Sunteți pe pagina 1din 8

Numele: ______________________ Data: ________________

TEST DE EVALUARE

1. Calculează:
24 : 6 = ____ 50 : 5 = ____
16 : 8 = ____ 60 : 10 = ____
63 : 9 = ____ 32 : 4 : 2 = ____
12 : 4 = ____ 36 : 6 : 3 = ____
35 : 7 = ____ 72 : 9 : 1 = ____
49 : 7 = ____ 81 : 9 : 9 = ____
2. Compară, completând casetele libere cu unul din semnele de relaţie corespunzătoare:
<, =, >.
45 : 5 10 42 : 7 6x2

10 : 1 1 35 : 5 25 : 5

16 : 2 8 49 : 7 7x1
3. Află:
 Jumătatea numărului 20 ___________________________
 Treimea numărului 3 _____________________________
 Pătrimea numărului 12 ____________________________
 O cincime din 25 ________________________________
 numărul de 3 ori mai mic decât 30 ___________________
 numărul cu 4 mai mic decât 8 _______________________
 numărul de 2 ori mai mare decât 10 __________________
 numărul cu 10 mai mare decât 7 _____________________

4. Calculează şi efectuează proba prin operaţia inversă:

4x7= 48 : 6 = 36 : 9 =
______________ _______________ ______________
______________ _______________ _______________

5. Calculează în două moduri:

(8 + 6) : 2 = ________________________ (15 – 5) : 5 = ________________________


(8 + 6) : 2 = _______________________ (15 – 5) : 5 = _______________________
________________________ _______________________
_______________________ _______________________

6. Află numărul necunoscut:

a x 3 = 27 b:5=6 12 : c = 3 (6 x 6) : d = 4
___________ ____________ ____________ _____________
___________ _____________ _____________ _____________
___________ _____________ _____________ _____________

7 . Află suma a + b + c , ştiind că:


a=2xb _______________________________________________
b=c:3 _______________________________________________
c=4x6 _______________________________________________
a+b+c=? _______________________________________________

8. La sfertul numărului 20 adaugă treimea numărului 30.


________________________________________________________________________

9. Află produsul dintre jumătatea numărului 18 şi o cincime din numărul 45.


_________________________________________________________________________

10. Într-un aranjament floral sunt 36 de trandafiri roşii, de 4 ori mai puţini trandafiri
albi şi de 3 ori mai mulţi trandafiri galbeni decât cei albi.
Câţi trandafiri sunt în total în aranjamentul floral?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nume şi prenume ______________________ Data ____________

Test de evaluare

1. Calculează:
54 : 6 = 28: 4 = 90: 10 = 18 : 2 : 3 =
36 : 4 = 32 : 8 = 5:5= 35 : 5 : 7 =
81 : 9 = 18 : 3 = 6:1= 64 : 8 : 4 =

2. Află:
a) numărul cu 5 mai mic decât 15 ___________________
b) sfertul numărului 24 ___________________________
c) numărul de 7 ori mai mic decât 56 _______________________
d) jumătatea numărului 18 ___________________________
e) pătrimea numărului 16 _____________________________
f) treimea numărului 27 _______________________________
g) noimea numărului 72__________________________________
h)șesimea numărului 36______________________________________
i) optimea numărului 24______________________________________

4. Află numărul necunoscut:


a:3=4 8 x b = 48 c x 5 = 40 72 : d = 9
a= b= c= d=
a= b= c= d=

5. Din produsul numerelor 9 şi 5 ia câtul numerelor 64 şi 8. Ce număr ai obţinut?

6. Rezolvă problema:
La un magazin s-au adus 100 de tuburi cu cremă de pantofi ambalate în cutii. S-au vândut 7 cutii cu câte 8
tuburi cu cremă neagră şi 5 cutii cu câte 6 tuburi cu cremă maro.
Câte tuburi cu cremă au rămas nevândute?
Rezolvare:

S-ar putea să vă placă și