Sunteți pe pagina 1din 1

Autoanaliză a lecţiei

Profesor: Aliona Romanova


Data: 22 noiembrie 2021
Nr elevi: 24 elevi
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a VIII-a
Tema: ,,Noi” de Octavian Goga. Lectură și vocabular.
Durata: 45 min.

În cadrul acestei lecții la limba și literatura română m-am străduit să fiu cât
mai aproape de copii, precum o fac de obicei și în afara orelor.M-am asigurat
permanent să vad dacă elevii au înţeles conţinutul predat.
Am încercat împreună cu elevii să formeaz o echipă, iar atmosfera din clasă să fie
relaxantă, prietenoasă în mod natural pentru elevi.
Obiectivele le-am formulat clar și le-am prezentat deasemenea elevilor, au fost
realizabile şi relevante.
Consider că, alocarea timpului pentru realizarea sarcinilor de lucru a fost
corectă și suficientă, iar activităţile au fost variate: în grup, frontal, individual.
Am încercat să încadrez pe toți elevii în rezolvarea sarcinilor propuse, folosind
metode precum : conversația euristică , conversația euristic, descrierea, lectura
expresivă, observarea, descoperirea, argumetarea, textul calchiat, metoda
cubului, tabelul;
Am reuşit să realizez toate obiectivele propuse la începutul lecției și sper că
am demonstrat creativitate în pregătirea orei.

Profesor: Aliona Romanova