „Semn de carte” - exerciții înțelege, a participa la activități atât ca
T - „Vara a venit la noi. Suntem grafice vorbitor, cât și ca auditor
C - „Submarinul” O2 - dezvoltarea deprinderilor de
veseli și vioi” - recitativ ritmic, ALA2 - „Aici Chimiță!”- JMȘ, decupare, lipire, asamblare, specifice
„Locomotiva caută vagonul” - joc „Mac Mac Pui - Vaporul activităților practice
distractiv pentru copii” - desen animat
75
Semestrul al II-lea Săptămâna 33
Tema: Ce și cum vreau să fiu?
Subtema: Voi fi școlar

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

L Activitate integrată
DȘ1 + DEC2 - Lectură imagini + modelaj
ADP - ÎD - R - „Ce ne-așteaptă oare?”
(deprinderea de a-și manifesta curiozitatea)
„Lumea lui Școlărel” T - „Așa copil cuminte-mi place” - joc liniștitor
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și ALA1 - B - „În vizită la școală” de E. Căldăraru
înțelegere a unui mediu nou Ș - „Rechizitele școlarului” - observare
N O2 - dezvoltarea creativității folosind tehnica C - „Școala”
modelajului ALA2 - „Copilul vesel/trist”
I - pantomimă

DȘ2 - Joc logic „Ce piesă lipsește?” ADP - ÎD - R - „Voi fi școlar”


M „Măsurăm și socotim” (deprinderea de a-și manifesta bucuria)
O - dezvoltarea capacității de recunoaștere, T - „Unde am ascuns creionul?” - joc de atenție
A denumire, construire și utilizare a formelor ALA1 - A - „Flori” - modelaj
R geometrice; dezvoltarea capacității de a
înțelege și utiliza unități de măsură - lungime
JM - „Găsește umbra” - fișe
JR - „De-a grădinița”
Ț DEC1 - „Adio grădinița mea iubită” ALA2 - „Hora rechizitelor” - pași de horă
O - dezvoltarea abilității de a reține și reda un
I text cu cânt și mesajul lui

M DLC1 - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Multe-am învățat”


I „Școlărel și Școlărița” (deprinderi de comportare civilizată)
E O - dezvoltarea capacității de a utiliza desene, T - „Ștafeta creioanelor colorate” - JMȘ
R simboluri pentru realizarea sarcinilor - rechizite ALA1 - B - „Rechizitele școlarului” - ghicitori
C DPM - „Drumul spre școală” Ș - „Despre anotimpuri”
U - parcurs aplicativ A - „Anotimpul preferat” - pictură
R O - deprinderea de a exersa deprinderi motrice ALA2 - „Soare-soare, ieși din închisoare” - JD
I învățate
DȘ2* - Joc didactic ADP - ÎD - R - „Ies din casă. E vreme frumoasă”
„Cântărim, măsurăm și apoi cumpărăm” (deprinderea de a petrece mult timp în aer
J
O - dezvoltarea capacității de a înțelege și liber)
utiliza unitățile de măsură învățate T - „Sărim coarda”
O DOS1 - Vizită „Școala mea” ALA1 - JR - „De-a școala”
I O - respectarea normelor de comportare în
societate
JM - „Ordine prin anotimpuri” - sortare
jetoane
C - „Biblioteca”
ALA2 - „Cursa anotimpurilor”
Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Sănătate de la toate!”
V DLC2 + DOS2 - Joc didactic + lucrare colectivă (deprinderea de a-și proteja sănătatea)
I „Cu litere ne jucăm și-un abecedar creăm”
O1 - verificarea cunoașterii literelor alfabetului -
T - „Ghici, ghicitoare!”
ALA1 - Ș - „Roata anotimpurilor”
N sunet, silabă, cuvânt, propoziție - A - „Suportul de creioane” - din borcane
E recunoașterea și scrierea literei „H” (Q, X, W, Y) B - „Scriem o urare” - exercițiu de scriere
R O2 - verificare deprinderi și abilități practice
însușite (conturare, decupare, lipire, șnuruire)
ALA2 - „Litere-ncurcate” - JD

I
76
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Ce ne-așteaptă oare?” ALA1 Activitate integrată


