Sunteți pe pagina 1din 6

Data:

Nivel II – Grupa mare


Educatoare: Barbu Viorica
Tema – Când/cum și de ce se întâmplă
Subtema – Bucuriile iernii
Domeniul Estetic și Creativ
Categoria de activitate: Educatie muzicală
Tema activității: Cântec „Fulgi de nea!” - repetare
Joc cu text şi cânt „Hai la joacă afară” – predare
Tipul de activitate: mixt
Scop:
 Formarea capacităţii de exprimare prin muzică;
 Consolidarea deprinderii de a cânta un cântec mai nuanțat și de a diferenția înălțimea
sunetelor muzicale;
 Dezvoltarea capacității copiilor de a-şi coordona mişcările în colectiv, respectand ritmul
melodiei şi sugestiile motrice oferite de textul jocului muzical.
 Educarea interesului și a dragostei pentru interpretarea unor cântece şi jocuri muzicale.
Obiective operaţionale:
 să reproducă fragmentele folosite pentru încălzirea vocii;
 Să recunoască cântecul după melodie;
 să cânte în cor, în grupuri mici și individual;
 să respecte semnalul de început, de sfârșit, linia melodică și ritmul cântecului;
 să respecte poziţia corectă în timpul interpretării, în vederea unei respiraţii
corecte şi a emiterii corespunzătoare a sunetelor;
 să interpreteze corect, expresiv și omogen cântecul, respectând tonul, semnalul de
început, dicţia şi respiraţia în cânt ;
 să execute corect mişcările în concordanță cu textul;
 să respecte regulile jocului muzical;
 să recepteze afectiv cântecul;
 să-și exprime trăirile afective ce corespund melodiei și textului.
Strategii didactice:
- Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul;
- Mijloace didactice: planşe ce ilustrează textul jocului, recompense, culegere de
cântece şi ghicitori, calculator.
Forma de realizare: frontal
Durata: 30’-35’
Material bibliografic:
 MECT – Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani) , 2008
 Ana, Motora, Ionescu – Cântece şi jocuri muzicale pentru preşcolari, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980
 Mihaela, Modoran, – Metodica activităţilor instructiv – educative în
învăţământul preprimar, Editura Didactica Nova, Craiova, 2008
EVENIMENT STRATEGII
CONŢINUT ŞTIINŢIFIC EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
1. Momentul - Aerisirea sălii de grupă.
organizatoric - Așezarea scăunelelor sub formă de semicerc
-Intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.

- elementul surpriză; - observarea


2. Captarea Se va face sub formă de surpriză: - conversaţia; comportamentului
atenţiei Zâna Iarnă a trecut pe aici și ne-a lăsat o cutie cu surprize, și o scrisoare. - explicaţia; copiilor
Ia să vedem ce scrie în scrisoare:
Dragi copii,
Am trecut pe la voi dar voi nu erați în clasă. Așa că v-am lăsat această
cutie pe care trebuie s-o deschideți numai după ce o să vă aud cântând un
cântec despre Iarnă.

3.Reactualizarea - În ce anotimp suntem noi acum?


cunoștințelor - Vouă vă place iarna? - conversaţia; - observarea
- Ce cântece am învățat noi despre Iarnă? comportamentului
- Probabil că Zânei Iarna i-a plăcut cum a-ți cântat voi la serbare și de copiilor
aceea vrea să-i mai cântăm.
Am să vă cânt acum un cântecel pe care noi l-am învățat iar voi trebuie să
mă urmăriți cu atenție să ghiciți despre ce cântec este vorba.
Copiii trebuie să recunoască cântecul după melodie.
- Ce cântec a fost acesta?

