Sunteți pe pagina 1din 1

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL

IOAN CEL NOU” - SUCEAVA


B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Jud. Suceava,
Cod poştal 720237, C.F. 4243983, Tel/fax: 0230-222098,0230–520412
e-mail: statistica@spjsv.ro, web: www.spitaluljudeteansuceava .ro
Member of CISQ federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 37001

Operator de date cu caracter personal - nr. notificare 21131

Sectia Neurologie

Nr. Marca Anul


crt.
1 WHIRLPOOL-270L 2007
2 PLATINIUM 2007

___________________________________________________________________________________________
PO.SJUSV-RMC-02-02 Rev.0
*)Datele din raport sunt colectate lunar din baza de date informatizată a spitalului, modul statistică/Secții/ R182 și statistică/Rapoarte acreditare /
R213 și sunt prelucrate la nivelul managementului secției prin comparări cu lunile anterioare. Indicatorii stabiliți spre analiză sunt evidențiați prin bold