(deprinderea de a-și manifesta JM - „Din jumătate/ sfert, DȘ1 + DEC2 - observare + pictură
curiozitatea) întregul” „Rechizitele școlarului”
T - „Ghicește rezultatul” - rechizite O1 - dezvoltarea capacității de
- exerciții matematice A - „Rechizitele școlarului” cunoaștere și înțelegere a unui
- desen mediu nou
O2 - dezvoltarea creativității
ALA2 - „Hai afară! Este vară!” folosind tehnica picturii
- jocuri în aer liber

R - „Voi fi școlar!” ALA1 DȘ2 - Joc logic


(deprinderea de a-și manifesta Ș - „De ce mergem la școală?” „Tabloul figurilor geometrice”
bucuria) - convorbire O - dezvoltarea capacității de
T - „Cu litere vin voioși copilașii B - „Povestea cărții” recunoaștere, denumire, construire
serioși” ALA2 - „Buchețele-buchețele” și utilizare a formelor geometrice;
- verificarea cunoașterii literelor - JMȘ DEC1 - concurs
„Cel mai bun cântăreț”
O - dezvoltarea abilității de a reda
un text cu cânt și mesajul lui
R - „Multe-am învățat!” ALA1 DLC1 - convorbire
(deprinderea de a se comporta JR - „Facem curat!” „Ce mi-a plăcut mai mult la grădi”
civilizat) C - „Dulăpioare” O - dezvoltarea capacității de a utiliza
T - „Școlarul vesel/ bosumflat!” ALA2 - „Caietul și pixul” un limbaj corect și coerent
- joc imitativ - întrecere DPM - jocuri sportive la alegere
O - deprinderea de a exersa
deprinderi motrice învățate

R - „Ies din casă, e vreme ALA1 DȘ2* - exercițiu cu material mărunt


frumoasă” B - „Copilul și școala” „Exerciții și probleme”
(deprinderea de a se juca în aer A - „Tablou cu mine” O - dezvoltarea capacității de a
liber) - confecționare înțelege și utiliza unitățile de măsură
T - „Alergăm spre școală” ALA2 - „Udăm florile” învățate
- JMȘ - activitate gospodărească DOS1 - „Sunt civilizat!”
O - respectarea normelor de
comportare în societate
R - „Sănătate de la toate” ALA1 Activitate integrată
(deprinderea de a ști să-și JR - „De-a doamna DLC2 + DOS2 - povestiri ale copiilor
protejeze sănătatea) educatoare” + expoziție „Amintiri dragi!”
T - „Sări pârâiașul” JM - „Găsește ce se potrivește” O1 - dezvoltarea capacității de a-și
- sărituri peste obstacol - fișă exprima sentimente printr-un limbaj
ALA2 - „Zboară, vrăbioară!” adecvat
- JD O2 - realizarea unei expoziții cu
lucrările realizate anterior

77
Semestrul al II-lea Săptămâna 34
Tema: Evaluare sumativă finală
Subtema: La revedere, grădiniță!

Activități de învățare dimineața

Ziua / ADP
ADE
Data ALA

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Grădinița s-a sfârșit, am învățat,


L DȘ1 + DEC2 - convorbire + pictură sunt mulțumit!” (deprinderea de a-și manifesta
„La revedere, grădiniță!” recunoștința)
U O1 - dezvoltarea capacității de cunoaștere și T - „Mingea-n coș” - JD
ALA1 - B - „Carnaval la grădiniță” de Elena
înțelegere, curiozitate față de schimbarea de
Dragoș
N mediu
O2 - exersarea creativității folosind tehnica
Ș - „Reguli de vară” - convorbire
C - „Grădinița mea”
picturii
I ALA2 - „Cursa preșcolarilor” - joc sportiv
distractiv

