Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Dicționar de
proverbe comentate
Comentează in 3-4
propoziții proverbul:
,, Își traducea mama
în fiecare zi, dar nu
folosea niciodata
dicționarele”
2. Dicționar de
sinonime
Propune cite 2
sinonime pentru
cuvintele:
Calm-
Fală -
Miros -
Gălăgie –
3. Dicționar de
simboluri și motive
literare
Ce
simbolizează ,,mama”
în literatura română
4. Dicționar de
expresii și locuțiuni
Găsește echivalentul
următoarelor locuțiuni :
Părere de rău-
Băgare de seamă-
Masă de seară-
A face rost-
A o lua la fugă-
5. Dicționar de
neologisme
Ce inteles au
următoarele
neologisme :
A accentua –
A se acomoda –
Activitate –
6. Dicționar de
zicători și ghicitori
Dă răspuns la
ghicitoare următoare
printr-un desen
Are foi şi nu e pom,
Îţi vorbeşte şi nu-i
om,
Dă exemple, sfaturi
multe
Celor ce vor să le-
asculte!
7. Dicționarul de
prenume
Cum crezi ce
semnificație are
prenumele tau? ( 3-5
propoziții)
8. Dicționar
ortografic,ortoepic si
morfologic
Alcătuiește câte o
propoziție cu
următoarele cuvinte :
dis-de-dimineață,
fărădelege.
9. Dicționare
explicative
Explică sensul
următoarelor cuvinte
fără a apela la
sinonime :
Iarmaroc-
Prăjitură-
Haină-
10. Dicționar de
paronime
Propune paronime
pentru următoarele
cuvinte și explică oral
înțelesul lor :
Penar-
Oral-
Adoptare-
Înflorit-
11. Dicționar de
antonime
Pornind de la idea :
,,Nu m-am gândit
niciodat…” ,
redactează un text de
4-6 enunțuri folosind
cât mai mute antonime
12. Dicționarul
etimologic
Arătos – este cuvântul
derivate de la
verbul ,,a arăta” și
provine din limba
latină populară , ceea
ce înseamnă ,,a arăta
bine ”
Formează cuvinte
derivate de la cuvântul
explicat mai sus .
13. Dicționar de
pleonasme
Identifică erorile semnatice
(pleonasmele) si rescrie
correct propozitiile

El a rezumat pe scurt
povestirea.
L-am revăzut din nou pe
George.
Am studiat structura lexicală a
cuvântului.
Ea are o migrenă la cap.