4. Anunţarea Astăzi o să repetăm cântecul ”Fulgi de nea” și pentru că vouă vă place


temei și să vă jucați foarte mult o să învățăm și un joc cu cânt care se numește ” - conversaţia; observarea
enunțarea ”Vreți copii să ne jucăm?” - explicaţia; comportamentului
obiectivelor Trebuie să mă urmăriți cu atenție pentru a învăța conținutul jocului, să copiilor
păstrați poziţia corectă pe scăunel, să respiraţi corect în timp ce cântați, să
respectați semnalul de începere și să cântaţi toţi odată.
5. Dirijarea
învăţării a. Exerciţii de respiraţie
Pentru a cânta frumos trebuie să ne pregătim puțin vocile:
”Mirosim flori”, “Suflăm lumânările de pe tort”.
b. Exerciţii de dicţie - conversaţia; - aprecierea
Repetarea silabisită a unor versuri din cântecul "Fulgi de nea" - explicaţia; corectitudinii
- demonstraţia; efectuării exerciţiilor
c. Exerciţii de intonaţie - exerciţiul; de respiraţie;
Ma, me, mi, mo, mu( pe diferite tonalități)
- Se vor efectua apoi câteva exerciţii muzicale pregătitoare pentru
omogenizarea vocilor copiilor(vom imita cântatul la vioară pe melodia
cântecului) .
Executarea cântecului de către educatoare
Educatoarea va interpreta cântecul o dată. În redarea cântecului se poate
folosi de anumite mișcări sugestive textului.
Executarea cântecului de către copii
Se intonează de către copii cântecul învăţat ”Fulgi de nea”- integral cu
negativ; - conversaţia; - aprecierea
Se va cânta cântecul pe fragmente, o strofă cu fetițele, alta strofă cu - explicaţia; corectitudinii intonării
băieții. - exerciţiul; cântecului;
- Fetele cântă cântecul iar băieții imită cântatul la vioară și invers, după
care toți vor cânta cântecul.
În timpul executării cântecului atenția educatoarei va fi îndreptată către o
interpretare corectă și nuanțată. De asemenea se va urmări și pronunțarea
corectă a cuvintelor din text.

VI. Asigurarea Le prezint o planșă ce reprezintă jocurile copiilor în anotimpul iarna


feed-back-ului Despre ce vorbim noi în această săptămână?( Despre jocurile copiilor în
anotimpul iarna) - conversaţia; - corectitudinea
- Vouă vă place să vă jucați pe afară iarna? - explicaţia; răspunsurilor acordate;
Vom învăța acum un joc cu text și cânt care se numește: - demonstraţia;
”Vreți copii să ne jucăm?” - exerciţiul;
În acest joc este vorba despre niște copii cărora le place foarte mult iarna
și care se cheamă unul pe altul afara la joacă, să se dea cu săniuța, să
schieze, să facă oameni de zăpadă, care se joacă frumos și atunci când
obosesc merg pe la casele lor pentru a se odihni.
Cânt de două ori jocul cu text şi cânt ca model, după care îl repet de două
ori cu copiii.
Explic apoi regulile jocului:
Jocul se demonstrează, se execută împreună cu copii după care se - aprecierea respectării
execută de câteva ori cu întreaga grupă. regulilor jocului;
”Vreți copii să ne jucăm?”

Vreți copii să ne jucăm? - Daaaaaaaaaaa


Prin zăpadă s-alergăm? - Daaaaaaaaaaa

Refren:
Hai veniți acum la noi
Printre brazi pe munți, prin văi
Schiuri, sănii să aveți
Haideți să vedeți!

Săniuțele pornesc – Daaaaaaaa


Toți copiii se-n bulzesc – Daaaaaaaa

Refren:
Ninge, ninge fulgi mărunți
Joacă sprinteni peste munți
Veselia e în toi
Hai veniți cu noi

Hei copii n-ați obosit? – Nuuuuuuuuuuuu


Prin nămeți n-ați rătăcit? Nuuuuuuuuuu

Refren:
Om de nea noi am făcut
Ziua-ntreagă a trecut
Noaptea-ncet s-a furișat
Haideți la culcat ! Hai!
Educatoarea trebuie să participe activ la joc interpretând cântecul și
mișcările odată cu copiii. Dacă jocul se desfășoară greoi sau copiii nu
execută corect unele mișcări se demonstrează din nou și apoi se repetă cu
copiii. Mișcările trebuie să fie cât mai expresive și accesibile copiilor,
pentru a se încadra în contextul general al jocului.
Copiii vor primi niște coli din care prin mototolire vor face bulgări de Exercițiul
VII. Evaluarea zăpadă, apoi ne vom juca jocul ”Hai la joacă afară” în care pe melodia Conversația observarea
cântecului și a jocului cu cânt vom imita dansul fulgilor și jocurile Jocul comportamentului
copiilor în anotimpul iarna(schiem, ne batem cu bulgări de zăpadă) copiilor
Fixarea temei:
- Ce cântec am repetat?
- Ce joc am învățat? - conversaţia; - aprecieri stimulative;
Pentru că ați cântat și v-ați jucat foarte frumos acum vom deschide cutia - stimulente(medalii
de la Zâna Iarnă, dar nu înainte de a ghici ghicitoarea pe care am să v-o sub forma de fulg) din
spun: cutie;;
Totu-i îngheţat în drum,
Florile-s pe geam acum,
În sobă focul trosneşte,
Spune, ce anotimp este?

S-ar putea să vă placă și