M DȘ2 - exercițiu cu material mărunt


„Așez, număr, socotesc amintiri câte poftesc”
ADP - ÎD - R - „Doamnei mele îi mulțumesc!”
(deprinderea de a fi recunoscător prietenilor)
A O - verificarea capacității de operare cu mulțimi T - „Pune șapca repede!” - JMȘ
R numere și cifre
DEC1 - „Adio grădinița mea iubită” - cântec
ALA1 - JM- „Sortăm, numărăm” - verificare
cunoștințe
Ț O - dezvoltarea deprinderii de a reține și A - „Umbreluțe” - modelaj
I
înțelege mesajul unui text cu cânt JR - „De-a serbarea”
ALA2 - „Șotronul”
M DLC1 - memorizare ADP - ÎD - R - „Sunt isteț și îndrăzneț”
I „Bun rămas, grădiniță!” de Natalia Pașa (deprinderea de autonomie)
E O - dezvoltarea capacității de a recepta, reda și T - „Spune mai departe” - joc de atenție
R înțelege mesajul unei poezii - recunoașterea și ALA1 - B - „Imagini de vară” - cărți ilustrate
C scrierea literei „Ț” Ș - „Cu ce călătoresc?” - mijloace de
U DPM - „Cântec, joc și voie bună” transport
R - euritmie A - „Trenul și avionul” - desen
I O - exersarea deprinderii de a exprima ALA2 - „Culori amestecate” - JD
conținutul cântecelor prin mișcare adecvată
DȘ2* - joc didactic ADP - ÎD - R - „Citim în calendar”
„Calculez cu ce plec în vacanță!” (deprinderea de a citi datele din calendar)
J O - verificarea capacității de a opera cu mulțimi,
numere, cifre
T - „Prinde mingea” - JMȘ
ALA1 - JR - „De-a excursioniștii”
O DOS1 - „În vizită la școală” - lectură educativă C - „Cabane”
I de Emilia Căldăraru
O - dezvoltarea abilității de recunoaștere, JM - „De-a spectacolul în aer liber”
acceptare și respect față de diversitate ALA2 - „Cursa cabanierilor” - JD

Activitate integrată ADP - ÎD - R - „Acum plecăm și la revedere ne


V DLC2 + DOS2 - joc didactic + jucărie luăm!”
(deprinderea de a-și manifesta recunoștința și
I „În vacanța mare”
O1 - educarea exprimării verbale corecte din regretul)
N punct de vedere fonetic, lexical, sintactic - T-
ALA1 - B - „Trenulețul voioșiei” de Radu
E recunoașterea și scrierea literei „Ț”
O2 - verificarea cunoștințelor și abilităților
Ursulescu
R practice însușite la grădiniță (coiful - îndoire)
Ș - „Găsește greșeala” - fișă
A - „Flori pentru doamna educatoare”
I - confecționare
ALA2 - „Schimbă locurile” - joc de atenție
78
Activități de învățare după - amiaza (recuperatorii)

ADP ALA ADE

R - „Grădinița s-a sfârșit, am ALA1 Activitate integrată


învățat, sunt mulțumit!” JM - „Scene din povești” DȘ1 + DEC2 - joc didactic + desen
(deprinderea de a-și manifesta - puzzle „Așază corect”
recunoștința) A - „De-a spectacolul în aer O1 - dezvoltarea capacității de
T - „La vânătoare” liberi” cunoaștere și înțelegere, curiozitatea
- joc de atenție cu animale ALA2 - „Cursa premianților” fața de schimbarea de mediu
O2 - exersarea creativității folosind
- JMȘ tehnica desenului

R - „Doamnei mele îi ALA1 DȘ2 - joc didactic


mulțumesc!” C - „Copilăria” de Maria „Număr figurile geometrice”
(deprinderea de a-și manifesta Olteanu O - verificarea capacității de operare cu
recunoștința) Ș - „Fii atent la întrebare!” mulțimi numere și cifre
T - „Unde s-a ascuns litera?” - joc de verificarea DEC1 - audiție - cântece preferate de
- joc de atenție cunoștințelor copii
ALA2 - „Fotbaliștii” O - dezvoltarea deprinderii de a reține și
- joc sportiv înțelege mesajul unui text cu cânt

R - „Sunt isteț și îndrăzneț!” ALA1 DLC1 - lectură după imagini


(deprinderea de a face C - „Bazinul de înot” „De la grădiniță la școală”
lucrurile singur) JM - „Copilul rătăcit” O - dezvoltarea capacității de a recepta,
T - „Telefonul buclucaș” - labirint reda și înțelege mesajul unei poezii -
- joc distractiv ALA2 - „Sus-jos” recunoașterea și scrierea literei „Ț”
- JMȘ DPM - joc sportiv
„Cine ajunge primul prin labirint!”
O - exersarea deprinderilor motrice
învățate

