Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VIII-a

EVALUARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


(Genul liric)

 Toate subiectele sunt obligatorii.Timpul de lucru este de 1 oră.


 Se acordǎ 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte):


Citeşte cu atenţie textul urmǎtor:
Toamna îmi îneacă sufletul în fum ... Ochii mei au cearcăn. Ochii tăi îs puri.
Toamna-mi poartă-n suflet roiuri de frunzare. Câtă deznădejde paşii noştri mână!
Dansul trist al toamnei îl dansăm acum, Ca un vânt ce smulge frunza din păduri,
Tragică beţie, moale legănare ... Ca un vânt ce-nvârte uşa din ţâţână ...

Sângeră vioara neagră-ntre oglinzi. Mâine dimineaţă o să fim străini,


Gândurile-s moarte. Vrerile-s supuse. Vei privi tăcută mâine dimineaţă
Fără nicio şoaptă. Numai să-mi întinzi Cum prin descărnate tufe, în grădini,
Braţele de aer ale clipei duse. Se rotesc fuioare veştede de ceaţă.

(Nicolae Labiş, Dans)

1. (6p) Indică sinonimele contextuale ale cuvintelor: tragică, deznădejde, fuioare.


2. (6p) Scrie trei enunţuri în care să ilustrezi sensurile propriu şi figurat ale cuvântului oglindă.
3. (6p.) Scrie trei propoziții pentru a ilustra polisemantismul verbului a duce.
4. (6p) Rescrie, din primele două strofe un cuvânt derivat cu sufix, un cuvânt format prin compunere şi un
cuvânt format prin conversiune.
5. (6p.) Selecteazǎ, din textul dat, douǎ versuri în care este observabilǎ prezenţa eului liric.
6. (6p.)Transcrie, din poezia datǎ, un vers care să conţină o imagine artistică dinamică .
7. (6p.) Transcrie,din textul liric, o metaforă, o personificare şi o inversiune.
8. (6p.) Încadrează textul, motivând prin două trăsături, în genul liric.
9. (6p.) Explicǎ rolul punctelor de suspensie în strofa întâi.
10. (6p.) Comenteazǎ, în maximum cinci rânduri, semnificaţia versurilor: Toamna îmi îneacă sufletul în fum .../
Toamna-mi poartă-n suflet roiuri de frunzare.

Subiectul al II-lea(30 de puncte)


Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să prezinți semnificația titlului ,, Dans ” de Nicolae
Labiș, prin raportare la conținutul textului.

În compunerea ta, trebuie:


-(7p)să ilustrezi, cu exemple adecvate, relația dintre titlu și conținutul poeziei;
-(7p)să prezinți patru mijloace artistice prin care este susținută ideea sugerată de titlu;
-(2p)să ai un conținut și un stil adecvate cerinței date;
-(2p)să respecți limitele de spațiu indicate.

NOTĂ! Ordinea rezolvǎrii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea compunerii ( unitatea
compoziţiei-1p.; coerenţa textului-2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p.; ortografia-3p.;
punctuaţia-2p.; aşezarea corectǎ în paginǎ, lizibilitatea-2p.)

S-ar putea să vă placă și