Sunteți pe pagina 1din 1

Tema

Matematic¼
a-înv¼
aţ¼
amânt primar şi preşcolar, PIPP-conversie
An universitar 2020-2021, semestrul I

Bibliogra…e: Mihail Roşu, Elemente de matematic¼a pentru profesorii din înv¼aţ¼amântul primar,
Editura Aramis, 2016
În redactarea temei se va p¼
astra numerotarea problemelor, indicând de asemenea pagina şi num¼ arul
problemei.
I. Elemente de logic¼ a matematic¼ a şi teoria mulţimilor
1) Pag. 12, problema 2
2) Pag. 12, problema 10
3) Pag. 17, problema 19
4 Pag. 18, problema 24
5) Pag. 19, problema 31
II. Numere naturale. Operaţii cu numere naturale. Baze de numeraţie
1) Pag. 45, problema 7
2) Pag. 45, problema 13
3) Pag. 46, problema 15
4) Pag. 46, problema 23
III. Divizibilitatea numerelor naturale
1) Pag. 49, problema 49
2) Pag. 49, problema 50
3) Pag. 49, problema 61
4) Pag. 50, problema 68
IV. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor (Va … indicat¼ a şi rezolvarea algebric¼
a)
1) Pag. 83, problema 3
2) Pag. 83, problema 6
3) Pag. 83, problema 8
4) Pag. 83, problema 10
5) Pag. 83, problema 7
6) Pag. 85, problema 37
7) Pag. 86, problema 53
8) Pag. 87, problema 58
9) Pag. 87, problema 62
10) Pag. 88, problema 81
V. Numere raţionale. Rapoarte şi proporţii. Regula de trei simpl¼ a
1) Pag. 113, Test 2, ex. 1
2) Pag. 114, ex. 3
3) Pag. 114, ex. 4
4) Pag. 83, problema 12
5) Pag. 84, problema 15
6) Pag. 84, problema 18
7) Pag. 84, problema 19
8) Pag. 89, problema 92
VI. Elemente de geometrie. Unit¼ aţi de m¼ asur¼
a
1) Pag. 60, problema 1 (desenaţi …gurile cu dimensiunile cerute)
2) Pag. 60, problema 5
3) Pag. 60, problema 11
4) Pag. 61, problema 15
5) Pag. 62, problema 45