Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare practică nr.

4 (Partea 2)
Procesorul de texte Microsoft Word.

Scopul lucrării:
De a studia procesorul de texte Microsoft Word şi de a obţine abilităţi
practice privind perfectarea documentelor textuale, formatarea textului şi a
paragrafelor, inserarea obiectelor în document.
Sarcinile practice MS Word:

10. Creați un document nou MS Word și denumiți-l numele D-ră.docx. Aplicaţi


documentului următoarele setări de pagina: margini – stânga, dreapta, sus, jos -
2,5 cm; orientare– tip portret; dimensiune hîrtie - A4; antet/subsol – 2 cm.
11. In antetul documentului creat (p. 9) introduceţi textul ,,Numele de familie a D-
ră”, cursiv, subliniat şi aliniat dreapta, iar în subsol data curenta, aldin, centrat.
Numerotaţi paginile documentului. Salvaţi modificările.
12. Introduceţi în document opțiunea cuprins automatizat.
13. Realizaţi curriculum vitae( CV) D-ră (model surse Internet)– 1 pagină.
14. Inserați informaţie însoțită de imagini (3 pagini) din sfera TI (arhitectura
calculatorului electronic) din minimum 5 surse și inserați note de subsol cu
referire la sursele bibliografice şi 2 hiperlink-uri la site-uri cu tematica
tehnologiilor informaţionale. Aplicaţi pentru acest punct: fontul - a cărui primă
literă din denumire să coincidă cu una din literele numelui de familie a D-ră, cu
dimensiunea de 12 pt , aliniere stânga-dreapta(Justify), prima linie la 1,5 cm,
spaţiere la 1,5 rânduri; Aplicaţi primului paragraf o umbrire cu o culoare
deschisa şi o bordură cu o linie simplă neagră. Salvaţi modificările.
15. Folosind funcţia de înlocuire găsiţi în informaţia inserată (p.13) cuvântul
arhitectura şi înlocuiţi-l cu cuvântul configuraţia. Determinați câte litere ”a”
sunt folosite în informaţia inserată (p.13).
16. Creaţi un stil nou, folosind fereastra Styles a filei Home, care să fie denumit
cu numele D-ră și aplicaţi-i formatări dorite. Aplicaţi stilul creat paragrafului (II)
doi al informaţiei inserate (p.13). Salvaţi modificările.
17. Să se alinieze textul din penultimul paragraf al informaţiei inserată (p.13) la
stânga şi, iar textul din ultimul paragraf la dreapta.
18. Realizați aranjarea textului în coloane de tip ziar urmînd următorul model
propus (se inserează informația indicată, se păstrează liniile verticale ca
separatoare ale coloanelor, se respectă cerințele de formatare)
Conţinutul raportului:
1. Foaie de titlu.
2. Descrierea realizării punctelor din lucrare.
3. Concluzii.
4. Bibliografie (obligatoriu, nu mai puţin de 7 surse).

Parametrii documentului:
1. Format A4.
2. Fiecare imagine, diagramă sau tabel să aibă numerotare şi denumire
în partea de jos.
3. Sursa bibliografică să fie indicată la finele aliniatului în paranteze pătrate []
prin numărul care corespunde în lista cu bibliografie.

S-ar putea să vă placă și