R - „Citim în calendar” ALA1 DȘ2* - fișă de lucru


(deprinderea de a citi datele B - „Cine a născocit vacanța „Matematicienii pricepuți”
din calendar) mare?” de Elena Dragoș O - verificarea capacității de a opera cu
T - „În rând, tăcuți, ordonați!” A - „Curcubeul verii” mulțimi, numere, cifre
- mers în coloană pe vârfuri - pictură DOS1 - convorbire „Ce mi-a plăcut mai
ALA2 - Jocuri în curtea mult în povestirea În vizită la școală?” -
Emilia Căldăraru
grădiniței O - dezvoltarea abilității de recunoaștere,
acceptare și respect față de diversitate
R - „Acum plecăm și la ALA1 Activitate integrată
revedere ne luăm!” JM - „Curcubeul” - ținte DLC2 + DOS2 - lectură după imagini +
(deprinderea de a-și manifesta C - „Hotelul de la mare” activitate gospodărească
recunoștința și regretul) ALA2 - „Salvamarii” „În vacanță la mare/ munte”
T - „Ocupă scăunelul” - JMȘ O1 - educarea exprimării verbale corecte
- JD din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic - noi ne comportăm civilizat!
O2 - verificarea cunoștințelor și
abilităților practice însușite la grădiniță
(coiful - îndoire)
79
bibliografie
1. Batiște, Jenica, „Antologie de poezii pentru copii”, edidată de Revista învățământului
preșcolar, București, 1995
2. Bolboacă, Anca, „Povești, povestiri, basme și legende”, antologie pentru preșcolari și
școlari, edidată de Revista învățământului preșcolar, București, 1999
3. Cajal, Mălina, „Poezii pentru cei mici și o ramură de ghici”, editura Litera, București, 1978
4. Căldăraru, Emilia, „Tot ce văd și tot ce este mie-mi spune o poveste”, editura Ion
Creangă, București, 1997
5. Căldăraru, Emilia, „Leagăn de flori”, editura Ion Creangă, București, 1988
6. Comănescu, Maria, Gheorghe, Doina, „Cunoașterea mediului”, grupa pregătitoare,
ghidul educatoarei, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București, 1999
7. Constantinescu, Lidia, „Felinar de licurici”, editura Ion Creangă, București, 1986
8. Constantinescu, Lidia, „Ploaia vine, ploaia pleacă”, editura Ion Creangă, București, 1989
9. Culea, Laurenția, Fogoros, Simona, „Bine te-am găsit, grădiniță!” - Îndrumător metodic
pentru setul 3-4 ani, 4-5 ani, editura Diana, Pitești, 2014
10. Dima, Silvia, Pârlea, Daniela, „Antologie de texte literar artistice”, editura Coresi,
București, 1993
11. Dima, Silvia, Antologie II - Jocuri, editura Lumea copiilor, București, 1993
12. Eftimie, Gheorghe, „Jocuri logice pentru preșcolari și școlari mici”, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1979
13. Ionescu, Motora, Ana, Pop, Lucia, Nicolaescu, D. Vasile, „Culegere de cântece” - man-
ual pentru liceele pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977
14. Olteanu, Elena Eugenia, „Poeziile copilăriei”, editura Fia-Lux, București, 1996-1997
15. Palade, Marian, Șcheul, Dorin, „Hai la joac-afară!” - culegere de cântece, jocuri și
numărători muzicale pentru preșcolari și școlari mici, editura George Tofan, Suceava, 2006
16. Toma, Georgeta, Anghel, Magdalena, „Sugestii metodice și culegere de texte literare”,
Domeniul limbă și comunicare, nivel 3-5 ani, Editura Delta Cart Educațional, Pitești, 2008
17. Toma, Georgeta, Anghel, Magdalena, Petre Daniela, Ristam, Măruța, Rizea Minerva,
„Sugestii metodice și culegere de texte literare”, Domeniul științe-cunoașterea mediului, 3-6/
7 ani, editura Delta Cart Educațional, Pitești, 2008

80
CUPRINS
Argument ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
Plan de învățământ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Program zilnic (orar normal)��������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Program zilnic (program prelungit) ���������������������������������������������������������������������������������������������5
Planificare calendaristică anuală (semestrul I) ����������������������������������������������������������������������������6
Planificare calendaristică anuală (semestrul al II-lea) �����������������������������������������������������������������7
Abrevieri ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Obiectivele cadru și de referință �������������������������������������������������������������������������������������������������9
Planificarea săptămânală pe teme și subteme ��������������������������������������������������������������������������12
Bibliografie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80

S-ar putea să vă placă și