Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 25 noiembrie - 3 decembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2021


nr.258/2020 (art.1, 2, 3, ș.a.)
nr. 344 din 11.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 151 din Legea
deputaților nr.133/2008 cu privire la ajutorul social
nr. 343 din 11.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

3 Proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul


gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului
nr. 349 din 12.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
deputaților de stat pe anul 2021 nr.255/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
nr. 361 din 22.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.9, 12, 13, ș.a.; Legea
nr.147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – art.IV)
nr. 363 din 22.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în
transporturi
nr. 456 din 19.11.2020 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea
fondului rutier nr.720/1996 – art.1, 2; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5,
20, 24, ș.a.; ș.a.)
nr. 365 din 22.11.2021 Politica fiscală și vamală lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

8 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022


nr. 366 din 22.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017
deputaților la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de
achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare
nr. 336 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 18.11.21
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie
deputaților 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării
Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare a
infrastructurii feroviare
nr. 337 din 09.11.2021 lectura I
Lege organică

2
Inițiator - Președintele Republicii Moldova(responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
amânat la ședința în plen din 18.11.21

11 Proiectul de lege cu privire la serviciile publice


nr. 304 din 26.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Iurie ȚURCANU, viceprim-
ministru pentru digitalizare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia administrație publică

12 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul


Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la
amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii
Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
nr. 359 din 18.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
13 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
deputaților nr. 362 din 22.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
14 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe
deputaților anul 2022
nr. 364 din 22.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
15 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republice Moldova,
deputaților pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea
Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ”Orizont Europa” –
Programul-cadru pentru cercetare și inovare
nr. 352 din 16.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Educației și Cercetării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
Coraportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media

3
16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493,
558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în
materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
nr. 345 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 18.11.21
17 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral
nr.1381/1997 – art.1, 52, 75; Codul penal nr.985/2002 – art.181, 1811, 1812,
ș.a.; ș.a.)
nr. 347 din 11.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
18 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime
comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
nr. 243 din 16.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
19 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc
nr.291/2016-art.53; Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997-art.19, 22;
ș.a.)
nr. 222 din 06.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, M.Adam, M.Nistor, V.Jacot, V.Spînu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

20 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport


nr. 252 din 23.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata L.Voloh
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

21 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază - art.23,
anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi –
art.10)
nr. 246 din 20.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Carp, B.Marcoci, Ig.Grosu, O.Nantoi
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

4
22 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la
asigurări (art.28)
nr. 271 din 08.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații Iu.Dascălu, A.Trubca, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
23 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței
deputaților sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul
social – art.17; ș.a.)
nr. 278 din 13.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Istratii, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
24 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al
Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică (Ștefan CREANGĂ)
nr. 370 din 24.11.2021
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
25 Legea nr.204 din 26 noiembrie 2020 pentru aprobarea Strategiei
privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru
anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
reexaminare
nr. 363 din 17.02.2021 (demers de remitere spre reexaminare)
nr. 2686 din 18.11.2021 (demers de remitere spre reexaminare)
Inițiator - Preşedintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
26 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de
la proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 353 din 16.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, M.Pancu, Iu.Dascălu,
A.Munteanu-Pojoga, E.Cojocari, M.Morozova, D.Gherman,
I.Groza, E.Sinchevici, G.Sajin
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
27 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului de
supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii
media (Arcadie GHERASIM, Sergiu STANCIU, Corneliu POPOVICI,
Aurelian DĂNILĂ, Loretta HANDRABURA, Cristian JARDAN,
Irina MAȚENCO)
nr. 368 din 23.11.2021
Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam, V.Pâslariuc
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

5
raport
distribuit
28 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
deputaților nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 –
art.134, 1341, 398, ș.a.)
nr. 256 din 29.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 18.11.21
29 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 –
art.28; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător - Anexa nr. 1)
nr. 291 din 18.10.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de
identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
nr. 312 din 02.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Grădinaru, I.Chiriac, V.Jacot
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
31 INTERPELĂRI